Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики

ВС УССР
Регламент от 25.03.1980 № 23-X
редакция действует с 21.08.1987

РЕГЛАМЕНТ
Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президії Верховної Ради Української РСР
 від 21 серпня 1987 року N 4453-XI

Глава I
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Відповідно до Конституції Української РСР Верховна Рада Української РСР є найвищим органом державної влади Української РСР, правомочним вирішувати всі питання, віднесені Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР до відання Української РСР.

Порядок діяльності Верховної Ради Української РСР і її органів визначається цим Регламентом та іншими законами Української РСР, які видаються на основі Конституції Української РСР.

Стаття 2. Діяльність Верховної Ради Української РСР грунтується на колективному, вільному, діловому обговоренні і вирішенні питань, гласності, регулярній звітності перед Верховною Радою Української РСР утворюваних нею органів, широкому залученні громадян до управління державними і громадськими справами, постійному врахуванні громадської думки.

Постійний і ефективний характер діяльності Верховної Ради Української РСР забезпечується роботою її сесій, Президії Верховної Ради Української РСР, комісій Верховної Ради Української РСР, депутатів.

Стаття 3. Здійснення Верховною Радою Української РСР своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата Верховної Ради Української РСР. Депутат здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутатові Верховної Ради Української РСР забезпечуються умови для безперешкодного і ефективного здійснення його прав і обов'язків, установлених Конституцією СРСР, Конституцією Української РСР, Законом СРСР про статус народних депутатів в СРСР та іншими законодавчими актами СРСР і Української РСР.

Глава II
СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 4. Сесії Верховної Ради Української РСР скликаються Президією Верховної Ради Української РСР двічі на рік.

Позачергові сесії скликаються Президією Верховної Ради Української РСР з її ініціативи, а також за пропозицією не менш як третини депутатів Верховної Ради Української РСР. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в Президію Верховної Ради Української РСР із зазначенням питань, які вносяться на її розгляд.

Новообрана Верховна Рада Української РСР скликається Президією Верховної Ради Української РСР попереднього складу не пізніш як через два місяці після виборів.

Стаття 5. Президія Верховної Ради Української РСР заздалегідь повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення сесії Верховної Ради Української РСР, а також про питання, які вносяться на її розгляд.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР про скликання сесії Верховної Ради Української РСР публікується, як правило, не пізніш як за тридцять днів до її відкриття.

Повідомлення про питання, які передбачається внести на розгляд Верховної Ради Української РСР, за рішенням Президії Верховної Ради Української РСР може публікуватись для загального відома.

Повідомлення про місце і час проведення засідань Верховної Ради Української РСР, а також про місце і час реєстрації депутатів, які прибувають на сесію, публікується в газетах "Радянська Україна", "Правда Украины" та інших газетах, передається по телебаченню і радіо. В разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це в Президію Верховної Ради Української РСР.

Стаття 6. Сесія Верховної Ради Української РСР складається з засідань Верховної Ради Української РСР, а також засідань постійних та інших комісій Верховної Ради Української РСР, що проводяться в період між ними. Сесія відкривається і закривається на засіданнях Верховної Ради Української РСР.

Стаття 7. Для попереднього обговорення порядку денного сесії, порядку її роботи та інших питань, зв'язаних з організацією проведення сесії Верховної Ради Української РСР, скликається Рада Старійшин Верховної Ради Української РСР.

Рада Старійшин складається з представників груп депутатів, обраних по виборчих округах, утворених на території областей і міст республіканського підпорядкування, при цьому від кожних шести депутатів до складу Ради Старійшин виділяється один представник.

Перше засідання Ради Старійшин новообраної Верховної Ради Української РСР скликається і проводиться Президією Верховної Ради Української РСР, наступні засідання - Головою Верховної Ради Української РСР.

Стаття 8. Верховна Рада Української РСР обирає Голову Верховної Ради і чотирьох його заступників. Обрання Голови Верховної Ради і його заступників провадиться на першій сесії новообраної Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР керує засіданнями Верховної Ради Української РСР і відає її внутрішнім розпорядком.

На першій сесії новообраної Верховної Ради Української РСР перше засідання Верховної Ради відкриває за дорученням Ради Старійшин один з найстаріших депутатів, який веде засідання до обрання Голови Верховної Ради.

Заступники Голови Верховної Ради Української РСР за дорученням Голови Верховної Ради головують на засіданнях Верховної Ради, а під час відсутності Голови виконують його функції в порядку черговості.

Стаття 9. Верховна Рада Української РСР за поданням обираної нею Мандатної комісії приймає рішення про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними.

Стаття 10. Засідання Верховної Ради Української РСР проводяться, якщо на них присутня більшість від загальної кількості депутатів Верховної Ради Української РСР. Перед кожним засіданням провадиться реєстрація депутатів, які прибули на засідання.

Стаття 11. В усіх питаннях, що розглядаються на засіданнях Верховної Ради Української РСР, депутат Верховної Ради Української РСР користується правом ухвального голосу.

Депутат Верховної Ради Української РСР має право обирати і бути обраним до органів Верховної Ради Української РСР, брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на сесії питань, пропозиції щодо персонального складу утворюваних Верховною Радою Української РСР органів та кандидатур службових осіб, які обираються або призначаються Верховною Радою Української РСР, звертатись із запитами, ставити запитання, давати довідки, а також користується іншими правами відповідно до Конституції СРСР, Конституції Української РСР, Закону СРСР про статус народних депутатів в СРСР, цього Регламенту та інших законів СРСР і Української РСР.

Стаття 12. Верховна Рада Української РСР, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить протягом дня два засідання: ранкове - з 10 години до 14 години і вечірнє - з 16 години до 18 години.

Стаття 13. Порядок денний сесії Верховної Ради Української РСР і порядок роботи сесії обговорюються і затверджуються на першому засіданні Верховної Ради Української РСР.

Депутат Верховної Ради Української РСР має право пропонувати питання для розгляду на сесії, вносити пропозиції щодо порядку денного і порядку роботи сесії.

Стаття 14. Час для доповідей, співдоповідей і заключного слова встановлюється Головою Верховної Ради Української РСР за погодженням з доповідачами і співдоповідачами.

Заяви про надання слова для виступу в дебатах подаються на ім'я Голови Верховної Ради Української РСР. Для виступу в дебатах надається у перший раз до 15 хвилин, у другий раз - до 5 хвилин. Для виступу щодо порядку ведення засідання, щодо мотивів голосування і для довідок надається до 5 хвилин.

Головуючий може в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу.

Стаття 15. Дебати припиняються за рішенням Верховної Ради Української РСР. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про кількість тих, що записалися для виступу, і тих, що виступили.

Після припинення дебатів доповідачі і співдоповідачі мають право виступити з заключним словом.

Стаття 16. Засідання Верховної Ради Української РСР є відкритими.

На засідання запрошуються представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення, радіо, а також інші особи.

Особи, які входять до складу Ради Міністрів Української РСР, Голова Верховного Суду Української РСР, Прокурор Української РСР і Головний державний арбітр Української РСР, якщо вони не є депутатами Верховної Ради Української РСР, беруть участь у засіданнях Верховної Ради Української РСР з правом дорадчого голосу.

(частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

За рішенням Верховної Ради Української РСР може бути проведено закрите засідання.

Глава III
ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 17. Відповідно до Конституції Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР є постійно діючим органом Верховної Ради Української РСР, який підзвітний їй в усій своїй діяльності і здійснює у межах, передбачених Конституцією, функції найвищого органу державної влади Української РСР у період між її сесіями.

Стаття 18. Президія Верховної Ради Української РСР обирається з числа депутатів на першій сесії новообраної Верховної Ради Української РСР.

При обранні Президії Верховної Ради Української РСР проводиться голосування спочатку по кандидатурі Голови Президії Верховної Ради Української РСР, потім по кандидатурах заступників Голови, Секретаря Президії і членів Президії Верховної Ради Української РСР - по кожній кандидатурі або в іншому порядку за рішенням Верховної Ради Української РСР.

Стаття 19. Засідання Президії Верховної Ради Української РСР скликає і веде Голова Президії Верховної Ради Української РСР.

За дорученням Голови Президії Верховної Ради Української РСР вести засідання Президії може один з заступників Голови Президії Верховної Ради Української РСР.

У засіданнях Президії Верховної Ради Української РСР можуть брати участь з правом дорадчого голосу Голова Ради Міністрів Української РСР, Голова Верховної Ради Української РСР, голови комісій Верховної Ради Української РСР, Голова Комітету народного контролю Української РСР, Голова Верховного Суду Української РСР, Прокурор Української РСР, Головний державний арбітр Української РСР і на запрошення Президії Верховної Ради Української РСР - представники інших державних органів "і" громадських організацій.

(частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Особам, які входять до складу Президії Верховної Ради Української РСР, а також іншим особам, які беруть участь у її засіданнях, заздалегідь повідомляється про питання, що їх передбачається розглянути на засіданні, і надаються необхідні матеріали.

Стаття 20. Розгляд Президією Верховної Ради Української РСР питань, зв'язаних із внесенням змін до чинних законодавчих актів Української РСР, утворенням і ліквідацією міністерств та державних комітетів Української РСР, тлумаченням законів Української РСР, здійсненням керівництва діяльністю місцевих Рад народних депутатів, зміною адміністративно-територіального поділу Української РСР, присвоєнням почесних звань Української РСР та нагородженням Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, прийомом до громадянства Української РСР, амністією і помилуванням громадян, засуджених судами Української РСР, із здійсненням інших повноважень Президії, провадиться в порядку, що визначається Президією Верховної Ради Української РСР відповідно до Конституції Української РСР, цього Регламенту та інших законів.

Рішення Президії Верховної Ради Української РСР приймаються більшістю від загального складу Президії Верховної Ради Української РСР.

Стаття 21. Для підготовки пропозицій у питаннях, що розглядаються, Президія Верховної Ради Української РСР утворює в разі необхідності постійні і тимчасові комісії із свого складу, з числа депутатів Верховної Ради Української РСР, а також представників державних органів, громадських організацій, трудових колективів, наукових установ.

Стаття 22. Президія Верховної Ради Української РСР вносить на затвердження Верховної Ради Української РСР на її черговій сесії прийняті в період між сесіями Верховної Ради Української РСР укази, які, згідно з Конституцією Української РСР, підлягають поданню на затвердження Верховної Ради Української РСР.

Стаття 23. Президія Верховної Ради Української РСР у зв'язку із скликанням і проведенням сесії Верховної Ради Української РСР:

1) забезпечує підготовку до розгляду Верховною Радою Української РСР проектів законів та інших питань, внесених у Верховну Раду Української РСР в період між сесіями, організує планування роботи по підготовці проектів законів;

2) попередньо розглядає пропозиції про порядок денний і порядок роботи сесії Верховної Ради Української РСР;

3) надає депутатам Верховної Ради Української РСР проекти законів, постанов та інші необхідні матеріали з питань, що розглядаються на сесії Верховної Ради Української РСР;

4) забезпечує опублікування законів та інших актів, прийнятих Верховною Радою Української РСР;

5) вирішує інші питання, зв'язані із скликанням і проведенням сесій Верховної Ради Української РСР.

Стаття 24. Президія Верховної Ради Української РСР у зв'язку з координацією діяльності постійних комісій Верховної Ради Української РСР:

1) у разі необхідності передає в постійні комісії Верховної Ради для попереднього або додаткового розгляду проекти законів та інших актів Верховної Ради Української РСР або Президії Верховної Ради Української РСР, а також інші питання, заслуховує повідомлення постійних комісій про підготовлені ними висновки і пропозиції;

2) вживає необхідних заходів для організації спільної роботи постійних комісій при підготовці і розгляді питань, що належать до відання кількох постійних комісій;

3) дає доручення і рекомендації постійним комісіям про розроблення проектів законів, у питаннях здійснення контролю за діяльністю державних органів і організацій, про підготовку інших питань;

4) розглядає пропозиції, внесені постійними комісіями в Президію Верховної Ради Української РСР;

5) заслуховує повідомлення державних і громадських органів, установ та організацій про результати розгляду рекомендацій постійних комісій і вжиті по них заходи;

6) подає допомогу постійним комісіям в організації їх роботи.

Стаття 25. Президія Верховної Ради Української РСР з метою сприяння депутатам Верховної Ради Української РСР в ефективному здійсненні ними своїх повноважень:

1) розглядає інформації депутатів про звіти перед виборцями, перед колективами і громадськими організаціями, які висунули їх кандидатами в депутати, а також пропозиції, заяви і повідомлення депутатів у питаннях, зв'язаних з депутатською діяльністю, і вживає по них необхідних заходів;

2) дає доручення депутатам про перевірку роботи державних органів, підприємств, установ та організацій у питаннях, що належать до відання Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР;

3) здійснює контроль за розглядом і реалізацією державними і громадськими органами, службовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях Верховної Ради Української РСР, а також за виконанням наказів виборців депутатам у питаннях, що належать до відання органів Української РСР;

4) забезпечує депутатів офіційними виданнями Верховної Ради Української РСР, необхідними довідковими та іншими матеріалами, інформує депутатів про реалізацію наказів виборців, про заходи, вжиті по зауваженнях і пропозиціях депутатів, висловлених на сесіях Верховної Ради Української РСР;

5) подає депутатам необхідну допомогу і сприяє обмінові досвідом їх роботи у виборчих округах.

Глава IV
КОМІСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 26. Відповідно до Конституції Української РСР Верховна Рада Української РСР обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до відання Верховної Ради Української РСР, а також для сприяння проведенню в життя законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради Української РСР і її Президії, контролю за діяльністю державних органів і організацій.

Верховна Рада Української РСР утворює, коли визнає за необхідне, слідчі, ревізійні та інші комісії в будь-якому питанні, віднесеному до відання Української РСР.

Стаття 27. Новообрана Верховна Рада Української РСР на першій сесії утворює Мандатну комісію, Комісію законодавчих передбачень, Комісію в закордонних справах, Планово-бюджетну комісію, а також постійні комісії в інших питаннях державного, господарського і соціально-культурного будівництва. Постійні комісії обираються на строк повноважень Верховної Ради Української РСР у складі голови і членів комісії. Кількісний склад постійних комісій визначає Верховна Рада.

До складу постійних комісій Верховної Ради Української РСР не можуть бути обрані Голова Верховної Ради Української РСР, його заступники, а також депутати, які входять до складу Президії Верховної Ради Української РСР, Ради Міністрів Української РСР, Комітету народного контролю Української РСР, Верховного Суду Української РСР, Прокурор Української РСР і Головний державний арбітр Української РСР.

(частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

При обранні постійних комісій Верховної Ради Української РСР голосування проводиться в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі, або в іншому порядку за рішенням Верховної Ради.

Протягом строку своїх повноважень Верховна Рада Української РСР може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу комісій.

Стаття 28. Постійні комісії Верховної Ради Української РСР є відповідальними перед Верховною Радою Української РСР і їй підзвітними.

Діяльність постійних комісій Верховної Ради Української РСР координується Президією Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР, відаючи внутрішнім розпорядком Верховної Ради, подає допомогу в організації роботи постійних комісій Верховної Ради Української РСР.

Стаття 29. Порядок діяльності постійних комісій Верховної Ради Української РСР визначається відповідно до Конституції Української РСР цим Регламентом, Положенням про постійні комісії Верховної Ради Української РСР, іншими законами Української РСР.

Порядок діяльності слідчих, ревізійних та інших комісій Верховної Ради Української РСР визначається Верховною Радою Української РСР при їх утворенні.

Глава V
УТВОРЕННЯ РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР - УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 30. Питання про утворення Ради Міністрів Української РСР - Уряду Української РСР - розглядається на засіданнях Верховної Ради Української РСР.

Стаття 31. Відповідно до Конституції Української РСР Рада Міністрів Української РСР складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою Української РСР на її першій сесії.

Верховна Рада Української РСР, розглянувши заяву Ради Міністрів Української РСР про складення повноважень, призначає Голову Ради Міністрів Української РСР і доручає йому подати Верховній Раді Української РСР пропозицію про персональний склад Ради Міністрів Української РСР. Водночас Верховна Рада Української РСР вирішує питання про продовження виконання Радою Міністрів Української РСР своїх обов'язків до утворення Верховною Радою Української РСР нової Ради Міністрів Української РСР.

Стаття 32. Верховна Рада Української РСР розглядає подану Головою Ради Міністрів Української РСР пропозицію про персональний склад Ради Міністрів Української РСР.

При утворенні Ради Міністрів Української РСР голосування проводиться по кожній кандидатурі, або по всіх кандидатурах одночасно, або в іншому порядку за рішенням Верховної Ради Української РСР.

У питанні про утворення Ради Міністрів Української РСР Верховна Рада Української РСР приймає постанову.

Президія Верховної Ради Української РСР у період між сесіями Верховної Ради Української РСР у питаннях звільнення з посади і призначення окремих осіб, які входять до складу Ради Міністрів Української РСР, видає укази.

Глава VI

УТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ РСР, ОБРАННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР, ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО ДЕРЖАВНОГО АРБІТРА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

(назва глави VI із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Стаття 33. Питання про утворення Комітету народного контролю Української РСР, обрання Верховного Суду Української РСР та призначення Головного державного арбітра Української РСР розглядаються на першій сесії новообраної Верховної Ради Української РСР.

(стаття 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Стаття 34. Комітет народного контролю Української РСР утворюється у складі Голови, першого заступника Голови, заступників Голови і членів Комітету народного контролю Української РСР.

При утворенні Комітету народного контролю Української РСР голосування проводиться по кожній кандидатурі, або по всіх кандидатурах одночасно, або в іншому порядку за рішенням Верховної Ради Української РСР.

Стаття 35. Верховний Суд Української РСР обирається у складі Голови, заступників Голови, членів і народних засідателів Верховного Суду Української РСР.

При обранні Верховного Суду Української РСР голосування проводиться по кожній кандидатурі, або по всіх кандидатурах одночасно, або в іншому порядку за рішенням Верховної Ради Української РСР.

При призначенні Головного державного арбітра Української РСР по його кандидатурі Верховною Радою Української РСР проводиться голосування.

(статтю 35 доповнено частиною третьою згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Стаття 36. У питаннях про утворення Комітету народного контролю Української РСР, обрання Верховного Суду Української РСР та призначення Головного державного арбітра Української РСР Верховна Рада Української РСР приймає постанови.

(стаття 36 із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Глава VII
РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ ЗАКОНІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА ІНШИХ ПИТАНЬ

Стаття 37. Проекти законів Української РСР та інші питання державного, господарського і соціально-культурного будівництва вносяться на розгляд Верховної Ради Української РСР органами, організаціями та особами, які мають відповідно до Конституції Української РСР право законодавчої ініціативи.

Стаття 38. Проекти законів, постанов та інших актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради Української РСР, подаються разом з необхідними обгрунтуваннями в Президію Верховної Ради Української РСР, а під час сесій можуть подаватися також Голові Верховної Ради Української РСР.

Стаття 39. Верховна Рада Української РСР, а в період між сесіями Президія Верховної Ради Української РСР можуть передати проект закону чи інше питання, внесене у Верховну Раду Української РСР, для попереднього або додаткового розгляду в одну або кілька комісій.

Комісії дають свій висновок щодо проекту закону чи іншого питання Верховній Раді Української РСР, Президії Верховної Ради Української РСР.

Верховна Рада Української РСР, а в період між сесіями Президія Верховної Ради Української РСР можуть запитати щодо проекту закону чи іншого питання думку Ради Міністрів Української РСР, відповідних державних і громадських органів та організацій.

Стаття 40. Проекти законів Української РСР та інші важливі питання державного життя республіки рішенням Верховної Ради Української РСР або Президії Верховної Ради Української РСР можуть бути винесені на народне обговорення. Проекти законів і відповідні матеріали з інших питань при винесенні їх на народне обговорення публікуються в газетах "Радянська Україна", "Правда Украины", інших республіканських газетах, а в разі необхідності - і в місцевій пресі.

Президія Верховної Ради Української РСР може також з власної ініціативи або за пропозицією постійних комісій Верховної Ради або органів, організацій та осіб, що внесли законопроект, прийняти рішення про опублікування проекту закону в спеціалізованих періодичних виданнях для обговорення громадськістю.

Пропозиції громадян, трудових колективів, установ і організацій, що надійшли в ході обговорення проектів законів та інших питань, розглядаються й узагальнюються в порядку, який визначається Верховною Радою Української РСР або її Президією, і доповідаються Верховній Раді Української РСР при розгляді проекту закону чи іншого питання на сесії.

Стаття 41. Обговорення проектів законів та інших питань, внесених на розгляд Верховної Ради Української РСР, проводиться відповідно до Конституції Української РСР і цього Регламенту.

Порядок обговорення проекту закону чи іншого питання визначається Верховною Радою Української РСР. Виходячи з характеру законопроекту, Верховна Рада може прийняти рішення про проведення спочатку загального, а потім постатейного обговорення проекту закону. Постатейне обговорення проводиться після прийняття рішення про схвалення основних положень законопроекту, якщо не буде прийнято іншої пропозиції.

Стаття 42. Орган або організація, що внесли законопроект чи інше питання на розгляд Верховної Ради Української РСР, призначають доповідача. Постійні та інші комісії Верховної Ради Української РСР можуть виділяти співдоповідачів у питаннях, які розглядаються на сесії. Про доповідачів і співдоповідачів повідомляється в Президію Верховної Ради Української РСР, а під час сесії - Голові Верховної Ради Української РСР.

Стаття 43. Поправки до проекту закону чи іншого акта можуть бути внесені депутатами в усній або письмовій формі. Поправки, внесені в письмовій формі, головуючий доводить до відома депутатів. На прохання депутата йому надається слово для обгрунтування внесеної ним поправки.

Поправки до проектів законів та інших актів ставляться на голосування. За рішенням Верховної Ради Української РСР поправки можуть бути передані для підготовки пропозицій щодо них у відповідні комісії. Пропозиції комісій ставляться на голосування на засіданні Верховної Ради. На вимогу депутата внесені ним поправки, попередньо розглянуті у відповідній комісії, також мають бути поставлені на голосування.

Верховна Рада Української РСР може доручити постійній комісії підготовку тексту проекту закону чи іншого акта з врахуванням внесених поправок або обрати з цією метою редакційну комісію. Проект в остаточній редакції подається на затвердження Верховної Ради Української РСР.

Стаття 44. Пропозиції і зауваження, крім поправок до проектів законів чи інших актів, висловлені на сесії Верховної Ради Української РСР депутатами, а також викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не дістали вирішення на сесії, надсилаються Президією Верховної Ради Української РСР відповідним державним і громадським органам, які про результати їх розгляду і вжиті заходи повідомляють у встановлений строк депутата, постійну комісію, а також Президію Верховної Ради Української РСР.

Стаття 45. Текст проекту закону чи іншого акта, обговорюваного на сесії, а також висновки комісій щодо проекту заздалегідь даються депутатам. Коли проект акта, який не має загальнонормативного характеру, не було вручено депутатам, він оголошується перед голосуванням.

За рішенням Верховної Ради Української РСР голосування проекту закону чи іншого акта може проводитись у цілому або спочатку постатейно, по розділах, по главах, а потім у цілому.

Стаття 46. Відповідно до Конституції Української РСР закон Української РСР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загальної кількості депутатів Верховної Ради Української РСР. Закон про внесення зміни до Конституції Української РСР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини від загальної кількості депутатів Верховної Ради Української РСР.

Постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР приймаються більшістю від загальної кількості депутатів Верховної Ради Української РСР.

Стаття 47. За рішенням Верховної Ради Української РСР проекти законів Української РСР та інші важливі питання державного життя республіки можуть бути поставлені на народне голосування (референдум). Про проведення референдуму Верховна Рада Української РСР приймає постанову.

Глава VIII
РОЗГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ПЛАНІВ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР, ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І ЗВІТІВ ПРО ЇХ ВИКОНАННЯ

Стаття 48. Державні плани економічного і соціального розвитку Української РСР, державний бюджет Української РСР і звіти про їх виконання, а також проекти відповідних законів і постанов вносяться у Верховну Раду Української РСР Радою Міністрів Української РСР не пізніш як за місяць до розгляду їх на сесії Верховної Ради Української РСР.

Державні плани економічного і соціального розвитку Української РСР, державний бюджет Української РСР і звіти про їх виконання передаються Президією Верховної Ради Української РСР для попереднього розгляду і підготовки висновків щодо них Планово-бюджетній та іншим постійним комісіям Верховної Ради.

Стаття 49. Верховна Рада Української РСР розглядає державні плани економічного і соціального розвитку Української РСР, державний бюджет Української РСР, звіти про виконання планів і виконання бюджету по доповідях Ради Міністрів Української РСР, висновках і співдоповідях Планово-бюджетної та інших постійних комісій Верховної Ради. Матеріали про план, бюджет і звіти про їх виконання, а також відповідні висновки постійних комісій заздалегідь вручаються депутатам.

Стаття 50. Державні плани економічного і соціального розвитку Української РСР і державний бюджет Української РСР затверджуються законами Української РСР.

Закон про державний бюджет Української РСР ставиться на голосування після затвердження Верховною Радою Української РСР загальної суми доходів і загальної суми видатків державного бюджету Української РСР, якщо Верховною Радою не буде прийнято іншого рішення.

По звітах про виконання державних планів економічного і соціального розвитку Української РСР і виконання державного бюджету Української РСР Верховна Рада Української РСР приймає постанови.

Глава IX
РОЗГЛЯД ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПИТАНЬ

Стаття 51. Верховна Рада Української РСР і Президія Верховної Ради Української РСР розглядають зовнішньополітичні питання, керуючись цілями, завданнями і принципами зовнішньої політики, визначеними Конституцією СРСР.

Стаття 52. Діяльність Президії Верховної Ради Української РСР, зв'язана з ратифікацією і денонсацією міжнародних договорів Української РСР, призначенням і відкликанням дипломатичних представників Української РСР в іноземних державах і при міжнародних організаціях і розглядом інших зовнішньополітичних питань, здійснюється відповідно до законодавчих актів СРСР і Української РСР.

Стаття 53. Верховна Рада Української РСР або Президія Верховної Ради Української РСР визначають склад делегацій, що їх вони направляють у зарубіжні країни, заслуховують їх звіти і повідомлення і приймають відповідні постанови.

Глава X
ЗДІЙСНЕННЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНСЬКОЇ РСР КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 54. Верховна Рада Української РСР безпосередньо і через утворювані нею органи здійснює контроль за додержанням і проведенням у життя державними і громадськими організаціями Конституції СРСР і Конституції Української РСР, законів СРСР та інших рішень Верховної Ради СРСР, законів Української РСР та інших рішень Верховної Ради Української РСР, за виконанням державних планів економічного і соціального розвитку і державного бюджету Української РСР, за діяльністю всіх підзвітних Верховній Раді Української РСР державних органів.

Стаття 55. Відповідно до Конституції Української РСР Рада Міністрів Української РСР регулярно звітує про свою роботу перед Верховною Радою Української РСР.

У період між сесіями Верховної Ради Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР може заслухувати доповіді Ради Міністрів Української РСР у питаннях її роботи.

Верховна Рада Української РСР, а в період між сесіями - Президія Верховної Ради Української РСР можуть також заслухувати звіти міністрів, голів державних комітетів Української РСР, інших членів Ради Міністрів Української РСР.

Стаття 56. Комітет народного контролю Української РСР не менш як один раз за період повноважень подає звіт про свою діяльність Верховній Раді Української РСР, систематично доповідає про неї Президії Верховної Ради Української РСР і в установленому законом порядку - Раді Міністрів Української РСР.

Стаття 57. Верховний Суд Української РСР не менш як один раз за період повноважень подає звіт про свою діяльність Верховній Раді Української РСР і систематично доповідає про неї Президії Верховної Ради Української РСР.

Головний державний арбітр Української РСР не менш як один раз за період повноважень подає звіт про діяльність Державного арбітражу Української РСР Верховній Раді Української РСР, систематично доповідає про неї Президії Верховної Ради Української РСР і з питань, що належать до компетенції Уряду Української РСР, - Раді Міністрів Української РСР.

(статтю 57 доповнено частиною другою згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Стаття 58. Запит до Ради Міністрів Української РСР, до міністрів і керівників інших органів, утворюваних Верховною Радою Української РСР, а також до керівників розташованих на території Української РСР підприємств, установ і організацій союзного підпорядкування в питаннях, віднесених до відання Української РСР, може бути внесений депутатом у письмовій чи усній формі.

Запит, внесений у письмовій формі, оголошується головуючим на засіданні Верховної Ради Української РСР.

Головуючий на засіданні негайно доводить запит до відома Голови Ради Міністрів Української РСР, міністра чи керівника іншого органу, або керівника підприємства, установи, організації союзного підпорядкування, до якого запит звернуто. Рада Міністрів Української РСР або службова особа, до якої звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на даній сесії Верховної Ради Української РСР.

Відповідь на запит заслухується на засіданні Верховної Ради Української РСР і може бути поставлена на обговорення. По відповіді на запит Верховна Рада Української РСР приймає постанову.

Запити, внесені постійними комісіями, розглядаються в порядку, встановленому цією статтею.

Стаття 59. Президія Верховної Ради Української РСР розглядає питання про додержання Конституції Української РСР державними і громадськими організаціями, службовими особами з власної ініціативи, за поданнями Ради Міністрів Української РСР, комісій Верховної Ради Української РСР, депутатів Верховної Ради Української РСР, Комітету народного контролю Української РСР, Верховного Суду Української РСР, Прокурора Української РСР, Головного державного арбітра Української РСР, обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів або їх виконавчих комітетів, громадських організацій в особі їх республіканських органів.

(частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президії Верховної Ради Української РСР від 21.08.87 р. N 4453-XI)

Про скасування постанови чи розпорядження Ради Міністрів Української РСР, рішення обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів у разі невідповідності їх законові Президія Верховної Ради Української РСР видає указ.

Стаття 60. Постійні комісії Верховної Ради Української РСР, беручи участь у здійсненні контролю за проведенням у життя законів СРСР і законів Української РСР, інших рішень Верховної Ради СРСР і її Президії, Верховної Ради Української РСР і її Президії, за діяльністю державних органів і організацій, розробляють пропозиції і приймають рекомендації, що підлягають обов'язковому розгляду відповідними державними і громадськими органами, установами і організаціями.

Глава XI
ОПУБЛІКУВАННЯ АКТІВ, ВИДАННЯ СТЕНОГРАФІЧНИХ ЗВІТІВ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 61. Закони Української РСР, постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР, укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР не пізніш як у семиденний строк після їх прийняття публікуються українською і російською мовами за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР.

Закони Української РСР, постанови та інші акти Верховної Ради Української РСР підлягають опублікуванню у "Відомостях Верховної Ради Української РСР" і в газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины", а укази і постанови Президії Верховної Ради Української РСР, які мають загальне значення, - у "Відомостях Верховної Ради Української РСР". Акти Президії Верховної Ради Української РСР, що потребують широкого і негайного обнародування, публікуються також у газетах "Радянська Україна" і "Правда Украины". Акти Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР можуть бути обнародувані також за допомогою інших засобів масової інформації.

Стаття 62. Протоколи засідань Верховної Ради Української РСР підписуються Головою Верховної Ради Української РСР або його заступником, який головував на засіданні.

Протоколи Президії Верховної Ради Української РСР підписуються Головою Президії Верховної Ради Української РСР і Секретарем Президії або Заступником Голови Президії, який головував на засіданні, і Секретарем Президії Верховної Ради Української РСР.

Оригінал закону, іншого акта Верховної Ради Української РСР або указу, постанови її Президії підписується Головою і Секретарем Президії Верховної Ради Української РСР.

Кожний акт, прийнятий Верховною Радою Української РСР або її Президією, заноситься в Державну книгу реєстрації актів Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР з наданням порядкового номера.

Стаття 63. У ході сесії Верховної Ради Української РСР депутатам даються бюлетені із стенографічним записом кожного засідання Верховної Ради.

Інформаційні повідомлення про засідання Верховної Ради Української РСР і Президії Верховної Ради Української РСР публікуються для загального відома.

Стенографічні звіти сесій Верховної Ради Української РСР видаються українською і російською мовами.

Глава XII
АПАРАТ І КОШТОРИС ВИТРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 64. Обслуговування діяльності Верховної Ради Української РСР і її Президії, комісій Верховної Ради Української РСР забезпечується апаратом Президії Верховної Ради Української РСР. Положення про апарат, його структура і штати затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.

Стаття 65. Кошторис витрат, зв'язаних з діяльністю Верховної Ради Української РСР і її органів, затверджується Президією Верховної Ради Української РСР.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

О. ВАТЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
25 березня 1980 року
N 23-X

 

Опрос