Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о паразитологическом отделе (отделении) санитарно-эпидемиологической станции

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про паразитологічний відділ (відділення) санітарно-епідеміологічної станції

1. Загальні положення

1.1. Паразитологічний відділ (відділення) як структурна частина входить до складу санітарно-епідеміологічної станції (СЕС).

1.2. Відділ (відділення) повинен мати повний набір приміщень, відповідно до його структури і штатного розкладу персоналу, засоби зв'язку, транспорт, спеціальне обладнання та апаратуру.

1.3. Відділ (відділення) очолює завідувач. Завідувач відділу (відділення) підпорядковується безпосередньо головному лікарю СЕС та його заступнику.

1.4. Завідувачу відділу (відділення) підпорядковані завідувач лабораторією, лікар-паразитолог, лікар-лаборант, ентомолог, гідротехнік, помічники епідеміолога (паразитолога) та ентомолога, фельдшер-лаборант, молодший медичний персонал.

Завідувач відділу (відділення) здійснює керівництво всією роботою відділу, розподіляє обов'язки поміж працівниками і контролює виконання ними дорученої роботи.

1.5. Робота відділу (відділення) проводиться згідно з планом, затвердженим головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції або його заступником.

1.6. Робота відділу (відділення) здійснюється спільно з усіма відділами СЕС, органами та установами охорони здоров'я, а також із зацікавленими міністерствами, відомствами, організаціями та іншими структурами.

1.7. Відділ (відділення) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України, наказами МОЗ України, наказами та постановами головного державного санітарного лікаря України, Статутом та Положенням закладу, структурним підрозділом якого він є.

1.8. Відділ (відділення) є навчальною базою для підготовки фахівців з вищою та середньою медичною освітою з питань медичної паразитології, ентомології.

1.9. Спільно з органами та установами охорони здоров'я, науки, суспільно-громадськими організаціями фахівці відділу (відділення) беруть участь в розробці і здійсненні пропаганди знань серед населення з профілактики паразитарних хвороб та заходів боротьби з ними.

2. Основні завдання відділу (відділення)

2.1. Забезпечення управління, інформаційного, організаційного і методичного керівництва роботою з питань медичної паразитології санепідстанцій в межах території діяльності установи, до складу якої входить відділ, та надання їм практичної допомоги в організації і проведенні епіднагляду за паразитарними хворобами.

2.2. Здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства підприємствами, установами, організаціями та громадянами щодо попередження виникнення та поширення паразитарних хвороб людей, проведення протипаразитарних заходів, направлених на ліквідацію і попередження забруднення довкілля, в першу чергу водоймищ, ґрунту збудниками паразитарних хвороб.

3. Напрямки роботи відділу (відділення)

Відділ (відділення) забезпечує в межах території діяльності установи, до складу якої він входить:

3.1. Збір інформації для вивчення та аналізу паразитологічної ситуації, розробку та проведення відповідних заходів, спрямованих на зниження захворюваності паразитарними хворобами та ліквідацію спалахів.

3.2. Інформаційне забезпечення відповідних санепідустанов з питань медичної паразитології.

3.3. Розробку з зацікавленими міністерствами, відомствами і організаціями комплексних санітарних і протиепідемічних заходів щодо профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

3.4. Аналіз звітів та інших матеріалів, що проводяться санепідустановами щодо профілактики та зниження захворюваності населення паразитозами.

3.5. Підготовку з вченими та іншими фахівцями організаційно-методичних матеріалів, інструкцій, службових листів, нормативних документів тощо з питань організації роботи санепідстанцій, заходів профілактики паразитарних хвороб.

3.6. Надання практичної допомоги органам та установам охорони здоров'я з питань профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

3.7. Розслідування спалахів паразитарних хвороб та усунення причин, що їх викликали.

3.8. Організаційно-методичне керівництво роботою санепідстанцій з організації діяльності відділів (відділень), лабораторій, організації та проведення робіт учбовими базами з підготовки кадрів лаборантів, лікарів-паразитологів, ентомологів та інженерів.

3.9. Методичну роботу разом з головними фахівцями закладів, установ охорони здоров'я щодо діяльності лікувально-профілактичних, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних, інших закладів з оздоровлення їх від гельмінтозів та інших паразитарних хвороб і здійснення контролю за цією роботою.

3.10. Вивчення, узагальнення і поширення передових форм та методів роботи санепідстанцій.

3.11. Участь в організації і проведенні нарад, конференцій, семінарів, курсів тощо.

3.12. Втілення в практику роботи передових досягнень науки й техніки.

3.13. Аналіз стану матеріально-технічної бази паразитологічної ланки санепідстанцій та розробку пропозицій щодо її зміцнення.

3.14. Оцінку ефективності діяльності паразитологічної ланки санепідстанцій та розробку пропозицій щодо її покращання.

3.15. Участь в плануванні потреби, розподілі лабораторного обладнання, діагностичних і профілактичних препаратів, реактивів, антигельмінтиків, протималярійних засобів.

3.16. Роботу з розгляду листів, скарг, заяв громадян, прийом з питань профілактики та боротьби з паразитарними хворобами.

3.17. Складання звітів з паразитарної захворюваності.

3.18. Вивчення членистоногих, що мають медичне значення, чисельності переносників збудників трансмісивних паразитарних хвороб, організацію заходів боротьби.

3.19. Розробку пропозицій щодо підвищення кваліфікації лікарів, ентомологів, середнього медичного персоналу з питань медичної паразитології.

4. Права та обов'язки посадових осіб відділу (відділення)

4.1. Лікарі відділу (відділення), ентомолог, провідний інженер, їх помічники, лаборанти користуються відповідними правами, що передбачені Положеннями про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні і про державну санітарно-епідеміологічну службу України.

4.2. Обов'язки посадових осіб визначені посадовими інструкціями, що затверджуються в установленому порядку.

5. Відповідальність

5.1. За неналежне виконання своїх службових обов'язків лікарі відділу (відділення), ентомолог, провідний інженер, їх помічники, лаборанти несуть відповідальність згідно із законодавством.

Опрос