Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма "Информация о продаже акций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации (приватизационные бумаги, средства)"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2000
Утратил силу

ІНФОРМАЦІЯ
 про продаж акцій відкритого акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації
за ________________________________
(приватизаційні папери, кошти) 

   1. Дані про емітента (акціонерне товариство, що випускає акції).
      Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів
   N___________________ від "_____"___________________199__р.
 
   ****************************
   * * * * * * * * * *
   **************************** ____________________________________
   (код акціонерного товариства) (повна назва емітента - юридичної
      за ЗКПО
   _________________________________________________________________
      особи)
 
   *******************
   ******************* _____________________________________________
   (поштовий індекс)     (юридична адреса емітента)
 
   Орган приватизації пропонує до продажу _____________________акції
                        (вид акцій)
   в кількості____________ шт., в т. ч.:
   за сертиф._____________ шт.
   за кошти_______________ шт.
   Номінальна вартість однієї акції_________________________тис. крб.
   Статутний фонд акціонерного товариства___________________тис. крб.
   Характеристика підприємства, на базі якого створено акціонерне
товариство:
   середньоспискова кількість працівників_______________________чол.
   балансовий прибуток за останній рік______________________тис. крб.
   дебіторська заборгованість за останній рік_______________тис. крб.
   кредиторська заборгованість за останній рік _____________тис. крб.
   обсяг продукції в 199__р. за цінами 199__р.______________тис. крб.
   площа земельної ділянки підприємства_____________________кв. м
   номенклатура продукції___________________________________________
               (найменування основних видів продукції)
   Акціонерне товариство є засновником підприємства:
 
   *****************************************************************
   *N *Код по ЗКПО * Повна назва підприємства - юридичної особи *
   *п/п*       *                       *
   *****************************************************************
   * 1 *   2    *            3           *
   *****************************************************************
 
   Ознайомитися з об'єктами й отримати докладну інформацію можна:
 
   *******************
   *******************______________________________________________
   (поштовий індекс)   (адреса і місцезнаходження акціонерного
              товариства або комісії з продажу акцій)
 ********************** ********************** **********************
 ********************** ********************** **********************
     Телефон       Телефакс         Телекс
 
 
   2. Заяви за встановленою органом приватизації формою від юридич-
них та фізичних осіб на придбання акцій приймаються з ________________
протягом _____________________________________________________________
 
   Заяви на придбання акцій направляти на адресу:
   _________________________________________________________________
   (місцезнаходження комісії з продажу акцій емітента або уповнова-
    женого нею представника чи посередника)
 
   *******************
   ******************* _____________________________________________
   (поштовий індекс)   (адреса - місцезнаходження комісії з
               продажу акцій або уповноваженого нею
               представника чи посередника)
 
   3. Застави вносяться та розрахунки за придбанні акції здійснюють-
ся на рахунки банку одержувача з реквізитами:
 
   ____________________ в українських карбованцях;
   (балансові рахунки)
 
   ____________________________ в приватизаційних майнових сертифі-
   катах.

Голова Правління АТ
 
Головний бухгалтер АТ

Опрос