Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный договор о проведении сезонных работ

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.06.2004
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про проведення сезонних робіт

   Цей договір укладено ________________________________________
__________________________________________________________________
      (назва підприємства, установи, організації)
 
(далі - підприємство) в особі ___________________________________,
                (прізвище, ім'я та по батькові)
який працює ______________________________________________________
               (посада)
 
і діє на підставі Положення (Статуту) ___________________________,
та центром зайнятості ____________________________________________
в особі _________________________________________________________,
          (прізвище, ім'я та по батькові)
 
який працює ____________________________________ і діє на підставі
             (посада)
Положення ________________________________________________________
 
від "___" ___________________ 199__ р.
 
 
   1. Обов'язки сторін:
 
   державна служба зайнятості  організовує  направлення  на
підприємство працівників, які бажають брати участь у сезонних
роботах у строки і на умовах, зазначених у договорі;
 
   підприємство не пізніше ніж за 15 днів до початку сезонних
робіт повідомляє про всі зміни щодо потреби в працівниках та
пов'язані з цим зміни в інших зазначених у договорі пунктах.
 
   2. Потреба в робітниках та професійні вимоги до них:
 
*****************************************************************************
*Назва виробництва, *                            *
*робіт, для яких  *  Перелік професій робітників, потрібних підприємству *
*проводиться набір *                            *
*робочої сили    *                            *
*          *********************************************************
*          *найменування*кваліфікація, розряд*кількість потрібних *
*          *      *          *   робітників   *
*****************************************************************************
*    1      *   2   *      3    *     4     *
*****************************************************************************
 
 
   3. Обсяги робіт та строки їх виконання ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Умови праці ______________________________________________
               (режим роботи, специфіка)
 
   5. Умови оплати праці _______________________________________
              (система оплати праці, строки оплати)
 
   6. Соціально-побутові умови _________________________________
 
   7. Дозвіл органів внутрішніх справ на право в'їзду до
місцевості, де розташовані підприємства (якщо вона є прикордонною
зоною)
__________________________________________________________________
 
   8. Інші умови _______________________________________________
 
   9. Трудовий договір з працівниками укладається строком на ___
місяців.
 
   10. Центр зайнятості на умовах цього договору та Положення
про порядок організації сезонних робіт організує направлення на
підприємство _______________ чоловік, у  строки,  передбачені
пунктом 11 цього договору.
 
   11. Робітники повинні прибути в такі строки:
 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________
                             (дата)
 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________
                             (дата)
 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________
                             (дата)
 
   ________ чоловік, за професіями __________________ _________
                             (дата)
 
   12. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків,
передбачених цим договором, сторони  несуть  відповідальність
відповідно до законодавства та цього договору.
 
   Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому
законодавством.
 
   13. У разі дострокового розірвання  договору  внаслідок
невиконання або неналежного виконання сторонами  зобов'язань,
передбачених договором, він розривається з попередженням про це
відповідної сторони за два тижні.
 
   14. Строк дії договору з _____________ до _____________
 
   15. Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами.
__________________________________________________________________
              (Інші умови)
 
   16. Цей договір укладено у трьох примірниках, один з яких
зберігається на підприємстві, два інших передаються державній
службі зайнятості.
 
   17. Назва галузі народного господарства ____________________,
форма власності ______________
 
 
  Адреси сторін
 
   підприємства             центру зайнятості
________________________        ________________________
________________________        ________________________
 
Представник підприємства         Представник центру
                        зайнятості
________________________        ________________________
________________________        ________________________
________________________        ________________________
________________________        ________________________
    (підпис)                 (підпис)
 
"___" __________ 199_ р.        "___" ____________ 199_ р.
 
    М.П.                      М.П.
 
 
   Представник
органу місцевого самоврядування
__________________________      __________________________
    (підпис)                 (прізвище)
 
"___" _________________ 199__ р.
 
     М.П.
 
Опрос