Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая инвестиционная декларация закрытого взаимного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2000

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами засновників N __
від "___"______ 199__ р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
закритого взаємного фонду

       ________________________________________
           інвестиційної компанії
 
       ________________________________________

 

м. Київ

Дата, місяць та рік

   1. Повне найменування інвестиційної компанії:
 
__________________________________________________________________
 
   Повне найменування фонду ____________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   2. Вид фонду: закритий взаємний фонд створено згідно з
рішенням  загальних  зборів  акціонерів  (протокол   від
"___"_____ 199_ р. N___) терміном на ___ років.
   3. Місцезнаходження інвестиційної компанії: _________________
 
__________________________________________________________________
 
   Місцезнаходження взаємного фонду ___________________________
 
__________________________________________________________________
 
   4. Інвестиційна компанія ____________________________________
                     (повна назва)
передає на баланс закритого взаємного фонду_______________________
 
__________________________________________________________________
              (повна назва)
майно загальною вартістю _________________________________________
                  (сума прописом в гривнях)
у вигляді нерухомого майна на суму _______________________________
                  (сума прописом в гривнях)
та цінних паперів на суму ________________________________________
                  (сума прописом в гривнях)
   Інвестиційна компанія одержує прибутки  від  діяльності,
пов'язаної із спільним інвестуванням, пропорційно вартості майна,
переданого нею на баланс взаємного фонду.
   5. Основні напрямки інвестиційної  діяльності  закритого
взаємного фонду __________________________________________________
            (повне найменування)

Здійснення інвестицій в цінні папери та придбання нерухомого майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських товариств в процесі приватизації, а саме: ... (по галузях народного господарства).

6. Предмет інвестиційної діяльності взаємного фонду.

Здійснення інвестицій в цінні папери інших емітентів, а саме: ... (по галузях народного господарства, державні цінні папери, цінні папери органів місцевого самоврядування).

Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів і проведення комерційної діяльності з цінними паперами.

7. Мета інвестиційної діяльності.

Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду.

8. Обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд не має права:

- випускати облігації та векселі;

- мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного з емітентів та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента, крім інвестування в облігації внутрішніх державних позик, казначейські зобов'язання держави та інші цінні папери, одержання доходів за якими гарантовано урядом України;

- тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;

- купувати інвестиційні сертифікати інших інвестиційних фондів та компаній;

- займатися представницькою діяльністю з приватизаційними паперами;

- брати банківський кредит, крім випадків використання цього кредиту для викупу відкритим фондом своїх інвестиційних сертифікатів;

- здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є афілійована особа фонду;

- видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для третіх осіб, укладати угоди застави;

- придбавати цінні папери повних і командитних товариств.

9. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати відкритого взаємного фонду реалізуються за грошові кошти. Інвестиційні сертифікати не підлягають вільному перепродажу. Інвестиційний керуючий не пропонує на продаж інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою за номінальну.

Інвестиційний керуючий організовує продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів з розповсюдження інвестиційних сертифікатів фонду (в разі, якщо інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється за адресою:

__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
(адреси пунктів продажу).

10. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.

Компанія здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та на пред'явника разом) інвестиційних сертифікатів в кількості ___ штук номіналом ______ грн. на загальну суму ________грн. (Необхідно зазначити розподіл за категоріями). Депозитарієм інвестиційної компанії (зберігачем) може видаватись учасникам документ, який підтверджує придбання юридичною чи фізичною особою інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість____________________

__________________________________________________________________
(сума прописом в гривнях).

11. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного фонду підлягають викупу фондом протягом строку його діяльності за ціною, що дорівнює вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що обраховується з періодичністю (зазначається періодичність розрахунку).

12. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів відповідальність настає у відповідності до норм чинного законодавства.

13. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись за рахунок взаємного фонду.

За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:

- винагорода інвестиційному керуючому - не перевищує 5% середньорічної вартості чистих активів взаємного фонду;

- витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем) та аудитором;

- витрати на поточну діяльність інвестиційного фонду.

На майно взаємного фонду не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями, не пов'язаними з діяльністю взаємного фонду. (За рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені чинним законодавством. В даному пункті зазначаються відомості щодо можливого розподілу витрат між інвестиційною компанією та взаємним фондом).

14. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.

Фактичний розмір дивідендів, який отримується учасниками від результатів діяльності взаємного фонду, визначається загальними зборами акціонерів (учасників) згідно з результатами діяльності фонду.

Дивіденди сплачуються один раз на рік, починаючи з _____по_____ протягом ____________________________________________

(зазначається термін)
за адресою _______________________________________________________

або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або поштовими переказами на адреси, вказані учасниками при укладанні договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.

В разі зміни місця або порядку виплати дивідендів взаємний фонд (повна назва) інвестиційної компанії (повна назва) зобов'язується повідомити учасників через засоби масової інформації.

15. Застереження щодо створення спеціальних або резервних фондів.

Спеціальні або резервні фонди не створюються.

Опрос