Идет загрузка документа (740 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор об организации питания учащихся общеобразовательных учебных заведений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.11.2007
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

_________________________________________________________
                                                    (найменування органу освіти із зазначенням області, міста, району)
_________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________________________, з однієї сторони, та ______________________________________________________________________________________,
                                                 (найменування суб'єкта господарювання у ресторанному господарстві)
що діє на підставі ______________________________________________________________________, заключили цей договір про організацію харчування учнів загальноосвітніх шкіл. 

1. Предмет договору

1.1. Органи освіти та суб'єкт господарювання у ресторанному господарстві зобов'язуються спільно організовувати та забезпечувати харчування учнів шкіл N _____________________ (області, міста, району) _______________________________

1.2. Відпуск харчування здійснюється підприємством (об'єднанням, райво) через шкільні їдальні _________________________________ на умовах, передбачених для закладів ресторанного господарства, і в установленому цим договором порядку.

2. Обов'язки сторін

Суб'єкт господарювання у ресторанному господарстві зобов'язується:

2.1. Надавати через шкільні їдальні учням шкіл району (міста, області) раціональне харчування, диференційоване за віковими групами (учням груп продовженого дня - дво-, триразове гаряче харчування) згідно з графіком, розробленим керівництвом їдальні разом із дирекцією школи та затвердженим директором школи.

2.2. Організовувати гаряче харчування учнів за 12-денним меню, розробленим суб'єктами господарювання в ресторанному господарстві та погодженим з органами освіти і санітарно-епідеміологічною службою.

2.3. Забезпечувати дотримання правил приймання напівфабрикатів та сировини, що надходить до шкільної їдальні, вимог до кулінарного оброблення харчових продуктів, а також умов і строків зберігання і реалізації продуктів, які швидко псуються. Забезпечувати належне санітарне утримання виробничих приміщень шкільної їдальні, обладнання та інвентарю.

2.4. Забезпечувати приготування сніданків, обідів та вечерь високої якості. Проводити щоденно бракераж їжі за участю медичних працівників школи.

2.5. Забезпечувати шкільні їдальні необхідними напівфабрикатами та іншими харчовими продуктами відповідно до меню.

2.6. Розробляти та здійснювати разом з районними (регіональними) управліннями (відділами) освіти заходи щодо вдосконалення культури обслуговування, широкого впровадження таких форм та методів обслуговування, як відпуск скомплектованих раціонів, у тому числі дієтичних, з абонементною системою розрахунку, організації чайних, вітамінних столів тощо.

2.7. Організовувати приготування страв, що щадять організм, видачу безкоштовного молока та харчування учням з малозабезпечених та багатодітних сімей, з ослабленим здоров'ям згідно зі списками, наданими школою, за рахунок бюджетних коштів.

2.8. Організовувати столи замовлень для придбання викладацьким складом та допоміжним обслуговуючим персоналом школи різних видів напівфабрикатів, кулінарних, борошняних та кондитерських виробів згідно з асортиментом, затвердженим підприємством ресторанного господарства.

2.9. Забезпечувати безоплатно їдальні, що обслуговують учнів загальноосвітніх шкіл, столовим посудом, наборами, кухонним інвентарем, санспецодягом, мийними засобами відповідно до чинних норм оснащення підприємств ресторанного господарства.

Оплачувати рахунки, що пред'являє школа, за витрату палива та енергії, необхідної для забезпечення технологічного процесу приготування, зберігання та реалізації їжі, за плату по фактичній вартості, але не вище цін і тарифів, затверджених для даної місцевості за показниками лічильників, встановлених в їдальні.

2.10. Укладати договори з відповідними організаціями щодо технічного нагляду, монтажу та заміни застарілого обладнання, його ремонту і забезпечення запасними частинами за рахунок коштів школи.

2.11. Виділяти в певні дні (2 - 3 рази на місяць) за узгодженням з дирекцією школи в містах касира-інкасатора для отримання зібраних з учнів коштів на харчування; у сільських школах забезпечити здачу грошової виручки безпосередньо в касу суб'єкта господарювання в ресторанному господарстві.

2.12. Надавати автотранспорт для доставки необхідних продуктів, напівфабрикатів, а також готових сніданків та обідів з базового підприємства до шкільних їдалень.

2.13. Укомплектовувати шкільні їдальні кваліфікованими кадрами, обізнаними в питаннях харчування учнів.

2.14. Слідкувати за своєчасним і обов'язковим проходженням працівниками їдалень медичних та профілактичних оглядів відповідно до законодавства.

Додаткові обов'язки

2.15. __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3. Обов'язки органів освіти

Органи народної освіти зобов'язуються:

3.1. Не допускати будівництва та вводу в експлуатацію шкіл без одночасної здачі їдальні, яка відповідає будівельним нормам і правилам. До початку будівництва школи чи прибудов їдалень до діючих шкільних будівель узгодити проект з організаціями ресторанного господарства та органами охорони здоров'я. До проекту шкільної їдальні вносити зміни відповідно до нових вимог (установлення механізованих ліній, зміни технологічних потоків тощо).

3.2. Активно використовувати шефську допомогу для будівництва, реконструкції та ремонту їдалень, а також прибудов їдалень до діючих шкільних будівель, в яких відсутні їдальні, а також для придбання обладнання, механізованих ліній комплектації та відпуску обідів, меблів, штор тощо.

3.3. У кожній загальноосвітній школі надавати безкоштовно суб'єктам господарювання в ресторанному господарстві, що обслуговують учнів та викладацький склад, приміщення, які відповідають необхідним санітарно-технічним вимогам, гарячу і холодну воду, проводити за свій рахунок капітальний та поточний ремонт цих приміщень.

Паливо та електроенергію, необхідні для забезпечення технологічного процесу приготування, зберігання та реалізації їжі, надавати за плату по фактичній вартості, але не вище цін і тарифів, затверджених для даної місцевості відповідно до показань лічильників, встановлених у шкільній їдальні.

3.4. Суб'єктам господарювання в ресторанному господарстві оплачувати вартість торгово-технологічного та холодильного обладнання з коштів, які виділяються на капітальне будівництво, а також за рахунок коштів місцевих фінансових органів. Враховувати це майно на своїх балансах і надавати його безкоштовно підприємствам ресторанного господарства, які обслуговують загальноосвітні школи. Оплачувати відповідно до цих договорів витрати підприємства ресторанного господарства з монтажу, капітальному та поточному ремонту цього обладнання та меблів.

3.5. Затверджувати разом з підприємством режим роботи їдалень за днями тижня та годинами, графік групового відвідування учнями їдалень під керівництвом класних керівників чи вихователів груп продовженого дня, організовувати під час перерв чергування викладачів і старшокласників у їдальні.

3.6. Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням затвердженого 12-денного меню, розробленого з урахуванням необхідних вимог, що висуваються до раціонального харчування.

3.7. Своєчасно представляти списки учнів з малозабезпечених та багатодітних сімей, з ослабленим здоров'ям, яким надається безкоштовне харчування за рахунок бюджетних коштів, забезпечувати контроль за правильною витратою цих коштів.

3.8. Спільно з працівниками їдальні вживати заходи з активного впровадження форм обслуговування, що сприяє максимальному забезпеченню учнів гарячим харчуванням у стислі терміни під час перерв між заняттями.

3.9. Проводити роз'яснювальну роботу серед учнів та батьків для пропаганди гігієнічних основ харчування, залучати до цієї роботи медичних працівників школи. Періодично організовувати обговорення на батьківських зборах питань, пов'язаних з організацією гарячого харчування учнів.

3.10. Призначати відповідального представника з числа працівників школи, на якого буде покладено обов'язок ведення обліку і розрахунків за харчування учнів через касирів-інкасаторів базового підприємства.

3.11. У разі наявності в загальноосвітніх школах пришкільних учбово-дослідних ділянок використовувати отримані з них продукти для здешевлення харчування учнів за плановою собівартістю.

4. Відповідальність сторін

У разі невиконання обов'язків згідно з цим договором винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні спричинені їй збитки.

5. Строки дії договору та юридичні адреси сторін

5.1. Строк дії цього договору один рік з _________ 200_ р. по _________ 200_ р.

5.2. Договір вважається продовженим на кожен наступний рік, якщо жодна зі сторін не заявить про своє непогодження на продовження договору за місяць до закінчення терміну його дії.

5.3. З питань, не передбачених цим договором, сторони керуються законодавством.

Розбіжності сторін щодо умов цього договору і спори, які виникають при його виконанні, розглядаються в установленому законом порядку.

Суб'єкт господарювання в ресторанному
господарстві ___________________________________________________________________________
                                                                                                    (поштовий індекс, адреса)
розрахунковий рахунок N ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
у відділенні банку _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Райво (міськво) ________________________________________________________________________
розрахунковий рахунок N ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
у відділенні банку _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Опрос