Идет загрузка документа (155 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о службе поисково-спасательного обеспечения полетов предприятия гражданской авиации Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Служба пошуково-рятувального забезпечення польотів є структурним підрозділом підприємства ЦА.

1.2. Структуру і штатний розклад служби затверджує керівник підприємства, виходячи з вимог нормативної чисельності працівників служби пошуково-рятувального забезпечення польотів.

1.3. Служба підпорядковується керівникові підприємства ЦА.

1.4. Службу пошуково-рятувального забезпечення польотів очолює начальник, котрий призначається і звільняється від займаної посади керівником підприємства, авіакомпанії.

1.5. Служба пошуково-рятувального забезпечення польотів у своїй діяльності керується Повітряним кодексом України, стандартами і рекомендованою практикою IKAO та цими Правилами.

2. Основаними завданнями служби є:

2.1. Організація та вдосконалення пошуково-рятувального забезпечення польотів авіапідприємства.

2.2. Організація та проведення пошукових і аварійно-рятувальних робіт і взаємодія з іншими відомствами.

2.3. Розроблення та реалізація планів заходів на випадок аварійної ситуації в аеропорту або у районі аеродрому.

2.4. Організація професійної підготовки спеціалістів служби, аварійно-рятувальної підготовки штатних і позаштатних формувань АРК.

2.5. Створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази з пошуку та рятування.

2.6. Контроль за оснащенням АРК підприємства аварійно-рятувальною та пошуковою технікою.

3. Функції

3.1. Здійснює контроль готовності до дій чергових сил та засобів з пошуку та рятування авіаційного підприємства.

3.2. Перевіряє стан аварійного сповіщення і порядок передання інформації при проведенні пошукових і аварійно-рятувальних робіт.

3.3. Організує і бере участь у розробці плану заходів на випадок аварійних обставин в аеропорту.

3.4. Здійснює взаємодію з підрозділами МНС, рятувальними, пожежними та медичними службами населеного пункту (району базування).

3.5. Контролює правильність експлуатації, збереження і технічного обслуговування бортових аварійно-рятувальних засобів і спорядження.

3.6. Організує участь АРК в наданні допомоги населенню при стихійних лихах у районі відповідальності.

3.7. Розробляє проекти наказів, вказівок, інструкцій і планів взаємодій з питань пошуково-рятувального забезпечення польотів.

3.8. Проводить заходи щодо виконання вимог Норм придатності до експлуатації аеродромів і Правил сертифікації експлуатантів - у частині, що стосується пошуково-рятувального забезпечення польотів.

3.9. Організовує навчання спеціалістів пошуково-рятувального забезпечення польотів. Перевіряє підготовку льотних екіпажів до практичного застосування бортових аварійно-рятувальних засобів і спорядження.

3.10. Веде облік проведених пошукових і аварійно-рятувальних робіт, готує річні звіти.

3.11. Вживає заходів щодо усунення недоліків, виконання яких зазначається в квартальних та річних бюлетенях з безпеки польотів у ЦА.

3.12. Організує впровадження і освоєння сучасних рятувальних засобів і техніки, оснащення ними АРК.

3.13. Проводить заняття згідно з програмами аварійно-рятувальної підготовки.

3.14 . Готує проведення комплексних тренувань і навчань.

3.15. Готує пропозиції керівникові авіапідприємства (штабу оперативного керівництва) щодо організації та проведення ПРР.

3.16. Здійснює контроль виконання вимог документів, що регламентують пошуково-рятувальне забезпечення польотів.

3.17. Бере участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій.

4. Права і відповідальність

4.1. Начальник служби пошуково-рятувального забезпечення польотів має право:

вимагати від керівників служб, підрозділи яких входять до АРК, виконання нормативних документів щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів;

надавати роз'яснення з питань, що входять до компетенції служби;

брати участь у складанні заявок на пошукову та аварійно-рятувальну техніку, майно і спорядження, що перебуває на балансі інших служб;

забороняти до польотів повітряні судна, що не укомплектовані аварійно-рятувальними засобами і обладнанням у відповідності з вимогами керівних документів.

4.2. Начальник служби несе відповідальність за:

виконання покладених на службу завдань і функцій, передбачених цими Правилами;

готовність до дій пошуково-рятувальних сил та засобів підприємства ЦА;

повноту доведення до виконавців та своєчасність виконання вимог документів, що регламентують пошуково-рятувальне забезпечення польотів;

наявність на робочих місцях спеціалістів, які залучаються до проведення ПРР, інструкцій, технологій, схем та інших потрібних документів;

якість підготовлених документів щодо пошуково-рятувального забезпечення польотів та стан їх виконання працівниками авіапідприємства;

професійну спеціальну пошуково-рятувальну підготовку тих посадових осіб та персоналу служб, які залучаються до пошуково-рятувального забезпечення польотів.

____________

Опрос