Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о помощнике энтомолог санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про помічника ентомолога санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду помічника ентомолога санітарно-епідеміологічної установи призначаються особи, які мають середню медичну чи ветеринарну освіту, або вищу чи незакінчену вищу біологічного профілю.

1.2. Помічник ентомолога підпорядковується ентомологу (лікарю-паразитологу), завідувачу паразитологічного (епідеміологічного) відділу (відділення) і здійснює свою діяльність під їх керівництвом.

1.3. В своїй діяльності помічник ентомолога керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами Головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є відділ (відділення), нормативними документами з визначеного розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

2. Основні завдання

Основними завданнями помічника ентомолога є:

2.1. Здійснення моніторингу за членистоногими, що мають медичне значення, в межах території діяльності санепідстанції, до штату якої входить.

2.2. Участь в організації заходів боротьби з переносниками збудників трансмісивних паразитарних та інфекційних хвороб; синантропними мухами, іншими членистоногими, що мають медичне значення, а також здійснення контролю за їх проведенням на вказаній території.

2.3. Участь у проведенні протималярійного нагляду при відведенні ділянок під будівництво, будівництві і експлуатації гідротехнічних та інших водних об'єктів, де існує можливість виплоду кровосисних комах.

3. Функціональні обов'язки

3.1. Систематичний нагляд за ентомологічною ситуацією, оцінка результатів проведених заходів боротьби з переносниками трансмісивних хвороб. Використання отриманих даних для подальшої розробки і планування заходів боротьби.

3.2. Спільно з відомчими службами участь у розробці плану заходів боротьби з гнусом, іншими небезпечними комахами та кліщами на підконтрольній території.

3.3. Обстеження території для виявлення місць виплоду та поширення кровосисних комарів (рекогносцировочні, екстенсивні обстеження), систематичне проведення фенологічних спостережень, облік чисельності, визначення вікового стану малярійних комарів.

3.4. Виявлення зон потенційно небезпечних з поновлення передачі малярії, паспортизація місць виплоду кровосисних комарів, організація профілактичних заходів, особливо в зоні проживання осіб з підвищеним ризиком зараження.

3.5. Забезпечення оперативного проведення ентомологічних заходів ліквідації місцевих осередків малярії.

3.6. Обстеження підвалів, що підтоплюються водою, з метою виявлення місць виплоду кровосисних комарів, організація їх обробки за ентомологічними показниками, контроль ефективності проведених заходів.

3.7. Спостереження за переносниками в осередках малярії з метою обґрунтування необхідності і організації заходів їх винищення, особливо в зоні проживання осіб з підвищеним ризиком зараження.

3.8. Контроль за ефективністю проведених заходів боротьби з кровосисними членистоногими на підконтрольній території.

3.9. Участь в збиранні членистоногих для лабораторного дослідження на зараженість їх збудниками трансмісивних хвороб в спеціалізованих лабораторіях.

3.10. Ведення журналів реєстрації метеорологічних показників в підконтрольній зоні.

3.11. Участь в плануванні потреб інсектицидів (в т. ч. ларвіцидів), контроль за їх зберіганням.

3.12. Взаємодія з відомствами, які виконують роботи боротьби з членистоногими, що мають медичне значення.

3.13. Участь в проведенні гігієнічного навчання та виховання громадян.

3.14. Систематичне підвищення фахового рівня на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, нарадах, що проводяться вищими профільними установами.

3.15. Лабораторна обробка ентомологічних зборів, їх упорядкування, оцінка результатів лабораторних досліджень, складання звітів.

4. Права

Помічник ентомолога має право:

4.1. Здійснювати ентомологічні обстеження об'єктів нагляду, за наявності службового посвідчення, і давати пропозиції щодо покращання ентомологічної ситуації.

4.2. Брати участь в оформленні матеріалів для застосування адміністративних санкцій, що накладаються Головним державним санітарним лікарем за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних правил, які створюють умови або призвели до масового виплоду та поширення членистоногих.

4.3. Отримувати інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

5. Відповідальність

5.1. За неналежне виконання своїх службових обов'язків помічник ентомолога несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос