Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление об участии в конкурсе по продаже пакета акций акционерного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 27.06.2007
Утратил силу

Заява про участь у конкурсі

Потенційний покупець __________________________________________________________________
                                                                              (фізична особа, або повна назва юридичної особи, що подає заяву)
______________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ
    (для резидентів) 

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  


Адреса ___________________           ______________________________________________________
                        (поштовий індекс)                                                     (юридична адреса потенційного покупця) 

Банківські реквізити: р/р ___________________________ у ___________________________________

МФО ___________________________

Керівник ______________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові) 

бажає прийняти участь у конкурсі з продажу пакета акцій в розмірі __________________________ %
статутного фонду АТ "__________________________________________________________________
                                                                                                       (повна назва об'єкта приватизації)
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа ___________________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові) 

Паспорт серія ______________________, N ________________ виданий "___" "____________" ____ р.
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (назва органу, що видав паспорт) 

Контактні телефони уповноваженої особи: _________________, ____________
який (яка) діє на підставі ____________________ N ______________ від "___" "____________" ____ р.
                                                                         (назва, номер та дата документа на право представляти інтереси
                                                                                                                    потенційного покупця)       

Договір про конфіденційність наданої інформації про АТ укладений
"___" "____________" ____ р. за N _____________

Додаткові відомості: (за бажанням потенційного покупця)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Потенційний покупець __________________________________________________________________
                                                                                   (фізична особа, або назва юридичної особи, що подає заяву) 
поданням конкурсних пропозицій та підтвердних документів до
______________________________________________________________________________________
                                                                                         (назва органу приватизації)
в особі _______________________________________________________________________________

підтверджує що він:

визнає усі умови і аспекти конкурсу;

ознайомлений з наданою інформацією про конкурс та про об'єкт приватизації в повній мірі і надалі не матиме претензій до відповідного органу приватизації чи до особи, яка за дорученням органу приватизації готує та проводить конкурс;

визнає своє зобов'язання дотримуватись норм Положення про порядок проведення конкурсів та умов конкурсу.

______________________________________________
       (підпис потенційного покупця або уповноваженої особи) 

М. П.

"___" "____________" 200_ р.
         (дата заповнення заяви) 

Опрос