Идет загрузка документа (103 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерное положение о главном внештатном специалисте по специальности "Паразитология" Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым, управлений здравоохранения областных, Севастопольской городской государственных администраций, Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 24.06.2003

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності "Паразитологія" Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Головним позаштатним спеціалістом зі спеціальності "Паразитологія" управління охорони здоров'я призначається фахівець, який має повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямком підготовки "Медицина", спеціальністю "Медико-профілактична справа", пройшов інтернатуру за спеціальністю "Епідеміологія" з наступною спеціалізацією з "Паразитології", вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Паразитологія", володіє знаннями з суміжних спеціальностей і має досвід організаційно-методичної роботи.

1.2. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Паразитологія" підпорядкований керівництву відповідного органу охорони здоров'я. Покладання обов'язків головного позаштатного паразитолога та увільнення від них здійснюється керівником територіального органу охорони здоров'я.

1.3. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Паразитологія" працює за річним планом, затвердженим керівником органу охорони здоров'я або його заступником.

1.4. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Паразитологія" щорічно у визначений термін звітує про виконану роботу перед керівництвом територіального органу охорони здоров'я і головному паразитологу Міністерства охорони здоров'я України. Звіт повинен вміщувати аналіз стану роботи з питань медичної паразитології в лікувально-профілактичній мережі території, заходи і пропозиції, що були виконані з вдосконалення організації роботи лабораторій, які проводять паразитологічні дослідження.

1.5. Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Паразитологія" в своїй роботі керується діючим законодавством з питань охорони здоров'я, нормативними актами Міністерства охорони здоров'я України, наказами та вказівками територіального органу охорони здоров'я.

2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями головного позаштатного спеціаліста зі спеціальності "Паразитологія" є: визначення стратегії боротьби з паразитарними хворобами і тактичних рішень щодо її реалізації, спрямованих на удосконалення та підвищення ефективності роботи лікувально-профілактичних закладів на місцях.

2.2. Для виконання поставлених завдань головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Паразитологія" зобов'язаний:

2.2.1. Володіти інформацією про стан захворюваності та стан боротьби з паразитарними хворобами на підставі даних державної статистичної та галузевої звітності, інформацій територіальних закладів охорони здоров'я, результатів перевірок, усних і письмових звернень громадян тощо.

2.2.2. Брати участь в розробці пропозицій до органів охорони здоров'я та інших інстанцій щодо розвитку та удосконалення організації роботи лікувально-профілактичних закладів, а також у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, семінарів, нарад тощо з питань медичної паразитології.

2.2.3. Брати участь в розробці та реалізації державних та обласних програм охорони здоров'я, в межах своєї компетенції.

2.2.4. Вносити пропозиції керівнику територіального органу охорони здоров'я щодо модернізації та покращання матеріально-технічного стану лабораторій лікувально-профілактичних закладів території, забезпечення сучасною апаратурою, обладнанням, імунобіологічними препаратами тощо з метою поліпшення діагностики паразитозів.

2.2.5. При необхідності, брати участь у розподілі медичної техніки, діагностичних імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення тощо.

2.2.6. Організовувати й брати участь в проведенні акредитації лабораторій лікувально-профілактичних закладів та санітарно-епідеміологічних станцій території, які здійснюють паразитологічні дослідження. Головний паразитолог є членом акредитаційної комісії з акредитації лабораторій (відділів, відділень клініко-діагностичних лабораторій) лікувально-профілактичних закладів та санепідустанов.

2.2.7. Перевіряти роботу лікувально-профілактичних закладів території з питань організації роботи, якості та ефективності діагностики паразитарних хвороб.

2.2.8. Надавати консультативну допомогу лікувально-профілактичним закладам території та їх працівникам з питань діагностики паразитозів та лабораторного контролю.

2.2.9. Здійснювати експертну оцінку (рецензування) медичної документації, в межах своєї компетенції, на вимогу керівництва територіального органу охорони здоров'я.

2.2.10. Забезпечувати організаційно-методичне керівництво, проведення аналізу діяльності мережі лікувально-профілактичних закладів та їх лабораторій з діагностики паразитарних хвороб.

2.2.11. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий досвід, сучасні методи роботи з питань діагностики паразитарних хвороб та оздоровлення населення від паразитозів, з метою вдосконалення роботи лікувально-профілактичних закладів територій.

2.2.12. Брати участь у розробці перспективних планів підвищення кваліфікації фахівців лікувально-профілактичних закладів території.

2.2.13. Брати участь в організації та проведенні протиепідемічних та профілактичних заходів.

2.2.14. Вивчати стан організації та атестації лікарів лікувально-профілактичних закладів території. Брати участь в роботі атестаційної комісії, рецензувати атестаційні справи, надавати висновки за скаргами з питань атестації спеціалістів.

2.2.15. Аналізувати причини, які породжують скарги населення з питань якості протипаразитарних заходів, діагностики та лабораторного контролю, і розробляти заходи щодо їх попередження.

2.2.16. Проводити експертизу проектів організаційно-розпорядчих та нормативних актів, що стосуються організації роботи лікувально-профілактичних закладів, в тому числі КІЗу, лабораторій та методів паразитологічних досліджень з наданням висновку.

2.2.17. Систематично інформувати керівництво та головних позаштатних фахівців органів охорони здоров'я з питань сучасних методів лабораторної діагностики і лабораторного контролю, клініки, лікування, профілактики, організації і проведення протипаразитарних заходів на місцях.

2.2.18. Співпрацювати з територіальною режимною комісією з питань створення та додержання протиепідемічного режиму роботи в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.

3. Права

Головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності "Паразитологія" має право:

3.1. Використовувати:

3.1.1. Державну статистичну, галузеву звітність, первинну медичну облікову та звітну документацію, матеріали оперативної звітності, що надходять до територіального органу охорони здоров'я, матеріали довідок перевірки закладів та установ охорони здоров'я території.

3.1.2. Інформаційні та методичні матеріали Міністерства охорони здоров'я України і місцевих органів охорони здоров'я про стан захворюваності і діагностики паразитарних хвороб, матеріально-технічного та кадрового забезпечення лікувально-профілактичних закладів, науково-дослідних інститутів та медичних учбових закладів про хід наукових досліджень та результати розробок з проблем медичної паразитології.

3.2. За погодженням з керівництвом, при підготовці документів запитувати з місць необхідну додаткову інформацію про стан служби і діяльність лікувально-профілактичних закладів і їх лабораторій з питань медпаразитології.

3.3. Надавати пропозиції щодо організації і поліпшення роботи лікувально-профілактичних закладів з діагностики, клініки, лікування, профілактики паразитарних хвороб.

3.4. Порушувати перед Міністерством охорони здоров'я України, профільними кафедрами вищих медичних закладів освіти та післядипломної освіти питання, які стосуються вивчення проблем за спеціальністю "Паразитологія".

3.5. Вносити пропозиції щодо застосування до працівників служби заохочень та стягнень.

3.6. Залучати до рішення та розробки організаційних питань фахівців науково-дослідних інститутів, санітарно-профілактичних закладів, відповідних головних фахівців. Брати участь в роботі експертних рад, робочих груп тощо.

3.7. Систематично удосконалювати свої знання, стиль, форми та методи роботи.

Опрос