Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое Положение "О Территориальном таможенном управлении ГТК Украины"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 26.02.2000
Утратил силу

Типове положення
"Про Територіальне митне управління ДМК України"

1. Загальні положення

1.1. Територіальне митне управління є державним регіональним митним органом, що входить в єдину систему Державного митного комітету України, здійснює комплексний контроль за додержанням законодавства про митну справу і в межах своєї компетенції, на території закріпленого за ним регіону, забезпечує керівництво і координацію діяльності митниць, митних постів та інших митних установ.

1.2. В систему Територіального митного управління включаються діючі у визначеному йому регіоні митниці, митні пости та інші митні установи.

1.3. Територіальне митне управління здійснює свою практичну діяльність під безпосереднім керівництвом ДМК України, а також його структурних підрозділів, в межах їх компетенції. Державні та інші органи, що відповідно до законодавства України не здійснюють загального керівництва митною справою, не вправі приймати рішення, які входять до компетенції Територіального митного управління, чи іншим чином втручатися в його діяльність.

1.4. Територіальне митне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Митним кодексом України, законами та іншими актами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положенням про ДМК України, цим положенням, а також наказами, інструкціями і положеннями Державного митного комітету України, і в межах визначеного регіону, разом з митницями, забезпечує додержання законодавства про митну справу.

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація Територіальних митних управлінь здійснюється Кабінетом Міністрів України.

2. Основні завдання Територіального управління

Завданням Територіального митного управління є:

- забезпечення керівництва митницями, митними постами та іншими митними установами у визначеному регіоні;

- забезпечення додержання підпорядкованими митними органами і установами законодавства про митну справу України

- координація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил у визначеному регіоні;

- забезпечення ефективного застосування митно-тарифного механізму;

- створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, об'єднань та організацій регіону;

- забезпечення економічного цільового використання коштів, що виділяються на утримання та розвиток митних органів регіону.

3. Функції Територіального митного управління

Згідно з покладеними завданнями ТМУ виконує такі функції:

- розроблює пропозиції та приймає участь у реалізації заходів по вдосконаленню митного контролю;

- здійснює контроль за оперативно-службовою діяльністю митниць регіону, в т.ч. з питань боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

- організує та проводить у регіоні правову та інформаційно-пропагандистську роботу з питань митної справи;

- розглядає у встановленому порядку звернення, заяви та скарги суб'єктів господарської діяльності та громадян з митних питань, разом з митницями вживає заходів до усунення причин, які призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і громадян;

- координує діяльність підпорядкованих митниць з правоохоронними органами, митними установами інших регіонів України, а також разом з митницями здійснює у встановленому порядку взаємодію з митними службами суміжних країн;

- разом з начальниками митниць приймає участь у роботі по підбору, розподілу, вихованню керівних кадрів та здійснює керівництво атестацією особового складу митниць визначеного регіону;

- з участю керівництва митниць здійснює заходи щодо підвищення професійного рівня, поліпшення умов праці, житлових, культурно-побутових умов, медичного обслуговування співробітників підвідомчих митниць;

- сприяє місцевим органам державної влади та управлінням, підприємствам та організаціям в їх роботі по забезпеченню розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

- збирає та обробляє оперативну та статистичну інформацію, розробляє регіональні проблеми автоматизованої системи управління та впроваджує її в дію;

- здійснює контроль за використанням технічних засобів та обчислювальної техніки, її ремонт та забезпечення;

- координує капітальне будівництво у регіоні, забезпечує підвідомчі митниці необхідними матеріально-технічними засобами;

- використовує групи оперативного реагування для вирішення питань забезпечення виконання митного законодавства на більш напружених в оперативному відношенні дільницях митного контролю;

- в межах делегованих Державним митним комітетом України прав розпоряджається коштами, виділеними на утримання та розвиток митних органів;

- проведення ревізій фінансово-господарської діяльності підвідомчих митних органів, а також окремих питань зовнішньо-економічної діяльності підприємницьких структур в межах діючого законодавства.

4. Територіальне митне управління є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Державного Герба України та свого найменування, самостійний та зведений бухгалтерський баланси, бюджетний та інші рахунки в установах банків.

5. Територіальне митне управління очолює начальник. Начальник Територіального митного управління та його заступники призначаються на посади та звільняються з них Головою ДМК України. Начальник Територіального митного управління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Територіальне митне управління завдань та здійснення ним своїх функцій.

Начальник, в межах наданих повноважень, видає накази та розпорядження, дає вказівки, організує та контролює їх виконання, є розпорядником асигнувань на утримання та забезпечення діяльності управління та митних органів регіону.

6. Створення, реорганізація та ліквідація Територіального митного управління здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державного митного комітету. Територіальне митне управління діє на основі Положення, що затверджується Державним митним комітетом України.

7. Структура, фонд оплати праці та асигнування на утримання Територіального митного управління за рахунок Державного бюджету та фонду розвитку митної системи затверджуються Головою Державного митного комітету України.

Опрос