Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение о библиотеке научно-исследовательского учреждения МЗ Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 02.03.2000

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про бібліотеку науково-дослідної установи МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека науково-дослідної установи є її структурним підрозділом з питань бібліотечного та інформаційно-бібліографічного забезпечення науково-дослідної роботи, комплектування, зберігання та використання документальних ресурсів, сприяє піднесенню наукового та інтелектуального потенціалу спеціалістів.

1.2. Бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Міністерства культури і мистецтв України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства охорони здоров'я України, статутом науково-дослідної установи, цим Положенням.

1.3. Науково-методичне керівництво бібліотекою науково-дослідної установи здійснює Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров'я України.

2. Основні завдання

Основними завданнями бібліотеки є:

2.1. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду з питань медицини, охорони здоров'я, суміжних наук відповідно профілю науково-дослідної установи.

2.2. Організація та удосконалення довідково-пошукового апарату з метою найбільш повного розкриття бібліотечних фондів відповідно науковій тематиці установи.

2.3. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне забезпечення наукових розробок установи необхідною документацією, використовуючи фонди й бази даних інших наукових бібліотек.

3. Зміст роботи

Для виконання вищезазначених завдань бібліотека:

3.1. Комплектує фонди вітчизняними та зарубіжними виданнями та матеріалами на різних носіях інформації, періодичними, неопублікованими та іншими документами.

3.2. Здійснює наукову обробку документів, розкриває фонд за допомогою системи каталогів, картотек, баз даних, інформаційно-бібліографічних видань.

3.3. Бере участь у створенні інформаційних баз даних, складає й видає науково-допоміжні бібліографічні та інформаційні посібники.

3.4. Забезпечує облік, збереження фонду, систематично вивчає його склад і використання, вилучає маловикористану літературу і передає її на депозитарне зберігання і в обмінні фонди.

3.5. Здійснює обслуговування користувачів, забезпечує їх необхідними документами із своїх фондів, фондів вітчизняних і зарубіжних бібліотек через міжбібліотечні і міжнародні абонементи.

3.6. Проводить спільну роботу з науково-інформаційним підрозділом установи у інформаційному забезпеченні наукових розробок і підвищенні інформаційної культури фахівців.

3.7. Вивчає і впроваджує в практику роботи інноваційні технології з метою удосконалення обслуговування користувачів.

3.8. Приймає участь у наукових дослідженнях з питань бібліотечної справи, історії медичної книги.

4. Управління бібліотекою

4.1. Управління бібліотекою здійснює завідуючий бібліотекою, який підпорядкований директору наукової установи, або його заступнику.

4.2. Завідуючий бібліотекою призначається наказом директора наукової установи, повинен мати вищу бібліотечну освіту і стаж бібліотечної роботи не менше 5 років.

4.3. Права і обов'язки працівників бібліотеки визначаються посадовими інструкціями і правилами внутрішнього трудового розпорядку наукової установи.

4.4. Керівництво наукового закладу забезпечує бібліотеку службовими і виробничими приміщеннями, технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.

4.5. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, непередбачених завданнями бібліотеки.

4.6. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно діючого законодавства.

5. Бібліотека має право

5.1. Представляти наукову установу з питань бібліотечної, інформаційної роботи на нарадах, наукових конференціях, семінарах.

5.2. Знайомитись з тематикою науково-дослідної роботи установи з метою забезпечення їх необхідною документальною інформацією.

5.3. Вносити пропозиції керівництву наукової установи щодо структури та штатного розпису бібліотеки.

5.4. Брати участь у засіданні вченої ради наукової установи.

____________

Опрос