Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая инвестиционная декларация закрытого инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2000

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами засновників N ____
від "___"______ 199__ р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
закритого інвестиційного фонду

 

м. Київ

Дата, місяць та рік

1. Повне найменування інвестиційного фонду:

__________________________________________________________________

2. Вид фонду: закритий інвестиційний фонд створено згідно з рішенням загальних зборів засновників (протокол від "___"_____199_ р. N ___) терміном на _ років.

3. Місцезнаходження інвестиційного фонду: ___________________

__________________________________________________________________

4. Основні напрямки інвестиційної діяльності закритого інвестиційного фонду.

Здійснення інвестицій в цінні папери та придбання нерухомого майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських товариств в процесі приватизації, а саме:... (по галузях народного господарства).

5. Предмет інвестиційної діяльності інвестиційного фонду.

Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску інвестиційних сертифікатів і проведення комерційної діяльності з цінними паперами.

6. Мета інвестиційної діяльності.

Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду.

7. Обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд не має права:

- випускати облігації та векселі;

- мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного з емітентів та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента, крім випадку, коли інвестиційний фонд має право тримати в своїх активах до 25% цінних паперів одного емітента за умови їх придбання за приватизаційні папери, крім інвестування в облігації внутрішніх державних позик, казначейські зобов'язання держави та інші цінні папери, одержання доходів, за якими гарантовано урядом України;

- тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;

- придбавати інвестиційні сертифікати інших інвестиційних фондів та компаній;

- здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є афілійована особа фонду або компанії;

- видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для третіх осіб, укладати угоди застави;

- придбавати цінні папери повних і командитних товариств.

8. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати закритого інвестиційного фонду реалізуються за грошові кошти та приватизаційні папери учасників. Інвестиційні сертифікати підлягають вільному перепродажу.

Інвестиційний керуючий не пропонує на продаж інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою за номінальну.

Інвестиційний керуючий організовує продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів з розповсюдження цінних паперів інвестиційного фонду (в разі, якщо інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється за адресою: (адреси пунктів продажу).

Фонд обслуговує власників приватизаційних паперів з такими обмеженнями:

- інвестиційні сертифікати підлягають викупу фондом не раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів;

- учасникам інвестиційного фонду не гарантується фіксований розмір дивідендів.

9. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційним фонд здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та на пред'явника разом) інвестиційних сертифікатів в кількості ___ штук номіналом ___ грн. на загальну суму ___ грн. (Необхідно зазначити розподіл за категоріями). Депозитарієм інвестиційної компанії (зберігачем) учасникам може видаватись документ, який підтверджує придбання юридичною чи фізичною особою інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість

__________________________________________________________________
(сума прописом в гривнях).

10. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати закритого взаємного фонду підлягають викупу фондом після закінчення строку його діяльності, але не раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів.

Після закінчення терміну дії інвестиційний фонд ліквідується. Ліквідаційна комісія публікує в друкованих засобах масової інформації за місцезнаходженням фонду інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заявлення кредиторами претензій. Комісія повинна опублікувати першу інформацію не пізніше як через тиждень після свого створення і повторити її протягом двох місяців не менш як двічі. Майно фонду реалізується виключно на аукціоні. Виручка від продажу спрямовується на задоволення вимог кредиторів. Кошти, які залишилися після цього, розподіляються між учасниками пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати викуповуються за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів, в розрахунку на один інвестиційний сертифікат.

11. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

Уразі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів відповідальність настає відповідно до норм чинного законодавства.

12. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись за рахунок інвестиційного фонду.

За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:

- винагорода інвестиційній компанії як інвестиційному керуючому - не перевищує 5% середньорічної вартості чистих активів інвестиційного фонду або 10%, якщо активи сформовані більш як на 50% за рахунок приватизаційних паперів;

- витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем) та аудитором (аудиторською фірмою);

- витрати та поточну діяльність інвестиційного фонду.

(За рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені чинним законодавством).

1З. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.

Фактичний розмір дивідендів, який отримують учасники від результатів діяльності інвестиційного фонду, визначається загальними зборами засновників згідно з результатами діяльності фонду.

Дивіденди сплачуються один раз на рік, починаючи з _______ по______ протягом ________________________________________________

(встановлений термін)
за адресою _______________________________________________________

або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або поштовими переказами на адреси, вказані учасниками при укладанні договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.

В разі зміни місця або порядку виплати дивідендів інвестиційний фонд (повна назва) зобов'язується повідомити учасників через засоби масової інформації.

14. Застереження щодо створення спеціальних або резервних фондів.

Спеціальні або резервні фонди не створюються.

Опрос