Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе развития инфраструктуры районной государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 06.03.2006
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

1. Відділ розвитку інфраструктури районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації і Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національної комісії з питань регулювання зв'язку, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, рішеннями обласної та районної ради, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв'язку та у сфері енергозбереження;

розроблення пропозицій щодо державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та енергозбереження;

розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв'язку.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

проектів місцевого бюджету, місцевих програм соціально-економічного розвитку;

проектів програм приватизації державного майна;

проектів програм розвитку паливно-енергетичного комплексу району;

утворення, реорганізації і ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;

проведення конкурсів з визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

2) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на підприємствах, в установах та організаціях;

3) сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій;

4) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;

5) бере участь у:

виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та енергозбереження;

розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв'язку та телекомунікаційних послуг;

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку;

розробленні та впровадженні механізмів стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів;

впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики;

розробленні програм енергозбереження;

підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає поставці для потреб держави за рахунок коштів державного бюджету;

формуванні обсягів продукції, що поставляється для місцевих потреб за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел фінансування;

складанні щорічного паливно-енергетичного балансу району;

6) веде облік підприємств промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

7) узагальнює практику застосування законодавства;

8) забезпечує дотримання у відділі законодавства про державну таємницю;

9) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій;

10) виконує інші функції згідно з покладеними на нього основними завданнями.

5. Відділ має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

7. Начальник відділу:

здійснює керівництво та організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

визначає структуру і затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки їх працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;

розробляє і подає голові райдержадміністрації кошторис і штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу;

подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо утворення при відділі дорадчих органів під своїм головуванням та щодо визначення їх складу.

8. Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.

Кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням райдержадміністрації.

9. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Опрос