Идет загрузка документа (186 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий открытого акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.07.2007

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств відкритого акціонерного товариства

"____________________________________________"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дочірні підприємства відкритого акціонерного товариства (далі - АТ) створюються з метою здійснення ними господарської діяльності за окремими напрямами діяльності АТ.

1.2. Дочірнє підприємство - це господарюючий суб'єкт, який має статус юридичної особи і здійснює частину основних господарських функцій АТ.

1.3. Державна реєстрація дочірнього підприємства проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Дочірні підприємства діють на підставі і в межах, визначених їх статутами, які затверджуються загальними зборами акціонерів АТ.

1.5. Дочірні підприємства діють у господарському обігу від свого імені.

1.6. АТ не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, а дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями АТ.

1.7. Дочірні підприємства мають розрахункові рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке враховується на власному балансі. При цьому баланс дочірнього підприємства не входить до балансу АТ.

2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ АТ

2.1. Ініціатива створення дочірнього підприємства АТ може виходити від посадової особи - керівника відповідного підрозділу, голови правління АТ чи спостережної ради АТ.

2.2. Ініціатор організовує підготовку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) необхідності створення дочірнього підприємства, розроблення проекту його статуту і подає спостережній раді АТ підготовлені документи одночасно з клопотанням про створення дочірнього підприємства.

2.3. До складу документів, що подаються, повинні входити обгрунтовані пропозиції щодо виділення майна для дочірнього підприємства, відкриття розрахункового рахунку дочірнього підприємства, призначення керівника дочірнього підприємства.

2.4. Спостережна рада АТ розглядає подані матеріали і у випадку позитивного рішення включає до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про створення дочірнього підприємства і дає по ньому свій висновок.

2.5. У випадку, якщо спостережна рада АТ прийняла рішення щодо недоцільності створення дочірнього підприємства, питання про створення може бути внесено до порядку денного загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% акцій АТ.

2.6. Загальні збори акціонерів приймають рішення про створення дочірнього підприємства більшістю (3/4) голосів присутніх на зборах акціонерів або їх уповноважених представників (за числом належних їм акцій).

2.7. Статут дочірнього підприємства затверджується загальними зборами акціонерів.

3. КЕРІВНИК ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ

3.1. Голова правління АТ призначає керівника дочірнього підприємства та укладає з ним контракт.

3.2. У контракті визначаються строк повноважень керівника дочірнього підприємства (не більше двох років), його права і обов'язки, відповідальність, умови оплати його праці і преміювання за підсумками господарської діяльності (відповідно до умов, затверджених загальними зборами акціонерів).

3.3. У статуті обумовлюються межі повного господарського відання майном дочірнього підприємства, а також обсяг повноважень керівника дочірнього підприємства щодо здійснення угод та інших юридичних дій.

3.4. Угоди, які були укладені керівником дочірнього підприємства з перевищенням меж компетенції, встановленої статутом дочірнього підприємства, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством.

3.5. До керівника дочірнього підприємства, який несумлінно виконує свої обов'язки та перешкоджає своїми діями виконанню основних завдань АТ, АТ може застосувати заходи впливу згідно з чинним законодавством і статутом АТ, а також стягнути з нього кошти за заподіяну АТ шкоду.

4. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ

4.1. Реорганізація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для АТ неефективним.

4.2. Реорганізація дочірнього підприємства може здійснюватися у вигляді злиття, виділення, розділу, приєднання дочірнього підприємства до інших підприємств.

4.3. Ліквідація дочірнього підприємства здійснюється у випадках, якщо його функціонування стало для АТ недоцільним.

4.4. Реорганізація і ліквідація дочірнього підприємства здійснюються в порядку, передбаченому розділом 2 цього Положення для його створення.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Питання створення, реорганізації і ліквідації дочірнього підприємства, що не врегульовано цим Положенням, вирішуються відповідно до статуту АТ, інших внутрішніх нормативних актів АТ і чинного законодавства України.

Опрос