Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт итоговой проверки выполнения условий договора купли-продажи объекта незавершенного строительства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2002
Утратил силу

АКТ
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

_________________________________________________________________
(назва об'єкта незавершеного будівництва)

від __________________________________ N _________
(дата укладення договору)

м. ________________ 

"___" ____________ 200_ р. 

Цей акт складено в результаті підсумкової перевірки виконання умов зазначеного договору купівлі-продажу, здійсненої

_________________________________________________________________
                      (найменування органу приватизації, що уклав договір та здійснив перевірку) 

відповідно до вимог статей 7 і 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Перевірку проведено представником органу приватизації - Продавця -

_________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи) 

у присутності Покупця - ___________________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної чи керівника юридичної особи - Покупця або
                             прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, місце проживання 
                                                                 особи, уповноваженої Покупцем) 

В результаті перевірки встановлено таке.

1. Дані про об'єкт

1.1. Назва: _______________________________________________________.

1.2. Місцезнаходження об'єкта: _____________________________________.

2. Дані про Покупця1

2.1. Назва: _______________________________________________________.

2.2. Код за ЄДРПОУ: _____________________________________________.

2.3. Місцезнаходження, телефон та факс: _____________________________.

3. Стан виконання умов договору

3.1. Оплата за об'єкт:

згідно з договором: _____________________; фактично: ________________.

3.2. Реєстрація договору в органі місцевого самоврядування:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.3. Переоформлення права на добудову об'єкта:

згідно з договором: ______________________________________________;

фактично: ______________________________________________________.

3.4. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об'єкт:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.5. Завершення будівництва (розбирання) об'єкта:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.6. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.7. Виконання зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті:

Назва показників та терміни  

Вартісний обсяг зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті
(тис. грн.) 

згідно з договором 

фактично 

1. Загальна сума зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (200_ - 200_ рр.) 

  

  

У тому числі (поетапно): 

  

  

  

  

  

2. Напрямки використання коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8. Виконання інших умов (у тому числі відповідно до протоколу конкурсної комісії щодо визначення остаточного переможця конкурсу):

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

4. Застосування санкцій

4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:

нараховано: _______________; 

сплачено: __________________. 

4.2. За порушення умов договору:

нараховано: _______________; 

сплачено: __________________. 

4.3. Усього:

нараховано: _______________; 

сплачено: __________________. 

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

__________________________________________________________________
                                           (назва об'єкта незавершеного будівництва) 

від ______________________ N ________ виконано в повному обсязі.
           (дата укладення договору)

2. Акт є підставою для зняття органом приватизації договору з контролю.

3. Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у Продавця та Покупця.

До акта додаються2: _______________________________________________
                 (наводиться перелік документів, що додаються до акта і підтверджують виконання умов
                                      договору, та зазначається кількість аркушів кожного документа) 

Підписи

Від Продавця

_______________________
(посада)
_______________________
(підпис)
_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від Покупця

____________________
(посада3)
_______________________
(підпис, печатка)
_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
1 Якщо Покупцем є фізична особа, у цій частині акта наводяться такі реквізити:

2.1. Прізвище, ім'я та по батькові

2.2. Серія та номер паспорта

2.3. Місце проживання

2.4. Телефон, факс.

2 Якщо перевірка здійснювалась за участю особи, уповноваженої Покупцем, до акта додається документ, що підтверджує ці повноваження.

3 Якщо Покупцем є фізична особа, цей рядок не заповнюється.

____________

Опрос