Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое положение об отделе (секторе) кадров регионального отделения Фонда государственного имущества Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000

Типове положення
про відділ (сектор) кадрів регіонального відділення Фонду державного майна України

1. Загальні положення

1.1. Відділ (сектор) кадрів - це самостійний структурний підрозділ регіонального відділення (надалі відділення), підпорядкований начальнику відділення або його заступнику.

1.2. В своїй діяльності відділ (сектор) кадрів керується кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу", Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативними документами Головного Управління державної служби і Фонду державного майна України, наказами і розпорядженнями начальника регіональних відділення.

1.3. Чисельність працівників відділу (сектора) кадрів встановлюються залежно від чисельності працівників відділення з розрахунку 1 працівник відділу на 50 працюючих, але не менше 2 осіб. Якщо чисельність працюючих у відділенні більша, як 100 чоловік, створюється відділ кадрів, при меншій чисельності сектор кадрів.

1.4. Відділ (сектор) кадрів очолює начальник відділу відділу (сектору), який призначається та звільнюється з посади начальником відділення. Начальник сектору кадрів прирівнюється за посадою до головного спеціаліста.

1.5. Розподіл обов'язків між працівниками відділу (сектору) кадрів задійснює начальник відділу (сектору) кадрів за погодженням з начальником відділення.

1.6. У представництвах регіонального відділення, з яких чисельність працюючих не перевершує 50 чоловік, кадрова робота покладається на одного з працівників, для якого вона є:

- основною діяльністю при чисельності працівників представництва 20 чоловік і більше;

- виконується разом з іншими службовими обов'язками при чисельності працівників до 20 чоловік.

2. Основні завдання

Відділ (сектор) кадрів проводить:

2.1. Забезпечення відділення згідно з штатним розписом необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації.

2.2. Оформлення прийому, переведення, переміщень і звільнення працівників відділення, облік відпусток працівників відділення і здійснення контролю за їх наданням.

2.3. Організація обліку особового складу відділення і звітності по кадрах, облік військовозобов'язаних і оформлення їх на спецоблік.

2.4. Виконання роботи по плануванню і організації різних форм навчання працівників відділення, облік спеціалістів, які завершили навчання.

2.5. Забезпечення діяльності працівників, які виконують кадрову роботу в представництвах, надання їм методичної допомоги.

3. Функції відділу (сектору) кадрів

3.1. Оформлює документи про прийом, переведення, переміщення і звільнення працівників, видає їм необхідні довідки та інші документи, пов'язані з роботою працівника у відділенні.

3.2. Заповнює, зберігає і видає трудові книжки у відповідності до діючої інструкції.

3.3. Ознайомлює працівників, які прийняті на роботу у відділення, з правилами внутрішнього трудового розпорядку і Законом України "Про державну службу". Організовує прийняття присяги державного службовця для прийнятих на роботу у відділення працівників.

3.4. Забезпечує ведення обліку і звітності по особовому складу працівників відділення, веде облік наказів начальника відділення з особового складу.

3.5. Організовує ведення табельного обліку службовців у відділенні.

3.6. Оформлює відпустки і листи тимчасової непрацездатності працівників відділення.

3.7. Оформлює і видає виписки із трудових книжок працівникам відділення про трудовий стаж їх роботи для оформлення пенсій, надання допомог та інше.

3.8. Веде облік військовозобов'язаних за всіма категоріями військового обліку.

3.9. Організовує систематичний контроль за станом трудової дисципліни працівників відділення, оформлює матеріали щодо її порушників для накладення на них дисциплінарного стягнення.

3.10. Здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою та підвищенням кваліфікації працівників відділення і його представництв.

3.11. Складає на підставі потреб підрозділів відділення річні та щоквартальні плани підвищення кваліфікації кадрів і кошторис витрат на кадрове забезпечення, забезпечує їх виконання.

3.12. Встановлює зв'язки з учбовими закладами підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також з вищими учбовими закладами для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників відділення.

3.13. Організовує учбовий процес по всіх формах підвищення кваліфікації працівників відділення і представництв.

3.14. Оформлює договори з учбовими закладами і викладачами, направлення на навчання та інші необхідні документи стосовно навчання працівників відділення.

3.15. Веде облік працівників відділення, які закінчили навчання, робить відповідні записи про навчання в особових справах працівників.

3.16. Формує кадровий резерв, забезпечує його підготовку, організовує стажування працівників відділення.

3.17. Організовує підготовку працівників кадрових служб представництв, контролює їх діяльність.

3.18. Проводить відбір випускників вищих учбових закладів для роботи у відділенні і представництвах, організовує проходження практики студентами для їх подальшого залучення до роботи у відділенні.

3.19. Організовує діяльність конкурсної комісії відділення по прийому працівників на вакантні посади.

3.20. Оформлює учбові та аспірантські відпустки працівників відділення.

3.21. Hа підставі нормативних документів Фонду та пропозицій керівництва відділення розробляє нормативні документи, що є обов'язковими для виконання у відділенні та представництвах, і затверджує їх наказами начальника відділення.

4. Права відділу (сектора) кадрів

4.1. Вимагати від керівництва підрозділів відділення та його представництв виконання наказів начальника відділення, планів роботи з кадрами, а також вказівок Фонду державного майна з питань роботи з кадрами .

4.2. Одержувати необхідні відомості про працівників відділення від керівників їх підрозділів.

4.3. Запрошувати працівників відділення для співбесіди з питань, що стосуються функцій відділу (сектора) кадрів.

4.4. Приймати та розглядати заяви і скарги працівників відділення щодо прийому на роботу, звільнення тощо.

4.5. Здійснювати в установленому порядку добір працівників підвідомчого йому відділу (сектору), визначати їх права та обов'язки.

4.6. Представляти начальнику відділення пропозиції щодо преміювання працівників відділу (сектору) за зразкове виконання покладених на них обов'язків, у разі необхідності притягувати до відповідальності порушників трудової дисципліни.

4.7. Представляти керівництво відділення в учбових закладах підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

5. Відповідальність

5.1. Начальник відділу (сектора) кадрів несе персональну відповідальність за:

- забезпечення підрозділів відділення необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації;

- своєчасне складання та виконання планів підвищення кваліфікації кадрів, та кошторису витрат на ці цілі;

- виконання функцій, покладених на відділ (сектор) кадрів.

5.2. Працівники кадрової служби несуть відповідальність за виконання розпоряджень начальника відділу (сектора) кадрів та завдань і функцій згідно їх посадовим інструкціям.

 

 

 

Опрос