Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая инвестиционная декларация открытого инвестиционного фонда

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.04.2000

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами засновників N___
від "___" ______ 199__ р.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ
відкритого інвестиційного фонду

 

м.Київ

дата, місяць та рік

1. Повне найменування Фонду: ________________________________

2. Вид Фонду: відкритий інвестиційний фонд створено згідно з рішенням загальних зборів засновників (протокол від "___"_______199_ р. N_____).

3. Місцезнаходження інвестиційного фонду: __________________

4. Основні напрямки інвестиційної діяльності відкритого інвестиційного фонду __________________________________________________________________
(повне найменування).

Здійснення інвестицій в цінні папери інших емітентів, а саме: ...(по галузях народного господарства, державні цінні папери, цінні папери органів місцевого самоврядування).

5. Предмет інвестиційної діяльності інвестиційного фонду.

Акумуляція фінансових ресурсів, залучених шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та проведення комерційної діяльності з цінними паперами.

6. Мета інвестиційної діяльності.

Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників інвестиційного фонду.

7. Обмеження інвестиційної діяльності.

Фонд не має права:

- випускати облігації та векселі;

- мати в своїх активах більш як 10% цінних паперів одного емітента та інвестувати понад 5% своїх активів в одного емітента;

- тримати в цінних паперах менш як 70% активів фонду;

- купувати інвестиційні сертифікати інших інвестиційних фондів та компаній;

- займатися представницькою діяльністю з приватизаційними паперами;

- брати банківський кредит, крім випадків використання цього кредиту для викупу відкритим фондом своїх інвестиційних сертифікатів;

- здійснювати інвестиції в цінні папери, емітентом яких є афілійована особа фонду;

- видавати майнові гарантії, забезпечені майном фонду, для третіх осіб, укладати угоди застави;

- придбавати цінні папери повних і командитних товариств.

8. Порядок продажу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного фонду реалізуються за грошові кошти. Інвестиційні сертифікати не підлягають вільному перепродажу. Інвестиційний керуючий не пропонує на продаж інвестиційні сертифікати за ціною, нижчою від номінальної.

Інвестиційний керуючий, організовує продаж інвестиційних сертифікатів фонду. Для цього він може залучати агентів з розповсюдження інвестиційних сертифікатів фонду (в разі якщо інвестиційний керуючий користується послугами агентів). Продаж Інвестиційних сертифікатів здійснюється за адресою: (адреси пунктів продажу).

9. Відомості про випуск інвестиційних сертифікатів.

Фонд здійснює випуск іменних (на пред'явника)/(іменні та на пред'явника) інвестиційних сертифікатів в кількості __ штук номіналом ______ грн. на загальну суму ______ грн. (Необхідно зазначити розподіл за категоріями). Депозитарієм (зберігачем) інвестиційного фонду учасникам може видаватись документ, який підтверджує придбання юридичною або фізичною особою інвестиційних сертифікатів на сумарну вартість _________________________________

(сума прописом в гривнях).

10. Зобов'язання щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

Інвестиційні сертифікати відкритого інвестиційного фонду підлягають викупу фондом протягом терміну його діяльності за ціною, яка дорівнює вартості чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат, що обраховується з періодичністю (зазначається періодичність розрахунку).

11. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів.

У разі невиконання зобов'язань щодо викупу інвестиційних сертифікатів відповідальність настає у відповідності з нормами чинного законодавства.

12. Комісійні, винагороди та виплати, що можуть виплачуватись за рахунок інвестиційного фонду.

За рахунок взаємного фонду здійснюються витрати, пов'язані з досягненням мети створення взаємного фонду, а саме:

- винагорода інвестиційному керуючому - (не перевищує 5% середньорічної вартості чистих активів);

- витрати по договорах з депозитарієм (зберігачем) та аудитором;

- витрати на поточну діяльність інвестиційного фонду (за рахунок фонду можуть здійснюватись інші витрати, передбачені чинним законодавством).

13. Місце, терміни та порядок виплати дивідендів.

Фактичний розмір дивідендів, який отримується учасниками від результатів діяльності інвестиційного фонду, визначається загальними зборами засновників згідно з результатами діяльності фонду.

Дивіденди сплачуються один раз на рік, починаючи з_____по____ протягом _________________________________________________________

(зазначається термін)
за адресою _______________________________________________________ або шляхом перерахування на банківські рахунки учасників та/або поштовими переказами на адреси, вказані учасниками при укладанні договору купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів.

В разі зміни місця або порядку виплати дивідендів інвестиційний фонд зобов'язується повідомити учасників через засоби масової інформації.

14. Застереження щодо створення спеціальних або резервних фондів.

Спеціальні або резервні фонди не створюються.

Опрос