Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение об энтомологе санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про ентомолога санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду ентомолога в установи санітарно-епідеміологічного профілю можуть призначатися особи, які мають закінчену вищу освіту за фахом біолога, зоолога, лікаря ветеринарної медицини, зооінженера чи фахівця з захисту рослин.

1.2. Ентомолог підпорядковується завідувачу відділу (відділення) паразитології (епідеміології) і працює під його керівництвом.

1.3. В своїй діяльності ентомолог керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є відділ (відділення), нормативними документами з визначеного розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

1.4. Ентомолог працює спільно з фахівцями інших підрозділів санітарно-епідеміологічної та дезінфекційної станції, відділів (відділень) профілактичної дезінфекції.

2. Основні завдання

Основними завданнями ентомолога є:

2.1. Здійснення моніторингу за членистоногими, що мають медичне значення, в межах території діяльності санепідстанції, до штату якої входить.

2.2. Участь в організації заходів боротьби з переносниками збудників трансмісивних паразитарних та інфекційних хвороб; синантропними мухами, іншими членистоногими, що мають медичне значення, а також здійснення контролю за їх проведенням на вказаній території.

3. Функціональні обов'язки

Відповідно до основних завдань ентомолог здійснює:

3.1. Розробку комплексних планів боротьби з гнусом, синантропними мухами та іншими членистоногими, які мають медичне значення, а також відповідних планів-завдань, з залученням до розробки та виконання планів фахівців інших міністерств, відомств та установ, в т. ч. галузевих.

3.2. Вивчення видового складу та поширення на підконтрольній території членистоногих, які мають медичне значення: кровосисних комах - компонентів гнусу; кровосисних кліщів - паразитів та переносників збудників трансмісивних хвороб; алергенних кліщів побутового пороху і продуктових запасів; кліщів і комах - постійних та тимчасових паразитів людей; синантропних комах.

3.3. Проведення за епідемічними показниками лімнологічних обстежень водоймищ в підконтрольній зоні, виявлення збудників паразитозів людини, проміжних хазяїв.

3.4. Фенологічні спостереження за чисельністю кровосисних комах - компонентів гнусу (малярійних і немалярійних комарів, мокреців, мошок, гедзів, москітів), сезонною динамікою, визначення індексу нападу кровососів на людину.

3.5. Обстеження підвальних приміщень на наявність кровосисних комарів, виявлення місць їх масового виплоду, розробку і впровадження заходів боротьби.

3.6. Паспортизацію водних об'єктів на підконтрольній території, вивчення характеристики водних об'єктів з метою визначення їх анофелогенної площі, організацію заходів, що ведуть до зниження чисельності гнусу, шляхом проведення протималярійних гідротехнічних заходів.

3.7. Спостереження за переносниками в місцях потенційної можливості виявлення вогнищ малярії (їх видовим складом, чисельністю, місцями можливих контактів з людиною).

3.8. Ентомологічне обстеження вогнищ малярії, інших трансмісивних паразитозів, розробку протиепідемічних заходів в них.

3.9. Проведення лабораторних досліджень відповідно до покладених на нього обов'язків (визначення комах і кліщів до виду, розтин малярійних комарів, приготування постійних препаратів тощо).

3.10. Складання прогнозів чисельності та поширення кровосисних членистоногих, визначення епідсезону малярійних комарів і встановлення періоду можливої передачі малярії людині.

3.11. Фенологічні спостереження, виявлення місць виплоду синантропних мух, динаміки та сезонних показників чисельності окремих видів, проведення контролю за якістю протимушиних заходів, які здійснюють відділи профілактичної дезінфекції та дезінфекційні відділи установ відповідної служби ветеринарної медицини тощо.

3.12. Фенологічні спостереження за пасовищними кліщами на підконтрольній території.

3.13. Відбір членистоногих для дослідження на зараження їх збудниками паразитарних і трансмісивних хвороб.

3.14. Складання алгоритму до програми опрацювання статистичних даних ентомологічного моніторингу та прогнозування ентомологічної ситуації на підконтрольній території.

3.15. Аналіз матеріалів і складання звітів про проведену роботу.

3.16. Розробку і подачу пропозицій щодо обліково-звітних форм з проведення ентомологічної роботи.

3.17. Безпосереднє керівництво роботою помічників ентомологів і дезінфекторів та контроль за її виконанням.

3.18. Проведення семінарів і занять з помічниками ентомологів та дезінфекторів з метою підвищення їх кваліфікації.

3.19. Планування необхідного запасу інсектицидів та акарицидів.

3.20. Проведення семінарів з працівниками підконтрольних об'єктів з питань медичної ентомології.

3.21. Гігієнічне виховання і навчання в лікувально-профілактичних закладах та серед населення з питань боротьби з членистоногими, які мають медичне значення.

3.22. Втілення в практичну діяльність новітніх наукових досягнень з ентомологічних питань, результатів передового досвіду та елементів наукової організації праці ентомологів.

3.23. Консультативну допомогу з питань медичної ентомології.

3.24. Сумісно з відповідними фахівцями державний запобіжний та поточний санітарно-епідеміологічний нагляд за будівництвом і експлуатацією водосховищ, зрошувальних, обводнювальних, скидних систем та рисових чеків, риболовецьких ставків, водоймищ, з метою попередження та недопущення виплоду гнусу; нагляд за дотриманням санітарного стану в тваринницьких господарствах, підприємствах харчової промисловості, торгівлі та громадського харчування, місць знезараження покидьків (звалища, поля компостування, поля асенізації тощо), підвальних приміщень, з метою попередження масового виплоду мух і комарів.

4. Права

Ентомолог має право:

4.1. Здійснювати ентомологічні обстеження об'єктів нагляду, за наявності службового посвідчення, і давати пропозиції щодо покращання ентомологічної ситуації.

4.2. Брати участь в оформленні матеріалів для застосування адміністративних санкцій, що накладаються Головним державним санітарним лікарем за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних правил, які створюють умови або призвели до масового виплоду та поширення членистоногих.

4.3. Отримувати інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

5. Відповідальність

5.1. За неналежне виконання своїх службових обов'язків ентомолог несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос