Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о гидротехнике паразитологического отдела (отделения) санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про гідротехніка паразитологічного відділу (відділення) санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду гідротехніка паразитологічного відділу (відділення) призначаються особи, які мають вищу технічну освіту за профілем: гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водопостачання та водовідведення, міське будівництво та господарство, екологія та охорона навколишнього середовища.

1.2. Гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) підпорядковується завідувачу паразитологічного відділу (відділення).

1.3. В своїй діяльності гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами Головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є, нормативними документами з визначеного розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

1.4. Гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) працює спільно з ентомологом та фахівцями інших підрозділів санітарно-епідеміологічної станції.

2. Основні завдання

Гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) приймає участь:

2.1. У розробці протималярійних гідротехнічних заходів та здійсненні контролю за їх виконанням разом із зацікавленими службами, що розташовані на підпорядкованій території.

2.2. В підготовці проектів рішень санітарно-епідеміологічної служби та місцевих органів влади з питань здійснення санітарно-гідротехнічних і протималярійних заходів при будівництві та експлуатації об'єктів, які підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду.

2.3. У методичній допомозі фахівцям санітарно-епідеміологічних станцій з питань протималярійної гідротехніки.

3. Функціональні обов'язки

Відповідно до основних завдань гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) здійснює:

3.1. Запобіжний та поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд за будівництвом і експлуатацією водосховищ, зрошувальних, обводнювальних, скидних систем та рисових чеків, риболовецьких ставків, водоймищ з метою попередження та недопущення виплоду гнусу.

3.2. Розробку комплексних планів боротьби з гнусом, синантропними мухами та іншими членистоногими, які мають медичне значення, складання відповідних планів-завдань з залученням до розробки фахівців інших міністерств, відомств та установ, в т. ч. галузевих.

3.3. Гігієнічне виховання та навчання серед населення, а також підготовку, спеціалізацію і удосконалення кадрів з питань протималярійної гідротехніки.

3.4. Аналіз матеріалів, складання звітів про проведену санітарно-гідротехнічну та протималярійну роботу.

3.5. Участь в підготовці і проведенні спеціальних семінарів, нарад, конференцій з питань гідротехніки та протималярійних заходів.

3.6. Разом з ентомологом санепідстанції проведення паспортизації водних об'єктів на підконтрольній території, вивчення характеристики водних об'єктів з метою визначення їх анофелогенної площі, організацію заходів, що ведуть до зниження чисельності гнусу, шляхом проведення протималярійних гідротехнічних заходів.

3.7. Проведення консультативних нарад та експертних висновків до проектно-кошторисної документації, яка надходить в санітарно-епідеміологічну станцію і потребує компетенції з протималярійних питань провідного інженера-гідротехніка.

3.8. Контроль за виконанням відповідних санітарних норм щодо благоустрою, планування, забудови і реконструкції населених пунктів.

3.9. Розслідування скарг та заяв про неякісне будівництво або технічні порушення під час реконструкції гідроспоруд, якщо вони призвели до виплоду паразитофауни.

3.10. Вибіркову перевірку роботи проектних організацій щодо дотримання ними санітарних норм і правил та приймає участь у технічних нарадах.

4. Права

Гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) має право:

4.1. Брати участь в епідеміологічному обстеженні та перевірці об'єктів нагляду і вносити пропозиції щодо ліквідації санітарно-епідеміологічних порушень.

4.2. Брати участь в оформленні матеріалів для застосування адміністративних санкцій, що накладаються Головним державним санітарним лікарем за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних правил, які створюють умови або призвели до масового виплоду та поширення членистоногих.

4.3. Отримувати інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

5. Відповідальність

5.1. За неналежне виконання своїх службових обов'язків гідротехнік паразитологічного відділу (відділення) несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос