Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Генеральное соглашение на выполнение посреднических услуг по подготовке к приватизации объектов приватизации

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.03.2000

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА
на виконання посередницьких послуг щодо підготовки до приватизації об'єктів приватизації

"____" _________________ 199_ р.          м. _______________
 
 
______________________________________________________________________
       назва органу приватизації (надалі - Фонд)
 
в особі ______________________________________________________________
           прізвище, ім'я та по батькові; посада
діючого на підставі Тимчасового положення з однієї сторони, та
 
в особі ______________________________________________________________
           прізвище, ім'я та по батькові; посада
діючого на підставі статуту, надалі "Фірма", з іншої сторони, заключи-
ли між собою угоду про нижчевказане:

1. Предмет угоди

1.1. За цією угодою Фонд доручає, а Фірма приймає на себе виконання робіт, пов'язаних з підготовкою до приватизації об'єктів приватизації:

проведення інвентаризації майна державних підприємств;

оцінка майна державних підприємств, що підлягають приватизації;

проведення інвентаризації і визначення початкової вартості незавершеного будівництва та майна ліквідованих підприємств;

розробка плану приватизації підприємства;

підготовка установчих документів при перетворенні державних підприємств в інші організаційно-правові форми;

підготовка матеріалів, необхідних для переходу підприємства на оренду;

експертиза документів, що використовуються при приватизації державних підприємств.

2. Вказані роботи виконуються Фірмою виключно з залученням фахівців, які одержали кваліфікаційний атестат на виконання робіт, пов'язаних з підготовкою до приватизації об'єктів приватизації.

3. Умови виконання вказаних робіт, права та обов'язки, відповідальність сторін, порядок розрахунків визначаються в додаткових протоколах до цієї угоди.

4. З моменту підписання цієї угоди Фірма має право укладати договора на виконання вищевказаних робіт з іншими замовниками.

5. Особливі умови

5.1. Зміни та доповнення до цієї угоди оформлюються в письмовій формі.

6. Строки дії угоди

6.1. Угода вступає в силу з моменту підписання обома сторонами і діє до "___" ___________ 199_ р.

6.2. Угода може бути розірвана з ініціативи будь-якої із сторін після повного виконання взаємних зобов'язань при умові письмового повідомлення за 30 днів до моменту розірвання, або у випадку невиконання або неналежного виконання сторонами умов угоди, робіт, пов'язаних з підготовкою об'єкта до приватизації.

7. Юридичні адреси сторін

____________________________     ____________________________
(орган приватизації)            (фірма, установа)
 
адреса _____________________     адреса _____________________
____________________________     ____________________________
____________________________     ____________________________
 
телефон ____________________     телефон ____________________
 
реквізити банку ____________     реквізити банку ____________
____________________________     ____________________________
____________________________     ____________________________
 
 
 
Від органу приватизації ____     Від фірми, установи ________
________ __________________     ________ __________________
підпис   прізвище, ім'я      підпис   прізвище, ім'я
     __________________          __________________
      та по батькові            та по батькові
Опрос