Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Личная медицинская книжка

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 23.11.2007
Утратил силу

 

 

Форма N 1-ОМК

 

 

 

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ ************** Серія *********** Код за ДКУД ***********
     **************    ***********       ***********
 

Назва на обкладинці: ОСОБОВА МЕДИЧНА КНИЖКА N________

Сторінка 1: ОСОБОВА МЕДИЧНА КНИЖКА

Видається особам, що працюють на підприємствах харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, водопровідних спорудах, у лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладах, об'єктах комунально-побутового обслуговування, інших підприємствах, установах, організаціях, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь.

Сторінка 2: ОСОБОВА МЕДИЧНА КНИЖКА

N _____________________

Фото

М.П.

Підприємство, що видало книжку_________________________

Підпис власника книжки_________________________________

Підпис та особу_________________________________________

______________________________________________засвідчую.

Керівник підприємства___________________________________

"___"_________________р.

Сторінка 3: Відомості про власника медичної книжки:

1. Прізвище____________________________________________

2. Ім'я, по батькові______________________________________

3. Рік народження_______________________________________

4. Домашня адреса______________________________________

5. Професія____________________________________________

6. Посада______________________________________________

7. Підприємство_________________________________________

Сторінка 4: Відмітки про зміну місця роботи.

************************************************************
*  Дата  *Назва підприємств *  Посада  *  Підпис  *
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
************************************************************
 
   Сторінка 5 - 14: Висновок лікаря про допуск до роботи за
           наслідками медичного обстеження.
 
***********************************************************
*   Дата   * Висновок лікаря  * Підпис, печатка *
***********************************************************
*        **********************          *
*        **********************          *
***************************************          *
*        **********************          *
*        **********************          *
***********************************************************
 
   Сторінки 15 - 16: Результати обстеження на туберкульоз.
 
***********************************************************
*   Дата   * Висновок спеціаліста * Підпис, печатка *
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
 
   Сторінки 17 - 18: Результати лабораторних досліджень на
            наявність збудників кишкових інфекцій.
 
***********************************************************
*   Дата   * Висновок спеціаліста * Підпис, печатка *
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
 
   Сторінки 19 - 21: Результати лабораторних досліджень і
            обстеження дерматовенеролога.
 
***********************************************************
*   Дата   * Висновок спеціаліста * Підпис, печатка *
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
 
   Сторінки 22 - 23: Результати досліджень на гельмінтози.
 
***********************************************************
*   Дата   * Висновок спеціаліста * Підпис, печатка *
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
 
   Сторінка 24 - 25: Результати досліджень на патогенний
            стафілокок.
 
***********************************************************
*   Дата   * Висновок спеціаліста * Підпис, печатка *
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
 
   Сторінка 26: Відмітки про перенесені інфекційні
         захворювання.
 
**********************************************************
*   Дата   *   Діагноз   * Підпис, печатка *
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
 
   Сторінка 27: Відмітки про заліки з санітарного мінімуму.
 
***********************************************************
*   Дата   *  Відмітка про  * Підпис екзаменатора, *
*       *   залік    *    печатка    *
***********************************************************
*       ********************            *
*       ********************            *
***********************************************************
 
 
   Сторінка 28 - 29: Відмітки про профілактичні щеплення.
 
***********************************************************
*   Дата   *   Назва щеплення   * Підпис, печатка *
*       *   (вакцинація і   *         *
*       * ревакцинація), доза та *         *
*       *   серія вакцини   *         *
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
***********************************************************
 
   Сторінка 30: Правила користування Особовою медичною
         книжкою.
 

1. Видає Особову медичну книжку підприємство, що бере особу на роботу, на працюючих така книжка заводиться з моменту її запровадження. У разі втрати або псування Особової медичної книжки підприємством, де працює особа, видається новий бланк Особової медичної книжки. Про втрачену Особову медичну книжку повідомляється через засоби масової інформації.

2. Особова медична книжка зберігається в адміністрації підприємства (установи, закладу) і видається власникові для проходження чергового медичного обстеження. Після медичного обстеження Особова медична книжка повертається до адміністрації підприємства.

У випадку, коли особа працює за межами основного підприємства (філіал, віддалені пункти, об'єкти дрібно-роздрібної торгівлі тощо), Особова медична книжка зберігається у власника.

3. За видачу нового бланка Особової медичної книжки, загубленої з вини працівника, підприємство стягує з нього плату в розмірі її вартості.

4. Особова медична книжка у разі звільнення робітника видається йому на руки під розпис.

5. Особова медична книжки пред'являється на вимогу представників державної санітарно-епідеміологічної служби.

6. За відсутності Особової медичної книжки адміністрація підприємства (установи, закладу) має право не допускати працівника до роботи.

7. В Особову медичну книжку вносяться результати медичних обстежень, лабораторних та рентгенологічних досліджень, відмітки про перенесені інфекційні хвороби, заліки з санітарного мінімуму і дані про профілактичні щеплення.

8. У разі втрати Особової медичної книжки працівники проходять медичне обстеження на загальних підставах.

Опрос