Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о фельдшере-лаборанте паразитологического отдела (отделения) санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про фельдшера-лаборанта паразитологічного відділу (відділення) санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду фельдшера-лаборанта паразитологічного відділу (відділення) санітарно-епідеміологічної станції (далі - фельдшер-лаборант) призначається спеціаліст з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямком підготовки "Медицина", спеціальністю "Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа", спеціалізацією за профілем роботи, який опанував програму з лабораторної діагностики паразитарних хвороб та дослідження довкілля з метою виявлення збудників паразитозів. 

1.2. Фельдшер-лаборант призначається і звільняється з посади керівником закладу у відповідності з діючим законодавством України.

1.3. Фельдшер-лаборант підпорядковується завідувачу відділу (відділення) медичної паразитології (лікарю-паразитологу), завідувачу паразитологічної лабораторії (лікарю-лаборанту паразитологічного відділу (відділення)). Здійснює свою діяльність під його керівництвом у відповідності до посадової інструкції.

1.4. В своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами Головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є лабораторія, нормативними документами по визначеному розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

2. Основні завдання

Основними завданнями фельдшера-лаборанта є:

2.1. Проведення лабораторних паразитологічних досліджень населення та довкілля на наявність збудників паразитарних хвороб.

2.2. Забезпечення реєстрації, обліку та достовірності паразитологічних досліджень згідно діючих нормативних документів.

3. Функціональні обов'язки

3.1. Виконує лабораторні дослідження у відповідності із визначеними нормативами навантаження, кваліфікаційними вимогами (згідно кваліфікаційної категорії) та розподілом функціональних обов'язків у лабораторії (відділі).

3.2. Веде облік і готує до роботи лабораторне обладнання, посуд, реактиви, імунобіологічні препарати, дезінфікуючі розчини і слідкує за їх якістю, не допускаючи застосування таких, що термін придатності вичерпаний, та дезінфекційних засобів, що втратили активність.

3.3. Перевіряє придатність матеріалу, що надходить для дослідження, а саме: правильність пакування, транспортування, оформлення супровідних документів, своєчасність доставки. Проводить реєстрацію, в тому числі з використанням персонального комп'ютера, виконує первинну обробку матеріалу. В необхідних випадках доводить до відома завідувача паразитологічного відділу (відділення) або лікаря-лаборанта з паразитології про необхідність повторного забору матеріалу і доставки його в лабораторію.

3.4. Проводить відбір матеріалу для санітарно-паразитологічних досліджень (змиви, вода, ґрунт тощо), у необхідних випадках за наказом керівництва закладу виїжджає на місце для організації якісного відбору зразків.

3.5. Здійснює оперативний зв'язок із структурними підрозділами санітарно-епідеміологічного та лікувально-профілактичного закладу з питань забезпечення якості, своєчасності забору і доставки матеріалу в лабораторію.

3.6. Проводить стерилізацію лабораторного інструментарію, посуду, реактивів у відповідності із діючими нормативними документами.

3.7. Здійснює контроль роботи сухожарових шаф, парових та повітряних стерилізаторів з застосуванням необхідних тестів.

3.8. Слідкує за справністю газової та електричної мереж, вентиляції. При виявленні дефектів повідомляє завідувача паразитологічного відділу (відділення, лабораторії).

3.9. Працює з апаратурою та обладнанням. Здійснює поточний контроль за її станом. Слідкує за точністю роботи приладів, що використовуються. Проводить реєстрацію температурних параметрів обладнання та мікроклімату в робочих приміщеннях згідно нормативних документів.

3.10. Веде первинну облікову документацію лабораторії (реєстраційні та робочі журнали досліджень, журнали роботи лабораторних приладів тощо).

3.11. Виконує доручення завідувача паразитологічного відділу (відділення, лабораторії), лікаря-лаборанта з паразитології щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділу.

3.12. Утримує робочі місця у порядку, проводить дезінфекцію робочих місць, холодильників, термостатів та іншого обладнання, знезараження відпрацьованого матеріалу, інструментів, посуду, спецодягу.

3.13. Після закінчення робочого дня перевіряє і прибирає до спеціально визначених місць пробірки, чашки, склянки з сильнодіючими речовинами.

3.14. Суворо дотримується правил техніки безпеки та протиепідемічного режиму.

3.15. Здійснює контроль за роботою молодшого медичного персоналу, слідкує за виконанням ними правил протиепідемічного режиму та техніки безпеки.

3.16. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.

4. Права

Фельдшер-лаборант має право:

4.1. Отримувати інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

4.2. Проводити відбір біоматеріалу, ґрунту, води, городини, садовини та інших предметів довкілля для лабораторних досліджень.

4.3. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

4.4. Вносити пропозиції завідувачу паразитологічного відділу (відділення, лабораторії) з питань удосконалення діяльності лабораторії та покращання умов праці персоналу.

5. Відповідальність

Фельдшер-лаборант несе відповідальність за:

5.1. Достовірність та точність досліджень, що проводяться.

5.2. Дотримання вимог правил протиепідемічного режиму роботи та безпеки праці.

5.3. Дотримання конфіденційності щодо результатів досліджень, що проводяться.

5.4. Правильність ведення та зберігання первинної облікової і звітної документації протягом встановленого проміжку часу.

5.5. За неналежне виконання своїх службових обов'язків фельдшер-лаборант несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос