Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт текущей проверки выполнения условий договора купли-продажи объекта незавершенного строительства

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 20.09.2002
Утратил силу

АКТ
поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

_________________________________________________________________
(назва об'єкта незавершеного будівництва)

від _________________________________ N _________
(дата укладення договору)

м. ________________ 

"___" ____________ 200_ р. 

Цей акт складено в результаті поточної перевірки виконання умов зазначеного договору купівлі-продажу, здійсненої

_________________________________________________________________
                (найменування органу приватизації, що уклав договір та здійснив перевірку) 

відповідно до вимог статей 7 і 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" та статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Перевірку проведено представником органу приватизації - Продавця -

_________________________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи) 

у присутності Покупця -

_________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові фізичної чи керівника юридичної особи - Покупця або
              прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, місце проживання особи, 
                                                                     уповноваженої Покупцем) 

В результаті перевірки встановлено таке.

1. Дані про об'єкт

1.1. Назва: _______________________________________________________.

1.2. Місцезнаходження об'єкта: _____________________________________.

2. Дані про Покупця1

2.1. Назва: _______________________________________________________.

2.2. Код за ЄДРПОУ: _____________________________________________.

2.3. Місцезнаходження, телефон та факс: _____________________________. 

3. Стан виконання умов договору

3.1. Оплата за об'єкт:

згідно з договором: _____________________; фактично: ________________.

3.2. Реєстрація договору в органі місцевого самоврядування:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.3. Переоформлення права на добудову об'єкта:

згідно з договором: ______________________________________________;

фактично: ______________________________________________________.

3.4. Переоформлення документів на земельну ділянку, відведену під об'єкт:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.5. Завершення будівництва (розбирання) об'єкта приватизації:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: _______________________________________________________.

3.6. Забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища:

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично: ______________________________________________________.

3.7. Виконання зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті:

Назва показників та терміни  

Вартісний обсяг зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті
(тис. грн.) 

згідно з договором 

фактично 

1. Загальна сума зобов'язань, визначених у грошовому еквіваленті (200_ - 200_ рр.) 

  

  

У тому числі (поетапно): 

  

  

  

  

  

2. Напрямки використання коштів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8. Виконання інших умов (у тому числі відповідно до протоколу конкурсної комісії щодо визначення остаточного переможця конкурсу):

згідно з договором: _______________________________________________;

фактично _______________________________________________________.

4. Застосування санкцій

4.1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:

нараховано: _______________; 

сплачено: __________________. 

4.2. За невиконання умов договору:

нараховано: _______________; 

сплачено: __________________. 

4.3. Усього:

нараховано: _______________; 

сплачено: __________________. 

Висновки

1. Умови договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва

_________________________________________________________________
                                               (назва об'єкта незавершеного будівництва) 

від __________________
      (дата укладення договору) 

N __ 

за станом на ___________
                            (дата перевірки) 

виконано (не виконано, 

виконано неналежним чином2).

2. У разі висновку щодо невиконання або неналежного виконання умов договору цей акт є підставою для застосування органом приватизації санкцій до Покупця згідно з вимогами чинного законодавства та умовами договору.

3. Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця та Покупця.

До акта додаються3: _______________________________________________
                                      (наводиться перелік документів, що додаються до акта і підтверджують 
                    виконання умов договору, та зазначається кількість аркушів кожного документа) 

____________
1 Якщо Покупцем є фізична особа, у цій частині акта наводяться такі реквізити:

2.1. Прізвище, ім'я та по батькові

2.2. Серія та номер паспорта

2.3. Місце проживання

2.4. Телефон, факс.

2 Висновок щодо невиконання або неналежного виконання умов договору необхідно конкретизувати, зазначивши, які саме умови договору було порушено.

3 Якщо перевірка здійснювалась за участю особи, уповноваженої Покупцем, до акта повинен додаватися документ, що підтверджує ці повноваження.

Підписи

Від Продавця

_______________________
(посада)
_______________________
(підпис)
_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від Покупця

____________________
(посада4)
_______________________
(підпис, печатка)
_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
4 Якщо Покупцем є фізична особа, цей рядок не заповнюється.

 

Опрос