Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор о взаимоотношениях предприятий связи СТфСОП и владельцев ведомственных телефонных сетей

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
ПРО ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ'ЯЗКУ МТфЗЗК І ВЛАСНИКІВ ВІДОМЧИХ ТЕЛЕФОННИХ МЕРЕЖ

              м. ___________
   N _____                "___" ___________ 19__ р.
 
   Підприємство зв'язку МТфЗЗК________________________________,
                 (найменування підприємства)
назване в подальшому Підприємство, в особі_______________________
_________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з одного боку, і ________________________________________________,
         (найменування відомства, іншого власника АТС)
назване в подальшому Відомство, в особі _________________________
_________________________________________________________________
   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, на підставі Правил взаємодії місцевих телефонних
мереж загального користування з телефонними мережами відомств та
інших власників згідно з заявою Відомства уклали цей договір про
нижченаведене.
 
         1. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
 
   1. Підприємство  зв'язку  виділяє  точки   включення
з'єднувальних ліній від АТС Відомства, встановленої за адресою
______________________________________ в такій кількості:
 
   для вихідного зв'язку       _________ точок
   для вхідного місцевого зв'язку  _________ точок
   для вхідного міжміського зв'язку _________ точок
   для ліній двосторонньої дії    _________ точок
з присвоєнням індексу виходу на АТС Відомства _________, а також
_________пар у прокладених кабелях зв'язку  для  організації
 
з'єднувальних ліній та прямих зв'язків.
 
   2. Інші умови на розсуд сторін:_____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
           2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 
   3. Відомство повідомляє Підприємство про всі зміни, проведені
на відомчій АТС, щоквартально 1-го числа після звітного періоду
надсилає звіт за затвердженою формою.
 
   4. Усунення  пошкоджень  на відомчій АТС проводяться у
контрольні строки, встановлені на телефонних мережах загального
користування.
 
   5. Підприємство включає в список абонентів і довідкову службу
телефонних  мереж  загального  користування  один  номер
довідково-інформаційної служби Відомства,а також номери квартирних
телефонів, встановлених від відомчої АТС.
 
         2. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ
 
   6. Всі розрахунки з абонентами відомчої АТС проводить Ві-
домство.
 
   7. Інші форми розрахунків з абонентами на розсуд сторін:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   8. Відомство проводить наступні платежі Підприємству:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
   9. Підприємство проводить наступні платежі Відомству:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
         3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
   10.  Підприємство   та  Відомство  несуть  однакову
відповідальність за якість зв'язку на міжстанційній дільниці.
Конкретний винуватець визначається окремо в кожному випадку.
 
   11. Відомство несе повну відповідальність за розрахунки з
абонентами за всі послуги, надані по телефону.
 
   12. За невиконання Правил взаємодії місцевих телефонних мереж
загального користування з телефонними мережами відомств та інших
власників, а  також  умов цього Договору Підприємство після
письмового попередження через два місяці має право відключить
відомчу АТС від телефонної мережі загального користування.
 
   13. Інші санкції та відповідальність на розсуд сторін:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
         4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 
   14. Спори  технічного характеру вирішуються вищестоящими
організаціями сторін.
 
   15. Спори, які виникли при виконанні договору, вирішуються
згідно з чинним законодавством.
 
   16. У випадку дострокового розторження договору здійснюються
взаєморозрахунки по фактичних витратах сторін на момент розірвання
договірних зобов'язань.
 
    5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
 
   17. Строк дії договору:
   Початок "  "      19___ р.
   Закінчення __________________________________________________
 
   18. Адреси і розрахункові рахунки сторін:
   Підприємства _________________________________________________
__________________________________________________________________
   Відомства ____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Відомство ознайомлено  з  Правилами  взаємодії  місцевих
телефонних мереж загального користування з місцевими телефонними
мережами відомств та інших власників, Правилами користування
місцевим телефонним зв'язком.
 
   Підприємство              Відомство
___________________________    ______________________________
(посада, прізвище, ініціали)    (посада, прізвище, ініціали)
 
 М.П. _____________________     М.П. ________________________
     (підпис)               (підпис)
 
  "___" ___________ 19__ р.     "___" ____________ 19__ р.
Опрос