Идет загрузка документа (665 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 1999 год

ВР Украины
Закон от 31.12.1998 № 378-XIV
редакция действует с 01.03.2000

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 1999 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України 
від 29 червня 1999 року N 776-XIV,
від 15 липня 1999 року N 964-XIV,
 від 13 січня 2000 року N 1375-XIV

Додатково див. Рішення Конституційного Суду України
 від 24 червня 1999 року N 6-рп/99

I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1999 РІК

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1999 рік у сумі 25.135.260,8 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 1.240.000 тис. гривень.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1999 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі 610.000 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 630.000 тис. гривень.

Стаття 2. Установити, що до доходів Державного бюджету України на 1999 рік зараховуються:

1) в повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір з імпортних товарів;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

ввізне мито;

надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами державного бюджету;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата за нафту і природний газ власного видобутку;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

консульські збори, що справляються на території України;

плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджету платежів, з наступним відшкодуванням з державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;

відрахування від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти;

(абзац чотирнадцятий пункту 1 статті 2 в редакції
Закону України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за якими не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;

надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;

збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

збір до Державного інноваційного фонду;

платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

2) частина податку на прибуток підприємств, прибуткового податку з громадян та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

3) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту та відходів срібло;

4) 90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна, та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями;

6) 80 відсотків надходжень гербового збору;

7) інші доходи, що зараховуються до державного бюджету у розмірах, визначених законодавством.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1999 рік у сумі 23.895.260,8 тис. гривень, у тому числі по основних джерелах у таких сумах:

  

(тис. гривень) 

Податкові надходження - всього 

15.989.266,9 

у тому числі: 

  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості - всього 

2.486.120 

з них: 

  

прибутковий податок з громадян 

1.168.850 

податок на прибуток підприємств 

1.317.270 

Платежі за використання природних ресурсів - всього 

642.496 

з них: 

  

плата за використання лісових ресурсів 

53.840 

плата за спеціальне користування водними ресурсами 

191.120 

платежі за користування надрами 

14.651 

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

381.885 

Внутрішні податки на товари та послуги - всього 

11.193.040,9 

з них: 

  

податок на додану вартість 

8.302.728 

акцизний збір з вітчизняних товарів 

1.364.652,9 

акцизний збір з імпортних товарів 

859.870 

ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність 

665.790 

з них: 

  

гербовий збір 

500.000 

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції - всього 

1.649.210 

з них: 

  

ввізне мито 

1.587.810 

Інші податки - всього 

18.400 

Неподаткові надходження - всього
у тому числі: 

5.132.852 

Доходи від власності та підприємницької діяльності - всього 

1.135.600 

з них: 

  

рентна плата за нафту власного видобутку 

30.000 

рентна плата за природний газ власного видобутку 

303.700 

надходження коштів від приватизації державного майна 

675.000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу - всього 

330.631 

з них: 

  

державне мито 

298.761 

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

43.680 

Інші неподаткові надходження - всього 

3.622.941 

з них: 

  

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України 

 
 
208.000 

відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 

1.616.300 

відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти

200.000 

(абзац статті 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV) 

відрахування від плати за транзит аміаку через територію України 

9.986 

надходження амортизаційних відрахувань для фінансування заходів структурної перебудови базових галузей національної економіки 

 
1.130.000 

надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії 

   
 
300.000 

Доходи від операцій з капіталом - всього 

412.610 

у тому числі: 

  

Надходження від продажу основного капіталу 

12.610 

з них: 

  

надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України 

 
2.840 

Надходження від продажу державних запасів товарів 

400.000 

з них: 

  

надходження коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах 

400.000 

Офіційні трансферти - всього 

382.215,9 

у тому числі: 

  

Кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету міста Києва 

382.215,9 

Державні цільові фонди - всього 

1.978.316 

у тому числі: 

  

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

 
400.000 

Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення 

 
554.000 

Збір до Державного інноваційного фонду 

739.940 

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 

40.000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 

 
13.076 

Надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 

 
231.300 

Стаття 4. Відповідно до розподілу видатків Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією (додаток N 1) затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 1999 рік (додаток N 2). Додатки 1 та 2 є невід'ємною частиною цього Закону.

Установити, що розпорядники коштів державного бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків або платежів Державного бюджету України тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 1999 рік.

Якщо після прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передаються відповідно до законодавства України від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим Законом для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів державного бюджету, якому це повноваження передано.

Дозволити Міністерству фінансів України за поданням головних розпорядників коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл бюджетних призначень в межах одного розділу функціональної класифікації видатків бюджету за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 5. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у 1999 році зараховуються:

частина прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та акцизного збору з вітчизняних товарів, визначена на підставі статті 6 цього Закону;

місцеві податки і збори;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

плата за землю;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на промисел;

90 відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим від приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим, та до відповідних позабюджетних фондів приватизації від відчуження комунального майна, а також інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

20 відсотків надходжень гербового збору;

надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;

надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування в частині, що належить місцевим бюджетам;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством.

Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на 1999 рік здійснюється відповідно до законів про місцеве самоврядування, податкову та бюджетну системи та цього Закону.

Стаття 6. Затвердити на 1999 рік нормативи відрахувань від загальнодержавних податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах (відсотках від загальної суми):

  

Прибутковий податок з громадян 

Податок на прибуток підприємств 

Акцизний збір з вітчизняних товарів 

Автономна Республіка Крим 

100 

100 

100 

області: 

  

  

  

Вінницька 

100 

100 

50 

Волинська 

100 

100 

50 

Дніпропетровська 

100 

30 

50 

Донецька 

50 

70 

20 

Житомирська 

100 

100 

50 

Закарпатська 

100 

100 

50 

Запорізька 

50 

50 

20 

Івано-Франківська 

100 

100 

50 

Київська 

100 

100 

50 

Кіровоградська 

100 

100 

50 

Луганська 

100 

100 

50 

Львівська 

100 

100 

50 

Миколаївська 

60 

70 

50 

Одеська 

50 

80 

50 

Полтавська 

50 

50 

10 

Рівненська 

100 

100 

50 

Сумська 

100 

100 

50 

Тернопільська 

100 

100 

50 

Харківська 

50 

50 

20 

Херсонська 

100 

100 

50 

Хмельницька 

100 

100 

50 

Черкаська 

100 

100 

50 

Чернівецька 

100 

100 

50 

Чернігівська 

100 

100 

50 

міста: 

  

  

  

Київ 

25 

70 

10 

Севастополь 

100 

50 

50 

Стаття 7. Затвердити у складі видатків Державного бюджету України на 1999 рік дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам у сумі 2.045.121,3 тис. гривень, в тому числі:

 

(тис. гривень) 

Автономна Республіка Крим 

74.186,9 

області: 

 

Вінницька 

140.226,6 

Волинська 

145.301 

Дніпропетровська 

20.407,5 

Донецька 

39.230,3 

Житомирська 

215.472,6 

Закарпатська 

185.594,1 

Запорізька 

22.896,9 

Івано-Франківська 

96.018,9 

Київська 

155.583,5 

Кіровоградська 

147.670 

Луганська

58.065,6 

Львівська 

74.889,1 

Миколаївська 

21.323,2 

Одеська 

32.901,8 

Полтавська 

622,7 

Рівненська 

56.880,9 

Сумська 

20.938,6 

Тернопільська 

143.336,9 

Харківська 

12.479,8 

Херсонська 

111.749 

Хмельницька 

110.517,5 

Черкаська 

80.827,3 

Чернівецька 

27.341,7 

Чернігівська 

42.441,1 

місто Севастополь 

8.217,8 

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам в обсязі 341.167,7 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту", в тому числі:

(абзац перший частини 2 статті 7 із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

 

(тис. гривень) 

Автономна Республіка Крим 

15.167,7 

області: 

 

Вінницька 

11.895,2 

Волинська 

8.640,7 

Дніпропетровська 

26.048,3 

Донецька 

31.620,1 

Житомирська 

15.117,1 

Закарпатська 

9.757,4 

Запорізька 

13.782,1 

Івано-Франківська 

9.912,5 

Київська 

12.412,6 

Кіровоградська 

8.276,5 

Луганська 

14.536,7 

Львівська 

16.499,4 

Миколаївська 

9.790,7 

Одеська 

15.167,6 

Полтавська 

11.318,5 

Рівненська 

8.538,6 

Сумська 

8.529 

Тернопільська 

8.291,4 

Харківська 

18.724,9 

Херсонська 

9.165,1 

Хмельницька 

10.585,2 

Черкаська 

10.654,7 

Чернівецька 

6.361,6 

Чернігівська 

8.743,4 

міста: 

 

Київ 

18.937,3 

Севастополь 

2.693,4 

Затвердити у складі Державного бюджету України на 1999 рік субвенцію Закарпатській області в обсязі 40.000 тис. гривень на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Стаття 8. Установити, що в 1999 році до Державного бюджету України передаються кошти з бюджету міста Києва у сумі 382.215,9 тис. гривень.

Стаття 9. Надати право Головному управлінню Державного казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення заборгованості за взаємними міжбюджетними розрахунками застосовувати безспірне її стягнення.

Стаття 10. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у розмірі, еквівалентному 5 доларам США за 1000 куб. метрів, та за нафту - у розмірі, еквівалентному 3 доларам США за 1 тонну.

Стаття 11. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України нафти, природного газу та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від прибутку, що залишається у розпорядженні підприємств, які здійснюють транспортування нафти магістральними нафтопроводами, в розмірі, еквівалентному 0,059 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується, на кожні 100 км відстані її транспортування;

(абзац другий статті 11 в редакції Закону
України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі, еквівалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади, виходячи з обсягів газу, нафти та аміаку, транспортованих через територію України.

Стаття 12. Установити, що в 1999 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 2 рази.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 вересня 1998 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Земельний податок сплачується платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.

Звільнити від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок.

Стаття 13. Установити, що надходження плати за землю та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів не мають цільового характеру та використовуються у порядку, затвердженому відповідною радою.

Стаття 14. Установити, що у 1999 році державне мито, сплачене згідно з пунктом 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", за винятком підпунктів "ї", "й", "п", "р", "с", "т" і "у", зараховується до Державного бюджету України, і ці кошти спрямовуються на проведення паспортизації населення України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, крім підприємств водного транспорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, сплачують до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг), зменшеного на суму податку на додану вартість та акцизного збору.

(частина перша статті 15 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 964-XIV)

Платники збору, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують збір з обсягу реалізації (виручки) продукції власного виробництва, зменшеного на суму податку на додану вартість і акцизного збору.

У торговельній, посередницькій і постачальницько-збутовій діяльності збір сплачується від сум торговельної або збутової націнки (надбавки) на реалізовані товари, у банківській і страховій сферах діяльності - від суми валового доходу.

Установити, що кошти від повернення у 1999 році позичок, наданих Державним інноваційним фондом підприємствам і організаціям для виконання інноваційних проектів, зараховуються до Державного бюджету України як надходження до цього Фонду і спрямовуються на здійснення інноваційної діяльності.

Установити, що у 1999 році кошти від збору до Державного інноваційного фонду спрямовуються за таким цільовим призначенням:

100.000 тис. гривень - на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту";

452.550 тис. гривень - виключно на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах;

інші кошти в межах їх реальних надходжень, але не менше 187.390 тис. гривень - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування інноваційних проектів Державним інноваційним фондом.

(частину четверту статті 15 замінено частинами четвертою та п'ятою
 згідно із Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

Стаття 16. Установити, що в 1999 році відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування здійснюються у порядку, передбаченому у 1998 році.

До бюджету міста Києва зараховуються в установленому порядку 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті Києві, і використовуються за цільовим призначенням.

Стаття 17. Установити, що у 1999 році:

плата за понадлімітне використання водних ресурсів зараховується до Державного бюджету України, бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на умовах, передбачених для внесення плати за використання водних ресурсів у межах ліміту;

розподіл платежів за користування надрами, передбачений пунктами 3 і 4 статті 31 Кодексу України про надра, здійснюється у співвідношенні, встановленому у пункті 1 цієї статті Кодексу.

Стаття 18. Установити, що з 1 січня 1999 року кошти усіх державних та місцевих позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України, зараховуються до відповідних бюджетів і витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 1999 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) (код 1110);

нарахування на заробітну плату (в тому числі погашення заборгованості за минулі роки) (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти місцевим бюджетам (код 1399);

трансферти населенню, пов'язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (пенсії, допомоги, стипендії, повернення заощаджень громадян) (код 1340).

Установити, що фінансування витрат по захищених статтях Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також видатків на придбання речового майна для військовослужбовців, на державну підтримку вугледобувних підприємств, на фінансування, соціальних потреб інвалідів, по виплаті заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів відповідних бюджетів.

При формуванні місцевих бюджетів оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату та погашення заборгованості по цих статтях за минулі роки планується в повному обсязі.

Дотації республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам, які передбачені в частині першій статті 7 цього Закону, спрямовуються виключно на фінансування соціальних виплат та на погашення заборгованості по заробітній платі (за її наявності).

Установити, що на фінансування визначених цією статтею видатків спрямовуються 90 відсотків надходжень до відповідних бюджетів без врахування надходжень до державних цільових фондів, збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України

(стаття 19 в редакції Закону України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

Стаття 20. Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1999 році використовувати за цільовим призначенням до 10 відсотків коштів в іноземній валюті, фактично отриманих за вчинення консульських дій за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України; оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання, включаючи транспортні засоби, для консульських відділів дипломатичних представництв України за кордоном.

Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, зараховується до складу доходів Державного бюджету України і використовується на поточне утримання дипломатичних представництв України за кордоном та придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум, передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.

Стаття 21. Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення бюджетних позичок, наданих у минулі роки колишнім Міністерству сільського господарства і продовольства України, Державному комітету України по харчовій промисловості, заготівельним та іншим підприємствам, товаровиробникам через фінансові органи і органи Державного казначейства України, зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського рахунку державного бюджету і спрямовуються на погашення заборгованості, пов'язаної із закупівлею сільськогосподарської продукції за державними замовленнями (контрактами) минулих років; створення частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва; придбання і централізоване постачання мінеральних добрив і пально-мастильних матеріалів та на формування державного насіннєвого страхового фонду.

Надати право органам системи Міністерства фінансів України та органам державної податкової служби України за наслідками документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з підприємств і організацій прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у вигляді товарного кредиту, під державне замовлення сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі нецільового їх використання нараховувати пеню в розмірі 0,2 відсотка непогашеної заборгованості (суми нецільового використання) за кожний день до повного їх повернення.

Стаття 23. Установити, що 90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.

Стаття 24. Зупинити на 1999 рік дію окремих положень Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

пункту 2 статті 21 в частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;

пунктів 2 і 13 статті 22, пункту 2 статті 23 та статті 24 в частині безплатного надання, або забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою, чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, які працювали за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх бажанням грошової компенсації у розмірах, передбачених у зазначених пунктах статей;

пунктів 21 і 29 статті 20, пункту 1 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 7 статті 21 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 25 процентів позики за рахунок державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 22 та пункту 1 статті 23 в частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове будівництво громадянами, віднесеними до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 12 статті 22 в частині надання пільгової позики для організації підприємницької діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 3 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пункту 5 статті 36 в частині одержання громадянами, які евакуйовані, відселені (відселяються) або самостійно переселилися (переселяються) на нове місце проживання, безпроцентних позик за новим місцем проживання на господарське обзаведення в розмірі п'ятдесяти мінімальних заробітних плат на сім'ю із строком сплати до 15 років з моменту видачі позики незалежно від часу їх евакуації, відселення або самостійного переселення.

Стаття 25. Установити тариф на доставку пенсій та грошової допомоги, що фінансуються з Пенсійного фонду України, в розмірі не вище 1,7 відсотка від фактичного обсягу виплачених пенсій та грошових допомог, а також плату комерційних банків на 1999 рік за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Виплата пенсій та грошових допомог військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям, державної грошової допомоги, допомоги по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку, пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про зайнятість населення", здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України. Проведення зазначених виплат за рахунок коштів бюджету Пенсійного фонду України забороняється.

(стаття 25 доповнена частиною другою згідно із
Законом України від 29.06.99 р.  N 776-XIV)

Стаття 26. Установити, що у 1999 році державні централізовані капітальні вкладення здійснюються за рахунок і в межах надходження до Державного бюджету України відповідно до законодавства 10 відсотків суми амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами і організаціями.

Стаття 27. Установити, що Фонд державного майна України має забезпечити в 1999 році мобілізацію коштів до Державного бюджету України у сумі не менше 800.000 тис. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств. Кошти понад 675.000 тис. гривень, що не враховані у доходній частині Державного бюджету України, спрямовуються на погашення основної суми державного боргу.

Стаття 28. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з обсягу надходжень до Державного фонду сприяння зайнятості населення, але не нижче встановленого законодавством.

Стаття 29. З метою становлення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України дозволити Міністерству фінансів України спрямовувати у 1999 році кошти, отримані понад обсяги, зазначені у статті 3 цього Закону від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, на формування цього Фонду.

Стаття 30. Надати право Міністерству оборони України проводити розрахунки з підприємствами, науково-дослідними установами та організаціями, які виконують роботи (надають послуги) з науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, модернізації, продовження ресурсу, виробництва, ремонту та утилізації озброєння та військової техніки шляхом передачі виконавцям робіт частини зразків озброєння та військової техніки без попередньої оплати відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. Установити, що в 1999 році за рахунок і в межах надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги, надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України у сумі 208.000 тис. гривень здійснюються витрати на потреби оборони відповідно до кошторису Міністерства оборони України.

Стаття 32. Установити, що у 1999 році надходження до Державного бюджету України коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 400.000 тис. гривень спрямовуються на накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву шляхом закупівлі вугілля.

Стаття 33. Врахувати у Державному бюджеті України на 1999 рік кошти від повернення бюджетних позичок, наданих підприємствам у зв'язку з тимчасовими труднощами у 1992-1997 роках та термін погашення яких припадає на 1999 рік, у сумі 11.143,2 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, що в 1999 році для стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та заборгованості з наданих підприємствам і організаціям позичок з державного бюджету, плати за користування цими позичками, органами державної податкової служби України застосовується порядок, передбачений законодавством для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів.

Стаття 35. Надати в 1999 році право Міністерству фінансів України реструктуризувати прострочену заборгованість за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами. Зазначені угоди є чинними за умови здійснення цими позичальниками чергових платежів з погашення та обслуговування кредитів. Розмір заборгованості, яку може бути реструктуризовано, має перевищувати суму річних платежів з погашення та обслуговування кредитів, заборгованість по яких реструктуризується.

Виконання зобов'язань позичальників, що випливають з угод про реструктуризацію, забезпечуються заставою або порукою. При цьому плата за користування бюджетними коштами встановлюється на рівні вартості державного запозичення в іноземних комерційних кредитних установах для фінансування дефіциту державного бюджету, яке безпосередньо передує укладанню угоди про реструктуризацію.

Стаття 36. Установити, що в 1999 році кошти, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості суб'єктів господарської діяльності перед державою, яка виникла внаслідок виконання державою гарантійних та кредитних зобов'язань за іноземними кредитами у сумі, еквівалентній 688,1 млн. доларів США за курсом Національного банку України станом на 1 грудня 1998 року, спрямовуються на погашення та обслуговування державного зовнішнього боргу України.

Стаття 37. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2000 року в сумі 20.260.949,4 тис. гривень.

Стаття 38. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 1999 році для погашення державного боргу та фінансування дефіциту Державного бюджету України в сумі 825.495 тис. доларів США.

Стаття 39. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України за погодженням з Верховною Радою України.

Стаття 40. Кабінету Міністрів України з 1 липня 1999 року припинити надання державних гарантій щодо іноземних кредитів юридичним особам (включаючи гарантії оплати контрактів іноземним експортерам). 

(стаття 40  в редакції Закону
України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

Стаття 41. Установити, що:

з 1 січня 1999 року касове виконання Державного бюджету України за доходами здійснюється органами Державного казначейства України; 

(абзац другий статті 41 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

з 1 квітня 1999 року видатки Державного бюджету України здійснюються через реєстраційні рахунки установ і організацій в органах Державного казначейства України;

безспірне списання коштів з реєстраційних рахунків установ і організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунку, проводиться виключно органами Державного казначейства України.

Стаття 42. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на державну підтримку вугледобувних підприємств у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної заборгованості вугледобувним підприємствам станом на 1 січня 1999 року понад асигнування, передбачені цим Законом, але не більш як на 1.500.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку. 

(стаття 42 в редакції Закону України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

Стаття 43. Враховуючи обмеженість коштів на фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави у 1999 році, дозволити Кабінету Міністрів України провести залік частини заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 1999 року в рахунок погашення фактичної заборгованості Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Міністерства внутрішніх справ України станом на 1 січня 1999 року, а також для розрахунків за отримані продовольство, речове майно, озброєння, військову техніку, енергоносії, медичне обладнання і медикаменти, за виконані роботи та надані послуги для Збройних Сил України понад асигнування, передбачені цим Законом, але не вище обсягів мінімальної необхідної потреби. У разі невідповідності сум номінальної заборгованості та реального розрахунку різниця відноситься на загальне фінансування головних розпорядників бюджетних коштів. Кабінету Міністрів України передбачити механізм проведення такого заліку та уступки боргу.

Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для Збройних Сил України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також інших бюджетних установ, що здійснюють заготівлю сільськогосподарської продукції і продовольства, проводиться тільки у вітчизняних товаровиробників на конкурсній основі за цінами згідно із укладеними угодами.

(стаття 43 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

Стаття 44. Фінансування витрат у 1999 році з Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення здійснюється за рахунок джерел його формування, визначених статтею 3 цього Закону в сумі 400.000 тис. гривень, та зарахування до нього податку на додану вартість у сумі 1.346.800 тис. гривень шляхом відрахування не менше 17 відсотків надходжень до Державного бюджету України податку на додану вартість. У разі незабезпечення надходженнями частини податку на додану вартість у визначеній сумі різниця покривається за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

Стаття 45. Установити, що до доходів Державного бюджету України понад обсяги, визначені статтею 3 цього Закону, додатково зараховуються надходження від Державного комітету України по матеріальних резервах у сумі 2.650.000 тис. гривень, а також недоїмки суб'єктів підприємницької діяльності по рентній платі за нафту і природний газ власного видобутку, відрахуваннях від плати за транзит природного газу, відрахуваннях різниці в цінах на природний газ власного видобутку, податку на додану вартість та інших податках, що зараховуються до Державного бюджету України, яка склалася станом на 1 січня 1999 року, у загальній сумі 2.800.115 тис. гривень.

(частина перша статті 45 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

Передбачити додатково до видатків, визначених статтями 4 і 7 цього Закону, субвенції республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міським (міст Києва і Севастополя) бюджетам у сумі 5.450.115 тис. гривень, у тому числі:

 

(тис. гривень) 

Автономна Республіка Крим 

127.296 

області: 

 

Вінницька 

177.033 

Волинська 

130.972 

Дніпропетровська 

354.477 

Донецька 

351.451 

Житомирська 

186.335 

Закарпатська 

97.174 

Запорізька 

294.470 

Івано-Франківська 

144.575 

Київська 

392.030 

Кіровоградська 

121.280 

Луганська 

425.024 

Львівська 

350.656 

Миколаївська 

113.469 

Одеська 

233.622 

Полтавська 

225.048 

Рівненська 

106.988 

Сумська 

123.844 

Тернопільська 

149.382 

Харківська 

250.000 

Херсонська 

84.258 

Хмельницька 

185.544 

Черкаська 

193.471 

Чернівецька 

48.903 

Чернігівська 

186.043 

міста: 

 

Київ 

302.613 

Севастополь 

94.157 

(частина друга статті 45 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 29.06.99 р.  N 776-XIV) 

Установити, що субвенції місцевим бюджетам надаються виключно для здійснення розрахунків за енергоресурси, спожиті бюджетними установами, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також для розрахунків з постачальниками енергоресурсів по субсидіях та пільгах населенню.

Фінансування субвенцій з Державного бюджету України проводиться за рахунок і в межах надходжень, визначених у частині першій цієї статті Закону.

Стаття 46. При затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів не можуть плануватися видатки на утримання установ та проведення заходів, видатки на які передбачені в Державному бюджеті України.

Стаття 47. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну і теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами.

Стаття 48. Установити такий порядок перерахування дотацій відповідним бюджетам.

Дотації, які надаються з Державного бюджету України республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, міському (міста Севастополя) бюджетам, дотації, що надаються з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим місцевим бюджетам, а також дотації, що надаються з одного місцевого бюджету іншому, є гарантованими, обов'язковими до перерахування, надаються у першочерговому порядку і відносяться до захищених статей бюджету.

Всі податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до Державного бюджету України (включаючи податок на додану вартість з імпортних товарів та акцизний збір з імпортних товарів, що надходять на рахунки розташованих на території відповідних регіонів митних органів), зараховуються на єдині транзитні рахунки з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриваються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України здійснюється у розмірах, визначених статтею 7 цього Закону, а з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та з місцевих бюджетів - у розмірах, визначених рішеннями відповідних рад.

Перерахування дотацій з Державного бюджету України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міського (міста Севастополя) бюджетів, яким дотація визначена цим Законом, здійснюється управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі.

Управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі щоденно провадять перерахування сум дотацій з транзитних рахунків з обліку доходів Державного бюджету України, що відкриті за балансовим рахунком "Кошти Державного бюджету України" на відповідній території, на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь. Такі перерахування провадяться щоденно виходячи з визначених у додатку N 3 до цього Закону нормативів відрахувань від надходжень, встановлених частиною третьою цієї статті, але не більше місячної суми дотації, яка визначається як 1/11 загальної суми дотації, що встановлена статтею 7 цього Закону для республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та міського (міста Севастополя) бюджетів.

Після перерахування місячної суми дотації у повному обсязі управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі до кінця поточного місяця припиняють перерахування таких коштів на бюджетний поточний рахунок Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольського міського фінансових управлінь.

Річна та помісячна сума дотації та відсоток щоденного перерахування по Автономній Республіці Крим, областях та місту Севастополю вважаються доведеними до відповідного управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі з дати введення в дію цього Закону. Головне управління Державного казначейства України контролює процес перерахування дотацій відповідним бюджетам та надає щомісячну звітність до Верховної Ради України до 5 числа місяця, наступного за звітним.

У разі, якщо суми, перераховані управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі не забезпечать повної суми дотації, визначеної статтею 7 цього Закону, Головне управління Державного казначейства України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного фінансового органу недоотриману суму дотації не пізніше 20 грудня поточного року за рахунок загальних надходжень до Державного бюджету України.

II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 1999 РІК"

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

2. Кабінету Міністрів України:

при розподілі асигнувань, передбачених на реалізацію Національної програми інформатизації, виділити кошти на створення загальнодержавної системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної та правоосвітньої діяльності, зокрема, комп'ютеризацію робочих місць народних депутатів України;

виділити за рахунок видатків на охорону здоров'я кошти на безкоштовне лікування онкологічних захворювань у сумі 10.000 тис. гривень, на централізовану закупівлю водіїв ритму, штучних клапанів серця, штучних суглобів та інших препаратів у сумі 30.000 тис. гривень та на Інститут серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України для Центру кардіологічної хірургії лікування дітей раннього віку у сумі 10.000 тис. гривень;

виділити за рахунок видатків на здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, кошти у сумі 17.000 тис. гривень для фінансування витрат на реалізацію довгострокової міжурядової українсько-кубинської програми лікування та оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

встановити порядок зарахування до бюджету міста Києва 50 відсотків відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств і організацій, зареєстрованих у місті;

визначити порядок проведення передбаченої статтею 35 цього Закону реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, шляхом укладання з юридичними особами - позичальниками відповідних угод, з терміном погашення заборгованості до трьох років з дня закінчення розрахунків за кредитами;

вжити додаткових заходів щодо забезпечення надходження коштів в рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, понад відповідні обсяги, визначені у статті 3 цього Закону, спрямувавши їх на фінансування інноваційних проектів Державного інноваційного фонду у сумі 538.550 тис. гривень, спрямувавши 50 відсотків цих коштів (269.275 тис. грн.) - на розвиток інноваційної діяльності та фінансування на зворотній основі інноваційних проектів Державним інноваційним фондом та 50 відсотків (269 275 тис. грн.) - на додаткове фінансування на безповоротній основі наукових та науково-технічних програм і виплату пенсій науковим працівникам відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

(абзац сьомий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно
 із Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

при здійсненні розподілу державних централізованих капітальних вкладень передбачити видатки на закупівлю озброєння і військової техніки, на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи у сфері національної оборони, закупівлю сільськогосподарської техніки (у сумі 565.000 тис. грн.), підтримку молодіжного житлового будівництва (у сумі 20.000 тис. грн.), організацію виробництва дитячого харчування (у сумі 20.000 тис. грн.), газифікацію сільських районів (у сумі 40.000 тис. грн.);

при визначенні спрямування коштів на погашення заборгованості, що виникла у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах, передбачити асигнування на погашення заборгованості по виплатах, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

для забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами та засобами захисту рослин виділити Міністерству агропромислового комплексу України на термін до 1 грудня 1999 року кошти у сумі до 520.000 тис. гривень, які необхідні для придбання нафти, газового конденсату та природного газу;

при розподілі видатків Державного бюджету України на геологорозвідувальні роботи врахувати, що 25.000 тис. гривень необхідно передбачити для буріння артезіанських свердловин у східних і південних областях України та Автономній Республіці Крим;

при розподілі видатків Державного бюджету України на протиепізоотичні заходи спрямувати 6.000 тис. гривень для фінансування витрат на наукове забезпечення розробки та налагодження виробництва природних гама-інтерферонів тварин.

визначити джерела і додатково до затверджених Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" обсягів виділити кошти в сумі 1.500.000 тис. гривень на фінансування вугільної галузі; 

здійснити погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об'єктів соціально-культурного призначення на селі в обсязі 442.000 тис. гривень, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державного бюджету України станом на 1 січня 1999 року, за підсумками чого внести відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1999 рік;

забезпечити відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" спрямування 500.000 тис. гривень на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" за таким призначенням:

341.167,7 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів;

158.832,3 тис. гривень - на заклади освіти, що фінансуються з Державного бюджету України;

забезпечити щомісячне перерахування Пенсійному фонду України не менш як 88.000 тис. гривень на виплату пенсій, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та на розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. 

(пункт 2 розділу II  доповнено абзацами згідно із
Законом України від 29.06.99 р.  N 776-XIV)

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
31 грудня 1998 року
N 378-XIV
 

  

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1999 рік за функціональною класифікацією

(тис. грн.)

Код 

Назва функції 

Всього 

Поточні видатки 

Капітальні
видатки 

Всього 

з них:
оплата
праці 

010000 

Державне управління 

1063667,8 

1014606,5 

621169 

49061,3 

010100 

Функціонування законодавчої влади 

70989,8 

53695,2 

21527 

17294,6 

010101 

Апарат Верховної Ради України 

37193 

25494 

9714 

11699 

010103 

Забезпечення діяльності народних депутатів 

10916 

10916 

6202 

  

010104 

Апарат Рахункової палати 

7932,3 

3239,1 

1448,4 

4693,2 

010105 

Інші видатки 

12541,5 

11691,1 

2810,1 

850,4 

010106 

Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

2407 

2355 

1352,5 

52 

010200 

Функціонування виконавчої влади 

419626,7 

403668,7 

227301,4 

15958 

010201 

Апарат Кабінету Міністрів України 

29248,6 

21568 

5290,2 

7680,6 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

212311,9 

204034,5 

120188,9 

8277,4 

010204 

Місцеві державні адміністрації 

178066,2 

178066,2 

101822,3 

  

010300 

Утримання Президента України та його апарату 

25188,6 

18655,6 

5480,3 

6533 

010400 

Утримання фінансових і фіскальних органів 

515415,8 

507155,1 

361437,5 

8260,7 

010401 

Державна податкова служба в Україні 

373036,9 

373036,9 

276428,3 

  

010403 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні 

29272,7 

29272,7 

19950,1 

  

010405 

Державне казначейство України 

36562,9 

35465,5 

19865,1 

1097,4 

010407 

Митна служба України 

67285,7 

67285,7 

45194 

  

010409 

Витрати на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів 

9257,6 

2094,3 

  

7163,3 

010500 

Загальне планування і статистичні служби 

13118,3 

13118,3 

4462,1 

  

010501 

Проведення статистичних досліджень і переписів 

12158,3 

12158,3 

4462,1 

  

010502 

Ведення записів щодо сімейних бюджетів 

960 

960 

  

  

010600 

Інші видатки на загальнодержавне управління 

19328,6 

18313,6 

960,5 

1015 

010601 

Виготовлення орденів, медалей, документів до них 

1906,5 

1906,5 

  

  

010604 

Утримання Пробірної палати України 

1907,1 

1907,1 

804,5 

  

010605 

Утримання Центру правової реформи і законопроектних робіт 

310,4 

295,4 

91 

15 

010606 

Утримання Фонду сприяння становленню місцевого та регіонального самоврядування 

172,6 

172,6 

65 

  

010607 

Видатки на паспортизацію населення України 

15032 

14032 

  

1000 

020000 

Судова влада 

132000 

110545,6 

49910,2 

21454,4 

020001 

Конституційний Суд України 

12170 

4980 

1629,6 

7190 

020002 

Верховний Суд України 

14215 

8694,3 

2724,4 

5520,7 

020003 

Обласні суди 

18070 

16770 

8253,5 

1300 

020004 

Районні (міські) суди 

63820 

61259,5 

28018,5 

2560,5 

020005 

Вищий арбітражний суд України 

3050 

2199,3 

1018,5 

850,7 

020006 

Арбітражні суди 

13780 

11020 

5437,1 

2760 

020007 

Військові суди 

3970 

3397,5 

2069,2 

572,5 

020100 

Вища рада юстиції 

2925 

2225 

759,4 

700 

020101 

Вища рада юстиції 

2925 

2225 

759,4 

700 

030000 

Міжнародна діяльність 

549541,8 

488154,8 

89065,5 

61387 

030100 

Міжнародне співробітництво 

495490,8 

434103,8 

89061 

61387 

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

200776 

200776 

  

  

030102 

Утримання дипломатичних представництв України за кордоном 

236488 

212661 

89061 

23827 

030103 

Придбання за кордоном у державну власність України приміщень, для розміщення дипломатичних представництв України 

37560 

  

  

37560 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

18951,4 

18951,4 

  

  

030105 

Інші витрати неторгівельного характеру 

1715,5 

1715,4 

  

  

030200 

Реалізація міжнародних угод 

54051 

54051 

4,5 

  

030201 

Внески до міжнародних фінансових організацій 

42791 

42791 

  

  

030202 

Внески до установ і організацій СНД 

5150 

5150 

  

  

030204 

Протокольні заходи, пов'язані з офіційними візитами 

5000 

5000 

  

  

030205 

Фінансування діяльності міжурядових двосторонніх комісій 

820 

820 

  

  

030206 

Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду 

290 

290 

4,5 

  

040000 

Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу 

511225,1 

511225,1 

  

  

040100 

Фундаментальні дослідження 

236990,1 

236990,1 

  

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

227686,1 

227686,1 

  

  

040102 

Державний фонд фундаментальних досліджень 

9304 

9304 

  

  

040200 

Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу 

274235 

274235 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

136084 

136084 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

39142 

39142 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

32638 

32638 

  

  

040204 

Державні і міждержавні науково-технічні програми 

59768 

59768 

  

  

040205 

Фінансування наукових розробок з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази 

4703 

4703 

  

  

040206 

Державні премії України та Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1900 

1900 

  

  

050000 

Національна оборона 

1700255,6 

1672455,6 

819151,9 

27800 

030100 

Утримання Збройних Сил України 

1441133,6 

1441133,6 

806030 

  

050200 

Закупівля озброєння та військової техніки 

100000 

100000 

  

  

050300 

Капітальне будівництво 

33000 

8000 

  

25000 

050301 

Капітальне будівництво і придбання обладнання в системі Міністерства оборони України 

8000 

8000 

  

  

050302 

Будівництво житла для військовослужбовців 

25000 

  

  

25000 

050400 

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи 

65000 

65000 

  

  

050500 

Інші видатки в галузі оборони 

51902 

49102 

12616,3 

2800 

050501 

Участь в міжнародних заходах по підтримці миру 

20000 

20000 

8204 

  

050502 

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас 

450 

450 

182,3 

  

050503 

Утримання Генеральної військової інспекції при Президентові України 

285 

285 

230 

  

050504 

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь 

3950,1 

1150,1 

  

2800 

050505 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України 

12216,9 

12216,9 

4000 

  

050507 

Забезпечення живучості та вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізації не придатних для подальшого використання і зберігання звичайних видів боєприпасів 

15000 

15000 

  

  

050600 

Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства 

9220 

9220 

505,6 

  

060000 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 

1653421,4 

1623973,9 

980440,4 

29447,5 

060100 

Органи внутрішніх справ 

543300 

543300 

414300 

  

060101 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

7000 

7000 

  

  

060102 

Підрозділи органів внутрішніх справ 

525970 

525970 

406330 

  

060108 

Паспортно-реєстраційна та міграційна робота 

10330 

10330 

7970 

  

060200 

Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України 

78000 

78000 

47482 

  

060201 

Поточне утримання внутрішніх військ МВС України 

78000 

78000 

47482 

  

060300 

Прокуратура 

81480 

75290 

45600 

6190 

060400 

Кримінально-виправна система 

215000 

212500 

97904 

2500 

060401 

Установи і підприємства Державного департаменту України з питань виконання покарань 

215000 

212500 

97904 

2500 

060500 

Прикордонні війська України 

174750 

174750 

72311 

  

060501 

Утримання Прикордонних військ України 

174750 

174750 

72311 

  

060600 

Служба безпеки України 

238350 

229378 

125852,4 

8972 

060601 

Поточне утримання Служби безпеки України 

224350 

219350 

125000 

5000 

060602 

Антитерористичний центр Служби безпеки України 

11000 

7028 

852,4 

3972 

060603 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

3000 

3000 

  

  

060700 

Пожежна охорона 

90000 

89077,5 

69510 

922,5 

060701 

Державна пожежна охорона 

90000 

89077,5 

69510 

922,5 

060800 

Національна гвардія України 

65040 

65040 

35000 

  

060801 

Поточне утримання підрозділів Національної гвардії України 

65040 

65040 

35000 

  

060900 

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 

79000 

78850 

31474 

150 

061000 

Інші правоохоронні органи 

88501,4 

77788,4 

41007 

10713 

061001 

Управління державної охорони 

18501,4 

18501,4 

11800 

  

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів 

50000 

45104 

20907 

4896 

061006 

Національне бюро розслідувань 

5000 

 

 

070000 

Освіта 

1480877,3 

1448710,1 

710703,3 

32167,2 

070100 

Дошкільна освіта 

51709,8 

51021,5 

22565,2 

688,3 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

51709,8 

51021,5 

22565,2 

688,3 

070200 

Загальна середня освіта 

723,5 

723,5 

338,9 

  

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

723,5 

723,5 

338,9 

  

070300 

Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації 

8940,8 

8840,8 

3809,6 

100 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 

8940,8 

8840,8 

3809,6 

100 

070400 

Позашкільна освіта 

36468,4 

33482,7 

4909,7 

2985,7 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

36468,4 

33482,7 

4909,7 

2985,7 

070500 

Професійно-технічна освіта 

299404,3 

292462,5 

129374,2 

6941,8 

070501 

Професійно-технічні заклади освіти 

297282,5 

290396,7 

128583,8 

6885,8 

070502 

Професійно-технічні училища соціальної реабілітації 

2121,8 

2065,8 

790,4 

56 

070600 

Вища освіта 

992072,9 

972550,4 

532692 

19522,5 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

192431,9 

190702,9 

104204,5 

1729 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

799641 

781847,5 

428487,5 

17793,5 

070700 

Післядипломна освіта 

33934,6 

32158,1 

12761,4 

1776,5 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

26897,2 

25120,7 

12173,3 

1776,5 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

7037,4 

7037,4 

588,1 

  

070800 

Інші заклади та заходи в галузі освіти 

57623 

57470,6 

4252,3 

152,4 

070801 

Придбання підручників 

33400 

33400 

  

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

22381,5 

22229,1 

3109,3 

152,4 

070804 

Централізовані бухгалтерії 

454,8 

454,8 

280,8 

  

070806 

Інші заклади освіти 

1386,7 

1386,7 

862,2 

  

080000 

Охорона здоров'я 

580634,4 

531379,9 

170383,7 

49254,5 

080100 

Лікарні широкого профілю 

140781,8 

138529,5 

65658,5 

2252,3 

080101 

Лікарні 

140781,8 

138529,5 

65658,5 

2252,3 

080200 

Спеціалізовані медичні заклади 

253494,4 

231853 

69254,3 

21641,4 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини, тощо, що мають ліжкову мережу) 

69032,5 

65737,7 

24070,8 

3294,8 

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів 

131431,7 

114281,8 

32455 

17149,9 

080203 

Пологові будинки  

947,1 

947,1 

494,6 

  

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом 

28243,2 

27819,5 

5546 

423,7 

080205 

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) 

20249,3 

20026,3 

4969 

223 

080208 

Станції переливання крові 

999,9 

999,9 

550,5 

  

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

2590,7 

2040,7 

1168,6 

550 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

21404,5 

21035,5 

9300,5 

369 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду) 

2644,7 

2580,7 

963,5 

64 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

4928,1 

4744 

1818,8 

184,1 

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

1460,2 

1460,2 

940,3 

  

080700 

Санітарно-епідеміологічна служба 

21461,1 

21135,9 

6711,5 

325,2 

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції 

15461,1 

15135,9 

6711,5 

325,2 

080703 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

6000 

6000 

  

  

081000 

Інші заклади в галузі охорони здоров'я 

134459,6 

110041,1 

15736,1 

24418,5 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

134459,6 

110041,1 

15736,1 

24418,5 

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

2210476,7 

2196456,4 

562,1 

14020,3 

090100 

Виплата пенсій та допомоги 

876003 

876003 

  

  

090101 

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям 

741015 

741015 

  

  

090102 

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

134988 

134988 

  

  

090400 

Інші види соціальної допомоги 

62768,6 

59748,3 

367,1 

3020,3 

090404 

Грошова допомога біженцям 

50 

50 

  

  

090408 

Програма протезування 

1901 

1901 

  

  

090409 

Утримання стаціонарів при протезуванні 

1885,8 

1725,5 

367,1 

160,3 

090410 

Кошти на виплату заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди 

50000 

50000 

  

  

090412 

Інші видатки 

8931,8 

6071,8 

  

2860 

090500 

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ 

1120000 

1120000 

  

  

091000 

Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів 

110000 

110000 

  

  

091100 

Молодіжні програми 

9000 

9000 

  

  

091106 

Інші видатки 

9000 

9000 

  

  

091200 

Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики 

32705,1 

21705,1 

195 

11000 

091201 

Заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України 

20000 

9000 

  

11000 

091205 

Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців 

260,5 

260,5 

25 

  

091208 

Будинки-інтернати агропромислового комплексу 

544,6 

544,6 

170 

  

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

11900 

11900 

  

  

100000 

Житлово-комунальне господарство 

23863,5 

20222 

  

3641,5 

100100 

Житлове господарство 

23773,5 

20132 

  

3641,5 

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт) 

3641,5 

  

  

3641,5 

100105 

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери непрацюючих вугледобувних підприємств, що передаються до комунальної власності 

20000 

20000 

  

  

100106 

Операційні видатки 

132 

132 

  

  

100200 

Комунальне господарство 

90 

90 

  

  

100203 

Благоустрій міст 

90 

90 

  

  

110000 

Культура і мистецтво 

164000 

129715,5 

8527,3 

34284,5 

110100 

Мистецтво 

108173,5 

76303,5 

41,7 

31870 

110101 

Творчі спілки 

2687 

2687 

  

  

110102 

Театри 

20470 

14520 

  

5950 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву 

83516,5 

59096,5 

41,7 

24420 

110104 

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 

1500 

  

  

1500 

110200 

Культура 

35336,9 

34022,4 

7100,5 

1314,5 

110201 

Бібліотеки 

15315,9 

15288,4 

2698,8 

27,5 

110202 

Музеї і виставки 

9908 

9605 

1909 

303 

110203 

Заповідники 

7188 

6304 

1048,1 

884 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

2882 

2782 

1444,6 

100 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

43 

43 

  

  

110300 

Кінематографія 

13600 

13600 

  

  

110400 

Архівна справа 

2722 

2472 

950,8 

250 

110401 

Державні архівні установи 

2722 

2472 

950,8 

250 

110500 

Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури 

4167,6 

3317,6 

434,3 

850 

110501 

Державні премії України в галузі літератури та мистецтва 

165 

165 

  

  

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

4002,6 

3152,6 

434,3 

850 

120000 

Засоби масової інформації 

161003,5 

147953,5 

19914,6 

13050 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

131018,3 

 

 

 

120200 

Преса 

11340 

11340 

  

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

11340 

11340 

  

  

120300 

Книговидання 

5145 

5145 

  

  

120301 

Видавництва 

5145 

5145 

  

  

120400 

Інші засоби масової інформації 

3500 

3500 

  

  

130000 

Фізична культура і спорт 

81700 

67398,1 

19350,6 

14301,9 

130100 

Здійснення заходів з фізичної культури і спорту 

52310 

38328,6 

6130,4 

13981,4 

130101 

Утримання національних збірних команд 

12429,6 

11388,6 

5492 

1041 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

10011,6 

9951,6 

  

60 

130103 

Підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх 

7322 

7272 

  

50 

130104 

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл 

252,7 

241,7 

27 

11 

130105 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту 

1970 

1839 

  

131 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

2056,6 

1998,6 

  

58 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1630,7 

1630,7 

417,3 

  

130108 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

814,8 

793,4 

194,1 

21,4 

130109 

Капітальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та інвентаря для баз Олімпійської підготовки 

11500 

  

  

11500 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

1752 

1752 

  

  

130112 

Інші видатки 

2570 

1461 

  

1109 

130200 

Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 

29390 

29069,5 

13220,2 

320,5 

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

6317,1 

6317,1 

  

  

130202 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

300 

300 

  

  

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

14359,7 

14219,7 

9396,8 

140 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

3028,4 

2999,9 

1944,6 

28,5 

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

3434,8 

3282,8 

907,6 

152 

130206 

Інші видатки 

1950 

1950 

971,2 

  

140000 

Промисловість та енергетика 

2105664,5 

2105664,5 

  

  

140100 

Паливно-енергетичний комплекс 

1596000 

1596000 

  

  

140104 

Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості 

421000 

421000 

  

  

140105 

Утримання державної воєнізованої гірничорятувальної служби 

45000 

45000 

  

  

140106 

Державна підтримка вугледобувних підприємств 

1100000 

1100000 

  

  

140112 

Утримання зупинених блоків ЧАЕС 

30000 

30000 

  

  

140200 

Конверсія та розвиток підприємств оборонного та машинобудівного комплексів 

90000 

90000 

  

  

140201 

Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції 

35000 

35000 

  

  

140202 

Кошти на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування 

45000 

45000 

  

  

140203 

Спеціальні видатки Мінпромполітики 

10000 

10000 

  

  

140300 

Відтворення мінерально-сировинної бази 

383664,5 

383664,5 

  

  

140301 

Геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств 

381885 

381885 

  

  

140302 

Геологорозвідувальні роботи на пошук золота за рахунок бюджетних коштів 

360,6 

360,6 

  

  

140303 

Роботи по вивченню газоносності, розробці метолів дегазації вугільних пластів, вирішенню проблем пошуку, використанню метану 

1418,9 

1418,9 

  

  

140400 

Інші галузі промисловості 

36000 

36000 

  

  

140402 

Консервація потужностей з виробництва важкої води та інших об'єктів на підприємствах Мінпромполітики 

4000 

4000 

  

  

140403 

Видатки на реструктуризацію залізорудних підприємств з підземного видобутку руди 

30000 

30000 

  

  

140405 

Видатки на приріст обігових коштів підприємств 

2000 

2000 

  

  

150000 

Будівництво 

1132496,2 

606,2 

  

1131890 

150100 

Будівництво 

1130000 

  

  

1130000 

150101 

Капітальні вкладення 

1130000 

  

  

1130000 

150200 

Архітектура 

2496,2 

606,2 

  

1890 

150201 

Реставрація пам'яток архітектури 

1890 

  

  

1890 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

500 

500 

  

  

150203 

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії по архітектурі 

106,2 

106,2 

  

  

160000 

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 

375735,8 

363714,1 

78592,4 

12021,7 

160100 

Земельні ресурси 

24400 

24400 

  

  

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель 

3500 

3500 

  

  

160103 

Проведення земельної реформи 

20000 

20000 

  

  

160104 

Хімічна паспортизація земель 

900 

900 

  

  

160200 

Водне господарство 

129502,6 

119502,6 

11040 

10000 

160201 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

129502,6 

119502,6 

11040 

10000 

160300 

Сільськогосподарське виробництво 

104105,5 

104105,3 

3104 

  

160302 

Державна програма селекції в тваринництві 

32863 

32863 

3104 

  

160303 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

2000 

2000 

  

  

160304 

Протиепізоотичні заходи 

39733,6 

39733,6 

  

  

160305 

Підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

5000 

5000 

  

  

160306 

Фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками 

10000 

10000 

  

  

160307 

Державна програма селекції в рослинництві 

11464,9 

11464,9 

  

  

160309 

Державна підтримка селянських (фермерських) господарств 

3044 

3044 

  

  

160600 

Лісове господарство і мисливство 

66208,2 

66208,2 

44756,1 

  

160700 

Риболовецьке господарство 

16532,2 

15370,5 

3426,2 

1161,7 

160701 

Рибогосподарські заходи 

2764,3 

2764,3 

425,7 

  

160702 

Аквакультури 

1092,5 

1092,5 

  

  

160703 

Капітальний ремонт 

1022,5 

  

  

1022,5 

160704 

Утримання органів рибоохорони 

11313,9 

11174,7 

3000,5 

139,2 

160705 

Селекція в рибництві 

339 

339 

  

  

160800 

Дослідження і практичні розробки в галузі сільського господарства 

1083,5 

1083,5 

  

  

160802 

Розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

1083,5 

1083,5 

  

  

160900 

Діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства і мисливства, не віднесені до інших категорій 

4653,8 

4353,8 

  

300 

160901 

Фінансування господарств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

2000 

2000 

  

  

160902 

Фінансування Національного виставкового центру 

300 

  

  

300 

160903 

Інші заходи та заклади в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 

2353,8 

2353,8 

  

  

161000 

Фінансування бюджетних установ агропромислового комплексу 

29250 

28690 

16266,1 

560 

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу 

29250 

28690 

16266,1 

560 

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

275000 

274000 

5755,2 

1000 

170200 

Водний транспорт 

6520 

6520 

  

  

170201 

Українське державне підприємство "Укрводшлях" 

6520 

6520 

  

  

170400 

Повітряний транспорт 

8400 

8400 

  

  

170401 

Державне авіапідприємство "Україна" 

8400 

8400 

  

  

170700 

Дорожнє господарство 

231300 

231300 

  

  

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування 

231300 

231300 

  

  

170800 

Зв'язок 

9060,2 

9060,2 

4343 

  

170801 

Утримання фельдзв'язку 

7500 

7500 

3243 

  

170802 

Спецоб'єкти 

1560,2 

1560,2 

1100 

  

170900 

Інформатика 

10000 

10000 

  

  

170901 

Національна програма інформатизації 

10000 

10000 

  

  

171000 

Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 

9719,8 

8719,8 

1412,2 

1000 

171001 

Витрати на утримання засобів навігаційно-гідрографічного обладнання 

9719,8 

8719,8 

1412,2 

1000 

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

146000 

145264,9 

25483,9 

735,1 

180100 

Проекти багатоцільового розвитку 

112045,2 

112045,2 

10681,7 

  

180101 

Фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми 

69953,1 

69953,1 

  

  

180102 

Утримання Національного центру управління та випробувань космічних засобів 

32747,7 

32747,7 

10542,5 

  

180103 

Фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану 

1308,2 

1308,2 

  

  

180104 

Державна програма створення служби єдиного часу та придбання для Національного фонду стандартів нормативної інформації 

1949,2 

1949,2 

  

  

180105 

Фінансування витрат, пов'язаних з функціонуванням антарктичної станції "Академік Вернадський" 

1850 

1850 

139,2 

  

180106 

Фінансування Державної програми "Гідрографія" 

2630,3 

2630,3 

  

  

180107 

Фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів 

886,7 

886,7 

  

  

180108 

Фінансування спецінформацій 

720 

720 

  

  

180200 

Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управління у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом 

33954,8 

33219,7 

14802,2 

735,1 

180201 

Фінансування робіт по стандартизації, сертифікації в галузі технічного захисту інформації 

349,7 

349,7 

  

  

180204 

Фінансування центрів стандартизації, метрології і сертифікації для проведення державного нагляду 

2128,7 

2128,7 

1168 

  

180205 

Утримання обласних, міських та інших гідрометеорологічних центрів, включаючи витрати на забезпечення збору, обробки і передачі оперативної гідрометеорологічної інформації і прогнозування 

18117,4 

17482,3 

8660 

635,1 

180206 

Утримання місцевих органів Держнаглядохоронпраці 

7391,8 

7391,8 

4560 

  

180207 

Фінансування робіт з хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю 

1438,9 

1338,9 

414,2 

100 

180208 

Фінансування топографо-геодезичних робіт 

4528,3 

4528,3 

  

  

190000 

Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення 

1746800 

1514875 

  

231925 

190100 

Витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

1310099 

1310099 

  

  

190101 

Виплата компенсацій і надання пільг 

854459 

854459 

  

  

190102 

Соціальне страхування 

203619 

203619 

  

  

190103 

Надання пільг по пенсійному забезпеченню та допомоги 

252021 

252021 

  

  

190200 

Державні капітальні вкладення 

180992 

  

  

180992 

190300 

Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії І постраждалих 

50933 

  

  

50933 

190400 

Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження 

129120 

129120 

  

  

190401 

Здійснення заходів на об'єкт "Укриття" 

32000 

32000 

  

  

190402 

Здійснення інших заходів у зоні відчуження 

97120 

97120 

  

  

190500 

Інші цільові програми 

75656 

75656 

  

  

190501 

Комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалого населення 

32079 

32079 

  

  

190502 

Екологічне оздоровлення та радіаційний захист території, що зазнала радіаційного забруднення 

23173 

23173 

  

  

190503 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи 

17382 

17382 

  

  

190504 

Контрактна система оплати праці 

170 

170 

  

  

190505 

Непередбачені витрати (резерв) 

852 

852 

  

  

190506 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2000 

2000 

  

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

85427 

84712,4 

18692,9 

714,6 

200100 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

37940 

37443,4 

  

496,6 

200200 

Охорона і раціональне використання земель 

4600 

4600 

  

  

200300 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

9500 

9500 

5797,4 

  

200400 

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів 

6900 

6900 

  

  

200500 

Утримання місцевих природоохоронних органів 

10800 

10800 

7180 

  

200600 

Збереження природно-заповідного фонду 

10132 

9914 

5219,5 

218 

200700 

Інші природоохоронні заходи 

300 

300 

  

  

200800 

Утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки 

5255 

5255 

496 

  

200801 

Утримання Головної державної інспекції по нагляду за ядерною безпекою 

755 

755 

496 

  

200802 

Покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва по Українському державному об'єднанню "Радон" 

4500 

4500 

  

  

210000 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

91773,9 

90273,9 

28114,3 

1500 

210100 

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій 

32232,2 

31232,2 

2310,1 

1000 

210102 

Утримання головної воєнізованої протифонтанної частини 

1189,5 

1189,5 

866,5 

  

210103 

Фінансування невідкладних заходів по розв'язанню соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал" та Роздільського ДГХП "Сірка" 

7800 

7800 

  

  

210104 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

13742,7 

12742,7 

1443,6 

1000 

210106 

Утримання державної аварійно-рятувальної служби 

9500 

9500 

  

  

210200 

Війська Цивільної оборони України 

59541,7 

59041,7 

25804,2 

500 

210201 

Утримання військ Цивільної оборони України 

59541,7 

59041,7 

25804,2 

500 

220000 

Поповнення державних запасів і резервів 

416752,1 

15397,1 

3315,3 

401355 

220100 

Державні запаси дорогоцінних металів і каміння 

1400 

45 

15,3 

1355 

220101 

Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

1400 

45 

15,3 

1355 

220200 

Державний матеріальний резерв 

415352,1 

15352,1 

3300 

400000 

220201 

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей матеріального резерву 

400000 

  

  

400000 

220202 

Утримання і розвиток системи матеріального резерву 

8459 

8459 

3300 

  

220203 

Відшкодування витрат підприємствам, установам, організаціям, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 

6893,1 

6893,1 

  

  

230000 

Обслуговування державного боргу 

3545056 

3545056 

  

  

230100 

Обслуговування внутрішнього державного боргу 

1536000 

1536000 

  

  

230102 

Сплата доходу за облігаціями державних позик 

1528000 

1528000 

  

  

230103 

Сплата комісій 

6000 

6000 

  

  

230104 

Витрати, пов'язані з друкуванням державних цінних паперів 

2000 

2000 

  

  

230200 

Обслуговування зовнішнього державного боргу 

2009056 

2009056 

  

  

230201 

Сплата процентів 

1581924 

1581924 

  

  

230202 

Сплата комісій по зобов'язаннях 

18332 

18332 

  

  

230204 

Сплата інших платежів по зобов'язаннях 

21976 

21976 

  

  

230205 

Сплата комісій за обслуговування агентських (посередницьких) послуг 

1396 

1396 

  

  

230206 

Сплата доходу (процентів) за облігаціями зовнішньої позики 

385428 

385428 

  

  

240000 

Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення) 

794466 

726916 

27808 

67550 

240300 

Державний фонд сприяння зайнятості населення 

554000 

492500 

26910 

61500 

240400 

Державний інноваційний фонд 

187390 

184840 

898 

2550 

240600 

Фонд охорони навколишнього природного середовища 

13076 

9576 

  

3500 

240700 

Фонд України соціального захисту інвалідів 

40000 

40000 

  

  

250000 

Видатки, не віднесені до основних груп 

4107422,2 

3778565,6 

623 

40000 

250100 

Резервні фонди 

300000 

  

  

  

250101 

Резервний Фонд Кабінету Міністрів України 

300000 

  

  

  

250200 

Проведення виборів 

77188,6 

77188,6 

623 

  

250201 

Вибори Президента України 

100000 

100000

  

  

250206 

Утримання Центральної виборчої комісії 

2188,6 

2188,6 

623 

  

230300 

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів 

2426289 

2386289 

  

40000 

250302 

Кошти, що передаються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

2045121,3 

2045121,3 

  

  

250306 

Субвенції 

381167,7 

341167,7 

  

40000 

250400 

Різні виплати 

1315088 

1315088 

  

  

250401 

Видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року

200000 

200000 

  

  

250402 

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах 

1061174,5 

1061174,5 

  

  

250405 

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками 

53913,5 

53913,5 

  

  

250500 

Бюджетні позички 

-11143,4 

  

  

  

250502 

Повернення бюджетних позичок 

-11143,4 

  

  

  

  

ВСЬОГО ВИДАТКІВ 

25135260,8 

22607842,7 

3677563,6 

2238561,5 

(додаток N 1  із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 1999 рік по головних розпорядниках коштів

(тис. грн.)

Код 

Назва функції 

Всього 

Поточні видатки 

Капітальні
видатки 

Всього 

з них:
оплата
праці 

11 

Управління справами Верховної Ради України 

010101 

Апарат Верховної Ради України 

37193 

25494 

9714 

11699 

010103 

Забезпечення діяльності народних депутатів 

10916 

10916 

6202 

  

010105 

Інші видатки 

12541,5 

11691,1 

2810,1 

850,4 

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

584 

584 

  

  

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

3661,4 

3661,4 

  

  

030105 

Інші витрати неторгівельного характеру 

1715,4 

1715,4 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

498,3 

410,3 

118,6 

83 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

9770 

5012,7 

1579,3 

4757,3 

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт) 

1080 

  

  

1080 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

5600 

5600 

  

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

3850 

3850 

  

  

160302 

Державна програма селекції в тваринництві 

306 

306 

  

  

160307 

Державна програма селекції в рослинництві 

30 

30 

  

  

  

Всього: 

87745,6 

69270,9 

20424 

18474,7 

30 

Адміністрація Президента України 

010300 

Утримання Президента України та його апарату 

25188,6 

18655,6 

5480,5 

6533 

010601 

Виготовлення орденів, медалей, документів до них 

1906,5 

1906,5 

  

  

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

3324 

3324 

  

  

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

2643 

879,9 

635,7 

1763,1 

  

Всього: 

33062,1 

24766 

6116,2 

8296,1 

40 

Кабінет Міністрів України 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

4734 

4734 

  

  

  

Всього: 

4734 

4734 

  

  

41 

Господарське управління Кабінету Міністрів України 

010201 

Апарат Кабінету Міністрів України 

29248,6 

21568 

5290,2 

7680,6 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

714,2 

701,7 

291,2 

12,5 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

609,8 

604,8 

185,6 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

8555,4 

7197,4 

2000 

1358 

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт) 

1100 

  

  

1100 

  

Всього: 

40228 

30071,9 

7767 

10156,1 

60 

Верховний Суд України 

020002 

Верховний Суд України 

14215 

8694,3 

2724,4 

5520,7 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

30 

30 

  

  

  

Всього: 

14245 

8724,3 

2724,4 

5520,7 

70 

Вищий арбітражний суд України 

020005 

Вищий арбітражний суд України 

3050 

2199,3 

1018,5 

850,7 

020006 

Арбітражні суди 

13780 

11020 

5437,1 

2760 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

61 

61 

  

  

  

Всього: 

16891 

13280,3 

6455,6 

3610,7 

80 

Конституційний Суд України 

020001 

Конституційний Суд України 

12170 

4980 

1629,6 

7190 

  

Всього: 

12170 

4980 

1629,6 

7190 

90 

Генеральна прокуратура України 

060300 

Прокуратура 

81480 

75290 

45600 

6190 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

318,5 

318,5 

219,3 

  

  

Всього: 

81798,5 

75608,5 

45819,3 

6190 

100 

Міністерство внутрішніх справ України 

010607 

Видатки на паспортизацію населення України 

15032 

14032 

  

1000 

060101 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

7000 

7000 

  

  

060102 

Підрозділи органів внутрішніх справ 

525970 

525970 

406330 

  

060108 

Паспортно-реєстраційна та міграційна робота 

10330 

10330 

7970 

  

  

Всього: 

558332 

557332 

414300 

1000 

110 

Міністерство вугільної промисловості України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

775,1 

775,1 

424,9 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

3169 

3169 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1155 

1155 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

435 

435 

  

  

090410 

Кошти на виплату заборгованості з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного видобутку вугілля та залізної руди 

50000 

50000 

  

  

140104 

Видатки, пов'язані з реструктуризацією вугільної промисловості 

421000 

421000 

  

  

140105 

Утримання державної воєнізованої гірничорятувальної служби 

45000 

45000 

  

  

140106 

Державна підтримка вугледобувних підприємств 

1100000 

1100000 

  

  

  

Всього: 

1621534,1 

1621534,1 

424,9 

  

120 

Міністерство економіки України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

9684,2 

5684,2 

5173,3 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

7670 

7670 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1360 

1360 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

60 

60 

  

  

070401 

Позашкільні заклали освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

89,4 

89,4 

26 

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

71,4 

71,4 

26 

  

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт) 

400 

  

  

400 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

60 

60 

  

  

  

Всього: 

19395 

18995 

5225,3 

400 

130 

Міністерство енергетики України 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

415 

415 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

278 

278 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

310 

310 

  

  

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, то мають ліжкову мережу) 

17484 

17484 

8470,2 

  

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції 

1136 

1136 

670,7 

  

140112 

Утримання зупинених блоків ЧАЕС 

30000 

30000 

  

  

  

Всього: 

49623 

49623 

9140,9 

  

140 

Міністерство закордонних справ України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

8207,5 

8047,8 

2390,9 

160 

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

200136 

200136 

  

  

030102 

Утримання дипломатичних представництв України за кордоном 

236488 

212661 

89061 

23827 

030103 

Придбання за кордоном у державну власність України приміщень для розміщення дипломатичних представництв України 

37560 

  

  

37560 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

4000 

4000 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

200 

200 

  

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

613,5 

613,5 

255,8 

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

170 

170 

  

  

  

Всього: 

487375,3 

425828,3 

91707,7 

61547 

150 

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

2758,6 

2758,6 

1155 

  

030101 

Внески до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій 

56 

56 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

157 

157 

  

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

766 

766 

302,5 

  

  

Всього: 

3737,6 

3737,6 

1457,5 

  

170 

Міністерство інформації України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

804,2 

804,2 

430,9 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

260 

260 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

361 

361 

  

  

040204 

Державні і міждержавні науково-технічні програми 

955 

955 

  

  

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

588 

588 

276,1 

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

2271 

2271 

  

  

120301 

Видавництва 

5145 

5145 

  

  

120400 

Інші засоби масової інформації 

3500 

3500 

  

  

170901 

Національна програма інформатизації 

10000 

10000 

  

  

  

Всього: 

23884,2 

23884,2 

707 

  

180 

Міністерство культури і мистецтв України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

478,9 

478,9 

263 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

613 

613 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

137,1 

137,1 

36,3 

  

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. Школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

723,5 

723,5 

338,9 

  

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 

2879,7 

2879,7 

1708,8 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

793,7 

793,7 

314,3 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

21482 

20482 

11533,6 

1000 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

520,8 

520,8 

337 

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

121,2 

121,2 

30 

  

110102 

Театри 

20470 

14520 

  

5950 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву 

82805 

58525 

  

24280 

110104 

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва 

1500 

  

  

1500 

110201 

Бібліотеки 

13732,4 

13732,4 

2288,9 

  

110202 

Музеї і виставки 

8415 

8115 

1471,8 

300 

110203 

Заповідники 

5619 

4835 

702,9 

784 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

43 

43 

  

  

110300 

Кінематографія 

13000 

13000 

  

  

110401 

Державні архівні установи 

932 

682 

90 

250 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

414,6 

364,6 

158,2 

50 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

554 

554 

  

  

  

Всього: 

175234,9 

141120,9 

19273,7 

34114 

190 

Державний комітет лісового господарства України 

010203 

Апарат Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

604 

604 

291,7 

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

84 

84 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

1066 

1066 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

300 

300 

171,7 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

3308,2 

3308,2 

1874,8 

  

160600 

Лісове господарство і мисливство 

59347,6 

59347,6 

40691 

  

200300 

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 

9500 

9500 

5797,4 

  

200600 

Збереження природно-заповідного фонду 

3300 

3300 

2172,1 

  

  

Всього: 

77509,8 

77509,8 

50998,7 

  

210 

Міністерство оборони України 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

72 

72 

  

  

050100 

Утримання Збройних Сил України 

1441133,6 

1441133,6 

806030 

  

050200 

Закупівля озброєння та військової техніки 

100000 

100000 

  

  

050301 

Капітальне будівництво і придбання обладнання в системі Міністерства оборони України 

8000 

8000 

  

  

050302 

Будівництво житла для військовослужбовців 

25000 

  

  

25000 

050400 

Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи 

65000 

65000 

  

  

050501 

Участь в міжнародних заходах по підтримці миру 

20000 

20000 

8204 

  

050504 

Фінансування заходів щодо ліквідації стратегічних озброєнь 

3950,1 

1150,1 

  

2800 

050507 

Забезпечення живучості та вибухопожежнобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізації непридатних для подальшого використання і зберігання звичайних видів боєприпасів 

15000 

15000 

  

  

  

Всього: 

1678155,7 

1650355,7 

814234 

27800 

220 

Міністерство освіти України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

651,6 

651,6 

421,6 

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

32995 

32995 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

8880 

8880 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1899 

1899 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

2335 

2335 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

491 

481 

208 

10 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 

6061,1 

5961,1 

2100,8 

100 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

13495,7 

13345,7 

1335,4 

150 

070501 

Професійно-технічні заклади освіти 

297282,5 

290396,7 

128583,8 

6885,8 

070502 

Професійно-технічні училища соціальної реабілітації 

2121,8 

2065,8 

790,4 

56 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

114223,6 

113223,6 

65342,4 

1000 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

567410,9 

561224,7 

315453,4 

6186,2 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

622,5 

622,5 

370,1 

  

070801 

Придбання підручників 

33400 

33400 

  

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

20748,5 

20698,5 

2808 

50 

070804 

Централізовані бухгалтерії 

454,8 

454,8 

280,8 

  

080101 

Лікарні 

362,2 

362,2 

217,5 

  

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

426,8 

426,8 

267,4 

  

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

4713,1 

4713,1 

  

  

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2927,3 

2887,3 

1475,7 

40 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

1044,8 

1016,3 

550,9 

28,5 

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

2164,8 

2012,8 

907,6 

152 

  

Всього: 

1114712 

1100053,5 

521113,8 

14658,5 

230 

Міністерство охорони здоров'я України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

747,4 

747,4 

362,2 

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

6428 

6428 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

12672 

12672 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

2508 

2508 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

945 

945 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

62,4 

62,4 

15,6 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

249,3 

249,3 

156 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

62790 

62790 

36782,7 

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

10642,3 

10642,3 

6416,8 

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

1070,6 

1070,6 

49,9 

  

080101 

Лікарні 

25226,3 

24897,2 

9283,1 

329,1 

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини, тощо, що мають ліжкову мережу) 

49048,5 

48253,7 

15600,6 

794,8 

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів 

44524,9 

44003 

12358,9 

521,9 

080204 

Санаторії для хворих туберкульозом 

28243,2 

27819,5 

5546 

423,7 

080205 

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) 

20249,3 

20026,3 

4969 

223 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

3164,9 

3124,9 

1217,6 

40 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду) 

2553,7 

2489,7 

906,9 

64 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

4359,1 

4175 

1485,9 

184,1 

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції 

13910,6 

13585,4 

5835,2 

325,2 

080703 

Заходи по боротьбі з епідеміями 

6000 

6000 

  

  

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

69155,5 

61302,5 

732,2 

7853 

110201 

Бібліотеки 

1138,5 

1111 

302,3 

27,5 

110202 

Музеї і виставки 

177 

177 

76,1 

  

  

Всього: 

365866,5 

355080,2 

102097 

10786,3 

240 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

874,5 

874,5 

485,6 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2656 

2656 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

2756 

2756 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

397 

397 

  

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

83,2 

83,2 

60,5 

  

200500 

Утримання місцевих природоохоронних органів 

10800 

10800 

7180 

  

200600 

Збереження природно-заповідного фонду 

5300 

5300 

2510,4 

  

200700 

Інші природоохоронні заходи 

300 

300 

  

  

200801 

Утримання Головної державної інспекції по нагляду за ядерною безпекою 

755 

755 

496 

  

240600 

Фонд охорони навколишнього природного середовища 

13076 

9576 

  

3500 

  

Всього: 

36997,7 

33497,7 

10732,5 

3500 

250 

Міністерство праці та соціальної політики України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1961,2 

1961,2 

1202,9 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2416 

2416 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

312 

312 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

111,7 

111,7 

31,2 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

2041,6 

2041,6 

645,8 

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

110,3 

110,3 

80,2 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

117,5 

117,5 

46,5 

  

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів 

1566,8 

1528,8 

346,1 

38 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

14223,2 

14133,2 

2538 

90 

090408 

Програма протезування 

1901 

1901 

  

  

090409 

Утримання стаціонарів при протезуванні 

1885,8 

1725,5 

367,1 

160,3 

090412 

Інші видатки 

8931,8 

6071,8 

  

2860 

091000 

Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів 

110000 

110000 

  

  

180206 

Утримання місцевих органів Держнаглядохоронпраці 

7391,8 

7391,8 

4560 

  

240700 

Фонд України соціального захисту інвалідів 

40000 

40000 

  

  

  

Всього: 

192970,7 

189822,4 

9817,8 

3148,3 

260 

Міністерство промислової політики України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

3298,7 

3144 

1808,1 

154,7 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

3469 

3469 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

5913 

5913 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

1389 

1389 

  

  

070806 

Інші заклади освіти 

105,6 

105,6 

56,2 

  

080201 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову, мережу) 

2500 

  

  

2500 

110201 

Бібліотеки 

200 

200 

59 

  

110202 

Музеї та виставки 

51 

51 

11,8 

  

140201 

Видатки на фінансування заходів з конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів цивільної продукції 

35000 

35000 

  

  

140202 

Кошти на розвиток вітчизняного сільськогосподарського машинобудування 

45000 

45000 

  

  

140203 

Спеціальні видатки Мінпромполітики 

10000 

10000 

  

  

140402 

Консервація потужностей з виробництва важкої води та інших об'єктів на підприємствах Мінпромполітики 

4000 

4000 

  

  

140403 

Видатки на реструктуризацію залізорудних підприємств з підземного видобутку руди 

30000 

30000 

  

  

140405 

Видатки на приріст обігових коштів підприємств 

2000 

2000 

  

  

210103 

Фінансування невідкладних заходів по розв'язанню соціально-економічних та екологічних наслідків діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал" та Роздільського ДГХП "Сірка" 

7800 

7800 

  

  

  

Всього: 

150726,3 

148071,6 

1935,1 

2654,7 

280 

Міністерство агропромислового комплексу України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

2443,8 

2353,8 

1171,4 

90 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

6127 

6127 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

979 

979 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

590 

590 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

16238 

16238 

6864 

  

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

3507,8 

3507,8 

1976 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

48020,4 

47660,4 

24211,2 

360 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

53867 

53767 

29120 

100 

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

402,6 

402,6 

239,2 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

4748 

4748 

  

  

070806 

Інші заклади освіти 

1281,1 

1281,1 

806 

  

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

700 

700 

418 

  

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

6300 

6300 

  

  

091208 

Будинки-інтернати агропромислового комплексу 

544,6 

544,6 

170 

  

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

1024 

1024 

730 

  

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель 

3286 

3286 

  

  

160104 

Хімічна паспортизація земель 

900 

900 

  

  

160302 

Державна програма селекції в тваринництві 

28834 

28834 

3104 

  

160303 

Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин 

2000 

2000 

  

  

160304 

Протиепізоотичні заходи 

39733,6 

39733,6 

  

  

160305 

Підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 

5000 

5000 

  

  

160307 

Державна програма селекції в рослинництві 

9534,9 

9534,9 

  

  

160309 

Державна підтримка селянських (фермерських) господарств 

3044 

3044 

  

  

160600 

Лісове господарство і мисливство 

6809,2 

6809,2 

4040 

  

160802 

Розробка проектно-кошторисної документації, виготовлення та випробування дослідних зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 

1083,5 

1083,5 

  

  

160901 

Фінансування господарств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах 

2000 

2000 

  

  

160903 

Інші заходи та заклади в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства 

2353,8 

2353,8 

  

  

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу 

28702,6 

28142,6 

16025 

560 

  

Всього: 

280054,9 

278944,9 

88874,8 

1110 

300 

Державний комітет статистики України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

39344,3 

39344,3 

24150,1 

  

010501 

Проведення статистичних досліджень і переписів 

12158,3 

12158,3 

4462,1 

  

010502 

Ведення записів щодо сімейних бюджетів 

960 

960 

  

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

578 

578 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1697 

1697 

  

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

30 

30 

  

  

  

Всього: 

54767,6 

54767,6 

28612,2 

  

310 

Міністерство транспорту України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1584,6 

1584,6 

787 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

964 

964 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1630 

1630 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

150 

150 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

359,9 

359,9 

187,2 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

8210 

8210 

4113,2 

  

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування 

231300 

231300 

  

  

171001 

Витрати на утримання засобів навігаційно-гідрографічного обладнання 

9719,8 

8719,8 

1412,2 

1000 

180106 

Фінансування Державної програми "Гідрографія" 

2630,3 

2630,3 

  

  

  

Всього: 

256548,6 

255548,6 

6499,6 

1000 

320 

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

040203 

Фінансування державних контрактів 

70 

70 

  

  

190101 

Виплата компенсацій і надання пільг 

854459 

854459 

  

  

190102 

Соціальне страхування 

203619 

203619 

  

  

190103 

Надання пільг по пенсійному забезпеченню та допомоги 

252021 

252021 

  

  

190200 

Державні капітальні вкладення 

180992 

  

  

180992 

190300 

Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії І постраждалих 

50933 

  

  

50933 

190401 

Здійснення заходів на об'єкті "Укриття" 

32000 

32000 

  

  

190402 

Здійснення інших заходів у зоні відчуження 

97120 

97120 

  

  

190501 

Комплексне медико-санітарне забезпечення постраждалого населення 

32079 

32079 

  

  

190502 

Екологічне оздоровлення та радіаційний захист території, що зазнала радіаційного забруднення 

23173 

23173 

  

  

190503 

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи 

17382 

17382 

  

  

190504 

Контрактна система оплати праці 

170 

170 

  

  

190505 

Непередбачені витрати (резерв) 

852 

852 

  

  

190506 

Здійснення окремих заходів Всеукраїнською громадською організацією "Союз Чорнобиль України" по соціальному захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2000 

2000 

  

  

200802 

Покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва по Українському державному об'єднанню "Радон" 

4500 

4500 

  

  

210102 

Утримання головної воєнізованої протифонтанної частини 

1189,5 

1189,5 

866,5 

  

210104 

Авіаційні роботи з пошуку та рятування 

13742,7 

12742,7 

1443,6 

1000 

210106 

Утримання державної аварійно-рятувальної служби 

9500 

9500 

  

  

210201 

Утримання військ Цивільної оборони України 

59541,7 

59041,7 

25804,2 

500 

  

Всього: 

1835343,9 

1601918,9 

28114,3 

233425 

330 

Міністерство України у справах науки і технологій 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

654,9 

654,9 

252,9 

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

7752 

7752 

  

  

040102 

Державний фонд фундаментальних досліджень 

9304 

9304 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2021 

2021 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

3631 

3631 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

6505 

6505 

  

  

040204 

Державні і міждержавні науково-технічні програми 

58813 

58813 

  

  

040206 

Державні премії України та Державні стипендії в галузі науки і техніки 

900 

900 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

38,5 

38,5 

12,5 

  

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

37 

37 

23,9 

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

85 

85 

  

  

180103 

Фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану 

1308,2 

1308,2 

  

  

180105 

Фінансування витрат, пов'язаних з функціонуванням антарктичної станції "Академік Вернадський" 

1850 

1850 

139,2 

  

180108 

Фінансування спецінформацій 

720 

720 

  

  

  

Всього: 

93619,6 

93619,6 

428,5 

  

340 

Міністерство України у справах сім'ї та молоді 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

402,3 

402,3 

222,6 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

138 

138 

  

  

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

16146,9 

13346,9 

812,2 

2800 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

33,4 

33,4 

21,2 

  

  

Всього: 

16720,6 

13920,5 

1056 

2800 

350 

Міністерство фінансів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

43314,9 

42814,9 

27361 

500 

010409 

Витрати на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів 

2681,8 

2094,3 

  

587,5 

010604 

Утримання Пробірної палати України 

1907,1 

1907,1 

804,5 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2184 

2184 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1136 

1136 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

2201 

2126 

905,1 

75 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

2899,9 

2794,9 

1197,2 

105 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

450 

450 

  

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

10,7 

10,7 

7,7 

  

110202 

Музеї і виставки 

90 

87 

15 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

802 

702 

91,1 

100 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

190 

190 

  

  

  

Всього: 

57867,4 

56496,9 

30381,6 

1370,5 

351 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

030201 

Внески до міжнародних фінансових організацій 

42791 

42791 

  

  

030202 

Внески до установ і організацій СНД 

5150 

5150 

  

  

030204 

Протокольні заходи, пов'язані з офіційними візитами 

5000 

5000 

  

  

030205 

Фінансування діяльності міжурядових двосторонніх комісій 

820 

820 

  

  

050600 

Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства 

9220 

9220 

505,6 

  

090404 

Грошова допомога біженцям 

50 

50 

  

  

090500 

Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ 

1120000 

1120000 

  

  

100105 

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери непрацюючих вугледобувних підприємств, що передаються до комунальної власності 

20000 

20000 

  

  

150101 

Капітальні вкладення 

1130000 

  

  

1130000 

220101 

Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

1400 

45 

15,3 

1355 

230102 

Сплата доходу за облігаціями державних позик 

1528000 

1528000 

  

  

230103 

Сплата комісій 

6000 

6000 

  

  

230104 

Витрати, пов'язані з друкуванням державних цінних паперів 

2000 

2000 

  

  

230201 

Сплата процентів 

1581924 

1581924 

  

  

230202 

Сплата комісій по зобов'язаннях 

18332 

18332 

  

  

230204 

Сплата інших платежів по зобов'язаннях 

21976 

21976 

  

  

230205 

Сплата комісій за обслуговування агентських (посередницьких) послуг 

1396 

1396 

  

  

230206 

Сплата доходу (процентів) за облігаціями зовнішньої позики 

385428 

385428 

  

  

250101 

Резервний Фонд Кабінету Міністрів України 

300000 

  

  

  

250302 

Кошти, що передаються до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 

2045121,3 

2045121,3 

  

  

250306 

Субвенції 

381167,7 

341167,7 

  

40000 

250401 

Видатки на погашення заборгованості по знецінених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку і колишнього Укрдержстраху та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної позики 1990 року

200000 

200000 

  

  

250402 

Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки по заробітній платі працівників бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендіях та інших соціальних виплатах 

1061174,5 

1061174,5 

  

  

250405 

Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками 

53913,5 

53913,5 

  

  

250502 

Повернення бюджетних позичок 

-11143,4 

  

  

  

  

Всього: 

9909720,6 

8449509 

520,9 

1171355 

360 

Міністерство юстиції України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

32781,1 

27301,3 

17814,5 

5479,8 

010605 

Утримання Центру правової реформи і законопроектних робіт 

310,4 

295,4 

91 

15 

020003 

Обласні суди 

18070 

16770 

8253,5 

1300 

020004 

Районні (міські) суди 

63820 

61259,5 

28018,5 

2560,5 

020007 

Військові Суди 

3970 

3397,5 

2069,2 

572,5 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

1576 

1576 

  

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

208,4 

208,4 

133,7 

  

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

200 

200 

  

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

60 

60 

  

  

  

Всього: 

120995,9 

111068,1 

56380,4 

9927,8 

500 

Державний комітет України по водному господарству 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

431,2 

431,2 

226,6 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

646 

646 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

100 

100 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

40 

40 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

118,4 

118,4 

56,2 

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

207,4 

207,4 

141,4 

  

160201 

Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 

129502,6 

119502,6 

11040 

10000 

200100 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

36340 

36340 

  

  

  

Всього: 

167385,6 

157385,6 

11464,2 

10000 

502 

Державний комітет України по геології і використанню надр 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

394,6 

394,6 

202,3 

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

31 

31 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1154,2 

1154,2 

579,3 

  

140301 

Геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств 

381885 

381885 

  

  

140302 

Геологорозвідувальні роботи на пошук золота за рахунок бюджетних коштів 

360,6 

360,6 

  

  

140303 

Роботи по вивченню газоносності, розробці методів дегазації вугільних пластів, вирішенню проблем пошуку, використанню метану 

1418,9 

1418,9 

  

  

200400 

Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів 

6900 

6900 

  

  

  

Всього: 

392144,3 

392144,3 

781,6 

  

504 

Державний комітет України по гідрометеорології 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

189,6 

189,6 

97,5 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

934 

934 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1444 

1444 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

264 

264 

  

  

180205 

Утримання обласних, міських та інших гідрометеорологічних центрів, включаючи витрати на забезпечення збору, обробки і передачі оперативної гідрометеорологічної інформації і прогнозування 

18117,4 

17482,3 

8660 

635,1 

200100 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1600 

1103,4 

  

496,6 

  

Всього: 

22549 

21417,3 

8757,5 

1131,7 

506 

Державний комітет України з енергозбереження 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

533,6 

233,6 

131,5 

300 

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1672 

1672 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

130 

130 

  

  

180107 

Фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів 

886,7 

886,7 

  

  

  

Всього: 

3222,3 

2922,3 

131,5 

300 

510 

Державний комітет України по земельних ресурсах 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

22050,4 

22050,4 

15258,4 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

30 

30 

  

  

160103 

Проведення земельної реформи 

20000 

20000 

  

  

200200 

Охорона і раціональне використання земель 

4600 

4600 

  

  

  

Всього: 

46680,4 

46680,4 

15258,4 

  

512 

Державний комітет України по матеріальних резервах 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

468,6 

468,6 

297,4 

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

76,6 

76,6 

20,8 

  

220201 

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей матеріального резерву 

400000 

  

  

400000 

220202 

Утримання і розвиток системи матеріального резерву 

8459 

8459 

3300 

  

220203 

Відшкодування витрат підприємствам, установам, організаціям, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 

6893,1 

6893,1 

  

  

  

Всього: 

415897,3 

15897,3 

3618,2 

400000 

514 

Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

235,1 

230,1 

129,5 

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм  

2292 

2292 

  

  

  

Всього: 

2527,1 

2522,1 

129,5 

5 

516 

Державна митна служба України 

010407 

Митна служба України 

67285,7 

67285,7 

45194 

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1436 

1436 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

723,1 

723,1 

438 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

315,9 

515,9 

301,6 

  

  

Всього: 

69960,7 

69960,7 

45933,6 

  

520 

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

482,3 

482,3 

190,2 

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

60 

60 

  

  

  

Всього: 

542,3 

542,3 

190,2 

  

522 

Державний комітет України з питань державних секретів та технічного захисту інформації 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

976,7 

976,7 

558,1 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

20 

20 

  

  

  

Всього: 

996,7 

996,7 

558,1 

  

524 

Комітет з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості України 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

90 

90 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

2678,5 

2678,5 

1501,4 

  

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

147,7 

147,7 

34,7 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

26 

26 

18,9 

  

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

367 

367 

124,7 

  

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель 

200 

200 

  

  

160302 

Державна програма селекції в тваринництві 

335 

335 

  

  

160306 

Фінансування витрат на закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками 

10000 

10000 

  

  

160307 

Державна програма селекції в рослинництві 

500 

500 

  

  

160600 

Лісове господарство і мисливство 

51,4 

51,4 

25,1 

  

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу 

167,4 

167,4 

82,2 

  

  

Всього: 

14563 

14563 

1787 

  

526 

Державний комітет України у справах релігій 

010233 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

176,3 

176,3 

103,6 

  

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

200 

200 

  

  

  

Всього: 

376,3 

376,3 

103,6 

  

528 

Державний комітет України у справах захисту прав споживачів 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1409,5 

1409,5 

677,4 

  

180207 

Фінансування робіт з хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю 

1438,9 

1338,9 

414,2 

100 

  

Всього: 

2848,4 

2748,4 

1091,6 

100 

530 

Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

842,5 

842,5 

378,3 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2245 

2245 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

946 

946 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

50 

50 

  

  

040205 

Фінансування наукових розробок з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази 

515 

515 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

55,2 

55,2 

26 

  

100104 

Відомчий житловий фонд (капітальний ремонт) 

1061,5 

  

  

1061,5 

100106 

Операційні видатки 

132 

132 

  

  

100203 

Благоустрій міст 

90 

90 

  

  

110201 

Бібліотеки 

245 

245 

48,6 

  

110203 

Заповідники 

1569 

1469 

345,2 

100 

150201 

Реставрація пам'яток архітектури 

1890 

  

  

1890 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

500 

500 

  

  

150203 

Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, премії по архітектурі 

106,2 

106,2 

  

  

200600 

Збереження природно-заповідного фонду 

32 

32 

13 

  

  

Всього: 

10279,4 

7227,5 

811,1 

3051,5 

532 

Державний комітет України у справах національностей та міграції 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

383,6 

383,6 

202,3 

  

091201 

Заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України 

20000 

9000 

  

11000 

091205 

Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців 

260,5 

260,5 

25 

  

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

400 

400 

  

  

  

Всього 

21044,1 

10044,1 

227,3 

11000 

534 

Державний комітет у справах охорони Державного кордону України 

060501 

Утримання Прикордонних військ України 

174750 

174750 

72311 

  

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів 

6950 

4785 

3345 

2165 

  

Всього: 

181700 

179535 

75656 

2165 

536 

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

341,4 

341,4 

182,1 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

1365 

1365 

  

  

040205 

Фінансування наукових розробок з проблем стандартизації, сертифікації та еталонної бази 

4188 

4188 

  

  

180104 

Державна програма створення служби єдиного часу та придбання для Національного фонду стандартів нормативної інформації 

1949,2 

1949,2 

  

  

180204 

Фінансування центрів стандартизації, метрології і сертифікації для проведення державного нагляду 

2128,7 

2128,7 

1168 

  

  

Всього: 

9972,3 

9972,3 

1350,1 

  

538 

Державний комітет України по туризму 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1138,4 

238,4 

129,5 

900 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

1500 

700 

  

800 

  

Всього: 

2638,4 

938,4 

129,5 

1700 

539 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

241,3 

241,3 

121,4 

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

155,2 

145,2 

99,8 

10 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

125368,5 

 

 

  

Всього: 

135765 

 

540 

Комітет харчової промисловості України 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

347 

347 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

45 

45 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

5152,2 

4952,2 

2631,2 

200 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

389,7 

389,7 

184,1 

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

980 

975,5 

565,8 

4,5 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

416 

416 

302,4 

  

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель 

11 

11 

  

  

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу 

190 

190 

72,1 

  

  

Всього: 

7530,9 

7326,4 

3755,6 

204,5 

542 

Державний комітет України з фізичної культури і спорту 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

310,7 

310,7 

182,1 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

725 

725 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1392,5 

1392,5 

716,6 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

7755,9 

7535,9 

3994,6 

220 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

31 

31 

  

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

59,2 

59,2 

28,5 

  

110202 

Музеї і виставки 

21 

21 

9,3 

  

130101 

Утримання національних збірних команд 

12429,6 

11388,6 

5492 

1041 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

10011,6 

9951,6 

  

60 

130103 

Підготовка і участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх 

7322 

7272 

  

50 

130104 

Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл 

252,7 

241,7 

27 

11 

130105 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту 

1970 

1839 

  

131 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

2056,6 

1998,6 

  

58 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1630,7 

1630,7 

417,3 

  

130108 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

814,8 

793,4 

194,1 

21,4 

130109 

Капітальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та інвентаря для баз Олімпійської підготовки 

11500 

  

  

11500 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

1752 

1752 

  

  

130112 

Інші видатки 

2570 

1461 

  

1109 

  

Всього: 

62605,3 

48403,9 

11061,5 

14201,4 

543 

Національне агентство України з управління корпоративними правами 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

952,5 

952,5 

536 

  

  

Всього: 

952,5 

952,5 

536 

  

544 

Державний комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1627,8 

1627,8 

967,6 

  

  

Всього: 

1627,8 

1627,8 

967,6 

  

545 

Державний комітет зв'язку України 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

1840 

1840 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1418,6 

1418,6 

754,3 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

3573,6 

3573,6 

1846,6 

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

3000 

3000 

  

  

170801 

Утримання фельдзв'язку 

7500 

7500 

3243 

  

170802 

Спецоб'єкти 

1560,2 

1560,2 

1100 

  

  

Всього: 

18892,4 

18892,4 

6943,9 

  

546 

Державний комітет рибного господарства України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

294,8 

294,8 

161,9 

  

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

1156 

1156 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

1980 

1980 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

36,4 

36,4 

27 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

2078,9 

2078,9 

811,2 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

1185,6 

1185,6 

696,8 

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

257,4 

157,4 

114,4 

100 

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

36 

36 

16 

  

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

13 

13 

7,5 

  

160701 

Рибогосподарські заходи 

2764,3 

2764,3 

425,7 

  

160702 

Аквакультури 

1092,5 

1092,5 

  

  

160703 

Капітальний ремонт 

1022,5 

  

  

1022,5 

160704 

Утримання органів рибоохорони 

11313,9 

11174,7 

3000,5 

139,2 

160705 

Селекція в рибництві 

339 

339 

  

  

  

Всього: 

23570,3 

22308,6 

5261 

1261,7 

547 

Державний центр зайнятості населення 

240300 

Державний фонд сприяння зайнятості населення 

554000 

492500 

26910 

61500 

  

Всього: 

554000 

492500 

26910 

61500 

596 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів 

32850 

31550 

12800 

1300 

  

Всього: 

32850 

31550 

12800 

1300 

597 

Комітет з питань розвідки при Президентові України 

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів 

1900 

1900 

839 

  

  

Всього: 

1900 

1900 

839 

  

598 

Вища рада юстиції 

020101 

Вища рада юстиції 

2925 

2225 

759,4 

700 

  

Всього: 

2925 

2225 

759,4 

700 

599 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

010106 

Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

2407 

2355 

1352,5 

52 

  

Всього: 

2407 

2355 

1352,5 

52 

600 

Агентство з питань банкрутства 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

584 

584 

292,5 

  

  

Всього: 

584 

584 

292,5 

  

601 

Антимонопольний комітет України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

4169,9 

4169,9 

2013 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

70 

70 

  

  

  

Всього: 

4239,9 

4239,9 

2013 

  

602 

Вища атестаційна комісія України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

168 

168 

103,6 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

158,9 

158,9 

51,5 

  

  

Всього: 

326,9 

326,9 

155,1 

  

603 

Генеральна військова інспекція при Президентові України 

050503 

Утримання Генеральної військової інспекції при Президентові України 

285 

285 

230 

  

  

Всього: 

285 

285 

230 

  

604 

Головне управління Командувача Національною гвардією України 

060801 

Поточне утримання підрозділів Національної гвардії України 

65040 

65040 

35000 

  

  

Всього: 

65040 

65040 

35000 

  

605 

Головне управління Державного казначейства України 

010405 

Державне казначейство України 

36562,9 

35465,5 

19865,1 

1097,4 

010409 

Витрати на комп'ютеризацію Держказначейства та інших фінансових органів 

6575,8 

  

  

6575,8 

  

Всього: 

43138,7 

35465,5 

19865,1 

7673,2 

606 

Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України 

060201 

Поточне утримання внутрішніх війок МВС України 

78000 

78000 

47482 

  

  

Всього: 

78000 

78000 

47482 

  

607 

Державний департамент України з питань виконання покарань 

060401 

Установи і підприємства Державного департаменту України з питань виконання покарань 

215000 

212500 

97904 

2500 

  

Всього: 

215000 

212500 

97904 

2500 

608 

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 

060900 

Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України 

79000 

78850 

31474 

150 

180201 

Фінансування робіт по стандартизації, сертифікації в галузі технічного захисту інформації 

349,7 

349,7 

  

  

  

Всього: 

79349,7 

79199,7 

31474 

150 

609 

Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

117,2 

117,2 

39 

  

  

Всього: 

117,2 

117,2 

39 

  

610 

Головне контрольно-ревізійне Управління 

010403 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні 

29272,7 

29272,7 

19950,1 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

40 

40 

  

  

  

Всього: 

29312,7 

29312,7 

19950,1 

  

611 

Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

275 

275 

  

  

110401 

Державні архівні установи 

1790 

1790 

860,8 

  

  

Всього: 

2065 

2065 

860,8 

  

612 

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

850 

850 

253 

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

466 

466 

  

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

2000 

2000 

  

  

  

Всього: 

3316 

3316 

253 

  

613 

Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

193,1 

193,1 

101,5 

  

180208 

Фінансування топографо-геодезичних робіт 

4528,3 

4528,3 

  

  

  

Всього: 

4721,4 

4721,4 

101,5 

  

614 

Державна податкова адміністрація України 

010401 

Державна податкова служба в Україні 

373036,9 

373036,9 

276425,3 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

157 

157 

  

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

236,6 

236,6 

145,6 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

10594,5 

4594,5 

1976 

6000 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

577 

577 

  

  

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

1943 

  

  

1943 

  

Всього: 

386545 

378602 

278549,9 

7943 

615 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

4837,6 

4587,6 

1376,3 

250 

  

Всього: 

4837,6 

4587,6 

1376,3 

250 

616 

Державна міжвідомча комісія України у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

85,5 

85,5 

41,6 

  

  

Всього: 

85,5 

85,5 

41,6 

  

617 

Державна служба експортного контролю України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

600,7 

600,7 

225,1 

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

273 

273 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

25 

25 

  

  

  

Всього: 

898,7 

898,7 

225,1 

  

619 

Державний інноваційний фонд України 

240400 

Державний інноваційний фонд  

187390 

184840 

898 

2550 

  

Всього: 

187390 

184840 

898 

2550 

620 

Державний науково-виробничий центр страхового фонду документації України 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2830 

2830 

  

  

  

Всього: 

2830 

2830 

  

  

627 

Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

259,4 

259,4 

119,3 

  

  

Всього: 

259,4 

259,4 

119,3 

  

628 

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

298,7 

298,7 

173,9 

  

  

Всього: 

298,7 

298,7 

173,9 

  

629 

Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України 

060701 

Державна пожежна охорона 

90000 

89077,5 

69510 

922,5 

  

Всього: 

90000 

89077,5 

69510 

922,5 

630 

Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

48,6 

48,6 

20,8 

  

040206 

Державні премії України та Державні стипендії в галузі науки і техніки 

1000 

1000 

  

  

  

Всього: 

1048,6 

1048,6 

20,8 

  

631 

Комітет по Державних преміях України імені Тараса Шевченка при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів  

38,6 

38,6 

20,8 

  

110501 

Державні премії України в галузі літератури та мистецтва 

165 

165 

  

  

  

Всього: 

203,6 

203,6 

20,8 

  

632 

Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

216,1 

216,1 

116,8 

  

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

10,4 

10,4 

7,3 

  

080101 

Лікарні 

13451,1 

12480,5 

4440,5 

970,6 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

2590,7 

2040,7 

1168,6 

550 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

9602,5 

9273,5 

2793 

329 

080701 

Санітарно-епідеміологічні станції 

414,5 

414,5 

205,6 

  

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

15791,2 

9137,1 

4170,6 

6654,1 

  

Всього: 

42076,5 

33572,8 

12902,4 

8503,7 

634 

Національне агентство України з питань розвитку та європейської інтеграції 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1049 

1049 

555,7 

  

  

Всього: 

1049 

1049 

555,7 

  

635 

Національний інститут стратегічних досліджень при Раді Національної безпеки і оборони 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

2400 

2400 

  

  

  

Всього: 

2400 

2400 

  

  

636 

Національна комісія радіаційного захисту населення 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

86,5 

86,5 

26 

  

  

Всього: 

86,5 

86,5 

26 

  

638 

Національне космічне агентство України при Кабінеті Міністрів України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

618 

618 

299,9 

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

70 

70 

  

  

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

1711,3 

1711,3 

212,2 

  

180101 

Фінансування Загальнодержавної (Національної) космічної програми 

69953,1 

69953,1 

  

  

180102 

Утримання Національного центру управління та випробувань космічних засобів 

32747,7 

32747,7 

10542,5 

  

  

Всього: 

105100,1 

105100,1 

11054,6 

  

640 

Національний координаційний центр реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку 

050502 

Національний координаційний центр адаптації військовослужбовців, звільнених у запас 

450 

450 

182,3 

  

  

Всього: 

450 

450 

182,3 

  

642 

Національне бюро розслідувань України 

061006 

Національне бюро розслідувань 

5000 

 

  

Всього: 

5000 

 

643 

Національна рада соціального партнерств 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

92,7 

87,5 

23,4 

5,2 

  

Всього: 

92,7 

87,5 

23,4 

5,2 

644 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

659,9 

622,3 

353,9 

37,6 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

50 

  

  

50 

  

Всього: 

709,9 

622,3 

353,9 

87,6 

645 

Національний виставковий центр 

160902 

Фінансування Національного виставкового центру 

300 

  

  

300 

  

Всього: 

300 

  

  

300 

648 

Пенсійний фонд України 

090101 

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сім'ям 

741015 

741015 

  

  

090102 

Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фонду України на розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 

134988 

134988 

  

  

  

Всього: 

876003 

876003 

  

  

649 

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

343,9 

333,8 

144 

10,1 

  

Всього: 

343,9 

333,8 

144 

10,1 

650 

Рада Національної безпеки і оборони України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

2560,4 

2175,4 

933,9 

385 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

874 

874 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

2500 

2500 

  

  

  

Всього: 

5934,4 

5549,4 

933,9 

385 

651 

Рахункова палата 

010104 

Апарат Рахункової палати 

7932,3 

3239,1 

1448,4 

4693,2 

  

Всього: 

7932,3 

3239,1 

1448,4 

4693,2 

652 

Служба безпеки України 

030104 

Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади 

1320 

1320 

  

  

060601 

Поточне утримання Служби безпеки України 

224350 

219350 

125000 

5000 

060602 

Антитерористичний центр Служби безпеки України 

11000 

7028 

852,4 

3972 

060603 

Матеріально-технічне забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

3000 

3000 

  

  

061004 

Зведений бюджет розвідувальних органів 

8300 

6869 

3923 

1431 

  

Всього: 

247970 

237567 

129775,4 

10403 

654 

Національна Академія наук України 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

112821,1 

112821,1 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

33333 

33333 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

3626 

3626 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

16675 

16675 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

1200,7 

1143,3 

425,9 

57,4 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

211,9 

181,2 

33,5 

30,7 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

1154,5 

1154,5 

114,7 

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

36,2 

33,8 

18,8 

2,4 

080101 

Лікарні 

5525 

5172,4 

1253,5 

352,6 

  

Всього: 

174583,4 

174140,3 

1846,4 

443,1 

655 

Академія педагогічних наук України 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

8000 

8000 

  

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

1259,7 

1199,7 

711,5 

60 

110202 

Музеї і виставки 

54 

54 

24,8 

  

  

Всього: 

9313,7 

9253,7 

736,3 

60 

656 

Академія медичних наук України 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

7005 

7005 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

4549 

4549 

  

  

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

371 

371 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

298 

298 

  

  

080202 

Клініки науково-дослідних інститутів 

85340 

68750 

19750 

16590 

  

Всього: 

97563 

80973 

19750 

16590 

657 

Академія мистецтв України 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

416 

416 

  

  

  

Всього: 

416 

416 

  

  

658 

Академія правових наук України 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

1549 

1549 

  

  

  

Всього: 

1549 

1549 

  

  

659 

Українська Академія аграрних наук 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

39790 

39790 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

24982 

24982 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

1476 

1476 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

1708,4 

1708,4 

951,6 

  

160102 

Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель 

  

  

160302 

Державна програма селекції в тваринництві 

3388 

3388 

  

  

160307 

Державна програма селекції в рослинництві 

1400 

1400 

  

  

161013 

Інші бюджетні установи агропромислового комплексу 

190 

190 

86,8 

  

200600 

Збереження природно-заповідного фонду 

1500 

1282 

524 

218 

  

Всього: 

74437,4 

74219,4 

1562,4 

218 

660 

Управління державної охорони України 

061001 

Управління державної охорони 

18501,4 

18501,4 

11800 

  

  

Всього: 

18501,4 

18501,4 

11800 

  

661 

Фонд державного майна України 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

8338,7 

8338,7 

5338,3 

  

  

Всього: 

8338,7 

8338,7 

5338,3 

  

662 

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні 

010606 

Утримання Фонду сприяння становленню місцевого та регіонального самоврядування 

172,6 

172,6 

65 

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

50 

50 

  

  

  

Всього: 

222,6 

222,6 

65 

  

666 

Українська Академія державного управління при Президентові України 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

812 

812 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

309 

309 

  

  

070701 

Заклади післядипломної освіти III - IV рівня акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 

8143,8 

6441,8 

2347,4 

1702 

  

Всього: 

9264,8 

7562,8 

2347,4 

1702 

667 

Український науково-технологічний центр 

030206 

Утримання УНТЦ по зобов'язаннях Уряду  

290 

290 

4,5 

  

  

Всього: 

290 

290 

4,5 

  

672 

Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву 

211,5 

171,5 

41,7 

40 

  

Всього: 

211,5 

171,5 

41,7 

40 

673 

Центральна виборча комісія 

250201 

Вибори Президента України 

100000 

100000 

  

  

250206 

Утримання Центральної виборчої комісії 

2188,6 

2188,6 

623 

  

  

Всього: 

102188,6 

102188,6 

623 

  

681 

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

9267 

8107 

3061,8 

1160 

  

Всього: 

9267 

8107 

3061,8 

1160 

682 

Український національний комітет молодіжних організацій 

091106 

Інші видатки 

9000 

9000 

  

  

  

Всього: 

9000 

9000 

  

  

700 

Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот" 

080101 

Лікарні 

2500 

1900 

415 

600 

  

Всього: 

2500 

1900 

415 

600 

702 

Державне авіапідприємство "Україна" 

170401 

Державне авіапідприємство "Україна" 

8400 

8400 

  

  

  

Всього: 

8400 

8400 

  

  

705 

Консорціум "Укрфітотерапія" 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

144 

144 

  

  

  

Всього: 

144 

144 

  

  

706 

Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд" 

080400 

Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри, тощо, які не мають ліжкового фонду) 

91 

91 

56,6 

  

  

Всього: 

91 

91 

56,6 

  

708 

Українська державна корпорація "Укрбудматеріали" 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

66 

66 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

185 

185 

  

  

  

Всього: 

251 

251 

  

  

711 

Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів в "Укрмедприлад" 

040202 

Фінансування наукової частини державних, міжгалузевих та галузевих програм 

1143 

1143 

  

  

  

Всього: 

1143 

1143 

  

  

712 

Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України" 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

525,9 

525,9 

310,1 

  

080101 

Лікарні 

762 

762 

336 

  

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

1141 

1141 

644 

  

  

Всього: 

2428,9 

2428,9 

1290,1 

  

713 

Український Державний концерн місцевої промисловості "Укрмісцевпром" 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1237,9 

1237,9 

717,6 

  

  

Всього: 

1237,9 

1237,9 

717,6 

  

715 

Виробниче об'єднання "Укрводшлях" 

170201 

Українське державне підприємство "Укрводшлях" 

6520 

6520 

  

  

  

Всього: 

6520 

6520 

  

  

716 

Український союз об'єднань обслуговування населення "Укрсоюзсервіз" 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

807,6 

807,6 

369 

  

  

Всього: 

807,6 

807,6 

369 

  

717 

Українська корпорація "Укрбуд" 

040203 

Фінансування державних контрактів 

60 

60 

  

  

  

Всього: 

60 

60 

  

  

718 

Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка) 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

2249,9 

2249,9 

1367,4 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

1627,9 

1627,9 

1012,2 

  

  

Всього: 

3877,8 

3877,8 

2379,6 

  

800 

Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

220 

220 

  

  

  

Всього: 

220 

220 

  

  

801 

Головна Рада українського товариства охорони пам'яток історії та культури 

110202 

Музеї і виставки 

1100 

1100 

300,2 

  

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

250 

250 

  

  

  

Всього: 

1350 

1350 

300,2 

  

804 

Національний комітет Товариства Червоного Хреста України 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

5736 

5736 

3852,1 

  

  

Всього: 

5736 

5736 

3852,1 

  

805 

Профспілкове спортивне товариство "Україна" 

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2900 

2900 

2024,6 

  

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

200 

200 

  

  

  

Всього: 

3100 

3100 

2024,6 

  

806 

Рада профспілки залізничників та транспортних будівельників України 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

202 

202 

146,9 

  

  

Всього: 

202 

202 

146,9 

  

807 

Всеукраїнська музична спілка 

110101 

Творчі спілки 

257 

257 

  

  

  

Всього: 

257 

257 

  

  

808 

Спілка архітекторів України 

110101 

Творчі спілки 

20 

20 

  

  

  

Всього: 

20 

20 

  

  

809 

Спілка композиторів України 

110101 

Творчі спілки  

450 

450 

  

  

  

Всього: 

450 

450 

  

  

810 

Спілка письменників України 

110101 

Творчі спілки 

449 

449 

  

  

  

Всього: 

449 

449 

  

  

811 

Спілка художників України 

110101 

Творчі спілки 

380 

380 

  

  

  

Всього: 

380 

380 

  

  

812 

Спілка фотохудожників України 

110101 

Творчі спілки 

70 

70 

  

  

  

Всього: 

70 

70 

  

  

813 

Спілка театральних діячів України 

110101 

Творчі спілки 

365 

365 

  

  

  

Всього: 

365 

365 

  

  

814 

Спілка майстрів народного мистецтва України 

110101 

Творчі спілки 

189 

189 

  

  

  

Всього: 

189 

189 

  

  

816 

Спілка кінематографістів України 

110101 

Творчі спілки 

96 

96 

  

  

  

Всього: 

96 

96 

  

  

817 

Спілка журналістів України 

110101 

Творчі спілки 

111 

111 

  

  

  

Всього: 

111 

111 

  

  

819 

Туристсько-спортивна спілка України 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

550 

550 

272,7 

  

  

Всього: 

550 

550 

272,7 

  

820 

Українська спілка ветеранів Афганістану 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

1400 

1400 

  

  

  

Всього: 

1400 

1400 

  

  

821 

Українська спілка учасників війни 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

60 

60 

  

  

  

Всього: 

60 

60 

  

  

822 

Союз організацій інвалідів України 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

50 

50 

  

  

  

Всього: 

50 

50 

  

  

823 

Товариство сприяння обороні України 

050505 

Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України 

12216,9 

12216,9 

4000 

  

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

100 

100 

  

  

130206 

Інші видатки 

1950 

1950 

971,2 

  

  

Всього: 

14266,9 

14266,9 

4971,2 

  

824 

Товариство зв'язків з українцями за межами України 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

200 

200 

  

  

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

50 

50 

  

  

  

Всього: 

250 

250 

  

  

825 

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України 

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

500 

500 

  

  

130202 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

100 

100 

  

  

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2266 

2266 

1648 

  

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

1354 

1354 

1063,1 

  

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

770 

770 

  

  

  

Всього: 

4990 

4990 

2711,1 

  

826 

Фізкультурно-спортивне товариство "Колос" 

130201 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

1004 

1004 

  

  

130202 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

200 

200 

  

  

130203 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

6266,4 

6166,4 

4248,5 

100 

130204 

Утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій 

79,6 

79,6 

57,9 

  

130205 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

300 

300 

  

  

  

Всього: 

7850 

7750 

4306,4 

100 

828 

Українське товариство сліпих 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

141 

141 

  

  

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

8000 

8000 

  

  

  

Всього: 

8141 

8141 

  

  

829 

Українське товариство глухих 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

2300 

2300 

  

  

  

Всього: 

2300 

2300 

  

  

830 

Український центр творчості дітей та юнацтва 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30 

30 

  

  

  

Всього: 

30 

30 

  

  

831 

Українська організація інвалідів війни та збройних сил 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

30 

30 

  

  

  

Всього: 

30 

30 

  

  

832 

Українська рада ветеранів війни та праці 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

60 

60 

  

  

  

Всього: 

60 

60 

  

  

834 

Палац мистецтв "Український дім" при Кабінеті Міністрів України 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші заходи та заклади по мистецтву 

500 

400 

  

100 

  

Всього: 

500 

400 

  

100 

835 

Центральний комітет профспілки авіапрацівників 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

58 

58 

42 

  

  

Всього: 

58 

58 

42 

  

851 

Видавництво "Преса України" 

070101 

Дошкільні заклали освіти 

190,2 

190,2 

98,8 

  

  

Всього: 

190,2 

190,2 

98,8 

  

852 

Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства транспорту України 

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

891,6 

891,6 

453,3 

  

080101 

Лікарні 

92955,2 

92955,2 

49712,9 

  

080203 

Пологові будинки 

947,1 

947,1 

494,6 

  

080208 

Станції переливання крові 

999,9 

999,9 

550,5 

  

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

7032,3 

7032,3 

4354,6 

  

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

569 

569 

332,9 

  

080600 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

724,2 

724,2 

506,3 

  

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

342,3 

342,3 

228,2 

  

  

Всього: 

104461,6 

104461,6 

56633,3 

  

853 

Відділ навчальних закладів Укрзалізниці 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

20887,4 

20567 

8557,8 

320,4 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

158,2 

158,2 

110 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

5076,2 

4926,2 

2433,6 

150 

070702 

Інші заклади і заходи післядипломної освіти 

10,9 

10,9 

7,4 

  

070802 

Методична робота, інші заходи по народній освіті 

77,7 

77,7 

52 

  

  

Всього: 

26210,4 

25740 

11160,8 

470,4 

854 

Київський університет імені Тараса Шевченка 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

4626 

4626 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

356 

356 

  

  

040203 

Фінансування державних контрактів 

74 

74 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

116,2 

116,2 

41,6 

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

28845,4 

27845,4 

10577,8 

1000 

  

Всього: 

34017,6 

33017,6 

10619,4 

1000 

861 

Національний аграрний університет 

040101 

Фундаментальні дослідження наукових установ 

400 

400 

  

  

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

896 

896 

  

  

070101 

Дошкільні заклади освіти 

156,4 

156,4 

50,9 

  

070601 

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

3967,1 

3823,1 

1781,8 

144 

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

12323,1 

11513,1 

4555,2 

810 

  

Всього: 

17742,6 

16788,6 

6387,9 

954 

862 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

040201 

Фінансування пошукових та прикладних розробок 

157 

157 

  

  

070602 

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації 

6653,7 

5441,4 

2451,7 

1212,3 

  

Всього: 

6810,7 

5598,4 

2451,7 

1212,3 

863 

Національна кінематика України 

110300 

Кінематографія 

600 

600 

  

  

  

Всього: 

600 

600 

  

  

865 

Редакція газети "Урядовий кур'єр" 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

1000 

1000 

  

  

  

Всього: 

1000 

1000 

  

  

868 

Державний комітет України з питань розвитку підприємництва 

010203 

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів 

1458,5 

1458,5 

830,1 

  

  

Всього: 

1458,5 

1458,5 

830,1 

  

873 

Місцеві державні адміністрації 

010204 

Місцеві державні адміністрації 

178066,2 

178066,2 

101822,3 

  

  

Всього: 

178066,2 

178066,2 

101822,3 

  

881 

Всеукраїнська спілка кобзарів 

110101 

Творчі спілки 

200 

200 

  

  

  

Всього: 

200 

200 

  

  

882 

Національна ліга українських композиторів 

110101 

Творчі спілки 

100 

100 

  

  

  

Всього: 

100 

100 

  

  

  

Всього: 

25135260,8 

22607842,7 

3677563,6 

2238561,5 

(додаток N 2  із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 29.06.99 р. N 776-XIV)

 

Нормативи щоденних відрахувань від податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених частиною третьою статті 48 цього Закону, для перерахування сум дотацій республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам в обсягах, визначених у статті 7 цього Закону

 

Нормативи щоденних відрахувань 

Автономна Республіка Крим 

29 

Вінницька 

85 

Волинська 

100 

Дніпропетровська 

Донецька 

Житомирська 

100 

Закарпатська 

100 

Запорізька 

11 

Івано-Франківська 

75 

Київська 

50 

Кіровоградська 

100 

Луганська 

29 

Львівська 

24 

Миколаївська 

14 

Одеська 

10 

Полтавська 

Рівненська 

55 

Сумська 

12 

Тернопільська 

90 

Харківська 

Херсонська 

82 

Хмельницька 

80 

Черкаська 

34 

Чернівецька 

60 

Чернігівська 

24 

м. Севастополь 

14. 

____________

Опрос