Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая инвестиционная декларация открытого взаимного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2000

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами засновників N ___
від "___"______ 199__ р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
відкритого взаємного фонду

       _____________________________________
           інвестиційної компанії
 
       _____________________________________
 
 
   м.Київ              дата, місяць та рік
 
   1. Повне найменування інвестиційної компанії: _______________
 
__________________________________________________________________
 
   Повне найменування фонду ____________________________________
 
   2. Вид фонду: відкритий взаємний фонд _______________________
 
__________________________________________________________________
              (повна назва)
   створено згідно з рішенням загальних зборів  акціонерів
(учасників) інвестиційної компанії (протокол від "__" 199_ р.
N_____).
   Положення про взаємний фонд _________________________________
 
__________________________________________________________________
              (повна назва)
   затверджено  загальними  зборами  акціонерів  (учасників)
інвестиційної компанії____________________________________________
                  (повна назва)
(протокол від "__"___199_ р. N ____ ).
   3. Місцезнаходження інвестиційної компанії___________________
 
__________________________________________________________________
 
   Місцезнаходження взаємного фонду ____________________________
 
   4. Інвестиційна компанія ____________________________________
                    (повна назва)

передає на баланс відкритого взаємного фонду (повна назва) майно загальною вартістю (сума прописом в гривнях) у вигляді: нерухомого майна на суму (сума прописом в гривнях), цінних паперів на суму (сума прописом в гривнях), інше на суму (сума прописом в гривнях).

Інвестиційна компанія одержує прибутки від діяльності, пов'язаної із спільним інвестуванням, пропорційно вартості майна, переданого нею на баланс взаємного фонду.

Інвестиційна компанія одержує інвестиційні сертифікати в розмірі, що відповідає вартості майна, переданого нею у взаємний фонд. Інвестиційні сертифікати засновників зберігаються у депозитарія (зберігача) і не можуть пропонуватися до продажу.

5. Основні напрямки інвестиційної діяльності відкритого взаємного фонду __________________________________________________

(повна назва)

6. Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску та розміщення інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з цінними паперами.

7. Мета інвестиційної діяльності.

Отримання прибутку від забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників фонду.

8. Обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд не має права:

- випускати облігації та векселі;

- мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного з емітентів та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента, крім випадку, коли ВФ має право тримати в своїх активах до 25% цінних паперів одного емітента за умови їх придбання за приватизаційні папери, крім інвестування в облігації внутрішніх державних Позик, казначейські зобов'язання держави та інші цінні папери, одержання доходів за якими гарантовано урядом України;

- тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;

- купувати інвестиційні сертифікати інших інвестиційних фондів та компаній;

- займатися представницькою діяльністю з приватизаційними паперами;

- здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є афілійована особа фонду або компанії;

- видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для третіх осіб, укладати угоди застави;

- придбавати цінні папери повних і командитних товариств.

9. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати закритого взаємного фонду реалізуються за грошові кошти та приватизаційні папери учасників. Інвестиційні сертифікати підлягають вільному перепродажу.

Інвестиційний керуючий не пропонує на продаж інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою за номінальну.

Інвестиційний керуючий організовує продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів з розповсюдження цінних паперів фонду (в разі, якщо інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється за адресою: ____________________________

__________________________________________________________________
(адреси пунктів продажу).

Фонд обслуговує власників приватизаційних паперів з такими обмеженнями:

- інвестиційні сертифікати підлягають викупу фондом не раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів;

- учасникам інвестиційного фонду не гарантується фіксований розмір дивідендів.

10. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.

Компанія здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та на пред'явника разом) інвестиційних сертифікатів в кількості ___штук номіналом ___ грн. на загальну суму ________грн. (Необхідно зазначити розподіл за категоріями). Депозитарієм (зберігачем) інвестиційної компанії учасникам може видаватись документ, який підтверджує придбання юридичною чи фізичною особою інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість ___________________

__________________________________________________________________
(сума прописом в гривнях).

11. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати закритого взаємного фонду підлягають викупу фондом після закінчення строку його діяльності, але не раніше закінчення терміну використання приватизаційних паперів.

Після закінчення терміну дії фонд ліквідується. Ліквідаційна комісія публікує в друкованих засобах масової інформації за місцезнаходженням фонду інформацію про його ліквідацію, порядок і термін заявлення кредиторами претензій. Комісія повинна опублікувати першу інформацію не пізніше як через тиждень після свого створення і повторити її протягом двох місяців не менш як двічі. Майно фонду реалізується виключно на аукціоні. Виручка від продажу спрямовується на задоволення вимог кредиторів. Кошти, які залишилися після цього, розподіляються між учасниками пропорційно кількості інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати викуповуються за ціною, що дорівнює вартості чистих активів, в розрахунку на один інвестиційний сертифікат.

12. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів відповідальність настає відповідно до норм чинного законодавства.

13. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись за рахунок взаємного фонду.

За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:

- винагорода інвестиційній компанії як інвестиційному керуючому - не перевищують 5% середньорічної вартості чистих активів взаємного фонду або 10%, якщо активи сформовані більш як на 50% за рахунок приватизаційних паперів;

- витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем) та аудитором.

На майно взаємного фонду не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями, не пов'язаними з діяльністю взаємного фонду. (За рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені чинним законодавством. В даному пункті зазначаються відомості щодо можливого розподілу витрат між інвестиційною компанією та взаємним фондом).

14. Місце,терміни та порядок виплати дивідендів.

Фактичний розмір дивідендів, який отримується учасниками від результатів діяльності взаємного фонду, визначається загальними зборами засновників згідно з результатами діяльності фонду.

Дивіденди сплачуються один раз на рік, починаючи з _____по_____ протягом ____________________________________________

(встановлений термін)
за адресою _______________________________________________________

або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або поштовими переказами, вказаними учасниками при укладанні договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.

В разі зміни місця або порядку виплати дивідендів взаємний фонд (повна назва) інвестиційної компанії (повна назва) зобов'язується повідомити учасників через засоби масової інформації.

15. Застереження щодо створення спеціальних або резервних фондів.

Спеціальні або резервні фонди не створюються.

Опрос