Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовой договор на изготовление протезно-ортопедических изделий протезно-ортопедическими предприятиями концерна "Укрпротез" Министерства социальной защиты населения Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на виготовлення протезно-ортопедичних виробів протезно-ортопедичними підприємствами концерну "Укрпротез" Міністерства соціального захисту населення України

 

_____________

"___" ____________ 199_ р.

Ми, що нижче підписалися ________________________ обласне (міське) управління соціального захисту населення, яке іменується надалі Замовник, в особі начальника управління _________________, котрий діє на підставі Положення про обласне, Київське та Севастопольське міське управління соціального захисту населення, з однієї сторони, і _________________ протезно-ортопедичне підприємство, що іменується надалі Виготівник, в особі директора ______ _____________, який діє на підставі Статуту підприємства, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Виготівник бере на себе виготовлення у 199_ році протезно-ортопедичних виробів для осіб, які користуються правом на їх одержання, зазначених у специфікації, що додається.

2. Приймання і оформлення замовлень на безплатне виготовлення, ремонт протезно-ортопедичних виробів провадиться безпосередньо через медичний відділ Виготівника або його протезно-ортопедичний цех (дільницю) і виїзні медико-технічні бригади згідно з Інструкцією про порядок забезпечення населення України протезно-ортопедичними виробами, затвердженою наказом Міністерства соціального захисту населення України від 15.03.94 року N 25 (надалі - Інструкція).

3. Виготовлення та ремонт протезно-ортопедичних виробів провадиться за калькуляціями згідно з затвердженими технічними умовами і зразками (еталонами) в строки, обумовлені вищевказаною Інструкцією.

Зміни цін на протезно-ортопедичні вироби, які можуть бути протягом строку дії договору, обов'язкові для сторін.

4. Замовник оплачує Виготівнику передбачені цим договором протезно-ортопедичні вироби у порядку, встановленому Інструкцією, відшкодовує витрати по відправці їх залізничним, автомобільним, водним транспортом або поштою.

У тому ж порядку провадиться відшкодування Замовником Виготівнику витрат, пов'язаних з виплатою інвалідам, які мають право на безплатне протезування, квартирних, вартості проїзду до пунктів протезування для оформлення замовлення, примірки, одержання виробів, проходження диспансерних оглядів, витрат Виготівника на відрядження медико-технічних бригад, які обслуговують інвалідів за місцем їх проживання, інженерів-конструкторів, які виїздять за місцем проживання інвалідів для оформлення замовлень на виготовлення індивідуальних засобів пересування, обслуговування і реабілітації, а також витрат, пов'язаних з виплатами супроводжуваним інвалідів особам.

5. Графік роботи виїзних медико-технічних бригад складається Виготівником і узгоджується із Замовником. Про можливі зміни у роботі виїзних медико-технічних бригад Виготівник сповіщає Замовника не менш ніж за 15 днів до їх виїзду.

6. Повідомлення про дати примірок або одержання протезно-ортопедичних виробів вручаються особам, які протезуються Виготівником при прийманні замовлень і примірці виробів.

7. У разі неявки громадянина на примірку або для одержання протезно-ортопедичного виробу протягом місяця з моменту направлення йому повідомлення Виготівник надсилає повторне повідомлення рекомендованою кореспонденцією з оповіщенням про вручення.

Якщо протягом 15 днів після направлення повторного повідомлення громадянин не з'являється за одержанням виробу, Виготівник у письмовій формі запрошує представника Замовника для складання акта на незатребуваний протезно-ортопедичний виріб. У випадку неявки представника Замовника протягом 15 днів після вручення йому повідомлення із запрошенням на складання акта Виготівник має право скласти односторонній акт на незатребуваний протезно-ортопедичний виріб, який після цього демонтується.

Акт надсилається Замовнику разом з рахунком, який включає в себе вартість виробу, його демонтажу за винятком комплектуючих і матеріалів, що підлягають повторному використанню. При цьому до рахунку додається копія калькуляції та поштового оповіщення про вручення повідомлення Замовнику.

8. Замовник зобов'язаний здати своє платіжне доручення у банк на наступний день після одержання реєстру на оплату виданих особам протезно-ортопедичних виробів.

9. Сума цього договору визначається у ______________ крб.

10. З усіх інших питань, не передбачених цим договором, сторони керуються вищевказаною Інструкцією.

11. Всі спірні питання за даним договором підлягають розгляду Замовником та Виготівником.

У випадку недосягнення згоди спір передається на розгляд у Міністерство соціального захисту населення України.

12. Строк дії цього договору з 1 січня _________ року по 31 грудня ________ року.

13. Юридичні адреси та реквізити сторін:

 Замовник              Виготівник
   _____________________________    ________________________
   поштовий індекс, адреса       поштовий індекс, адреса
   _____________________________    ________________________
   тел. ________________________    тел. ___________________
   факс ________________________    факс ___________________
   Розрахунковий рахунок        Розрахунковий рахунок
   _____________________________   _________________________
   _____________________________   _________________________
   _____________________________   _________________________
   Відвантажувальні реквізити
   _____________________________
   _____________________________
   _____________________________
   Замовник ____________________   Виготівник ______________
          (підпис)              (підпис)
   печатка              печатка
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ
до Типового договору на виготовлення протезно-ортопедичних виробів протезно-ортопедичними підприємствами концерну "Укрпротез" Міністерства соціального захисту населення України по ______________________ обласному (міському) управлінню соціального захисту населення на 199_ рік

 
   1. Виготовлення протезно-ортопедичних
    виробів                  _________ крб.
   2. Оплата купованих виробів (чохли вов-
    няні і бавовняні, косметичні оболонки,
    вкладні пристрої, ортопедичні устілки,
    елементи опорні вологовбираючі, опорні
    подушки, взуття на протези серійного
    виробництва, упаковочні чохли, палиці,
    милиці та ін.)               _________ крб.
   3. Оплата витрат по відправленню протезно-
    ортопедичних виробів і купованих
    товарів замовникам             _________ крб.
   4. Вартість проїзду замовників        _________ крб.
   5. Виплата квартирних замовникам       _________ крб.
   6. Витрати на відрядження працівників
    виїзних медико-технічних бригад та
    інженерів-конструкторів          _________ крб.
   7. Вартість ремонту після закінчення
    гарантійного терміну            _________ крб.
 
    Загальна сума договору           _________ крб.
 
   Начальник ______________ обласного   Директор підприємства
   (міського) управління соціального
   захисту населення
 
   _____________________         ____________________
      (підпис)                (підпис)
   печатка                печатка

____________ 

Опрос