Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма N Р-1 "Заявление на рационализаторское предложение"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу
Типова форма N Р-1 ________________________ Затверджена наказом підприємство, організація Мінстату України Ідентифікаційний********** від 24.03.95 N 79 код ДРЗОУ * * *********** ********** по УКУД * * *********** Керівнику _____________________________________________________ найменування підприємства, організації, установи Зареєстровано за N _______________________ "______"________________ 199_ р. ********************************************************** * Прізвище,ім'я,по батькові * Місце роботи або * * автора (співавтора) * домашня адреса * ********************************************************** 1 * 2 3 * __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

ЗАЯВА
на раціоналізаторську пропозицію

  Прошу (просимо) розглянути пропозицію під найменуванням ______
_________________________________________________________________
     коротке найменування раціоналізаторської пропозиції
 
визнати її раціоналізаторською і прийняти до використання
 
              ОПИС ПРОПОЗИЦІЇ
Пропоную(ємо) створити або змінити конструкцію виробу, технологію
виробництва, застосовувану техніку або склад матеріалу шляхом
_________________________________________________________________
            (непотрібне закреслити)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
  Додаткові відомості про пропозицію___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
  Додаються: а)графічні матеріали (ескізи, креслення, схеми,
         графіки тощо) на _____ аркушах;
        б)техніко-економічні розрахунки, обгрунтування
         і т.п. на _____ аркушах;
        в)інші матеріали на _____ аркушах.
 
        Всього на ______ аркушах
 
 
"___ " ____________ 199__ р.    Автор(співавтори)____________
                            (підписи)
 
 
          ВИСНОВОК ПО ПРОПОЗИЦІЇ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
"___"_____ 19 р. ______________ __________ ________________
            посада    підпис    прізвище
 
       РІШЕННЯ, ЯКЕ ПРИЙНЯТЕ ПО ПРОПОЗИЦІЇ
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
"_____" ___________ 199  р.  Керівник підприємства,
                організації, установи
                _________________________________
                        (підпис)
 
 
          ЗМІНИ НОРМАТИВНОЇ І ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
************************************************************
Найменування*N повідом-*Дата зміни*Посада і наймену-*Підпис
документа  *лення   *     *вання відділу  *
************************************************************
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію одержав(ли)
 
"___" _______ 199__ р.  ___________________________________
                Автор (співавтори) підписи
                ___________________________
 
								
		
							
Опрос