Идет загрузка документа (90 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украинской ССР "О поселковом Совете депутатов трудящихся Украинской ССР"

ВС УССР
Закон УССР от 13.12.1979 № 5439-IX
Утратил силу

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про селищну Раду депутатів трудящих Української РСР"

Закон втратив чинність
(згідно з Постановою Верховної Ради Української РСР
 від 8 грудня 1990 року N 534-XII)

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Внести до Закону Української РСР від 2 липня 1968 року "Про селищну Раду депутатів трудящих Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1968 р., N 28, ст. 178; 1973 р., N 15, ст. 110; 1973 р., N 45, ст. 404; 1975 р., N 19, ст. 249) зміни і доповнення, що випливають з Конституції СРСР, Конституції Української РСР та Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 листопада 1978 року "Про внесення змін і доповнень до Указу Президії Верховної Ради СРСР "Про основні права і обов'язки сільських і селищних Рад депутатів трудящих", та затвердити нову редакцію вказаного Закону.

 

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР

О. ВАТЧЕНКО

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м Київ
13 грудня 1979 року
N 5439-IX

 

 

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про селищну Раду народних депутатів Української РСР

Глава I
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 1. Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР селищна Рада народних депутатів є органом державної влади на об'єднуваній нею території.

Стаття 2. Селищна Рада народних депутатів обирається громадянами, які проживають на території даної Ради, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на два з половиною роки.

Порядок проведення виборів до селищної Ради визначається законами Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 3. Селищна Рада народних депутатів вирішує всі питання місцевого значення, виходячи з загальнодержавних інтересів та інтересів громадян, які проживають на території Ради.

Селищна Рада проводить у життя рішення вищестоящих державних органів, бере участь в обговоренні питань районного, міського, обласного, республіканського і загальносоюзного значення, вносить з цих питань свої пропозиції.

Стаття 4. Селищна Рада народних депутатів керує на своїй території державним, господарським і соціально-культурним будівництвом; затверджує плани економічного і соціального розвитку селища, селищний бюджет і звіти про їх виконання.

Селищна Рада здійснює керівництво підпорядкованими їй державними органами, підприємствами, установами і організаціями; забезпечує додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян; сприяє зміцненню обороноздатності країни.

Селищна Рада розглядає накази, схвалені зборами виборців, затверджує план заходів по виконанню наказів, враховує накази при розробленні планів економічного і соціального розвитку і складанні бюджету, організує виконання наказів виборців та інформує громадян про їх реалізацію.

Порядок внесення, розгляду, врахування і виконання наказів виборців визначається законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 5. Селищна Рада народних депутатів у межах своїх повноважень забезпечує комплексний економічний і соціальний розвиток на своїй території: здійснює контроль за роботою розташованих на цій території колгоспів та інших кооперативних організацій, додержанням законодавства підприємствами, установами і організаціями вищестоящого підпорядкування, координує і контролює їх діяльність у галузі землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення.

Селищна Рада в зазначених у цій статті питаннях заслуховує доповіді керівників колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, приймає по них рішення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів.

Стаття 6. Діяльність селищної Ради народних депутатів будується на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, регулярної звітності виконавчого комітету, інших створюваних Радою органів перед Радою і населенням, широкого залучення громадян до участі в їх роботі. Селищна Рада може заслуховувати повідомлення депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів.

Селищна Рада і створювані нею органи систематично інформують населення про свою роботу і прийняті рішення.

Селищна Рада працює в тісному контакті з трудовими колективами і громадськими організаціями колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території Ради, сприяє роботі місцевих добровільних товариств, керує органами громадської самодіяльності населення.

Стаття 7. Селищна Рада народних депутатів керується у своїй діяльності Конституцією СРСР і Конституцією Української РСР, цим Законом, іншими законами Союзу РСР і Української РСР, постановами та іншими актами Верховної Ради СРСР і Верховної Ради Української РСР, указами і постановами Президії Верховної Ради СРСР і Президії Верховної Ради Української РСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР і Ради Міністрів Української РСР, рішеннями вищестоящих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів.

Стаття 8. Селищна Рада народних депутатів приймає рішення в межах повноважень, наданих їй законодавством Союзу РСР і Української РСР, забезпечує їх виконання, здійснює контроль за проведенням рішень у життя.

Рішення селищної Ради є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території Ради колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також службовими особами і громадянами.

Селищна Рада та її виконавчий комітет в разі невиконання їх рішень керівниками підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування входять до відповідних вищестоящих органів з поданнями про накладення на цих керівників дисциплінарних стягнень аж до звільнення з посад, які вони займають. Про результати розгляду подань повинні бути повідомлені селищна Рада або її виконавчий комітет не пізніш як у місячний строк.

Стаття 9. У підпорядкуванні селищної Ради народних депутатів, крім селища міського типу, можуть бути і інші, економічно зв'язані між собою населені пункти, які становлять одну адміністративно-територіальну одиницю.

Стаття 10. Перетворення населених пунктів у селища міського типу, утворення, об'єднання, ліквідація селищної Ради, визначення і перенесення її адміністративного центру, найменування і перейменування селищної Ради, встановлення і зміна меж її території, населених пунктів, а також зміна підпорядкованості селищної Ради проводяться виконавчим комітетом обласної Ради народних депутатів, виходячи з економічної цілісності території, кількості населення та інтересів його обслуговування, з врахуванням думки відповідної селищної Ради.

Найменування і перейменування населених пунктів, перетворення селищ у міста проводяться Президією Верховної Ради Української РСР відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 11. Відповідно до Положення про Державний прапор Української РСР на будинку, де відбувається сесія селищної Ради народних депутатів, - на весь період сесії, а на будинку виконавчого комітету селищної Ради - постійно піднімається Державний прапор Української РСР.

Підняття Державного прапора СРСР на будинку виконавчого комітету селищної Ради проводиться в порядку, встановленому Положенням про Державний прапор СРСР.

Стаття 12. Селищна Рада народних депутатів користується правами юридичної особи і має гербову печатку за зразком, який затверджується Президією Верховної Ради Української РСР.

Глава II
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 13. В галузі планування, обліку і звітності селищна Рада народних депутатів:

1) затверджує поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку селища, організує і контролює їх виконання; затверджує звіти про виконання поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку селища; враховує при розробленні поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку селища накази виборців, пропозиції колективів підприємств, установ і організацій, а також громадських організацій;

2) затверджує поточні і перспективні виробничо-фінансові плани підпорядкованих підприємств, установ і організацій та контролює їх виконання;

3) бере участь у розгляді проектів планів колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій вищестоящого підпорядкування, розташованих на території Ради, в частині, що стосується землекористування, охорони природи, будівництва, благоустрою, розвитку житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, в необхідних випадках вносить свої пропозиції до відповідних вищестоящих органів;

4) одержує від виконавчого комітету вищестоящої Ради планові показники для колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій місцевого значення, розташованих на території Ради, і здійснює контроль за їх виконанням;

5) здійснює контроль за станом обліку і звітності на підпорядкованих їй підприємствах, в установах і організаціях; веде за встановленими формами погосподарські книги та облік населення і подає звіти до вищестоящих державних органів;

6) вимагає і одержує в разі необхідності від колгоспів, радгоспів, підприємств, установ і організацій місцевого значення, розташованих на території Ради, встановлені статистичні та інші дані про їх роботу.

Стаття 14. В галузі бюджетно-фінансової роботи селищна Рада народних депутатів:

1) затверджує селищний бюджет і організує його виконання; враховує при складанні селищного бюджету накази виборців; затверджує оборотну касову готівку по бюджету і поквартальний розподіл доходів і видатків; розподіляє бюджетні кошти по статтях видатків; в необхідних випадках пересуває бюджетні кошти з розділу в розділ, а також з статті в статтю (крім асигнувань на заробітну плату); затверджує звіт про виконання селищного бюджету;

2) затверджує кошториси установ, які перебувають на селищному бюджеті, забезпечує своєчасне їх фінансування, а також виплату в установлені строки заробітної плати працівникам цих установ; визначає розміри платежів у бюджет і фінансування з бюджету підвідомчих підприємств і організацій, здійснює контроль за раціональним і ощадливим витрачанням бюджетних коштів; вирішує питання про відкриття поточних рахунків в установах Державного банку СРСР або в державних трудових ощадних касах;

3) направляє додатково одержані при виконанні селищного бюджету кошти, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворюються на кінець року в результаті перевиконання доходів або економії по видатках, на фінансування підвідомчого господарства і соціально-культурних заходів, включаючи капітальні вкладення, на спорудження і ремонт будинку виконавчого комітету, придбання для нього інвентаря, обладнання і транспорту, а також ремонт цього транспорту (вилучення зазначених коштів у селищної Ради не допускається);

4) контролює надходження податкових, страхових та інших платежів від населення, сприяє на території Ради роботі державних трудових ощадних кас по прийманню зазначених платежів від населення;

5) здійснює контроль за своєчасним внесенням колгоспами, радгоспами, підприємствами і організаціями, розташованими на території Ради, платежів до селищного бюджету, а також відрахувань колгоспів до централізованого союзного фонду соціального забезпечення колгоспників і до централізованого союзного фонду соціального страхування колгоспників, заслуховує доповіді керівників колгоспів, радгоспів, підприємств і організацій з цих питань;

6) відповідно до законодавства надає пільги по місцевих податках і зборах, а також за попереднім висновком районних, міських фінансових органів - по сільськогосподарському податку;

7) приймає рішення про надання установами Державного банку СРСР у встановленому порядку грошових позичок на індивідуальне житлове будівництво в межах ліміту, виділеного селищній Раді;

8) сприяє роботі державних трудових ощадних кас і органів державного страхування;

9) організує самооподаткування сільського населення; забезпечує проведення за рахунок коштів самооподаткування заходів, затверджених загальними зборами (сходами) громадян, і звітує перед населенням про витрачання цих коштів;

10) перерозподіляє зайве майно і обладнання між установами і організаціями, що перебувають на селищному бюджеті.

Стаття 15. В галузі промисловості селищна Рада народних депутатів:

1) керує роботою підпорядкованих підприємств місцевої промисловості і забезпечує виконання ними виробничо-фінансових планів;

2) здійснює контроль за додержанням законодавства на промислових підприємствах вищестоящого підпорядкування, розташованих на території Ради;

3) подає допомогу розташованим на території Ради промисловим підприємствам у підвищенні ефективності виробництва і якості вироблюваної продукції, використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, підвищенні продуктивності праці, піднесенні матеріального і культурного рівня життя робітників і службовців, заслуховує з цих питань доповіді керівників підприємств, дає їм рекомендації, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції до виконавчого комітету вищестоящої Ради;

4) вживає заходів до розвитку виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів на базі місцевої сировини і відходів виробництва промислових підприємств, розташованих на території Ради, до переробки продуктів сільського господарства, розвитку народних промислів і ремесел; виявляє додаткові ресурси місцевої сировини, палива і в необхідних випадках вносить до вищестоящих органів пропозиції про їх використання;

5) сприяє електрифікації населених пунктів;

6) вживає заходів до розвитку риболовецького, мисливського та інших промислів.

Стаття 16. В галузі сільського господарства селищна Рада народних депутатів:

1) здійснює контроль за додержанням колгоспами, радгоспами, об'єднаннями та іншими сільськогосподарськими підприємствами і організаціями законодавства, своєчасним виконанням планів і зобов'язань перед державою;

2) подає допомогу колгоспам, радгоспам, об'єднанням та іншим сільськогосподарським підприємствам і організаціям у розвитку сільськогосподарського виробництва, виконанні виробничих планів, зобов'язань перед державою, в ефективному використанні земельних угідь, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, в організації і розвитку підсобних підприємств, підвищенні продуктивності праці і зміцненні трудової дисципліни, піднесенні матеріального і культурного рівня життя колгоспників, робітників і службовців радгоспів; сприяє громадянам у веденні підсобного господарства; заслуховує з цих питань доповіді правлінь колгоспів, директорів радгоспів, керівників бригад, ферм і відділків, розташованих на території Ради, дає їм рекомендації, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції до виконавчого комітету вищестоящої Ради;

3) подає до виконавчого комітету вищестоящої Ради зауваження і пропозиції по Статутах колгоспів, Статутах міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві, розташованих на території Ради; контролює додержання Статутів колгоспів, Статутів міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві;

4) сприяє розвитку міжгосподарських виробничих зв'язків, роботі міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві;

5) здійснює контроль за безпечним і правильним зберіганням і використанням автотранспорту і сільськогосподарської техніки, споруд, а також мінеральних добрив, отрутохімікатів, пального і мастил;

6) здійснює контроль за проведенням заходів по охороні посівів і насаджень колгоспів, радгоспів та інших державних і громадських господарств, за виконанням колгоспами, радгоспами, лісгоспами та іншими підприємствами, установами, організаціями і громадянами обов'язкових заходів по захисту рослин від шкідників і хвороб, по боротьбі з бур'янами, за додержанням правил по техніці безпеки при застосуванні хімічних засобів захисту і правил по карантину рослин;

7) здійснює контроль за ветеринарно-санітарним станом тваринницьких ферм колгоспів, радгоспів, інших підприємств і організацій, за додержанням громадянами ветеринарних правил тримання худоби, яка є в їх особистій власності, а також відповідно до законодавства - за додержанням карантинних правил і виконанням інших заходів по запобіганню і ліквідації заразних хвороб тварин;

8) контролює роботу заготівельних організацій на території Ради по закупівлях лишків сільськогосподарських продуктів.

Стаття 17. В галузі землекористування, використання і охорони вод, лісів, надр і охорони навколишнього середовища селищна Рада народних депутатів:

1) здійснює державний контроль за використанням усіх земель на території Ради;

2) здійснює контроль за додержанням всіма землекористувачами законодавства про землекористування, виконанням заходів по підвищенню родючості грунтів, боротьбі з їх ерозією, рекультивації порушених земель, їх зрошенню і осушенню, створенню полезахисних лісових насаджень;

3) приймає рішення про відведення земельних ділянок з земель селища, сільського населеного пункту в межах і в порядку, встановлених законодавством;

4) контролює правильне використання присадибних земель колгоспів і радгоспів, додержання норм присадибних земельних ділянок; вирішує земельні спори між громадянами;

5) розподіляє між підприємствами, установами, організаціями і громадянами ділянки під городи, сінокоси і пасовища з земель державного запасу, що виділяються селищній Раді у встановленому порядку; здійснює контроль за раціональним їх використанням;

6) в межах і в порядку, встановлених законодавством, здійснює державне управління і державний контроль у галузі використання і охорони вод, лісів і надр;

7) видає дозвіл на спеціальне водокористування; встановлює правила загального водокористування на об'єктах, що не перебувають у відособленому користуванні; встановлює правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення при нецентралізованому водопостачанні, встановлює зони санітарної охорони водних об'єктів; обмежує або забороняє використання підприємствами питної води в промислових цілях з водопроводів; вирішує спори про водокористування;

8) контролює додержання колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також громадянами встановленого порядку користування лісами, правил ведення лісового господарства, відтворення лісів, їх обліку і охорони, а також інших правил і норм, передбачених лісовим законодавством; сприяє проведенню заходів по розведенню і охороні державних і колгоспних лісів, лісомеліорації та лісовпорядкуванню, вносить в необхідних випадках пропозиції з цих питань до виконавчого комітету вищестоящої Ради; вирішує спори про лісокористування;

9) здійснює нагляд за правильною розробкою родовищ загальнопоширених корисних копалин, торфу і прісних підземних вод; забезпечує контроль за проведенням робіт по впорядкуванню та озелененню кар'єрних розробок і відвалів;

10) здійснює контроль за додержанням колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також громадянами законодавства про охорону природи, сприяє у здійсненні заходів по охороні навколишнього середовища, раціональному використанню, збереженню та відновленню природних ресурсів і тваринного світу; здійснює нагляд за додержанням встановлених правил мисливства і рибальства.

Стаття 18. В галузі будівництва, транспорту і зв'язку селищна Рада народних депутатів:

1) розглядає і вносить до виконавчого комітету вищестоящої Ради проекти планування і забудови населених пунктів, розташованих на території Ради; контролює додержання планів забудови; зупиняє будівництво, якщо воно проводиться з порушенням планів забудови населених пунктів;

2) здійснює контроль за ходом і якістю спорудження жилих будинків, соціально-культурних закладів і комунальних підприємств на території Ради; заслуховує доповіді керівників колгоспів, радгоспів, підприємств і будівельних організацій про хід будівництва цих об'єктів;

3) організує будівництво жилих будинків, комунальних підприємств і споруд за рахунок коштів, які виділяються місцевим Радам;

4) вирішує за погодженням з колгоспами, радгоспами, підприємствами та іншими організаціями, розташованими на території Ради, питання про спільне використання їх коштів, які виділяються на будівництво і ремонт об'єктів житлового, шляхового і комунального господарства, а також в необхідних випадках - про централізацію цих коштів;

5) організує будівництво і ремонт шляхів місцевого значення, мостів, переправних засобів, здійснює контроль за їх справним станом, залучає у встановленому порядку до проведення цих робіт колгоспи, радгоспи, підприємства та інші організації;

6) здійснює контроль за виконанням колгоспами, радгоспами, підприємствами та іншими організаціями планів будівництва і ремонту автомобільних шляхів; вживає заходів до благоустрою, озеленення шляхів і збереження насаджень, забезпечує встановлення дорожніх знаків у підпорядкованих їй населених пунктах та на роздоріжжях;

7) контролює роботу транспортних організацій по обслуговуванню населення автомобільним та іншими видами транспорту на території Ради;

8) дає розпорядження колгоспам, радгоспам, підприємствам, установам та іншим організаціям про надання транспорту для боротьби з стихійним лихом, пожежами, для транспортування хворих, виїздів медичних працівників до тяжкохворих та в інших виняткових випадках;

9) сприяє у здійсненні заходів по безпеці дорожнього руху;

10) здійснює контроль за роботою відділень і агентств зв'язку по обслуговуванню населення; подає допомогу органам зв'язку в розвитку місцевого телефонного і поштового зв'язку, телебачення і радіофікації, в ремонті та охороні лінійних споруд зв'язку.

Стаття 19. В галузі житлового, комунального господарства і благоустрою селищна Рада народних депутатів:

1) керує підвідомчим житловим і комунальним господарством; забезпечує правильну експлуатацію і схоронність жилих будинків, комунальних підприємств, адміністративних будинків та інших приміщень, що є у віддані Ради, організує їх капітальний і поточний ремонт; забезпечує правильне господарське використання підвідомчих нежилих приміщень;

2) контролює діяльність розташованих на території Ради колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій вищестоящого підпорядкування в галузі житлового і комунального господарства, правильне використання і схоронність належних їм житлового фонду, комунальних підприємств і споруд;

3) вживає заходів до розвитку комунального господарства, будівництва і введення в дію очисних споруд; сприяє впровадженню нових форм комунального обслуговування населення;

4) веде облік громадян, які мають потребу в житлі; здійснює контроль за станом обліку робітників і службовців, які мають потребу в житлі, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від підпорядкованості;

5) розподіляє житловий фонд, який є у віданні Ради; затверджує спільні рішення адміністрації і фабричних, заводських, місцевих комітетів професійних спілок про надання жилої площі в будинках державних, кооперативних та інших громадських організацій, за винятком випадків, передбачених законодавством;

6) вирішує питання технічної інвентаризації житлового фонду, комунальних підприємств, об'єктів зовнішнього благоустрою і призначених для забудови земель, а також періодичної паспортизації основних фондів житлово-комунального господарства;

7) вживає заходів до забезпечення паливом, освітленням, інвентарем закладів народної освіти, культури і охорони здоров'я, які перебувають на селищному бюджеті, до ремонту їх приміщень і створення необхідних житлово-побутових умов працівникам цих закладів, залучає колгоспи, радгоспи, підприємства та інші організації, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, за їх угодою до участі у виконанні зазначених заходів; вживає заходів до забезпечення населення паливом;

8) керує благоустроєм населених пунктів, залучає колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, до роботи по благоустрою; об'єднує за згодою колгоспів, радгоспів, підприємств та інших організацій кошти, які вони виділяють на благоустрій; здійснює контроль за благоустроєм виробничих територій; організує озеленення населених пунктів, вживає заходів до збереження зелених насаджень і догляду за ними, охорони водойм і місць відпочинку громадян; проводить відповідно до законодавства найменування і перейменування вулиць, площ, парків, споруд і встановлює нумерацію будинків;

9) організує соціалістичне змагання населення за кращий благоустрій вулиць, дворів, будинків, за додержання правил експлуатації і схоронності жител і засобів комунальних послуг;

10) забезпечує утриманні в належному стані кладовищ і братських могил, пам'ятників загиблим воїнам Радянської Армії і партизанам.

Стаття 20. В галузі торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування селищна Рада народних депутатів:

1) здійснює контроль за державною, кооперативною і колгоспною торгівлею, побутовим обслуговуванням населення на території Ради; затверджує плани розміщення і спеціалізації підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування; сприяє впровадженню прогресивних форм торговельного обслуговування населення;

2) вживає заходів до організації побутового обслуговування населення, розширення мережі підприємств побутового обслуговування, здійснює контроль за їх роботою; сприяє впровадженню нових видів побутових послуг і форм побутового обслуговування населення;

3) здійснює контроль за роботою магазинів, їдалень, чайних, ринків, за додержанням цін, правил торгівлі, за своєчасним завезенням продовольчих і промислових товарів з врахуванням попиту населення;

4) контролює роботу підприємств споживчої кооперації і державних заготівельних організацій по переробці, продажу і зберіганню сільськогосподарських продуктів і сировини, організації промислової заготівлі грибів, дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин;

5) заслуховує доповіді керівників підприємств торгівлі, громадського харчування, правлінь споживчих товариств про стан торгівлі і хід виконання встановлених планів товарообороту та інших планових завдань, а також керівників підприємств побутового обслуговування про їх виробничу діяльність;

6) контролює додержання Статуту споживчого товариства;

7) вживає заходів до підвищення культури обслуговування населення; сприяє добору і підготовці кадрів працівників підприємств торгівлі і громадського харчування, спеціалістів і робітників масових професій для підприємств побуту;

8) встановлює з врахуванням місцевих умов зручні для населення години роботи підприємств торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення, контролює додержання встановленого часу їх роботи.

Стаття 21. В галузі народної освіти селищна Рада народних депутатів:

1) забезпечує загальну обов'язкову середню освіту молоді; веде облік дітей шкільного віку;

2) контролює роботу шкіл, шкільних інтернатів, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, розташованих на території Ради; сприяє організації навчальної роботи в школах, комуністичному вихованню дітей і молоді, організації дозвілля учнів у позашкільний час за місцем їх проживання, заслуховує доповіді керівників шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів з цих питань;

3) вживає заходів до зміцнення зв'язку школи з виробництвом, поліпшення трудового навчання, виховання і професійної орієнтації, до безплатного забезпечення шкільними підручниками учнів загальноосвітніх шкіл;

4) сприяє організації при школах інтернатів, їдалень, буфетів; вирішує відповідно до законодавства питання про звільнення від плати за харчування дітей у школах (групах) з продовженим днем, що перебувають на селищному бюджеті;

5) вживає заходів до розширення мережі шкіл, шкільних інтернатів, дитячих дошкільних і позашкільних закладів і зміцнення їх навчально-матеріальної бази; підтримує ініціативу колгоспів, радгоспів і підприємств у будівництві за рахунок їх коштів шкіл, постійних і сезонних дитячих дошкільних і позашкільних закладів, вирішує питання про їх розміщення на території Ради;

6) вживає заходів до влаштування дітей, які залишилися без батьків, у дитячі будинки, школи-інтернати, інтернати при школах і на виховання в сім'ї громадян; здійснює контроль за роботою дитячих будинків, розташованих на території Ради; організує роботу по запобіганню дитячій бездоглядності і правопорушенням серед неповнолітніх, по працевлаштуванню підлітків і випускників загальноосвітніх шкіл;

7) забезпечує безплатний проїзд до школи і з школи додому учнів загальноосвітніх шкіл, які проживають в сільській місцевості, а також безплатне підвезення учнів до місця занять по праці;

8) створює при школах фонд всеобучу за рахунок коштів бюджету, залучення коштів колгоспів, споживчих товариств і профспілок; розподіляє фонд всеобучу між школами, здійснює контроль за його використанням.

Стаття 22. В галузі культурно-освітньої роботи селищна Рада народних депутатів:

1) керує роботою підпорядкованих закладів культури; контролює і координує діяльність інших закладів культури, розташованих на території Ради, незалежно від їх підпорядкованості; вживає заходів до розширення мережі закладів культури;

2) спрямовує діяльність культурно-освітніх закладів на поширення політичних, наукових і атеїстичних знань серед населення, залучає до цієї роботи інтелігенцію - вчителів, працівників культури, охорони здоров'я, спеціалістів промислового і сільськогосподарського виробництва; сприяє роботі науково-освітніх громадських організацій, розвитку самодіяльної художньої творчості; заслуховує доповіді керівників про роботу культурно-освітніх закладів, розташованих на території Ради;

3) здійснює контроль за правильністю використання спеціальних коштів закладів культури, підпорядкованих Раді, а також за правильністю відрахування і витрачання коштів культфондів колгоспів, радгоспів, споживчих товариств і, за погодженням з ними, в необхідних випадках вживає заходів до централізованого використання зазначених коштів;

4) вживає заходів до регулярного кінообслуговування населення; сприяє розвитку книжкової торгівлі, розповсюдженню газет і журналів;

5) проводить масові заходи, пов'язані з державними святами, знаменними датами; сприяє впровадженню в побут радянських традицій, свят та обрядів;

6) здійснює відповідно до законодавства державне управління і державний контроль за охороною і використанням пам'яток історії та культури.

Стаття 23. В галузі охорони здоров'я, фізичної культури і спорту селищна Рада народних депутатів:

1) вживає заходів до організації медичної допомоги населенню; керує організацією роботи закладів охорони здоров'я, що перебувають на селищному бюджеті; здійснює контроль за організацією роботи закладів охорони здоров'я вищестоящого підпорядкування, розташованих на території Ради;

2) забезпечує проведення заходів по охороні материнства і дитинства;

3) вживає заходів до раціонального розміщення на території Ради дільничних лікарень, родильних будинків, фельдшерсько-акушерських пунктів, аптек та інших закладів охорони здоров'я; сприяє створенню і впорядкуванню зон масового відпочинку;

4) заслуховує доповіді керівників закладів охорони здоров'я, розташованих на території Ради, про стан медичного і санітарно-профілактичного обслуговування населення;

5) подає допомогу органам охорони здоров'я у проведенні санітарно-профілактичних та протиепідемічних заходів, організації санітарно-освітньої роботи серед населення; здійснює контроль за санітарним станом населених пунктів, джерел водопостачання, жител, підприємств торгівлі і громадського харчування, шкіл та інших закладів;

6) вживає в разі виникнення епідемічних інфекційних захворювань заходів до використання приміщень для розміщення хворих, проводить заходи карантинного характеру і контролює їх виконання;

7) вживає заходів до масового розвитку фізичної культури і спорту серед населення, будівництва стадіонів, спортивних майданчиків, водних станцій та інших спортивних споруд.

Стаття 24. В галузі праці і соціального забезпечення селищна Рада народних депутатів:

1) сприяє працевлаштуванню громадян, подає їм допомогу в набутті спеціальності; бере участь разом з профспілковими організаціями в контролі за додержанням законодавства про працю, правил охорони праці і техніки безпеки в колгоспах, радгоспах і на підприємствах, розташованих на території Ради; контролює додержання правил прийняття на роботу та звільнення підлітків і молоді;

2) забезпечує працевлаштування інвалідів, членів сімей військовослужбовців, загиблих воїнів і партизанів, а також громадян, звільнених у запас і демобілізованих з рядів Збройних Сил СРСР, здійснює контроль за наданням цим особам пільг і переваг, встановлених законодавством; сприяє професійному навчанню інвалідів;

3) сприяє виконанню завдань по організованому набору робітників для промисловості, будівництва, транспорту;

4) контролює додержання пенсійного законодавства; подає в необхідних випадках допомогу робітникам, службовцям, колгоспникам і членам їх сімей у призначенні пенсій; контролює роботу колгоспних рад по соціальному забезпеченню колгоспників, а також кас громадської взаємодопомоги в колгоспах; перевіряє правильність ведення трудових книжок колгоспників і схоронність архівних документів у колгоспах;

5) призначає в межах асигнувань, передбачених у селищному бюджеті, допомогу особам, які не мають права на одержання державних пенсій;

6) вносить до виконавчого комітету вищестоящої Ради пропозиції про призначення допомоги багатодітним і одиноким матерям та про видачу одноразової допомоги громадянам, які потерпіли від стихійного лиха; сприяє сім'ям військовослужбовців строкової служби в призначенні їм передбаченої законодавством допомоги;

7) сприяє поліпшенню матеріальних і житлово-побутових умов інвалідів, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей;

8) вживає через органи соціального забезпечення заходів до влаштування в будинки інвалідів і престарілих осіб, які цього потребують; сприяє створенню колгоспних і міжколгоспних будинків інвалідів і престарілих, здійснює контроль за роботою цих будинків.

Стаття 25. В галузі забезпечення соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян, здійснення народного контролю селищна Рада народних депутатів:

1) забезпечує додержання законів Союзу РСР, Української РСР та інших актів вищестоящих органів державної влади і управління, охорону державного і громадського порядку, соціалістичної власності, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, державних установ, підприємств, кооперативних та інших громадських організацій; організує роз'яснення законодавства населенню; здійснює контроль за додержанням законодавства розташованими на території Ради колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, а також службовими особами і громадянами;

2) скасовує суперечні законодавству накази і розпорядження керівників підприємств, установ і організацій, підпорядкованих селищній Раді, зупиняє виконання суперечних законодавству рішень загальних зборів членів колгоспів або зборів їх уповноважених, загальних зборів членів споживчого товариства (зборів уповноважених) або дільничних зборів пайовиків, правлінь колгоспів і сільських споживчих товариств, наказів і розпоряджень керівників підприємств, установ і організацій вищестоящого підпорядкування в питаннях землекористування, благоустрою, охорони природи, будівництва, житлового і комунального господарства, використання трудових ресурсів, виробництва товарів народного споживання і місцевих будівельних матеріалів, охорони і використання пам'яток історії та культури, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення і повідомляє про це відповідні вищестоящі органи;

3) утворює групу народного контролю при селищній Раді і змінює її склад, керує діяльністю групи народного контролю при селищній Раді, заслуховує звіти про її роботу; подає допомогу групам і постам народного контролю в колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях, розташованих на території Ради;

4) керує діяльністю добровільних народних дружин по охороні громадського порядку і товариських судів; контролює роботу дільничного інспектора міліції на території Ради;

5) проводить прийом громадян; розглядає у встановлені законом строки пропозиції, заяви і скарги громадян і вживає по них необхідних заходів; здійснює контроль за додержанням порядку розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян у колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях, розташованих на території Ради, заслуховує з цих питань звіти їх керівників;

6) здійснює контроль за виконанням правил паспортної системи і у встановленому порядку проводить прописку і виписку громадян;

7) проводить відповідно до законодавства Української РСР реєстрацію актів громадянського стану;

8) призначає опікунів і піклувальників, контролює виконання ними своїх обов'язків;

9) реєструє сімейно-майнові поділи колгоспних (селянських) дворів;

10) вчиняє нотаріальні дії відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР;

11) видає громадянам довідки, що посвідчують особу, сімейний, майновий стан, та інші довідки, передбачені законодавством;

12) вживає заходів до схоронності і використання безхазяйного майна, а також майна, що перейшло до держави в порядку спадкування;

13) організує проведення протипожежних заходів у населених пунктах; керує роботою добровільних пожежних дружин; контролює додержання правил протипожежної безпеки;

14) вживає заходів до запобігання і ліквідації наслідків стихійного лиха, залучає в необхідних випадках колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації, а також населення на боротьбу з стихійним лихом і на ліквідацію його наслідків;

15) контролює додержання законодавства про релігійні культи.

Стаття 26. В галузі оборонної роботи селищна Рада народних депутатів:

1) забезпечує виконання всіма громадянами Закону СРСР про загальний військовий обов'язок; веде у встановленому порядку первинний облік військовозобов'язаних і призовників; сповіщає військовозобов'язаних і призовників про їх виклик до військового комісаріату і сприяє своєчасному з'явленню на цей виклик;

2) вживає заходів до організації цивільної оборони;

3) веде роботу по військово-патріотичному вихованню населення; подає допомогу в роботі добровільних оборонних товариств.

Стаття 27. Селищна Рада народних депутатів затверджує і звільняє з посади керівників підпорядкованих Раді шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, підприємств комунально-побутового обслуговування за погодженням з відповідними вищестоящими органами державного управління.

Стаття 28. Селищна Рада народних депутатів та її виконавчий комітет може накладати адміністративні стягнення на службових осіб і громадян за порушення громадського порядку, правил, які забезпечують підтримання належного санітарного стану в населених пунктах, охорону природи, пам'яток історії та культури, правил благоустрою і забудови населених пунктів, торгівлі спиртними напоями, за потрави посівів у колгоспах і радгоспах та за інші порушення у випадках і в порядку, встановлених законодавством Української РСР.

Для розгляду справ про правопорушення, які тягнуть за собою покарання в адміністративному порядку, селищна Рада утворює в необхідних випадках з дозволу виконавчого комітету вищестоящої Ради адміністративну комісію при виконавчому комітеті селищної Ради, здійснює контроль за її діяльністю.

Для координації діяльності державних органів і громадських організацій, спрямованої на боротьбу з пияцтвом, а також для розроблення і здійснення заходів по запобіганню пияцтву і припиненню його проявів селищна Рада утворює в необхідних випадках з дозволу виконавчого комітету вищестоящої Ради комісію по боротьбі з пияцтвом при виконавчому комітеті селищної Ради, здійснює контроль за її діяльністю.

Стаття 29. Селищна Рада народних депутатів порушує клопотання перед виконавчим комітетом вищестоящої Ради про представлення до присвоєння почесного звання "Мати-героїня" і до нагородження орденами "Материнська слава" та медалями "Медаль материнства", "За відвагу на пожежі" і "За врятування потопаючих", а також до нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР та присвоєння почесних звань Української РСР.

Стаття 30. Селищна Рада народних депутатів, крім прав і обов'язків, передбачених цим Законом, може здійснювати і інші права і обов'язки відповідно до законодавства Союзу РСР і Української РСР.

Глава III
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

1. СЕСІЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 31. Сесії селищної Ради народних депутатів скликаються виконавчим комітетом Ради не менш як чотири рази на рік, тобто один раз на три місяці.

Сесія селищної Ради може бути також скликана за пропозицією не менш як третини від загальної кількості депутатів селищної Ради.

Стаття 32. Перша сесія новообраної селищної Ради народних депутатів скликається виконавчим комітетом селищної Ради попереднього скликання не пізніш як через п'ятнадцять днів після виборів і відкривається одним з найстаріших за віком депутатів. Наступні сесії селищної Ради відкриваються головою виконавчого комітету Ради.

Перша сесія селищної Ради в новоутвореному селищі скликається виконавчим комітетом вищестоящої Ради народних депутатів не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня віднесення населеного пункту до категорії селища міського типу, а в разі проведення виборів до Ради новоутвореного селища - не пізніш як через п'ятнадцять днів після виборів до селищної Ради.

Стаття 33. Для ведення сесії селищна Рада народних депутатів обирає з числа депутатів голову і секретаря.

Голова сесії селищної Ради:

1) оголошує питання, що вносяться на розгляд Ради;

2) надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту;

3) оголошує запити, що надійшли від депутатів;

4) оголошує особисті заяви і фактичні довідки, що надійшли в письмовій формі;

5) проводить голосування і оголошує його результати.

Секретар сесії селищної Ради веде протокол засідання і відповідає за своєчасне і правильне його оформлення.

Протокол сесії селищної Ради підписується головою і секретарем сесії.

Стаття 34. Сесія селищної Ради народних депутатів є правомочною при наявності не менш як двох третин від загальної кількості депутатів селищної Ради.

Стаття 35. Питання на розгляд селищної Ради народних депутатів вносяться виконавчим комітетом, постійними комісіями і депутатами Ради.

Пропозиції до порядку денного сесії селищної Ради можуть подаватися правліннями колгоспів, адміністрацією, громадськими організаціями радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території Ради, а також загальними зборами (сходами) громадян селища та інших населених пунктів, органами громадської самодіяльності населення.

Порядок денний і порядок роботи сесії затверджуються селищною Радою.

Стаття 36. Засідання селищної Ради народних депутатів є відкритими. В засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати інших Рад, а також запрошені на сесію представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення, радіо і громадяни.

Стаття 37. Рішення виконавчого комітету про скликання селищної Ради народних депутатів, час скликання і місце проведення сесії, питання, що вносяться на розгляд Ради, доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за сім днів до сесії. З питань, що вносяться на розгляд Ради, виконавчий комітет селищної Ради дає депутатам необхідні матеріали.

Стаття 38. Селищна Рада народних депутатів є правомочною розглядати і вирішувати на сесіях будь-які питання, віднесені до її відання законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Виключно на сесіях вирішуються такі питання:

1) визнання повноважень депутатів; вирішення питань про дострокове припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством;

2) обрання виконавчого комітету селищної Ради і зміна його складу;

3) утворення, обрання постійних комісій селищної Ради і зміна їх складу;

4) звіти про роботу виконавчого комітету і постійних комісій;

5) заслуховування повідомлень депутатів про виконання ними депутатських обов'язків, рішень і доручень Ради та її органів;

6) розгляд запитів депутатів і прийняття рішень по запитах;

7) утворення групи народного контролю при селищній Раді і зміна її складу, заслуховування звіту про роботу групи народного контролю при селищній Раді;

8) утворення при виконавчому комітеті адміністративної комісії, комісії по боротьбі з пияцтвом, комісії по радянських традиціях, святах та обрядах, а також інших комісій, передбачених законодавством;

9) затвердження поточних і перспективних планів економічного і соціального розвитку селища та звітів про виконання планів;

10) затвердження селищного бюджету і звіту про його виконання;

11) розгляд і затвердження плану заходів по виконанню наказів виборців;

12) направлення коштів, додатково одержаних за рахунок перевиконання доходної частини та економії видаткової частини селищного бюджету;

13) об'єднання і направлення коштів, які виділяються колгоспами, радгоспами, підприємствами та іншими організаціями на житлове, шляхове, комунальне, культурно-побутове будівництво і благоустрій;

14) розгляд зауважень і пропозицій по Статутах колгоспів і Статутах міжгосподарських підприємств (організацій) у сільському господарстві;

15) затвердження і звільнення з посади керівників шкіл, дитячих дошкільних і позашкільних закладів, закладів охорони здоров'я і культури, підприємств комунально-побутового обслуговування;

16) розгляд проектів планування і забудови населених пунктів;

17) затвердження подань до виконавчого комітету вищестоящої Ради народних депутатів про перетворення населених пунктів у селища міського типу, утворення, об'єднання, ліквідацію селищної Ради, визначення і перенесення її адміністративного центру, найменування і перейменування селищної Ради, населених пунктів, встановлення і зміну меж селищної Ради, населених пунктів, зміну підпорядкованості селищної Ради, а також про перетворення селищ у міста.

Стаття 39. Рішення селищної Ради народних депутатів приймаються більшістю від загальної кількості депутатів селищної Ради і підписуються головою та секретарем виконавчого комітету Ради.

Рішення селищної Ради про обрання або зміну складу виконавчого комітету підписуються головою і секретарем сесії Ради.

Стаття 40. Рішення селищної Ради народних депутатів доводяться виконавчим комітетом Ради до відома відповідних колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, службових осіб і громадян не пізніш як у п'ятиденний строк після їх прийняття.

Пропозиції і рекомендації, які є в рішеннях селищної Ради, на адресу розташованих на території Ради колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій вищестоящого підпорядкування підлягають обов'язковому розглядові їх керівниками. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинна бути повідомлена Рада не пізніш як у семиденний строк.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії Ради або передані в письмовій формі голові сесії, розглядаються селищною Радою або надсилаються нею на розгляд відповідним державним і громадським органам та службовим особам, які зобов'язані в десятиденний строк розглянути ці пропозиції і зауваження і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також у виконавчий комітет селищної Ради.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень депутатів здійснюється виконавчим комітетом селищної Ради.

Стаття 41. Рішення селищної Ради народних депутатів можуть бути скасовані вищестоящою Радою народних депутатів у разі невідповідності цих рішень законодавству.

2. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 42. Виконавчим і розпорядчим органом селищної Ради народних депутатів є виконавчий комітет, який обирається нею з числа депутатів у складі: голови, заступника голови, секретаря і 2 - 6 членів виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету селищної Ради встановлюється селищною Радою.

Стаття 43. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів не менш як один раз на рік звітує перед Радою, яка його обрала, а також на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 44. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів є безпосередньо підзвітним як Раді, що його обрала, так і вищестоящому виконавчому і розпорядчому органові.

Стаття 45. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів керує державним, господарським і соціально-культурним будівництвом на території Ради на основі рішень селищної Ради і вищестоящих органів державної влади і управління, забезпечує виконання цих рішень, здійснює контроль за проведенням їх у життя.

Виконавчий комітет селищної Ради має право вирішувати всі питання, віднесені до відання Ради, за винятком тих, які відповідно до статті 38 цього Закону повинні вирішуватися тільки на сесіях Ради.

Стаття 46. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів скликає сесії Ради і забезпечує їх підготовку, організує попереднє обговорення проектів рішень Ради з найважливіших питань на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.

Стаття 47. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів координує роботу постійних комісій Ради, залучає їх до підготовки питань, що розглядаються на сесіях Ради і засіданнях виконавчого комітету, знайомить комісії з планами роботи виконавчого комітету, з рішеннями вищестоящих органів державної влади і управління, розглядає подані комісіями висновки і пропозиції по результатах перевірок, узагальнює і поширює досвід роботи постійних комісій, забезпечує їх технічне обслуговування.

Стаття 48. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, у підготовці і проведенні звітів перед виборцями, а також перед колективами і громадськими організаціями, які висунули їх кандидатами в депутати, інформує депутатів про діяльність Ради та її органів, про хід виконання планів економічного і соціального розвитку селища, про заходи, вжиті за критичними зауваженнями і пропозиціями депутатів, сприяє вивченню депутатами радянського законодавства, досвіду роботи Рад.

Стаття 49. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів розробляє і вносить до селищної Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку селища, селищний бюджет; вживає заходів до здійснення планів і бюджету; подає селищній Раді звіти про виконання планів і виконання бюджету.

Стаття 50. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів організує виконання рішень Ради і вищестоящих органів державної влади і управління; подає на розгляд Ради план заходів по виконанню наказів виборців, враховує їх при розробленні планів економічного і соціального розвитку селища та при складанні селищного бюджету, організує виконання наказів виборців, здійснює контроль за їх реалізацією, інформує депутатів і населення про хід виконання наказів.

Стаття 51. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів спрямовує роботу депутатських груп і постів; вживає заходів до залучення широких мас населення до участі в управлінні державними і громадськими справами як безпосередньо, так і через селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети, добровільні народні дружини по охороні громадського порядку, групи народного контролю, товариські суди, жіночі ради, батьківські комітети та інші органи громадської самодіяльності, подає їм всебічну допомогу в роботі.

Стаття 52. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів відповідно до законодавства забезпечує на території Ради здійснення необхідних заходів по підготовці і проведенню виборів до Верховної Ради СРСР, Верховної Ради Української РСР, місцевих Рад народних депутатів, а також до районних (міських) народних судів.

Стаття 53. Засідання виконавчого комітету селищної Ради народних депутатів скликаються його головою в міру необхідності, але не менш як один раз на місяць, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету Ради.

Стаття 54. У засіданнях виконавчого комітету селищної Ради народних депутатів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени постійних комісій, депутати Ради, а також запрошені представники колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, органів громадської самодіяльності населення.

Стаття 55. Виконавчий комітет селищної Ради народних депутатів приймає рішення і видає розпорядження в межах повноважень, наданих йому законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Рішення виконавчого комітету селищної Ради приймаються більшістю від загального складу виконавчого комітету і підписуються головою та секретарем виконавчого комітету Ради.

Розпорядження виконавчого комітету селищної Ради підписуються головою виконавчого комітету Ради.

На черговому засіданні виконавчого комітету його голова інформує про розпорядження, видані в період між засіданнями.

Стаття 56. Рішення і розпорядження виконавчого комітету селищної Ради народних депутатів можуть бути скасовані селищною Радою і виконавчим комітетом вищестоящої Ради народних депутатів.

Стаття 57. Голова виконавчого комітету селищної Ради народних депутатів організує роботу виконавчого комітету і керує його засіданнями, забезпечує колегіальність у роботі виконавчого комітету; організує виконання рішень селищної Ради та її виконавчого комітету, вищестоящих органів державної влади і управління; видає розпорядження від імені виконавчого комітету Ради.

Голова виконавчого комітету селищної Ради є розпорядником кредитів по селищному бюджету і розпорядником поточного рахунку селищної Ради в установах Державного банку СРСР або в державній трудовій ощадній касі.

В разі відсутності голови виконавчого комітету селищної Ради його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує заступник голови виконавчого комітету або один з членів виконавчого комітету Ради.

Стаття 58. Секретар виконавчого комітету селищної Ради народних депутатів забезпечує підготовку матеріалів на розгляд селищної Ради та її виконавчого комітету, веде протоколи засідань виконавчого комітету, забезпечує своєчасне доведення до відповідних колгоспів, радгоспів, підприємств, установ і організацій, а також службових осіб і громадян рішень Ради та її виконавчого комітету; відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, а також виконує інші обов'язки, покладені на нього виконавчим комітетом Ради.

В разі відсутності секретаря виконавчого комітету селищної Ради його обов'язки за дорученням виконавчого комітету виконує один з членів виконавчого комітету Ради.

Стаття 59. По закінченні повноважень селищної Ради народних депутатів її виконавчий комітет зберігає свої повноваження аж до обрання Радою народних депутатів нового скликання виконавчого комітету.

3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 60. Селищна Рада народних депутатів обирає з числа депутатів постійні комісії для попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання селищної Ради, а також для сприяння проведенню в життя рішень Ради, її виконавчого комітету і вищестоящих органів державної влади і управління, контролю за діяльністю державних органів, підприємств, установ і організацій.

Постійні комісії покликані всією своєю роботою сприяти безперервній і ефективній діяльності селищної Ради.

Стаття 61. Постійні комісії обираються селищною Радою народних депутатів на строк повноважень Ради даного скликання у складі голови, секретаря і членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається селищною Радою.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані депутати, які входять до складу виконавчого комітету селищної Ради.

Стаття 62. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів є відповідальними перед Радою, яка їх обрала, і їй підзвітними.

Стаття 63. Селищна Рада народних депутатів утворює мандатну комісію, планово-бюджетну комісію, комісію по соціалістичній законності і охороні громадського порядку, а також постійні комісії з інших питань державного, господарського і соціально-культурного будівництва.

Стаття 64. Мандатна комісія селищної Ради народних депутатів:

1) перевіряє повноваження депутатів Ради і подає на її розгляд пропозиції про визнання повноважень депутатів, а в разі порушення законодавства про вибори - про визнання виборів окремих депутатів недійсними;

2) підготовляє і вносить до виконавчого комітету Ради пропозиції в питаннях проведення виборів депутатів замість вибулих;

3) підготовляє висновки в питаннях, пов'язаних з недоторканністю депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності або з відкликанням депутата виборцями.

Стаття 65. Планово-бюджетна комісія селищної Ради народних депутатів:

1) попередньо розглядає внесені виконавчим комітетом на затвердження Ради поточні і перспективні плани економічного і соціального розвитку селища, звіти про їх виконання і дає по них свої висновки;

2) попередньо розглядає внесений виконавчим комітетом на затвердження Ради селищний бюджет, звіт про його виконання і дає по них свої висновки;

3) розглядає і погоджує зауваження та пропозиції по планах економічного і соціального розвитку селища, селищного бюджету та звітах про виконання планів і виконання бюджету, які надійшли від інших постійних комісій Ради;

4) веде роботу по виявленню внутрігосподарських резервів та додаткових доходів бюджету і посиленню режиму економії при витрачанні державних коштів;

5) здійснює контроль за виконанням планів економічного і соціального розвитку селища і виконанням селищного бюджету;

6) бере участь у підготовці інших планових і бюджетно-фінансових питань, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету.

Стаття 66. Комісія по соціалістичній законності і охороні громадського порядку селищної Ради народних депутатів:

1) бере участь у розробленні і здійсненні заходів по забезпеченню соціалістичної законності, охорони державного і громадського порядку, прав громадян на території Ради;

2) бере участь у перевірці додержання соціалістичної законності в колгоспах, радгоспах, на підприємствах, в установах та інших організаціях, перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та організацію їх прийому;

3) подає допомогу в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку, груп і постів народного контролю і товариських судів;

4) бере участь у роботі по роз'ясненню населенню законодавства, вихованню громадян в дусі суворого додержання законів, державної і трудової дисципліни, правил соціалістичного співжиття.

Стаття 67. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів з інших питань державного, господарського та соціально-культурного будівництва:

1) беруть участь у підготовці питань про стан і розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, які вносяться на розгляд Ради та її виконавчого комітету;

2) попередньо розглядають відповідні розділи і показники планів економічного і соціального розвитку селища, селищного бюджету і звіти про виконання планів і виконання бюджету, вносять по них свої зауваження і пропозиції;

3) ведуть роботу по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку сільського господарства, місцевої промисловості, житлового, комунального господарства та благоустрою, поліпшення соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, підготовляють з цих питань пропозиції і вносять їх на розгляд Ради або її виконавчого комітету;

4) беруть участь у перевірці виконання рішень селищної Ради, її виконавчого комітету і вищестоящих органів державної влади і управління, а також в організаторській роботі по практичному здійсненню цих рішень; сприяють в організації і перевірці виконання наказів виборців;

5) перевіряють у межах своїх повноважень роботу колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території Ради, подають по результатах перевірки пропозиції на розгляд керівників колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, а в необхідних випадках вносять пропозиції на розгляд Ради або її виконавчого комітету.

Стаття 68. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право заслуховувати на своїх засіданнях доповіді і повідомлення керівників колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій і давати їм рекомендації.

Рекомендації постійних комісій селищної Ради підлягають обов'язковому розглядові відповідними державними і громадськими органами, колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду або про вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії не пізніш як у п'ятнадцятиденний строк або в інший строк, встановлений комісіями.

Стаття 69. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів у питаннях, які належать до їх відання, мають право вимагати від керівників колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території Ради, подання документів, письмових висновків, звітних даних та інших матеріалів.

Стаття 70. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів у питаннях, внесених ними на розгляд Ради або її виконавчого комітету, а також у питаннях, переданих комісіям на висновок, можуть виділяти свого доповідача або співдоповідача.

Стаття 71. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів можуть залучати до своєї роботи актив з числа робітників, колгоспників, спеціалістів відповідних галузей державного, господарського і соціально-культурного будівництва, органи громадської самодіяльності населення.

Стаття 72. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде її засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними і громадськими органами, колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, депутатами Ради, організує роботу по виконанню рішень комісії.

Стаття 73. Постійні комісії селищної Ради народних депутатів проводять роботу за планом, затвердженим кожною комісією, ведуть облік своєї роботи.

Стаття 74. Засідання постійних комісій селищної Ради народних депутатів скликаються в міру потреби, але не менш як один раз на три місяці, і є правомочними при наявності не менш як двох третин від загального складу комісії.

Стаття 75. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням селищної Ради народних депутатів підготовлятися і розглядатися комісіями спільно. Рішення, прийняті постійними комісіями спільно, і спільно підготовані ними висновки підписуються головами відповідних комісій.

Стаття 76. Всі питання в постійних комісіях вирішуються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення і висновки постійної комісії підписуються головою комісії. Протоколи засідань постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Член постійної комісії, пропозиції якого не дістали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі при обговоренні даного питання селищною Радою або її виконавчим комітетом.

Стаття 77. Засідання постійних комісій селищної Ради народних депутатів є відкритими. В них можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати селищної Ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших Рад, представники державних органів, громадських організацій, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території Ради, органів громадської самодіяльності населення.

Стаття 78. Селищна Рада народних депутатів може утворювати тимчасові комісії, завдання яких визначаються Радою при їх утворенні.

4. ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 79. Повноваження депутата селищної Ради народних депутатів починаються з дня його обрання до Ради і закінчуються в день виборів до селищної Ради нового скликання.

Стаття 80. Депутат селищної Ради народних депутатів зобов'язаний бути присутнім на кожній сесії Ради, брати активну участь в діяльності Ради, її виконавчого комітету і постійних комісій, до складу яких він обраний, виконувати доручення Ради та її органів. В разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це у виконавчий комітет Ради.

Депутат селищної Ради підтримує постійний зв'язок з виборцями, з колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати, а також з підприємствами, установами, організаціями, державними і громадськими органами, розташованими на території його виборчого округу, інформує виборців про роботу Ради, про виконання планів економічного і соціального розвитку селища, рішень Ради і наказів виборців, бере участь в організації виконання законів, рішень Ради та її органів, вивчає громадську думку, повідомляє Раду та її органи про потреби населення, вживає заходів до їх задоволення, вносить на розгляд відповідних органів і службових осіб пропозиції в питаннях, які виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Депутат селищної Ради бере участь в організації населення на виконання наказів виборців і в контролі за їх реалізацією колгоспами, радгоспами, підприємствами, установами та іншими організаціями, добивається втілення наказів у життя.

Депутат селищної Ради розглядає пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до нього, вживає заходів до їх правильного і своєчасного вирішення, веде прийом громадян, вивчає причини, що породжують скарги, і вносить свої пропозиції в Раду, інші державні і громадські органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи і організації. Депутат має право здійснювати контроль за розглядом надісланих ним пропозицій заяв і скарг у державних органах, колгоспах, радгоспах, підприємствах, установах та інших організаціях, розташованих на території Ради, і брати особисту участь у розгляді зазначених пропозицій, заяв і скарг.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть об'єднуватися в депутатські групи.

Стаття 81. Депутат селищної Ради народних депутатів користується ухвальним голосом в усіх питаннях, які розглядає Рада на сесії, має право обирати і бути обраним до органів селищної Ради.

Депутат селищної Ради має право пропонувати питання для розгляду селищною Радою, вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду і суті обговорюваних питань, щодо персонального складу створюваних Радою органів і кандидатур службових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою, звертатися з запитами, брати участь у дебатах, ставити запитання, вносити проекти рішень і поправки до них, виступати з обгрунтуванням своїх пропозиції та з мотивів голосування, давати довідки.

Депутат селищної Ради має право вносити пропозиції про заслухання на сесії Ради звіту або інформації будь-якого органу, службової особи, підзвітних або підконтрольних селищній Раді.

Депутат селищної Ради щодо обговорюваного на сесії питання може передати голові сесії свої пропозиції і зауваження в письмовій формі.

Депутат селищної Ради має право вносити на розгляд виконавчого комітету і постійних комісій Ради пропозиції в питаннях, що виникають у зв'язку з його депутатською діяльністю.

Стаття 82. Депутат селищної Ради народних депутатів має право звернутися з запитом до виконавчого комітету, до керівників розташованих на території Ради колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій в питаннях, віднесених до відання селищної Ради.

Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі. Запит, внесений у письмовій формі, підлягає оголошенню на сесії Ради.

Виконавчий комітет селищної Ради, керівник колгоспу, радгоспу, підприємства, установи, організації, до якого звернуто запит, зобов'язані дати усну або письмову відповідь на запит на сесії Ради, а при необхідності більш тривалого часу на підготовку відповіді - в строк, встановлений Радою, з обов'язковим повідомленням про це на сесії. По відповіді на запит селищна Рада приймає рішення.

Стаття 83. Депутат селищної Ради народних депутатів має право звертатися в усі державні і громадські органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації, до службових осіб в питаннях депутатської діяльності і брати участь у розгляді поставлених питань. Зазначені органи і службові особи зобов'язані розглянути його пропозиції і дати відповідь у встановлені строки, а при зверненні в державні і громадські органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи, організації і до службових осіб, підпорядкованих або підконтрольних Раді, - не пізніш як у п'ятиденний строк.

Депутат селищної Ради в питаннях депутатської діяльності користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими службовими особами відповідних державних і громадських органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій.

Стаття 84. Депутат селищної Ради народних депутатів за дорученням Ради або її органів може перевірити роботу державних органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій в питаннях, які належать до відання Ради, знайомитися з необхідними документами. Про результати перевірки депутат інформує відповідні державні органи, колгоспи, радгоспи, підприємства, установи та інші організації і, в разі необхідності, вносить пропозиції про поліпшення їх роботи, усунення виявлених недоліків, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні державної дисципліни і законності.

Депутат селищної Ради має право порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок роботи державних органів, колгоспів, радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, розташованих на території Ради.

При виявленні порушення прав і охоронюваних законом інтересів громадян або іншого порушення законності депутат селищної Ради як представник державної влади має право вимагати припинення цих порушень, а в необхідних випадках звернутися з вимогою до відповідних органів і службових осіб покласти край таким порушенням.

Службові особи державних і громадських органів, колгоспів, адміністрація радгоспів, підприємств, установ та інших організацій, а також працівники міліції, до яких звернуто вимогу депутата, зобов'язані негайно вжити заходів для усунення порушення і при необхідності - для притягнення винних до відповідальності.

Стаття 85. Депутат селищної Ради народних депутатів зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу Ради перед виборцями, а також перед колективами та громадськими організаціями, які висунули його кандидатом в депутати.

Звіти депутата селищної Ради проводяться не менш як два рази на рік. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на вимогу колективів і громадських організацій, які висунули його кандидатом в депутати, або на вимогу зборів виборців за місцем їх проживання.

Депутат селищної Ради інформує Раду про проведений звіт і про подані виборцями пропозиції.

Стаття 86. Депутат селищної Ради народних депутатів здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат селищної Ради народних депутатів на час сесії Ради і засідання виконавчого комітету, до складу якого його обрано, звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Стаття 87. Депутат селищної Ради народних депутатів користується на території Ради правом безплатного проїзду на автомобільному і водному транспорті республіканського підпорядкування, а в разі, якщо на території селища є міський транспорт, - також на міському транспорті (за винятком таксі).

Стаття 88. Депутат селищної Ради народних депутатів не може бути з ініціативи адміністрації звільнений з роботи на підприємстві, в установі або організації, виключений з колгоспу або переведений в порядку дисциплінарного стягнення на нижчеоплачувану роботу без попередньої згоди Ради, а в період між сесіями - без попередньої згоди виконавчого комітету Ради.

Депутатові селищної Ради, який був звільнений з роботи внаслідок обрання його на виборну посаду в органі Ради, надається після закінчення його повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а в разі її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому ж або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації.

Час роботи депутата на виборній посаді в органі Ради зараховується до трудового стажу за тією спеціальністю, за якою депутат працював до обрання на виборну посаду в органі Ради.

Депутат селищної Ради не може бути на території Ради притягнутий до кримінальної відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без згоди селищної Ради, а в період між сесіями - без згоди її виконавчого комітету.

Рішення селищної Ради або її виконавчого комітету в питанні, зазначеному в частині четвертій цієї статті, може бути скасоване відповідно вищестоящою Радою або її виконавчим комітетом з передачею питання на повторний розгляд селищної Ради. Якщо селищна Рада підтвердить перше рішення, питання може бути вирішене по суті обласною Радою народних депутатів за поданням прокурора області.

Депутатові селищної Ради забезпечуються і інші гарантії депутатської діяльності, встановлені законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Стаття 89. Депутат селищної Ради народних депутатів має депутатське посвідчення і нагрудний знак депутата, які видаються йому після визнання Радою повноважень депутата. Депутатським посвідченням і нагрудним знаком депутат користується протягом строку своїх повноважень.

Стаття 90. Депутат селищної Ради народних депутатів є відповідальним перед виборцями і їм підзвітним.

Депутат селищної Ради, який не виправдав довір'я виборців або вчинив дії, не гідні високого звання депутата, може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом порядку.

Стаття 91. Депутат селищної Ради народних депутатів у разі вибуття на постійне місце проживання за межі території селищної Ради або неможливості з інших причин виконувати депутатські обов'язки в своєму виборчому окрузі звертається до селищної Ради з заявою про складення своїх депутатських повноважень. Селищна Рада на черговій сесії розглядає заяву депутата і приймає з цього питання рішення, яке доводить до відома виборців даного округу.

Стаття 92. Повноваження депутата селищної Ради народних депутатів припиняються достроково в разі відкликання депутата виборцями.

Повноваження депутата селищної Ради можуть бути припинені достроково за рішенням Ради, яке приймається в зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень внаслідок обставин, що перешкоджають їх виконанню, або в зв'язку з набранням законної сили обвинувальним судовим вироком щодо особи, яка є депутатом.

Стаття 93. В разі вибуття депутата протягом строку повноважень селищної Ради народних депутатів у відповідному виборчому окрузі в півторамісячний строк проводяться нові вибори. Вибори призначаються виконавчим комітетом Ради не пізніш як за місяць до їх проведення.

5. УЧАСТЬ НАСЕЛЕННЯ В РОБОТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (СХОДИ) ГРОМАДЯН

Стаття 94. Селищна Рада народних депутатів забезпечує участь громадян у вирішенні питань місцевого і загальнодержавного значення, залучає їх до діяльності Ради, керує роботою селищних, сільських, вуличних, квартальних, дільничних, домових комітетів, жіночих рад, батьківських комітетів та інших органів громадської самодіяльності населення.

Стаття 95. Для обговорення найбільш важливих питань, що стосуються життя громадян, роз'яснення населенню законодавства та найважливіших рішень Ради і вищестоящих державних органів, виконавчим комітетом селищної Ради скликаються загальні збори (сходи) громадян, які проживають на території селищної Ради в цілому або окремих населених пунктів, вулиць, кварталів, дільниць, будинків, а також збори представників жителів селища та інших населених пунктів.

Збори (сходи) громадян обговорюють питання благоустрою, соціально-культурного, побутового та іншого обслуговування населення, охорони громадського порядку, додержання санітарних і протипожежних правил, заслуховують доповіді про роботу виконавчого комітету селищної Ради та інші питання життя селища, села. Збори (сходи) громадян обговорюють і вирішують питання самооподаткування населення.

Стаття 96. На загальних зборах (сходах) громадян окремих населених пунктів, розташованих на території Ради, вулиць, кварталів, дільниць, будинків можуть обиратися громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети.

Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети обираються строком на два з половиною роки і в своїй роботі є підзвітними зборам (сходам) громадян, що їх обрали, селищній Раді та її виконавчому комітетові.

Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети проводять збори громадян відповідно селища, села, вулиці, кварталу, дільниці, будинку.

Громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні і домові комітети сприяють втіленню в життя рішень селищної Ради та її виконавчого комітету, організують населення на проведення робіт по благоустрою селища, інших населених пунктів, подають допомогу закладам народної освіти, культури, охорони здоров'я, підприємствам торгівлі, громадського харчування і служби побуту в роботі по обслуговуванню населення; разом з добровільними народними дружинами по охороні громадського порядку і товариськими судами здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення охорони громадського порядку, додержання законодавства, державної і трудової дисципліни та правил соціалістичного співжиття, організують культурно-виховну роботу серед населення.

На громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети відповідно до законодавства Української РСР може бути покладено виконання окремих доручень селищної Ради та її виконавчого комітету.

____________

Опрос