Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение об устранении нарушений Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности, связанной со сбором, обработкой, хранением, защитой, использованием информации, составляющей кредитную историю

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.01.2008
Утратил силу

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу контролю) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію

від "___" ____________ 20__ р. 

N _______________ 

За результатами перевірки
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування ліцензіата)
______________________________________________________________________________________
                                                             (місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________,
ліцензія на провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію: серія ____ N _________, видана "___" ____________ 20__ р.,

згідно з актом перевірки від ____________________ N ____________ були виявлені такі порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію:
______________________________________________________________________________________
                                                        (порушення, які виявлено під час перевірки і зафіксовано
______________________________________________________________________________________
                                    в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти Ліцензійних умов)
______________________________________________________________________________________

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

        У строк  до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в цей самий строк у письмовій формі інформацію про їх усунення з поданням завірених копій первинних, розпорядчих та інших документів, що підтверджують усунення порушень.

        При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.  

_____________________
(посада)

М. П. 

_____________________
( підпис) 

___________________________________
(прізвище, ініціали) 

Опрос