Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [относительно проведения лицензирования деятельности по предоставлению образовательных услуг]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.01.2008
Утратил силу

ЗАЯВА

Прошу     провести     ліцензування     діяльності     з     надання     освітніх     послуг
__________________________________________________________________________________
                                              (вказується вид освітньої послуги, що планується на ліцензування
                                                           (для підготовки та перепідготовки у сфері вищої та
__________________________________________________________________________________
                                                професійно-технічної освіти також шифр та назва галузі знань,
                                                                       напряму, спеціальності чи професії))
з ліцензованим обсягом _____________________ осіб ______________________ форми навчання.
Заявник - __________________________________________________________________________
                                                                        (найменування навчального закладу або П. І. Б. фізичної
                                                                                   особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
___________________________________________________________________________________
                                           (назва відокремленого структурного підрозділу, де ліцензується
                                                                                   дана освітня послуга)
Керівник - _________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові)
Посада - __________________________________________________________________________
                                                                                       (ректор, директор, президент тощо)
Ідентифікаційний код (номер) заявника -
Організаційно-правова форма -
Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) N __________________________________,
видане ____________________________________________________________________________
Довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів N __________________
від ________________________________________________________________________________
Форма власності _____________________________________________________________________
Орган управління ____________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) заявника __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Тел:                                    факс:                                     e-mail:
Орган державної податкової служби _____________________________________________________
                                                                                                                         (назва, місцезнаходження)
Орган державної статистики ____________________________________________________________
                                                                                                                         (назва, місцезнаходження)
Розрахунковий рахунок N _______ у ______________________________________________________
                                                                                                                        (назва банківської установи)
Валютний рахунок
З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами надання освітніх послуг, умовами
 і правилами провадження освітньої діяльності ознайомлені і зобов'язуємося їх виконувати.
Відомості у документах, поданих для отримання ліцензії, є достовірними.

Ректор (директор) ______________________ (ініціали, прізвище)
 
           М. П.
До заяви додаються: (вказується перелік документів, що додаються до заяви)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Дата і номер реєстрації заяви 

Наявність документів, що вказані в переліку, перевірено 

від ____________ N _________ 

______________________________
(підпис, прізвище та ініціали особи,
яка прийняла заяву) 

Опрос