Идет загрузка документа (328 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор об организации ресторанного хозяйства при высших учебных заведениях

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 30.03.2005
Утратил силу

Примірний договір
про організацію ресторанного господарства

_________________________________________________________________,
                                                                     найменування ВНЗ
що іменується в подальшому "ВНЗ", в особі ____________________________
                                                                                                                                    посада
_________________________________________________________________,
                                                              прізвище, ім'я, по батькові
що діє на підставі _________________________________________________,
і _______________________________________________________________,
               найменування суб'єкта господарської діяльності в ресторанному господарстві
що іменується в подальшому "Організація", в особі ______________________
                                                                                                                                           посада 
_________________________________________________________________,
                                                                   прізвище, ім'я, по батькові
що діє на підставі _________________________________________________,
заключили цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

ВНЗ і Організація зобов'язуються спільно організовувати харчування студентів (викладачів, працівників) _______________________________________
                                                                                                          найменування ВНЗ
у підприємстві ресторанного господарства Організації __________________
за адресою ______________________________________________________.

2. Зобов'язання ВНЗ

ВНЗ зобов'язується:

2.1. Надавати Організації безоплатно з опаленням і освітленням виробничі, торговельні, складські, адміністративно-побутові та інші приміщення для організації ____________________________________________________________.
                                           їдальні, кафе, буфету, магазину кулінарних виробів тощо 

2.2. Надавати безоплатно для _______________________________________
                                                                їдальні, кафе, буфету, магазину кулінарних виробів тощо
силову електроенергію, гарячу і холодну воду, паливо для приготування їжі.

2.3. Придбавати і надавати закладу ресторанного господарства Організації безоплатно торговельне-технологічне, холодильне, механічне, немеханічне, підйомно-транспортне та інше устаткування, меблі. Указане майно ВНЗ обліковує на своєму балансі.

2.4. Здійснювати за свій рахунок капітальний і поточний ремонт приміщень, обладнання, меблів, що надані закладу ресторанного господарства Організації, а також здійснювати за свій рахунок технічний нагляд за всіма інженерними комунікаціями.

2.5. Здійснювати оплату рахунків за технічне обслуговування, роботи з планово-попереджувального (малого, середнього) і капітального ремонту холодильного, технологічного та іншого устаткування в разі, якщо ці роботи виконуються на договірній основі з відповідними ремонтними організаціями. При комплексному технічному обслуговуванні устаткування оплата здійснюється щомісяця в установлені терміни.

2.6. Виділяти закладу ресторанного господарства Організації безоплатно автомобільний транспорт або відшкодовувати фактичні витрати на перевезення харчових продуктів, продовольчої сировини, напівфабрикатів і готових страв.

2.7. Розробляти разом з Організацією і вживати заходів щодо поліпшення харчування студентів.

2.8. Здійснювати за свій рахунок охорону закладу ресторанного господарства в неробочий час.

2.9. Затверджувати спільно з Організацією режим (графік) роботи закладів ресторанного господарства по днях і годинах. За необхідності внесення змін до затвердженого графіка ВНЗ доводить це до відома Організації не пізніше ніж за два дні. У разі обслуговування студентів поза затвердженим графіком роботи закладу ресторанного господарства, він відшкодовує Організації додаткові витрати, пов'язані з цим, за окремою угодою.

2.10. Здійснювати заходи щодо здешевлення харчування за рахунок використання продуктів зі свого підсобного господарства (якщо таке є).

2.11. Здійснювати разом з комісією з контролю якості (бракеражною) контроль за роботою закладу ресторанного господарства Організації, надавати допомогу щодо усунення недоліків в обслуговуванні студентів.

2.12. При можливості, у разі необхідності, забезпечувати житловою площею і місцями в гуртожитку працівників закладів ресторанного господарства Організації, які обслуговують студентів ВНЗ, а також надавати місця в дитячих дошкільних установах для дітей цих працівників.

Додаткові зобов'язання ВНЗ:

2.13. ____________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Зобов'язання Організації

Організація зобов'язується:

3.1. Надавати через заклади ресторанного господарства - їдальні, кафе, буфети, магазини кулінарних виробів тощо студентам, викладачам, обслуговуючому персоналу ВНЗ харчування за цінами, що склалися в процесі калькуляції страв і розміру націнки, узгодженої з адміністрацією ВНЗ.

3.2. Обслуговувати інших споживачів (крім студентів, викладачів, обслуговуючого персоналу) за згодою ВНЗ і місцевої держадміністрації.

3.3. Забезпечувати студентів, викладачів і обслуговуючий персонал ВНЗ харчуванням згідно з графіком, затвердженим спільно з ВНЗ.

3.4. Здійснювати приготування страв за узгодженими з ВНЗ варіантами закладок сировини чинних збірників рецептур страв.

3.5. Розробляти спільно з ВНЗ і здійснювати заходи з поліпшення якості приготування їжі, підвищення культури обслуговування споживачів і запровадження таких форм обслуговування, як відпускання страв за абонементами (талонами), приготування комплексних обідів, сніданків, вечерь з безперервним технологічним процесом, доставка їжі до буфетів тощо.

3.6. Розробляти і погоджувати з ВНЗ різноманітне по днях тижневе меню скомплектованих обідів, сніданків і вечерь.

3.7. Надавати студентам, викладачам, обслуговуючому персоналу дієтичне харчування відповідно до вимог його організації.

3.8. Дотримуватися встановлених правил приймання харчових продуктів і продовольчої сировини, що надходить до закладів ресторанного господарства, вимог до кулінарного оброблення харчових продуктів і продовольчої сировини, а також умов, термінів зберігання та реалізації продуктів, що не підлягають тривалому зберіганню.

3.9. Забезпечувати ефективне використання виробничих потужностей для приготування в широкому асортименті страв, напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів.

3.10. Організовувати у виділених ВНЗ приміщеннях продаж напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів в асортименті у дні та години, узгоджені з ВНЗ.

3.11. Забезпечувати їдальні, буфети, магазини кулінарних виробів столовим приладдям, посудом, кухарським інвентарем, санспецодягом, мийними засобами тощо згідно з чинними нормами оснащення.

3.12. Зберігати надані у розпорядження Організації приміщення, устаткування, меблі тощо.

3.13. Забезпечувати експлуатацію холодильного, торговельно-технологічного та іншого обладнання і утримання його у справному стані відповідно до технічної документації, інструкцій з експлуатації і правил техніки безпеки; здійснювати заходи спільно з ВНЗ щодо механізації трудомістких процесів приготування їжі, запровадження передових технологій та автоматизації приготування їжі.

3.14. У разі потреби з метою забезпечення відповідного контролю за якістю сировини, що надходить, і приготуванням їжі організовувати в наданому ВНЗ приміщенні технологічну лабораторію.

3.15. Уживати заходів із забезпечення їдалень, кафе, буфетів, магазинів кулінарних виробів тощо кваліфікованими працівниками.

3.16. Забезпечувати разом із громадськими організаціями ВНЗ на базі існуючих їдалень, кафе роботу молодіжних кафе й інших підприємств для організації дозвілля молоді, практикувати проведення безалкогольних молодіжних вечорів тощо.

3.17. Заключати договори:

з автотранспортними підприємствами щодо централізованого постачання харчових продуктів і продовольчої сировини з баз, складів, овочесховищ, від інших постачальників, вивозу порожньої тари й харчових відходів, доставки готової кулінарної продукції з їдалень у буфети, кафе, магазини кулінарних виробів тощо;

з ремонтними організаціями на технічне обслуговування, проведення планових і капітальних ремонтів торговельно-технологічного обладнання, його перевірку та налагодження.

Додаткові зобов'язання Організації:

3.18. ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Відповідальність сторін

У разі невиконання або недостатнього виконання зобов'язань цього договору винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій стороні створені збитки згідно із законодавством України.

5. Термін дії договору та юридичні адреси сторін

5.1. Термін дії цього договору встановлюється з "___" ____________ 200_ р. по "___" ____________ 200_ р.

5.2. Договір вважається продовженим на ________________, якщо жодна із сторін не заявить про свою незгоду з продовженням договору за місяць до закінчення терміну його дії.

5.3. З питань, не передбачених цим договором, сторони повинні керуватися законодавством України.

Розбіжності сторін щодо умов цього договору та спірні питання, що виникли при його виконанні, розглядаються в установленому чинним законодавством України порядку.

ВНЗ ____________________________________________________________
                                                                              поштова адреса 

розрахунковий N _________ у відділенні __________ банку м. ___________

Організація ______________________________________________________
                                                                                   поштова адреса 

розрахунковий N _________ у відділенні __________ банку м. ___________

ВНЗ 

Організація 

Печатка "___" ____________ 200_ р. 

Печатка "___" ____________ 200_ р. 

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 22.04.2009 р. N 355)

Опрос