Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор найма жилого помещения из фонда жилья для временного проживания

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.06.2004

ДОГОВІР
найму житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання

"___" ____________ 20__ р.  

_______________________________
(населений пункт) 

______________________________________________________________
                (найменування підприємства (організації) з обслуговування житлового фонду)
в особі керівника, ______________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _____________ (далі - наймодавець), з однієї сторони, і
громадянин ______________________________________ (далі - наймач),
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
з іншої сторони, на підставі _________________________ (далі - сторони)
                                                             (назва документа на право поселення)
уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та зобов'язання сторін.

1.1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім'ї
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                    (прізвища, ім'я та по батькові членів сім'ї)
у тимчасове користування житло на строк до "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________
(одноквартирний будинок, ізольована квартира, частина будинку чи кімната у
комунальній квартирі, житлове приміщення)
за адресою ____________________________________________________
загальною площею _________________ кв. м, що складається:
з _____ кімнат житловою площею _______ кв. м, у тому числі:
кімната ______________ кв. м, кімната ______________ кв. м,
кімната ______________ кв. м, кімната ______________ кв. м,
кімната ______________ кв. м, кімната ______________ кв. м;
кухні площею ____________ кв. м, обладнаної ______________________
                                 (загальна, окрема)                                                (перелічити обладнання,
______________________________________________________________,
вказавши його стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
вбиральні (сполученої) площею _______ кв. м., обладнаної ____________
______________________________________________________________,
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
ванної кімнати площею _______ кв. м, обладнаної __________________
______________________________________________________________,
(перелічити обладнання, вказавши його стан - технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
коридору площею _______ кв. м, передпокою площею ________ кв. м,
лоджії площею _______ кв. м, балкону площею ______ кв. м,
веранди площею _______ кв. м, комори площею ______ кв. м,
антресолі площею _____ кв. м, вбудованої шафи площею _____ кв. м.

Житлове приміщення обладнане: _________________________________
                                                                         (водопроводом (холодним, гарячим), опаленням
______________________________________________________________
(центральним, індивідуальним, пічним), каналізацією, сміттєпроводом,
 газопостачанням, електроосвітленням)

У квартирі є:
______________________________________________________________
   (телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна антена колективного користування) 

1.2. Наймодавець зобов'язується:

1.2.1. Здійснювати обслуговування будинку, забезпечувати роботу технічного обладнання відповідно до вимог законодавства.

1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.

1.2.3. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

1.2.4. Доводити до відома наймача встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів за них.

1.3. Наймач зобов'язується:

1.3.1. Використовувати житло за призначенням.

1.3.2. Дотримуватись Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 N 572 (далі - Правила), своєчасно вживати заходів до усунення виявлених у квартирі несправностей.

Не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання в квартирі.

Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

1.3.3. У встановлені терміни своєчасно вносити плату за користування житлом, комунальні та інші послуги, економно використовувати воду, газ, електричну і теплову енергію.

1.3.4. Дотримуватися правил пожежної безпеки та Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.10.97 N 254 та зареєстрованих у Мін'юсті України 15.05.98 за N 318/2758.

1.3.5. Допускати у квартиру (приватний будинок) та інші зайняті наймачем приміщення працівників виконавця послуг або підприємств водо-, теплопостачання і водовідведення при наявності у них відповідного посвідчення згідно з Правилами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 N 1497 зі змінами і доповненнями.

1.3.6. При виїзді разом з членами сім'ї з житла звільнити і здати його наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.

1.3.7. Відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню або майну інших мешканців будинку ним або членами його сім'ї.

2. Права сторін

2.1. Наймодавець має право:

2.1.1. Вимагати від наймача дотримання Правил та своєчасного внесення ним плати за житлово-комунальні послуги.

2.1.2. У разі відмови наймача від звільнення приміщення у встановлений термін ініціювати його виселення за рішенням суду.

2.1.3. Уживати необхідних заходів для відселення наймача та членів його сім'ї, якщо будинок (житлове приміщення) загрожує обвалом, відповідно до статей 112, 113 Житлового кодексу Української РСР.

2.2. Наймач має право:

2.2.1. Вимагати від наймодавця згідно із законодавством та цим договором виконання покладених на нього обов'язків.

3. Відповідальність сторін

3.1. Наймодавець відшкодовує наймачу матеріальні збитки, завдані невиконанням обов'язків, передбачених у пунктах 1.2.1 - 1.2.4 цього договору, згідно із законодавством.

3.2. Наймодавець, наймач та члени його сім'ї за порушення умов цього договору несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Інші умови

4.1. Цей договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої сторони за наявності умов і в порядку, передбачених законодавством.

4.2. Спори та розбіжності, що можуть виникати між сторонами під час виконання умов договору, якщо вони не будуть вирішені за згодою сторін, вирішуються в судовому порядку.

4.3. Наймач не має права надане житлове приміщення з фондів житла для тимчасового проживання приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ цього житлового приміщення, здавати його в піднайм або вселяти в нього інших громадян.

Після закінчення встановленого терміну тимчасового проживання наймач зобов'язаний звільнити надане житлове приміщення або продовжити термін дії договору за згодою сторін.

4.4. Підставами для дострокового припинення права громадянина на користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання відповідно до статті 1322 Житлового кодексу Української РСР є:

надання громадянину або придбання ним іншого житлового приміщення;

підвищення доходів громадянина до рівня, який дозволяє йому укласти договір найму іншого житлового приміщення;

порушення громадянином правил користування житловим приміщенням з фондів житла для тимчасового проживання;

приведення мешканцем житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання у непридатність для його використання;

інші підстави, встановлені законом.

4.5. Цей договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається у наймодавця, а другий - у наймача. Примірники договору мають однакову юридичну силу. Договір набирає чинності з дня його підписання.

5. Юридична адреса та підписи сторін

Наймодавець
___________________________
                            (посада)
___________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________
___________________________
___________________________
         (юридична адреса, телефон)
___________________________
___________________________
___________________________
             (поточний рахунок)
___________________________
                   (код ЄДРПОУ) 

Наймач
___________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________
                  (місце реєстрації)
___________________________
___________________________
          (паспортні дані: серія, номер,
___________________________
                  ким і коли видано)
___________________________
___________________________
___________________________
                        (телефон)
___________________________
                          (підпис) 

М. П. 

  

Опрос