Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о враче-паразитологе санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про лікаря-паразитолога санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. На посаду лікаря-паразитолога призначається фахівець, який має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа", пройшов інтернатуру за спеціальністю "Епідеміологія" з наступною спеціалізацією з "Паразитології", має сертифікат лікаря-спеціаліста.

1.2. Лікар-паразитолог призначається і звільняється з посади керівником закладу у відповідності з діючим законодавством України.

1.3. Лікар-паразитолог підпорядковується завідувачу паразитологічного (епідеміологічного) відділу (відділення) і працює під його керівництвом.

1.4. В своїй роботі лікар-паразитолог керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого є відділ (відділення), нормативними документами з визначеного розділу роботи, посадовою інструкцією, розробленою на підставі цього Положення.

1.5. Лікар-паразитолог спільно з епідеміологами, санітарними лікарями санітарно-епідеміологічної станції, лікарями, іншими фахівцями закладів охорони здоров'я, зацікавлених міністерств, відомств, установ проводить заходи з профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

2. Основні завдання

Основними завданнями лікаря-паразитолога є:

2.1. Здійснення епіднагляду за паразитарними хворобами в межах території діяльності установи, до штату якої він входить.

2.2. Розробка, організація та проведення заходів з боротьби і профілактики паразитарних хвороб на підконтрольній території.

3. Функціональні обов'язки

3.1. Систематично вивчає та аналізує захворюваність паразитарними хворобами (згідно переліку паразитарних хвороб МКХ останнього перегляду), розробляє на цій підставі спільно з органами комунального та сільського господарства, освіти тощо комплексні та інші плани з попередження і боротьби з паразитарними хворобами, організовує і проводить протиепідемічні заходи.

3.2. Виявляє та проводить епідеміологічне обстеження вогнищ і мікровогнищ гельмінтозів, захворювань, що викликаються кишковими найпростішими, іншими паразитами, в тому числі усіх випадків малярії, кліщового енцефаліту. Спільно з лікувально-профілактичними закладами і відповідними відомствами розробляє заходи з ліквідації та попередження подальшого поширення цих хвороб.

3.3. Вносить пропозиції з питань боротьби і профілактики паразитарних хвороб до розгляду відповідним органам та установам і готує проекти необхідних документів. Розглядає проекти будівництва нових об'єктів (водосховищ, зрошувальних, обводнювальних, скидних систем і полів рисосіяння тощо) з метою недопущення утворення нових місць виплоду кровососів, а також будівництва нових селищ, будинків та інших споруд з метою дотримання вимог профілактики гельмінтозів, малярії та інших паразитозів.

3.4. Приймає участь у плануванні потреби в медикаментах для лікування і хіміопрофілактики паразитарних хвороб, контролює їх правильне зберігання та використання.

3.5. Забезпечує методичне керівництво діяльністю лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних установ з питань оздоровлення від гельмінтозів і інших паразитарних хвороб та контролює виконання цієї роботи.

3.6. Організовує обмін досвідом роботи фахівців паразитологічного профілю санітарно-епідеміологічних станцій.

3.7. Організовує та безпосередньо проводить заходи з підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу з питань епідеміології, діагностики, клініки, лікування та профілактики паразитарних хвороб, а також з удосконалення знань співробітників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних, інших установ з цих же питань.

3.8. Організовує і контролює роботу підпорядкованого йому середнього та молодшого медичного персоналу.

3.9. Проводить санітарно-освітню роботу серед населення з профілактики паразитарних хвороб.

3.10. Складає звіти про стан захворюваності та проведену роботу і подає їх у відповідні інстанції в установленому порядку.

3.11. Постійно удосконалює свої знання з епідеміології, паразитології та суміжних дисциплін, застосовує в практиці передові форми та методи роботи.

3.12. Проводить лабораторні дослідження у відповідності до покладених на нього обов'язків.

3.13. Приймає участь в організації і проведенні семінарів, нарад, науково-практичних конференцій з актуальних питань медичної паразитології.

3.14. Аналізує кадровий потенціал паразитологічного профілю, його підготовку, атестацію тощо.

3.15. Аналізує якість роботи лабораторій з діагностики паразитарних хвороб та санітарно-паразитологічних досліджень довкілля.

3.16. Готує аналітичні та інформаційні матеріали з медичної паразитології за даними звітів, інших матеріалів, що надходять у відділ.

3.17. Організовує і здійснює експедиційні виїзди з метою вивчення дійсної ураженості населення паразитозами.

3.18. Вивчає матеріально-технічний стан лабораторій, що проводять паразитологічні дослідження, дотримання протиепідемічного режиму в них.

3.19. Організовує і здійснює апробацію нових методів досліджень та нормативних документів, антипаразитарних препаратів, дезінсектантів тощо.

4. Права

Лікар-паразитолог має право:

4.1. Здійснювати епідеміологічне обстеження та перевірки об'єктів нагляду, за наявності службового посвідчення.

4.2. Отримувати від посадових осіб та громадян інформацію і документи, що необхідні для вирішення питань епідеміологічного характеру, а також виконання пропозицій щодо проведення протипаразитарних заходів згідно встановлених термінів.

4.3. Відбирати матеріал для лабораторних досліджень при проведенні поточного санітарно-епідеміологічного нагляду та за епідпоказниками від осіб, з предметів довкілля, харчові продукти, воду тощо.

4.4. Представляти матеріали для застосування адміністративних санкцій за порушення встановлених санітарно-епідеміологічних правил.

4.5. Брати участь в проведенні науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

4.6. Проходити атестацію з правом отримання (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

5. Відповідальність

5.1. За неналежне виконання своїх службових обов'язків лікар-паразитолог несе відповідальність згідно із законодавством.

Опрос