Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о помощнике врача-эпидемиолога (паразитолога) санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про помічника лікаря-епідеміолога (паразитолога) санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду помічника лікаря-епідеміолога (паразитолога) призначається спеціаліст з неповною вищою освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямком підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа" або "Лікувальна справа", спеціалізацією за фахом "Епідеміологія".

1.2. Помічник лікаря-епідеміолога (паразитолога) підпорядковується лікарю-паразитологу, завідувачу паразитологічного (епідеміологічного) відділу (відділення) і працює під їх керівництвом.

1.3. В своїй роботі помічник лікаря-епідеміолога (паразитолога) керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами Головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є відділ (відділення), нормативними документами з визначеного розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

2. Основні завдання

Основними завданнями помічника лікаря-епідеміолога (паразитолога) є:

2.1. Здійснення епіднагляду за паразитарними хворобами.

2.2. Розробка, організація та проведення заходів з боротьби і профілактики паразитарних хвороб.

3. Функціональні обов'язки

3.1. Виявляє та проводить епідеміологічне обстеження вогнищ і мікровогнищ гельмінтозів, захворювань, що викликаються кишковими найпростішими, іншими паразитами, в тому числі усіх випадків малярії, кліщового енцефаліту. Спільно з лікувально-профілактичними закладами і відповідними відомствами розробляє заходи щодо ліквідації та попередження подальшого поширення цих хвороб.

3.2. Готує пропозиції з питань боротьби і профілактики паразитарних хвороб до розгляду лікарю-паразитологу, завідувачу паразитологічного (епідеміологічного) відділу (відділення), проекти відповідних документів.

3.3. Приймає участь у плануванні потреби в медикаментах для лікування і хіміопрофілактики паразитарних хвороб, контролює їх правильне зберігання та використання.

3.4. Контролює діяльність лікувально-профілактичних, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних, інших закладів з питань оздоровлення їх від гельмінтозів і інших паразитарних хвороб.

3.5. Проводить заходи щодо обміну досвідом роботи фахівців з боротьби та профілактики паразитарних хвороб.

3.6. Організовує та безпосередньо проводить заходи щодо підвищення кваліфікації і удосконалення знань середнього медичного персоналу, співробітників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних, інших закладів з питань епідеміології, діагностики, лікування та профілактики паразитарних хвороб.

3.7. Організовує і контролює роботу підпорядкованого йому молодшого медичного персоналу.

3.8. Проводить гігієнічне виховання та навчання серед населення з профілактики паразитарних хвороб.

3.9. Складає звіти про стан захворюваності та проведену роботу і подає їх у відповідні інстанції в установленому порядку.

3.10. Постійно удосконалює свої знання з епідеміології, паразитології та суміжних дисциплін, застосовує на практиці передові форми та методи роботи.

4. Права

Помічник лікаря-епідеміолога (паразитолога) має право:

4.1. Здійснювати епідеміологічне обстеження та перевірки об'єктів нагляду, за наявності службового посвідчення.

4.2. Отримувати від посадових осіб та громадян інформацію і документи, що необхідні для вирішення питань епідеміологічного характеру.

4.3. Контролювати виконання пропозицій щодо проведення протипаразитарних заходів згідно встановлених термінів.

4.4. Відбирати матеріал для лабораторних досліджень при проведенні запобіжного і поточного санітарно-епідеміологічного нагляду та за епідпоказниками - в громадських, приватних об'єктах і від осіб, з предметів довкілля, харчові продукти, воду тощо.

4.5. Оформлювати матеріали для застосування адміністративних санкцій за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних правил.

5. Відповідальність

5.1. За неналежне виконання службових обов'язків помічник лікаря-епідеміолога (паразитолога) несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос