Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный акт приема-передачи на хранение коммерческим банком имущества доверителей доверительного общества

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.02.2000
Утратил силу

ПРИМІРНИЙ АКТ
прийому-передачі на зберігання
комерційним банком майна довірителів
довірчого товариства

   Складено "  " ____________ 199 р. _________________________
 (місце складання акта)
Ми, що нижче підписалися, довірче товариство "__________________"
(надалі - Товариство), в особі _________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по
_________, з одного боку, і комерційний банк "__________________"
батькові)
(надалі Банк) в особі __________________________________________,
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з другого боку, склали цей акт про зазначене нижче.
   Товариство передає, а Банк приймає на зберігання майно(*):
________________________________________________________________
 (опис майна)
   Загальна вартість майна складає _______________________ крб.
 (сума - прописом)
   Передача вищеназваного майна проводиться згідно з умовами
договору між Банком і Товариством від "  " ___________ 199 р.
 
 
   Майно передав             Майно прийняв
   Товариство                Банк
________________________       ___________________________
 підпис                   підпис
    Печатка                Печатка
 
______________
   (*) Опис повинен передбачати перелік майна за його видами,
одиниці виміру, кількість, вартість одиниці майна, загальна вар-
тість даного виду майна.
   Оцінка майна визначається на підставі домовленості сторін
(у тому числі - на підставі аудиторської оцінки) або у відповід-
ності з чинними нормативними документами.

____________ 

Опрос