Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о враче-лаборанте паразитологического отдела (отделения) санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про лікаря-лаборанта паразитологічного відділу (відділення) санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду лікаря-лаборанта паразитологічного відділу (відділення) призначається фахівець, який має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа", пройшов інтернатуру за спеціальністю "Епідеміологія" з наступною спеціалізацією з "Паразитології", має сертифікат лікаря-спеціаліста.

1.2. Лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) призначається і звільняється з посади керівником закладу у відповідності з діючим законодавством України.

1.3. Лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) підпорядковується завідуючому паразитологічним відділом (відділенням).

1.4. В своїй діяльності лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є лабораторія, нормативними документами з визначеного розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

1.5. Лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) несе відповідальність за якість і достовірність результатів лабораторних досліджень.

1.6. Лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) працює спільно з фахівцями інших підрозділів санепідстанції та лабораторій лікувально-профілактичних закладів.

2. Основні завдання

Основними завданнями лікаря-лаборанта паразитологічного відділу (відділення) є:

2.1. Організація та впровадження лабораторних паразитологічних досліджень населення та довкілля на наявність збудників паразитарних хвороб.

2.2. Забезпечення достовірності паразитологічних досліджень згідно діючих нормативних документів.

3. Функціональні обов'язки

Відповідно до основних завдань лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) здійснює:

3.1. Планування профілактичних та протиепідемічних заходів.

3.2. Розробку проектів наказів, рекомендацій, службових листів та інших документів з організації паразитологічних досліджень навколишнього середовища та лабораторної діагностики паразитарних хвороб.

3.3. Організацію і проведення семінарів, санепіднарад з питань паразитологічних лабораторних досліджень.

3.4. Аналіз кадрового потенціалу лаборантів-паразитологів з питань укомплектованості, систематичного проходження ними курсів підвищення кваліфікації та атестації.

3.5. Узагальнення та аналіз якості паразитологічних досліджень, проведених лабораторіями санітарно-епідеміологічних станцій та клініко-діагностичних лабораторій лікувально-профілактичних закладів. Вивчення об'єму досліджень, їх планування та навантаження на лаборантів.

3.6. Методичне керівництво, контроль, надання практичної допомоги установам охорони здоров'я та іншим закладам з питань паразитологічних досліджень.

3.7. Узагальнення, аналіз даних облікової звітності з питань лабораторних паразитологічних досліджень, перевірку їх достовірності.

3.8. Вивчення, розповсюдження передових форм і методів роботи, раціоналізаторських пропозицій, наукових досліджень, елементів НОП з питань паразитологічних досліджень.

3.9. Навчання на базі санепідстанцій лаборантів з питань лабораторних досліджень довкілля та біоматеріалу на наявність збудників паразитарних хвороб.

3.10. Контроль за якістю навчання лікарів-лаборантів та лаборантів клініко-діагностичних лабораторій на базі обласних (міських, районних) лікарень методам лабораторної діагностики паразитарних хвороб.

3.11. Вивчення стану матеріально-технічного забезпечення лабораторій, які проводять паразитологічні дослідження, підготовка рекомендацій з метою покращання їх забезпечення. Складання заявок на обладнання, хімреактиви, діагностикуми, придбання та виготовлення посібників, учбових препаратів тощо.

3.12. Акредитацію лабораторій з паразитологічних досліджень.

3.13. Контроль за дотриманням техніки безпеки, протиепідемічного режиму та особистої гігієни при роботі в лабораторії.

3.14. Експедиційні виїзди з метою вивчення дійсної ураженості населення паразитарними хворобами.

3.15. Апробацію нових методів паразитологічних досліджень та впровадження їх в практику роботи лабораторій санепідстанцій та лікувально-профілактичних закладів.

3.16. Цілеспрямовану пропаганду гігієнічних знань серед населення з профілактики паразитарних хвороб.

3.17. Ведення документації згідно затверджених форм.

3.18. Контроль за виконанням правил техніки безпеки та санітарно-епідемічного режиму.

3.19. Проведення лабораторних досліджень у відповідності до покладених на нього обов'язків.

4. Права

Лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) має право:

4.1. Отримувати інформацію та документацію, необхідну для виконання своїх службових обов'язків.

4.2. Проводити відбір біоматеріалу, ґрунту, води, городини, садовини та інших предметів довкілля для лабораторних досліджень.

4.3. Брати участь в проведенні та проводити самостійно наукові розробки.

4.4. Брати участь в проведенні науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

4.5. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

4.6. Вносити пропозиції завідувачу паразитологічного відділу (відділення, лабораторії) з питань удосконалення діяльності лабораторії та покращання умов праці персоналу.

5. Відповідальність

Лікар-лаборант паразитологічного відділу (відділення) несе відповідальність за:

5.1. Достовірність та точність досліджень, що проводяться.

5.2. Дотримання встановлених термінів проведення досліджень та порядку видачі їх результатів.

5.3. Дотримання вимог правил протиепідемічного режиму роботи та безпеки праці.

5.4. Дотримання конфіденційності щодо результатів досліджень, що проводяться.

5.5. Правильність ведення та зберігання облікової і звітної документації протягом встановленого проміжку часу.

5.6. За неналежне виконання своїх службових обов'язків лікар-лаборант несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос