Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор на социально-художественный заказ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.09.2007
Утратил силу

ДОГОВІР НА СОЦІАЛЬНО-ТВОРЧЕ ЗАМОВЛЕННЯ N

м. Київ

"___" ____________ 200_ р.

Міністерство культури і туризму України, що у подальшому іменується як "Замовник",
в особі _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Положення, з однієї сторони, і ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (назва, об'єднання, підприємства)
що у подальшому іменується як "Виконавець", в особі ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту, з другої сторони, далі за текстом даного Договору - "Сторони", уклали цей договір про подане нижче.

1. Предмет Договору

1.1. "Замовник" доручає, а "Виконавець" бере на себе зобов'язання виконати
замовлення __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2. Витрати на захід, визначені "Замовником" _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.3. Доходи від проведення заходу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.4. Сума витрат, визначена "Замовником" для проведення заходу (з урахуванням ПДВ)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.5. Джерела оплати __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Зобов'язання Сторін

2.1. "Замовник" зобов'язаний:

2.1.1. Профінансувати витрати на виконання замовлення поетапно:

- для забезпечення підготовки та проведення заходу виділяється до 75 % кошторисної вартості;

- решта коштів перераховується після проведення заходу і подання звітних документів із врахуванням перерахунку на фактичні витрати, які не перевищують суму, обумовлену цим договором.

2.2. "Виконавець" зобов'язаний:

2.2.1. Підготувати та провести заходи, передбачені в п. 1.1.

2.2.2. Подати кошторис витрат на виконання замовлення (додається).

2.2.3. Використати виділені кошти на проведення зазначеного заходу у місячний термін з дня надходження коштів на рахунок "Виконавця" та після проведення заходу в місячний термін подати акт про виконані роботи та виконавчий кошторис витрат з постатейними витратами.

2.2.4. Після реалізації замовлення подати "Замовнику" річну та квартальну фінансову звітність.

2.2.5. "Виконавець" зобов'язаний повернути "Замовнику" невикористані кошти, у разі, якщо вони залишилися після проведення заходу.

3. Відповідальність Сторін

3.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов Договору "Виконавець" і "Замовник" несуть відповідальність згідно законодавства України.

3.2. У разі невикористання "Виконавцем" виділених бюджетних коштів на передбачені цілі протягом місяця з дня їх надходження на рахунок "Виконавця" до нього застосовується штрафна санкція - неустойка у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діяла в період виникнення зобов'язання, від суми невикористаних у строк коштів за кожний день прострочення терміну використання коштів.

4. Зміна умов даного Договору

4.1. Умови даного Договору мають однакову юридичну силу для обох "Сторін". У Договір дозволяється вносити зміни за взаємною згодою обох "Сторін" із обов'язковим складанням додаткової письмової угоди.

4.2. Жодна "Сторона" не має права передавати свої повноваження за Договором третій стороні без письмової згоди на те іншої "Сторони" договору.

5. Інші умови

5.1. Даний Договір складено у чотирьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

5.2. У випадках, не передбачених даним Договором, "Сторони" керуються законодавством.

6. Строк дії договору

6.1. Договір починає діяти з моменту його підписання і діє до повного виконання "Сторонами" своїх зобов'язань.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

Замовник ____________________________________________________________________________

Рахунок ______________________________________________________________________________

Виконавець __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рахунок

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Замовник:
______________________________
______________________________
(посада, підпис)

                            ПЕЧАТКА

Виконавець:
__________________________________
__________________________________
(посада, підпис)

Опрос