Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовое заявление на продажу иностранной валюты

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
_______________________________________________________ (назва члена Валютної біржі, якому подається заява)

ТИПОВА ЗАЯВА
на продаж іноземної валюти

         від "____"_______________199__р.
 
 
 Назва уповноваженого банку ______________________________________
 _________________________________________________________________
 Поштова адреса: _________________________________________________
 Телеграфна адреса: ______________________________________________
 Телекс/телефакс: ________________________________________________
 ПІП співробітника, уповноваженого на вирішення питань по угоді
 __________________________________________ N телефону ___________
 Кореспондентський рахунок в крб. N_____________ в _______________
                          (назва банку)
 ____________________________________ Номер МФО __________________
 Кореспондентський рахунок в інвалюті N__________ в ______________
                           (назва банку)
 _____________________________ валюта коррахунку _________________
 
   Доручаємо укласти від нашого імені і за наш рахунок угоду на
продаж коштів в іноземній валюті на слідуючих умовах:
 
 *****************************************************************
   Сума продажу   * Курс продажу, (курс * Сума продажу в крб.
  (в доларах США)  * купівлі Національ- * по курсу угоди (1*2)
           * ного Банку) в крб. *
 *****************************************************************
      1     *     2     *     3
 *****************************************************************
           *           *
 *****************************************************************
 
 Строк дії заяви до _____________________________________
              (число, місяць, рік)
   В разі укладення угоди надаємо Вам право удержати з суми
отриманої виручки від продажу валюти комісію за проведення угоди в
розмірі __________________________________________ з перечисленням
    (вказується сума стягуваної банком комісії)
залишку карбованцевої виручки на наш розрахунковий рахунок.
 
   МП   Підписи уповноважених осіб банку

*) остаточний варіант форми заяви приймається банком-членом валютної біржі.

Опрос