Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О металлоломе

ВР Украины
Закон от 05.05.1999 № 619-XIV

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про металобрухт

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 16 листопада 2000 року N 2114-III
,
 від 25 грудня 2002 року N 359-IV
,
 від 4 листопада 2004 року N 2165-IV
,
 від 19 січня 2006 року N 3370-IV
,
від 13 грудня 2006 року N 441-V
(враховуючи зміни, внесені
Законом України
від 31 травня 2007 року N 1106-V
),
 від 24 травня 2007 року N 1073-V,
 від 17 грудня 2010 року N 2798-VI
,
 від 7 грудня 2011 року N 4075-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI
,
від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII
,
від 2 березня 2015 року N 222-VIII
,
від 12 липня 2016 року N 1455-VIII
,
від 20 вересня 2019 року N 124-IX
,
від 14 липня 2020 року N 776-IX
(зміни, внесені
абзацами п'ятнадцятим та шістнадцятим підпункту 2,
 
абзацами дев'ятнадцятим - тридцять восьмим підпункту 4 пункту 3 розділу I Закону України
 від 14 липня 2020 року N 776-IX, набирають чинності з
14 лютого 2021 року)

(У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках, згідно із Законом України від 16 листопада 2000 року N 2114-III)

(У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 7 грудня 2011 року N 4075-VI)

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту.

(преамбула із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів;

(абзац другий статті 1 у редакції
 Закону України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV)

власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;

операції з металобрухтом - переробка, металургійна переробка металобрухту;

(абзац четвертий статті 1 у редакції
 
Законів України від 25.12.2002 р. N 359-IV,
від 14.07.2020 р. N 776-IX)

збирання металобрухту - діяльність, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхніх приймальних пунктів, спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їхніх приймальних пунктів;

(абзац п'ятий статті 1 у редакції
 
Законів України від 16.11.2000 р. N 2114-III,
від 14.07.2020 р. N 776-IX)

заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана з купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту суб'єктами господарювання;

(абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, що відповідає вимогам законодавства; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів;

(абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 у редакції Закону України
 від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац восьмий статті 1 виключено 

(згідно із Законом України
 від 25.12.2002 р. N 359-IV)

купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань;

(абзац дев'ятий статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV)

абзац десятий статті 1 виключено 

(згідно із Законом України
 від 25.12.2002 р. N 359-IV)

металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, що відповідають вимогам законодавства, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів;

(абзац одинадцятий статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

спеціалізовані підприємства - суб'єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють заготівлю та/або переробку (надають послуги з переробки) металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, у тому числі мають власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб;

(абзац дванадцятий статті 1 у редакції
 Закону України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 із змінами, внесеними згідно із
Законами України
 від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
 від 19.01.2006 р. N 3370-IV
,
 у редакції Закону України від 24.05.2007 р. N 1073-V
,
 із змінами, внесеними згідно із
законами України від 07.12.2011 р. N 4075-VI,
від 02.03.2015 р. N 222-VIII
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його вимогам законодавства, нормам і правилам вибухової, пожежної, екологічної та радіаційної безпеки;

(абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 25.12.2002 р. N 359-IV,
від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац чотирнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим
 згідно із Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 абзац чотирнадцятий статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
виключено згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац п'ятнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
абзац п'ятнадцятий статті 1 виключено
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац шістнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим
 згідно із Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
виключено згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, що здійснюють заготівлю, переробку (надають послуги з переробки) та металургійну переробку металобрухту, відповідають вимогам цього Закону, мають власне або орендоване виробниче, технологічне обладнання (у тому числі піч), лабораторію для визначення відповідного хімічного складу продукції, які забезпечують технологію металургійної переробки металобрухту, контроль технологічного процесу та якості отриманої продукції;

(статтю 1 доповнено абзацом сімнадцятим
 згідно із Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 абзац сімнадцятий статті 1 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

приймальний пункт - виробничий підрозділ суб'єкта господарювання, на базі якого проводиться заготівля металобрухту та який відповідає вимогам цього Закону.

(статтю 1 доповнено абзацом вісімнадцятим
 згідно із Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 абзац вісімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
 у редакції
Законів України від 24.05.2007 р. N 1073-V,
від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключено

(статтю 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
абзац дев'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
виключено згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю та операції з металобрухтом (далі - Перелік), - інформація про спеціалізовані підприємства, спеціалізовані металургійні переробні підприємства та їхні приймальні пункти, суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, та їхні приймальні пункти.

(статтю 1 доповнено абзацом двадцятим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 2. Законодавство про металобрухт

(назва статті 2 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Законодавство про металобрухт складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України.

(частина перша статті 2 у редакції
 Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Закон України "Про відходи" не поширюється на відносини, що виникають у процесі збирання, заготівлі та здійснення операцій з металобрухтом.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали

Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали, здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 4. Порядок здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

(назва статті 4 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Заготівлю металобрухту здійснюють суб'єкти господарювання.

Переробку (надання послуг з переробки) металобрухту здійснюють лише спеціалізовані або спеціалізовані металургійні переробні підприємства. Металургійну переробку металобрухту здійснюють лише спеціалізовані металургійні переробні підприємства.

(частину першу статті 4 замінено двома частинами
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX,
у зв'язку з цим частини другу - тринадцяту
 вважати відповідно частинами третьою - чотирнадцятою)

Діяльність, пов'язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

(статтю 4 доповнено новою частиною третьою згідно із
 Законом України від 19.01.2006 р. N 3370-IV,
 у зв'язку з цим частини
третю - тринадцяту вважати
 відповідно частинами
четвертою - чотирнадцятою,
частина
третя статті 4 у редакції
 Закону України від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Суб'єкти господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту, мають право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту.

(статтю 4 доповнено новою частиною четвертою
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX,
у зв'язку з цим частини четверту - чотирнадцяту
 вважати відповідно частинами п'ятою - п'ятнадцятою)

Частину п'яту статті 4 виключено

(частина п'ята статті 4 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Частину шосту статті 4 виключено

(частина шоста статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
у редакції Закону України від 04.11.2004 р. N 2165-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно із законодавством відкривати приймальні пункти, що здійснюють заготівлю металобрухту, а також створювати відокремлені підрозділи, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

(частина сьома статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 02.03.2015 р. N 222-VIII,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право відкривати приймальні пункти в будь-яких регіонах України без обмежень.

Частину дев'яту статті 4 виключено

(частина дев'ята статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.12.2011 р. N 4075-VI
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Приймання металобрухту від фізичних осіб обов'язково оформлюється актом приймання, що є первинним документом обліку металобрухту, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, вага, вартість та опис металобрухту. Приймання металобрухту від фізичних осіб здійснюється із заповненням розрахункового документа - спрощеної розрахункової квитанції.

(частина десята статті 4 у редакції
 Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Частину одинадцяту статті 4 виключено

(частина одинадцята статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 07.12.2011 р. N 4075-VI
,
виключена згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту фізичними особами забороняються.

(частина дванадцята статті 4 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Приймання металобрухту від суб'єктів господарювання оформлюється актом приймання, в якому зазначаються найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до вимог законодавства.

(частина тринадцята статті 4 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 20.09.2019 р. N 124-IX
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов'язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

(частина чотирнадцята статті 4 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV)

Суб'єктам господарювання забороняється залучати до заготівлі металобрухту, проведення операцій з металобрухтом осіб віком до 18 років.

(частина п'ятнадцята статті 4 у редакції
 Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

(стаття 4 у редакції Закону
 України від 16.11.2000 р. N 2114-III)

Приймання на брухт технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання дозволяється лише від суб'єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, за наявності оригіналу або належним чином засвідченої копії чи витягу з відповідного акта про списання такого майна з балансу та документів, що підтверджують його використання в господарській діяльності.

Перелік таких технічних засобів телекомунікацій, споруд електрозв'язку або їх частин, іншого телекомунікаційного обладнання, які можуть здаватися на брухт виключно від суб'єктів господарювання, що використовують зазначене майно під час провадження своєї господарської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та органом державного регулювання у сфері телекомунікацій.

Внесення інформації про суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та/або операції з металобрухтом, до Переліку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, за затвердженою ним формою в повідомному порядку.

Для внесення інформації до Переліку суб'єкт господарювання подає в електронній формі до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, заяву про внесення інформації до Переліку (далі - заява).

Заява повинна містити таку інформацію:

для юридичних осіб - ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

найменування суб'єкта господарювання;

місцезнаходження суб'єкта господарювання;

місце провадження діяльності (у тому числі місце розташування приймальних пунктів і відокремлених підрозділів - за наявності);

номер телефону, електронну адресу;

для спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств - додатково дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Заява подається виключно в електронній формі з використанням електронного сертифікованого ключа та на безоплатній основі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви вносить інформацію про суб'єкта господарювання до Переліку.

Якщо протягом зазначеного строку центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не надав відповіді на подану заяву, суб'єкт господарювання вважається автоматично внесеним до Переліку.

Без подання заяви до Переліку вноситься інформація про тих суб'єктів господарювання, яким центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, видав атестати спеціалізованих металургійних переробних підприємств після набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік і забезпечує до нього відкритий та безоплатний доступ.

Підставами для виключення інформації про суб'єкта господарювання з Переліку є заява такого суб'єкта господарювання, копія свідоцтва про смерть (для фізичної особи - підприємця), відомості про державну реєстрацію припинення юридичної особи (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або рішення суду.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, не пізніше п'яти робочих днів з дня виключення з Переліку повідомляє про це відповідного суб'єкта господарювання або уповноважену ним особу шляхом розміщення повідомлення на своєму офіційному веб-сайті, де розміщений Перелік (у разі необхідності - у письмовій формі за запитом) із зазначенням підстав, дати і номера рішення.

Не потребує внесення до Переліку інформація про суб'єктів господарювання, у яких металобрухт утворився в результаті їхньої господарської діяльності і які є його першими власниками, за умови наявності підтвердних документів.

(статтю 4 доповнено частинами шістнадцятою - двадцять восьмою
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Розділ II
ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАГОТІВЛЮ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ

(назва розділу II у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом

(назва статті 5 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Суб'єкти господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, повинні мати кваліфікованих спеціалістів, відповідне обладнання та устаткування на праві власності або оренди.

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 25.12.2002 р. N 359-IV,
 від 24.05.2007 р. N 1073-V
,
 від 17.12.2010 р. N 2798-VI
,
 від 07.12.2011 р. N 4075-VI
,
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Приймальні пункти повинні мати власну або орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб'єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу відповідну ємність, тару), які забезпечують зберігання металобрухту у спосіб, що унеможливлює проникнення шкідливих речовин у ґрунт. Кожен приймальний пункт повинен мати вагове обладнання, що відповідає його виробничим потребам, систему відеоспостереження, відеозапису, архівування та зберігати створену в процесі відеоспостереження інформацію не менше трьох місяців.

(статтю 5 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX,
у зв'язку з цим частини другу і третю
 вважати відповідно частинами третьою і четвертою)

Суб'єкти господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом, повинні забезпечити контроль за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до законодавства.

(частина третя статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV)

Частину четверту статті 5 виключено 

(статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із
 Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 частина
четверта статті 5 у редакції
 Закону України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

Стаття 6. Вимоги до оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

(назва статті 6 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію металобрухту, повинні засвідчувати його відповідним документом про відповідність металобрухту вимогам нормативно-правових актів.

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 07.12.2011 р. N 4075-VI,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Частину другу статті 6 виключено

(згідно із Законом України
 від 25.12.2002 р. N 359-IV)

Оплата купленого у фізичних осіб металобрухту може здійснюватися готівкою через каси суб'єктів господарювання, що здійснюють заготівлю або операції з металобрухтом, у тому числі їхніх приймальних пунктів, або шляхом безготівкового розрахунку відповідно до законодавства, або готівкою при купівлі металобрухту у фізичних осіб фізичними особами - підприємцями, або в інший спосіб, передбачений законодавством.

(статтю 6 доповнено частиною третьою згідно із
 Законом України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 частина третя статті 6 у редакції
 Закону України від 24.05.2007 р. N 1073-V
,
 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 17.12.2010 р. N 2798-VI,
 від 07.12.2011 р. N 4075-VI
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Необхідним та достатнім документом для покупця металобрухту щодо підтвердження джерел походження металобрухту від продавця (постачальника) є акт приймання, що містить дані про джерело походження металобрухту.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Відповідальність за достовірність даних про джерело походження металобрухту, зазначених у акті приймання, покладається виключно на продавця (постачальника) металобрухту та не може бути покладена на покупця.

(статтю 6 доповнено частиною п'ятою
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Під час здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом покупець не несе відповідальності за правовідносини продавця (постачальника) з іншими суб'єктами господарювання і фізичними особами - учасниками попередніх ланцюгів постачання металобрухту.

(статтю 6 доповнено частиною шостою
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 7. Виключена 

(згідно із Законом України
 від 16.11.2000 р. N 2114-III)

Стаття 8. Виключена 

(згідно із Законом України
 від 25.12.2002 р. N 359-IV)

Стаття 9. Експорт металобрухту

Частину першу статті 9 виключено

(згідно із Законом України
 від 12.07.2016 р. N 1455-VIII)

Частину другу статті 9 виключено

(згідно із Законом України від 13.12.2006 р. N 441-V,
враховуючи зміни, внесені
Законом України
 від 31.05.2007 р. N 1106-V
)

Експорт металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, перелік якого затверджується Кабінетом Міністрів України, забороняється. Експорт списаних на металобрухт агрегатів машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані забороняється.

Протягом 9 років з дня набрання чинності Законом України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням" експорт (вивезення) товарів, зазначених у статті 1 зазначеного Закону, здійснюється тільки спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, на яких виготовлені такі товари, за наявності експортного сертифіката якості.

(частина четверта статті 9 у редакції
Закону України від 13.12.2006 р. N 441-V,
враховуючи зміни, внесені
Законом України
 від 31.05.2007 р. N 1106-V
,
 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 17.12.2010 р. N 2798-VI,
від 20.09.2019 р. N 124-IX)

Частину п'яту статті 9 виключено

(згідно із Законом України від 13.12.2006 р. N 441-V,
враховуючи зміни, внесені
Законом України
 від 31.05.2007 р. N 1106-V
)

(стаття 9 у редакції Законів
 України від 16.11.2000 р. N 2114-III,
 від 25.12.2002 р. N 359-IV)

Стаття 10. Імпорт металобрухту

Порядок імпорту (ввезення) та транзиту металобрухту територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Суб'єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом і є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, що не має власних виробничих потужностей для екологічно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його імпорт (ввезення) на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з відповідним підприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України відповідно до порядку, зазначеного у частині першій цієї статті.

(стаття 10 у редакції Закону
 України від 07.12.2011 р. N 4075-VI)

Стаття 11. Облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

(назва статті 11 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Суб'єкти господарювання, які здійснюють заготівлю металобрухту та операції з металобрухтом, ведуть бухгалтерський та оперативний облік заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством.

(частина перша статті 11 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, в межах своєї компетенції організовує і забезпечує збирання статистичної інформації та разом із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом.

(частина друга статті 11 у редакції
 Закону України від 16.11.2000 р. N 2114-III
,
 із змінами, внесеними згідно із
 
Законами України від 25.12.2002 р. N 359-IV,
 від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
від 02.03.2015 р. N 222-VIII
,
від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАГОТІВЛІ МЕТАЛОБРУХТУ ТА ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ

(назва розділу III у редакції Законів
 України від 14.10.2014 р. N 1697-VII,
від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

(назва статті 12 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Органами, що здійснюють державне регулювання заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їхньої компетенції.

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Методологічне та нормативно-правове забезпечення заготівлі металобрухту та здійснення операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, відповідно до його повноважень.

(частина друга статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Частину третю статті 12 виключено

(частина третя статті 12 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII,
виключена згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання.

(стаття 12 у редакції Закону
 України від 16.11.2000 р. N 2114-III)

Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

(назва статті 13 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

(абзац перший частини першої статті 13 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

забезпечує здійснення державної політики у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;

(абзац другий частини першої статті 13 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

здійснює методологічне, нормативно-правове забезпечення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;

(абзац третій частини першої статті 13 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

вносить та надає інформацію до/з Переліку.

(частину першу статті 13 доповнено абзацом четвертим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну промислову політику у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом у межах своїх повноважень:

(абзац перший частини другої статті 13 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

здійснює із залученням інших державних та недержавних організацій аналіз потенційних запасів та складає щорічний баланс утворення та споживання металобрухту в Україні;

абзац третій частини другої статті 13 виключено

(згідно із Законом України
 від 14.07.2020 р. N 776-IX)

залучає для вирішення зазначених питань фахівців провідних спеціалізованих металургійних переробних підприємств, виробничі об'єднання, асоціації, спілки та інші форми об'єднань підприємств, що зайняті в зазначеній сфері діяльності;

абзац п'ятий частини другої статті 13 виключено

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац шостий частини другої статті 13 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

абзац сьомий частини другої статті 13 виключено 

(згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

(частина перша статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 19.01.2006 р. N 3370-IV
,
від 07.12.2011 р. N 4075-VI
,
 замінено двома частинами згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
 у зв'язку з цим частини другу та третю
 вважати частинами третьою та четвертою
)

вносить та надає інформацію до/з Переліку.

(частину другу статті 13 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Місцеві державні адміністрації у здійсненні заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом:

(абзац перший частини третьої статті 13 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац другий частини третьої статті 13 виключено

(згідно із Законом України
 від 14.07.2020 р. N 776-IX)

здійснюють контроль за додержанням спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, їхніми приймальними пунктами встановлених цим Законом вимог;

(абзац третій частини третьої статті 13 у редакції
 Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

виявляють порушення вимог цього Закону спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами та їх приймальними пунктами на територіях відповідних адміністративних одиниць.

Частину четверту статті 13 виключено

(частина четверта статті 13 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
 у редакції Закону України від 19.01.2006 р. N 3370-IV
,
 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
виключена згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

(стаття 13 у редакції Закону
 України від 16.11.2000 р. N 2114-III)

Стаття 14. Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Державний контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюють місцеві державні адміністрації.

Контроль за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

(стаття 14 із змінами, внесеними згідно із
 Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 14.10.2014 р. N 1697-VII,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

(назва статті 15 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Органи державного контролю за здійсненням заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом відповідно до своєї компетенції мають право:

(абзац перший частини першої статті 15
 у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

перевіряти додержання вимог законодавства України, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом;

(абзац другий частини першої статті 15 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

здійснювати планові та позапланові заходи державного контролю;

(абзац третій частини першої статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2002 р. N 359-IV
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

абзац четвертий частини першої статті 15 виключено 

(абзац четвертий частини першої статті 15 у редакції
 Закону України від 19.01.2006 р. N 3370-IV
,
виключено згідно із Законом України
 від 02.03.2015 р. N 222-VIII)

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень законодавства;

(частину першу статті 15 доповнено абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

вимагати припинення дій, що перешкоджають здійсненню державного контролю;

(частину першу статті 15 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю;

(частину першу статті 15 доповнено абзацом сьомим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків.

(частину першу статті 15 доповнено абзацом восьмим
 згідно із Законом України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Частину другу статті 15 виключено

(частина друга статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 16.10.2012 р. N 5463-VI,
від 02.03.2015 р. N 222-VIII
,
виключена згідно із Законом
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Місцеві державні адміністрації у разі виявлення порушення вимог цього Закону суб'єктами господарювання на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць передають матеріали щодо таких порушень до відповідних правоохоронних органів.

(частина третя статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI
,
у редакції Закону України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом

Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно із законами України.

(стаття 16 у редакції Закону
 України від 14.07.2020 р. N 776-IX)

Розділ IV. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом

Участь України у міжнародному співробітництві у здійсненні операцій з металобрухтом реалізується шляхом:

участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання, технологій переробки металобрухту;

виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією, технологіями;

здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих контактів.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний термін:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
5 травня 1999 року
N 619-XIV
 

  

Опрос