Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о центре социально-психологической помощи

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 17.05.2004
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр соціально-психологічної допомоги

1. Центр соціально-психологічної допомоги (далі - центр) є закладом, що утворюється місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування і надає соціальні послуги особам, які внаслідок стихійного лиха, учинення стосовно них злочину, насильства (у тому числі в сім'ї) або реальної загрози його вчинення та за інших обставин (далі - особи, які опинилися у складних життєвих обставинах), наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Конвенцією про права дитини від 20 листопада 1989 року, а також положенням про центр.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

3. Центр може бути утворено за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам і вимогам пожежної безпеки.

4. Основними завданнями центру є надання невідкладної комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг тощо) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, що сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає в умовах цілодобового стаціонару допомогу та тимчасовий притулок особам, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують тимчасового притулку, у разі відсутності у зазначених осіб засобів до існування, а також забезпечує їх харчуванням у порядку, визначеному Мінсім'ямолодьспортом;

2) надає соціальні послуги таким особам шляхом консультування за допомогою телефонного зв'язку, а також в умовах денного стаціонару без забезпечення тимчасовим притулком і харчуванням;

3) надає консультації з питань застосування норм законодавства, допомогу в оформленні документів, забезпечує захист та реалізацію прав дітей, молоді та сімей, зокрема шляхом представлення їх інтересів перед третіми особами;

4) проводить оцінку потреб осіб, які звернулися до центру, складає разом з ними індивідуальний план заходів щодо усунення складних життєвих обставин з установленням строку його виконання;

5) проводить психологічну діагностику з метою психологічної корекції, реабілітації та адаптації;

6) надає посередницькі послуги під час здійснення діагностичних заходів, у разі потреби здійснює профілактичні та лікувально-оздоровчі заходи, подає першу невідкладну допомогу у разі нещасного випадку;

7) сприяє працевлаштуванню, влаштуванню на навчання;

8) надає інформацію про графік роботи структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності, взаємодіє з ними при розв'язанні проблем осіб, які звернулися до центру;

9) інформує центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання особи, яка звернулася до центру, про необхідність надання їй подальшої соціальної підтримки;

10) порушує перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до фізичних та юридичних осіб у разі недотримання ними законодавства стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів осіб, що тимчасово проживають у центрі.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

6. Центр має право:

самостійно визначати форми та методи роботи;

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

використовувати для провадження своєї діяльності кошти інших джерел, в тому числі міжнародної фінансової, технічної допомоги та міжнародні гранти;

залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

7. Центр провадить діяльність на принципах захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

8. Координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

Центр взаємодіє у забезпеченні реалізації державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді із структурними підрозділами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.12.2004 р. N 1757
,
в редакції постанови Кабінету Міністрів
 України від 24.09.2005 р. N 962)

9. Зарахування до центру осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснюється згідно з наказом директора центру, що видається на підставі:

письмової заяви особи (у разі звернення сім'ї - особистої заяви всіх повнолітніх її членів), яка звернулася до центру, за наявності документа, що посвідчує особу, та виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (облікова форма N 027/о);

письмового клопотання місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання особи чи сім'ї.

У разі відсутності документа, що посвідчує особу, виписки з медичної карти центр разом з відповідним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання особи, яка звернулася до центру, надає допомогу в їх оформленні.

Особа, яка зараховується до центру, повинна бути ознайомлена з Правилами внутрішнього розпорядку центру, затвердженими його директором, правами та обов'язками мешканців центру.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

10. Прийняття осіб та подання їм необхідної допомоги здійснюється центром цілодобово.

Максимальний строк перебування особи у центрі становить 90 діб.

11. До центру не приймаються особи:

які перебувають в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань;

психічно хворі;

що потребують постійного стороннього догляду і не в змозі самостійно себе обслуговувати.

(пункт 11 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

12. Відрахування з центру особи здійснюється згідно з наказом директора центру, що видається на підставі:

письмової заяви такої особи;

закінчення встановленого строку перебування у центрі;

одноразового грубого або систематичного (більше одного разу) порушення Правил внутрішнього розпорядку центру, затверджених його директором;

усунення обставин, за яких особа потрапила до центру.

(пункт 12 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр. Подання про призначення вносить відповідний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за погодженням з республіканським (Автономної Республіки Крим), обласним, Київським та Севастопольським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і Держсоцслужбою.

(пункт 13 в редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962
,
 від 15.11.2006 р. N 1620)

14. Директор центру:

організовує роботу центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

затверджує посадові інструкції працівників центру;

призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників;

затверджує Правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

укладає угоди, діє від імені центру і представляє його інтереси;

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат;

сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

(абзац дев'ятий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541)

забезпечує проведення атестації працівників центру в порядку, визначеному Мінсім'ямолодьспортом;

(пункт 14 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. N 541,
у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим)

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

141. Кошторис та штатний розпис центру затверджує керівник органу, що утворив центр.

(Типове положення доповнено пунктом 141 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 р. N 962) 

15. Видатки на утримання центру здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, передбачених для виконання програм стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, а також за рахунок інших джерел.

16. Центр володіє майном, переданим йому органом, який утворив центр, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

17. Типові нормативи оснащення центру затверджуються Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. N 1620)

18. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

19. Центр може бути ліквідований або реорганізований за рішенням засновника у порядку, передбаченому законодавством.

20. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Опрос