Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделах миграции в областях, городах Киеве и Севастополе

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділи міграції в областях, містах Києві та Севастополі

1. Відділ міграції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - відділ міграції) є органом міграційної служби України, який утворюється Міністерством у справах національностей, міграції та культів, підпорядковується йому, а також облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам.

2. У своїй діяльності відділ міграції керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Міністерства у справах національностей, міграції та культів.

3. Головними завданнями відділу міграції є:

організаційне забезпечення проведення в областях, містах Києві та Севастополі єдиної державної політики у сфері міграції;

забезпечення пріоритетів державної політики у сфері імміграційних процесів;

координація роботи місцевих органів державної виконавчої влади, пов'язаної з розробкою та здійсненням заходів щодо тимчасового розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

здійснення контролю за дотриманням законодавства України з міграційних питань;

виконання тематичних завдань Міністерства у справах національностей, міграції та культів.

4. Відділ міграції відповідно до покладених на нього завдань:

систематично аналізує соціально-економічні, демографічні та інші тенденції у сфері міграції, розробляє та здійснює заходи щодо регулювання міграційних процесів у регіоні;

вживає заходів до дотримання встановлених законодавством України правових, економічних та організаційних гарантій захисту прав мігрантів;

вирішує відповідно до законодавства питання, пов'язані з прибуттям на постійне проживання та перебуванням іммігрантів в Україні;

розглядає клопотання про надання статусу біженця особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців", надає статус біженця та позбавляє цього статусу;

разом з місцевими органами державної виконавчої влади визначає місця тимчасового проживання осіб, які визнані біженцями або очікують прийняття рішення про надання їм такого статусу;

вирішує питання про надання грошової допомоги, соціально-побутових і медичних послуг біженцям та особам, які подали заяву про надання їм статусу біженця;

організовує роботу з прийому біженців в умовах надзвичайних ситуацій;

направляє до пунктів тимчасового розміщення біженців осіб, які подали заяву про надання статусу біженця;

здійснює первинний статистичний облік різних категорій мігрантів, інформує Міністерство у справах національностей, міграції та культів про стан міграційних процесів у регіоні;

сприяє створенню тимчасових робочих місць для працевлаштування іммігрантів;

входить з поданням до Міністерства у справах національностей, міграції та культів про анулювання посвідки на проживання за наявності умов, передбачених чинним законодавством;

подає Міністерству у справах національностей, міграції та культів пропозиції про формування державної політики у сфері міграції та удосконалення форм державного обліку і статистичної звітності з питань міграції;

забезпечує оперативний і якісний розгляд звернень та скарг юридичних осіб і громадян з питань, що належать до його компетенції;

консультує місцеві органи державної виконавчої влади щодо застосування законодавства з міграційних питань;

роз'яснює через засоби масової інформації та шляхом участі у конференціях, семінарах, нарадах тощо зміст державної політики у сфері міграції, рішень центральних органів державної виконавчої влади з міграційних питань;

веде діловодство відповідно до наказів та інструкцій Міністерства у справах національностей, міграції та культів;

вирішує інші питання, що належать до його компетенції.

5. Відділ міграції має право:

брати участь у виробленні фінансово-кредитної та інвестиційної регіональної політики, що впливає на стан міграції населення в регіоні;

перевіряти наявність документів у іноземців, робота з якими відповідно до законодавства належить до його компетенції;

у встановленому порядку вносити пропозиції про скасування прийнятих місцевими органами державної виконавчої влади постанов, наказів, розпоряджень, інструкцій та інших актів, що суперечать законодавству України з міграційних питань;

звертатися з клопотанням до органів внутрішніх справ та Служби безпеки про вжиття заходів до осіб, які порушують законодавство про правовий статус іноземців, та в разі потреби - щодо ідентифікації особи, встановлення справжності документів;

залучати в разі потреби до роботи з особою, що подала заяву про надання статусу біженця, перекладача з відповідної іноземної мови з обов'язковим оформленням розписки про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника;

організовувати проведення благодійних акцій та програм, спрямованих на соціальну підтримку біженців.

6. Відділ міграції у здійсненні своїх повноважень взаємодіє з відділами, управліннями, іншими службами апарату облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів.

7. Відділ міграції очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Міністра у справах національностей, міграції та культів за поданням голови відповідного виконкому.

Начальник відділу міграції:

керує діяльністю відділу, персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

несе персональну відповідальність за нерозголошення відомостей, занесених до особової справи особи, що подала заяву про надання статусу біженця;

забезпечує неухильне дотримання законності при роботі з іммігрантами;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису.

8. Відділ міграції утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників відділу міграції та його структура затверджуються Міністерством у справах національностей, міграції та культів.

Штатний розпис відділу міграції затверджується начальником відділу.

9. Відділ міграції є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

——————— 

Опрос