Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выборах в Верховный Совет Украинской ССР

ВС УССР
Закон УССР от 19.12.1978 № 4159-IX

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про вибори до Верховної Ради Української РСР

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основи виборчої системи

Відповідно до Конституції Української РСР вибори депутатів до Верховної Ради Української РСР проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 2. Загальне виборче право

Вибори депутатів Верховної Ради Української РСР є загальними: всі громадяни Української РСР, які досягли 18 років, мають право обирати та бути обраними до Верховної Ради Української РСР, за винятком осіб, визнаних у встановленому законом порядку божевільними.

Будь-які прямі чи непрямі обмеження виборчих прав громадян Української РСР залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, часу проживання в даній місцевості, роду і характеру занять забороняються.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори депутатів Верховної Ради Української РСР є рівними: кожний виборець має один голос; усі виборці беруть участь у виборах на рівних засадах.

Жінки і чоловіки мають рівні виборчі права.

Військовослужбовці користуються виборчими правами нарівні з усіма громадянами.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори депутатів Верховної Ради Української РСР є прямими: депутати Верховної Ради Української РСР обираються громадянами безпосередньо.

Стаття 5. Таємне голосування

Голосування під час виборів депутатів Верховної Ради Української РСР є таємним: контроль за волевиявленням виборців не допускається.

Стаття 6. Виборчі права громадян інших союзних республік

Громадяни інших союзних республік користуються на території Української РСР виборчими правами нарівні з громадянами Української РСР.

Стаття 7. Проведення виборів по виборчих округах

Вибори депутатів до Верховної Ради Української РСР проводяться по виборчих округах. Від кожного виборчого округу обирається один депутат.

Стаття 8. Проведення виборів виборчими комісіями

Проведення виборів до Верховної Ради Української РСР забезпечують виборчі комісії, які утворюються з представників від громадських організацій, трудових колективів і зборів військовослужбовців по військових частинах.

Стаття 9. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян у підготовці і проведенні виборів

Організації Комуністичної партії Радянського Союзу, професійних спілок, Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, кооперативні та інші громадські організації, трудові колективи беруть участь у підготовці і проведенні виборів до Верховної Ради Української РСР як через своїх представників у виборчих комісіях, так і безпосередньо.

Громадяни Української РСР беруть участь у підготовці і проведенні виборів через громадські організації, трудові колективи, збори військовослужбовців по військових частинах, передвиборні збори виборців.

Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Української РСР

Право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Української РСР належить організаціям Комуністичної партії Радянського Союзу, професійних спілок, Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, кооперативним та іншим громадським організаціям, трудовим колективам, а також зборам військовослужбовців по військових частинах.

Громадянам Української РСР і громадським організаціям гарантується вільне і всебічне обговорення політичних, ділових і особистих якостей кандидатів у депутати, а також право агітації на зборах, у пресі, по телебаченню, радіо.

Виборці дають накази своїм депутатам. Накази вносяться на передвиборних зборах виборців. Порядок внесення, розгляду, врахування і виконання наказів встановлюється законом.

Стаття 11. Витрати, пов'язані з проведенням виборів до Верховної Ради Української РСР

Витрати, пов'язані з проведенням виборів до Верховної Ради Української РСР, проводяться за рахунок держави.

Кандидати в депутати Верховної Ради Української РСР і виборці не несуть витрат, пов'язаних з проведенням виборів.

Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про вибори

Члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю голосування або допустили інші порушення цього Закону, а також особи, які перешкоджають громадянинові Української РСР у вільному здійсненні його права обирати та бути обраним до Верховної Ради Української РСР, несуть встановлену законом відповідальність.

Розділ II
ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ВИБОРІВ І УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ

Стаття 13. Порядок призначення виборів до Верховної Ради Української РСР

Вибори до Верховної Ради Української РСР призначаються Президією Верховної Ради Української РСР.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР про призначення виборів публікується в пресі не пізніш як за два місяці до закінчення строку повноважень Верховної Ради Української РСР.

Стаття 14. Утворення виборчих округів

Для виборів депутатів до Верховної Ради Української РСР утворюється 650 виборчих округів. Виборчі округи утворюються Президією Верховної Ради Української РСР з рівною кількістю населення на всій території Української РСР. Норма населення на виборчий округ для кожних виборів встановлюється Президією Верховної Ради Української РСР. При визначенні меж виборчих округів враховується адміністративно-територіальний поділ Української РСР.

Список виборчих округів публікується одночасно з Указом Президії Верховної Ради Української РСР про призначення виборів до Верховної Ради Української РСР.

Розділ III
ВИБОРЧІ ДІЛЬНИЦІ

Стаття 15. Утворення виборчих дільниць

Для проведення голосування і підрахунку голосів територія районів, міст, районів у містах, які входять до виборчих округів по виборах до Верховної Ради Української РСР, ділиться на виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються також у військових частинах і входять до виборчих округів за місцем розташування частини.

У санаторіях і будинках відпочинку, в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, на великих залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, можуть бути утворені виборчі дільниці, які входять до виборчих округів за місцем їх знаходження або за місцем порту приписки судна.

В окремих випадках питання про віднесення до виборчих округів по виборах до Верховної Ради Української РСР виборчих дільниць, утворених у військових частинах, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, вирішується Президією Верховної Ради Української РСР.

Стаття 16. Порядок утворення виборчих дільниць

Виборчі дільниці утворюються виконавчими комітетами районних, міських (крім міст районного підпорядкування), районних у містах Рад народних депутатів. На суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються виконавчими комітетами Рад народних депутатів за місцем порту приписки судна.

У військових частинах виборчі дільниці утворюються командирами частин або військових з'єднань за погодженням з виконавчими комітетами відповідних Рад народних депутатів.

Виборчі дільниці утворюються не пізніш як на п'ятнадцятий день після призначення виборів. У військових частинах, а також на великих залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються в той же строк, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до виборів.

Виконавчий комітет відповідної Ради народних депутатів сповіщає населення про межі кожної виборчої дільниці з зазначенням місця знаходження дільничної виборчої комісії і приміщення для голосування.

Стаття 17. Норми утворення виборчих дільниць

У населеному пункті або групі населених пунктів виборчі дільниці утворюються з кількістю не менш як 100 і не більш як 3000 виборців.

У гірських районах, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці можуть бути утворені при наявності не менш як 20 виборців.

У військових частинах виборчі дільниці утворюються з кількістю не менш як 20 і не більш як 3000 виборців.

У санаторіях, будинках відпочинку, а також у лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах виборчі дільниці можуть бути утворені при наявності не менш як 50 виборців.

Розділ IV
СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 18. Порядок включення громадян у списки виборців

У списки виборців включаються всі громадяни Української РСР, які досягли до дня або в день виборів 18 років і проживають (постійно або тимчасово) на момент складання списків на території даної Ради народних депутатів. При відсутності точних даних про день і місяць народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборець не може бути включений більш як в один список виборців.

Виконавчі комітети міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів забезпечують облік виборців, необхідний для складання списків виборців.

У списки виборців не включаються громадяни, визнані божевільними не інакше як за рішенням суду або за висновком лікарської комісії, створюваної обласним органом охорони здоров'я. Зазначений висновок може бути оскаржений у районний (міський) народний суд.

Іноземні громадяни і особи без громадянства, які проживають на території Української РСР, у списки виборців не включаються.

Стаття 19. Складання списків виборців

Списки виборців складаються по кожній виборчій дільниці виконавчими комітетами міських, районних у містах, селищних і сільських Рад народних депутатів і підписуються головою і секретарем виконавчого комітету відповідної Ради.

Списки виборців - військовослужбовців, які перебувають у військових частинах, складаються і підписуються командирами військових частин. За погодженням з виконавчими комітетами Рад народних депутатів у ці списки можуть включатися члени сімей військовослужбовців та інші виборці, якщо вони проживають у районах розташування військових частин. Військовослужбовці, які проживають поза військовими частинами, включаються в списки виборців за місцем їх проживання на загальних підставах.

Списки виборців на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, складаються і підписуються капітанами суден.

Списки виборців, які перебувають на відпочинку або лікуванні в санаторіях, будинках відпочинку, а також у лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, складаються виконавчими комітетами Рад народних депутатів, на території яких ці заклади розташовані.

Прізвища виборців вказуються у списку виборців в алфавітному порядку.

Стаття 20. Ознайомлення громадян з списками виборців

Списки виборців подаються для загального ознайомлення за 20 днів до виборів.

Виконавчий комітет Ради народних депутатів, який склав списки виборців, безпосередньо або через дільничні виборчі комісії сповіщає виборців про місце і час ознайомлення з списками.

Громадянам забезпечується можливість ознайомитись з списками виборців і перевірити правильність їх складення у приміщенні виконавчого комітету відповідної Ради або дільничної виборчої комісії.

Стаття 21. Право громадян на оскарження неправильностей у списку виборців

Кожному громадянинові надається право оскаржити невключення, неправильне включення в список або виключення з списку виборців, а також допущені в списку неточності у зазначенні прізвища, імені, по батькові та інших даних про виборця.

Заява про неправильності в списку виборців подається у виконавчий комітет Ради народних депутатів, командирові військової частини, капітанові судна, які склали список і які зобов'язані не пізніш як у дводенний строк розглянути таку заяву і внести необхідні виправлення до списку виборців або видати заявникові копію мотивованого рішення про відхилення його заяви.

Рішення виконавчого комітету Ради народних депутатів може бути оскаржене в районний (міський) народний суд, який зобов'язаний розглянути скаргу в триденний строк. Рішення районного (міського) народного суду є остаточним. Виправлення в списку виборців відповідно до рішення суду проводиться негайно виконавчим комітетом Ради народних депутатів.

Стаття 22. Посвідка на право голосування

При зміні виборцем місця свого перебування в період між поданням списків виборців для загального ознайомлення і днем виборів дільнична виборча комісія на його прохання видає посвідку на право голосування. Посвідка видається на підставі списку виборців, в якому робиться відповідна відмітка.

На підставі посвідки на право голосування виборець включається в додатковий список виборців на будь-якій виборчій дільниці за місцем його перебування в день виборів. Додатковий список виборців складається дільничною виборчою комісією і підписується її головою і секретарем.

Розділ V
УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Стаття 23. Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР

Для проведення виборів до Верховної Ради Української РСР утворюються виборчі комісії:

Центральна виборча комісія по виборах до Верховної Ради Української РСР;

окружні виборчі комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР;

дільничні виборчі комісії.

Стаття 24. Висування представників до складу виборчих комісій

Виборчі комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР утворюються з представників від організацій Комуністичної партії Радянського Союзу, професійних спілок, Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, кооперативних та інших громадських організацій, від трудових колективів і зборів військовослужбовців по військових частинах.

Представники до складу Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР і представники до складу окружних виборчих комісій висуваються республіканськими, обласними, районними, міськими, районними у містах органами громадських організацій, а також трудовими колективами і зборами військовослужбовців по військових частинах.

Представники до складу дільничних виборчих комісій висуваються районними, міськими, районними у містах органами громадських організацій, їх первинними організаціями, а також трудовими колективами і зборами військовослужбовців по військових частинах.

Склад виборчих комісій публікується для загального відома.

Стаття 25. Утворення Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР

Центральна виборча комісія по виборах до Верховної Ради Української РСР утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря і 14 членів комісії. Склад комісії затверджується Президією Верховної Ради Української РСР не пізніш як на п'ятий день після призначення виборів.

Стаття 26. Утворення окружних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Української РСР

Окружна виборча комісія по виборах до Верховної Ради Української РСР утворюється в кожному виборчому окрузі в складі голови, заступника голови, секретаря і 12 членів комісії.

Склад комісії затверджується відповідно виконавчим комітетом обласної, Київської, Севастопольської міської Ради народних депутатів не пізніш як на десятий день після призначення виборів.

Стаття 27. Утворення дільничних виборчих комісій

Дільнична виборча комісія утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря і 4 - 16 членів комісії, а на виборчих дільницях, що налічують менш як 100 виборців, - у складі голови, секретаря і 1 - 3 членів комісії. Склад комісії затверджується відповідно виконавчим комітетом районної, міської (крім міст районного підпорядкування), районної у місті Ради народних депутатів не пізніш як на тридцятий день після призначення виборів.

У необхідних випадках виконавчі комітети Рад народних депутатів можуть збільшувати кількісний склад дільничних виборчих комісій виборчих дільниць, утворених на великих залізничних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, а також коли на території дільниці є дрібні населені пункти, геологічні партії, наукові експедиції.

Голова, або заступник голови, або секретар дільничної виборчої комісії звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків у період підготовки і проведення виборів на 30 календарних днів із збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Стаття 28. Порядок зміни в складі виборчих комісій

Голова, заступник голови, секретар або член виборчої комісії може бути звільнений від своїх обов'язків у комісії органом, який затвердив її склад, за особистою заявою або за поданням громадської організації, трудового колективу, зборів військовослужбовців військової частини, що висунули його. Висунення нового представника до виборчої комісії і затвердження його в складі комісії проводяться в порядку, встановленому цим Законом.

Розділ VI
ПОВНОВАЖЕННЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ

Стаття 29. Повноваження Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР

Центральна виборча комісія по виборах до Верховної Ради Української РСР:

а) здійснює на всій території Української РСР контроль за виконанням цього Закону і забезпечує його однакове застосування в ході підготовки і проведення виборів до Верховної Ради Української РСР;

б) у необхідних випадках входить у Президію Верховної Ради Української РСР з поданнями про тлумачення цього Закону;

в) спрямовує діяльність виборчих комісій;

г) заслуховує повідомлення виборчих комісій, міністерств і державних комітетів Української РСР, інших державних, а також громадських органів у питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів до Верховної Ради Української РСР;

д) розподіляє кошти по виборчих комісіях; контролює забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком і розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;

є) встановлює форму виборчого бюлетеня, зразки виборчих скриньок і печаток виборчих комісій;

є) розглядає заяви і скарги на неправильні дії виборчих комісій і ухвалює по них остаточні рішення;

ж) підбиває підсумки виборів до Верховної Ради Української РСР у цілому по республіці;

з) реєструє депутатів, обраних до Верховної Ради Української РСР;

и) передає Мандатній комісії Верховної Ради Української РСР документацію, необхідну для перевірки повноважень депутатів Верховної Ради Української РСР по кожному виборчому округу;

і) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 30. Повноваження окружної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради Української РСР

Окружна виборча комісія по виборах до Верховної Ради Української РСР на території свого виборчого округу:

а) здійснює контроль за виконанням цього Закону;

б) стежить за правильністю утворення виборчих дільниць, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць по округу;

в) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

г) заслуховує повідомлення дільничних виборчих комісій, виконавчих комітетів відповідних місцевих Рад народних депутатів, інших установ та організацій у питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;

д) стежить за складанням і поданням для загального ознайомлення списків виборців;

е) розглядає заяви і скарги на неправильні дії дільничних виборчих комісій;

є) реєструє висунутих кандидатів у депутати і видає їм відповідні посвідчення;

ж) затверджує текст виборчого бюлетеня по даному виборчому округу, забезпечує виготовлення бюлетенів і одержання їх дільничними виборчими комісіями;

з) встановлює результати виборів по виборчому округу;

и) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 31. Повноваження дільничної виборчої комісії

Дільнична виборча комісія:

а) проводить ознайомлення виборців з списком виборців, приймає заяви про неправильності в списку виборців і вносить їх на розгляд виконавчого комітету Ради народних депутатів, командира військової частини, капітана судна, які склали список;

б) видає виборцям на підставі списку виборців посвідки на право голосування у випадках, передбачених статтею 22 цього Закону;

в) складає додатковий список виборців на осіб, які прибули на виборчу дільницю з посвідками на право голосування;

г) сповіщає населення про місце знаходження дільничної виборчої комісії і час її роботи, а також про день виборів і місце голосування;

д) забезпечує підготовку приміщення для голосування і виготовлення виборчих скриньок;

е) організує на виборчій дільниці голосування в день виборів;

є) розглядає заяви і скарги у питаннях підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці і приймає по них рішення;

ж) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці;

з) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 32. Порядок здійснення повноважень виборчими комісіями

Засідання виборчої комісії скликаються її головою і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини складу комісії. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу комісії. Члени комісії, не згодні з її рішенням, мають право висловити окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу.

Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами і організаціями.

Рішення виборчої комісії може бути оскаржене у вищестоящу виборчу комісію.

Стаття 33. Гласність у роботі виборчих комісій

Виборчі комісії інформують населення про свої засідання і прийняті рішення, про заходи, які вони проводять. На засіданнях комісій можуть бути присутні представники від громадських організацій і трудових колективів, а також представники преси, телебачення, радіо.

Стаття 34. Сприяння виборчим комісіям у здійсненні їх повноважень

Державні і громадські органи, підприємства, установи, організації, службові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними повноважень, надавати необхідні для їх роботи відомості і матеріали.

Виборча комісія має право звертатись у питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, у державні і громадські органи, до підприємств, установ, організацій, до службових осіб, які зобов'язані розглянути поставлене питання і дати виборчій комісії відповідь не пізніш як у триденний строк.

Розділ VII
ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ

Стаття 35. Порядок висування кандидатів у депутати

Кандидати в депутати Верховної Ради Української РСР висуваються по виборчих округах. Висування кандидатів у депутати починається на десятий день після призначення виборів і закінчується за 30 днів до виборів.

Висування кандидатів у депутати здійснюють організації Комуністичної партії Радянського Союзу, професійних спілок, Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді, кооперативні та інші громадські організації в особі їх республіканських, обласних, районних, міських, районних у містах органів, трудові колективи, а також збори військовослужбовців по військових частинах.

Висування кандидатів у депутати від трудових колективів проводиться на загальних зборах колективів, які скликаються фабричними, заводськими, місцевими комітетами професійних спілок. У великих трудових колективах збори можуть проводитись по цехах, дільницях, змінах, бригадах, відділеннях. Трудові колективи з невеликою кількістю працюючих можуть проводити спільні збори з іншими трудовими колективами.

Збори військовослужбовців по висуванню кандидатів у депутати скликаються командуванням військової частини. При неможливості проведення загальних зборів військовослужбовців частини збори проводяться по підрозділах.

Кожному присутньому на зборах по висуванню кандидата в депутати надається право брати участь в обговоренні кандидатур, підтримувати пропоновані кандидатури або вносити пропозиції про їх відведення.

Рішення про висунення кандидата в депутати приймається більшістю голосів учасників зборів або більшістю голосів загального складу відповідного органу громадської організації і негайно доводиться до відома особи, висунутої кандидатом.

Про висунення кандидата в депутати складається протокол, в якому вказується: найменування організації, яка висунула кандидата, місце і час проведення зборів або засідання, кількість осіб, які взяли участь у засіданні або зборах, кількість голосів, поданих за висунення кандидата, прізвище, ім'я, по батькові кандидата, його вік, заняття і місце проживання.

Громадські організації, трудові колективи, збори військовослужбовців по військових частинах, які висунули кандидатів у депутати, обирають довірених осіб кандидатів у депутати, а також сповіщають населення про висунутих кандидатів у депутати через пресу, телебачення, радіо.

Стаття 36. Право підтримувати висунутих кандидатів у депутати

Громадські організації, трудові колективи і збори військовослужбовців по військових частинах можуть виступати на підтримку кандидатів у депутати, висунутих іншими громадськими організаціями, трудовими колективами або зборами військовослужбовців по військових частинах, а також обирати довірених осіб кандидатів у депутати.

Стаття 37. Окружна передвиборна нарада

Для обговорення висунутих по виборчому округу кандидатів у депутати може проводитись окружна передвиборна нарада представників від громадських організацій, трудових колективів, зборів військовослужбовців по військових частинах.

Окружні передвиборні наради скликаються обласними, міськими органами громадських організацій.

Окружні передвиборні наради приймають рішення про підтримку кандидатів у депутати, виступають із зверненнями і закликами до виборців, громадських організацій, трудових колективів, можуть обирати довірених осіб кандидатів у депутати.

Стаття 38. Скасування рішення про висунення кандидата в депутати. Зняття кандидатом своєї кандидатури

Громадська організація, трудовий колектив, збори військовослужбовців військової частини, які висунули кандидата в депутати, мають право в будь-який час до виборів скасувати своє рішення про висунення кандидата в депутати. Рішення в цьому питанні приймається в порядку, передбаченому для висування кандидата в депутати, і подається в окружну виборчу комісію.

Кандидат у депутати в будь-який час до виборів може зняти свою кандидатуру. Заява кандидата про зняття своєї кандидатури подається в окружну виборчу комісію.

Про скасування рішення про висунення кандидата в депутати або про зняття кандидатом своєї кандидатури окружна виборча комісія доводить до відома населення виборчого округу.

Стаття 39. Порядок реєстрації кандидатів у депутати

Кандидати в депутати, висунуті з додержанням вимог цього Закону, реєструються окружною виборчою комісією відповідного виборчого округу за поданням громадської організації, трудового колективу або зборів військовослужбовців військової частини.

Реєстрація кандидатів у депутати починається за 35 днів і закінчується за 25 днів до виборів.

Реєстрація кандидатів у депутати проводиться на засіданні окружної виборчої комісії при наявності таких документів: протоколу засідання відповідного органу громадської організації, зборів трудового колективу або зборів військовослужбовців військової частини про висунення кандидата в депутати по даному виборчому округу; заяви кандидата в депутати про згоду балотуватися по цьому виборчому округу. Про реєстрацію кожного кандидата в депутати виборча комісія складає протокол, який разом із заявою кандидата в депутати про згоду балотуватися по відповідному виборчому округу подається в Центральну виборчу комісію.

Окружна виборча комісія зобов'язана зареєструвати всіх кандидатів у депутати, висунутих по даному виборчому округу з додержанням вимог цього Закону. Відмова в реєстрації кандидата в депутати може бути оскаржена в дводенний строк у Центральну виборчу комісію, рішення якої є остаточним.

Кандидат у депутати може балотуватися тільки в одному виборчому окрузі по виборах до Верховної Ради Української РСР. Кандидат у депутати не може входити до окружної або дільничної виборчої комісії того виборчого округу, по якому він висунутий кандидатом. Особа, яка висунута кандидатом у депутати і яка входить до однієї з зазначених комісій, звільняється від обов'язків у комісії з моменту реєстрації її кандидатом у депутати.

Окружна виборча комісія не пізніш як на третій день після реєстрації кандидатів у депутати публікує в пресі повідомлення про реєстрацію із зазначенням прізвища, імені, по батькові, віку і заняття зареєстрованих кандидатів у депутати.

Кожному зареєстрованому кандидатові в депутати окружна виборча комісія видає посвідчення.

Стаття 40. Порядок висунення кандидата в депутати замість вибулого

У разі вибуття кандидата в депутати після закінчення строку реєстрації кандидатів у депутати, якщо у виборчому окрузі не залишається інших кандидатів, окружна виборча комісія з дозволу Центральної виборчої комісії звертається до громадських організацій, трудових колективів, зборів військовослужбовців по військових частинах з пропозицією висунути нового кандидата в депутати.

При неможливості за час, який залишився до виборів, висунути, зареєструвати і провести обговорення нового кандидата в депутати вибори у відповідному виборчому окрузі проводяться в місячний строк після проведення виборів до Верховної Ради Української РСР.

Стаття 41. Виборчий бюлетень

Текст виборчого бюлетеня по відповідному виборчому округу затверджує окружна виборча комісія. В бюлетень включаються в алфавітному порядку всі зареєстровані по виборчому округу кандидати в депутати із зазначенням прізвища, імені, по батькові кожного кандидата, найменування громадських організацій, трудових колективів, зборів військовослужбовців по військових частинах, які висунули кандидатів.

Виборчі бюлетені друкуються мовами, якими користується населення виборчого округу. Бюлетені доставляються всім дільничним виборчим комісіям виборчого округу не пізніш як за п'ять днів до виборів.

Стаття 42. Збори виборців для зустрічей з кандидатами в депутати

Для зустрічей кандидатів у депутати із своїми виборцями проводяться збори, які скликаються громадськими організаціями. Збори організуються за місцем проживання або роботи виборців відповідного виборчого округу. Про час і місце проведення зборів заздалегідь повідомляється виборцям.

Стаття 43. Передвиборна агітація

Громадським організаціям, трудовим колективам, які висунули кандидатів у депутати або виступили на їх підтримку, надається право безперешкодної агітації за своїх кандидатів.

Громадським організаціям і трудовим колективам безплатно надаються приміщення для зборів і мітингів, а також засоби масової інформації для ведення передвиборної агітації.

Кожному громадянинові гарантується право брати участь у передвиборній агітації.

Проведення агітації в день виборів у приміщенні для голосування не допускається.

Розділ VIII
ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТИ

Стаття 44. Право кандидата в депутати виступати на зборах і мітингах, користуватися засобами масової інформації

Усі кандидати в депутати Верховної Ради Української РСР з часу їх реєстрації окружними виборчими комісіями мають рівне право брати участь і виступати на передвиборних зборах, нарадах, мітингах, у пресі, по телебаченню, радіо.

Державні і громадські органи, керівники підприємств, установ і організацій, розташованих на території виборчого округу, зобов'язані сприяти кандидатові в депутати в організації зустрічей з виборцями, проведенні передвиборних зборів і мітингів, в одержанні необхідних довідкових та інформаційних матеріалів.

Стаття 45. Звільнення кандидата в депутати від виробничих або службових обов'язків для участі в передвиборних заходах

Кандидат у депутати на час проведення зустрічей з виборцями, виступів на передвиборних зборах, мітингах, по телебаченню і радіо звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків із збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

Стаття 46. Право кандидата в депутати на безплатний проїзд

Кандидат у депутати має право на безплатний проїзд на всіх видах пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах виборчого округу. Кандидат у депутати, який проживає за межами виборчого округу, користується таким же правом для проїзду у виборчий округ і повернення до місця проживання.

Стаття 47. Недоторканність кандидата в депутати

Кандидат у депутати Верховної Ради Української РСР не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, арештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди Президії Верховної Ради Української РСР. У разі, якщо Президія Верховної Ради Української РСР дає таку згоду, вона повідомляє про це в Центральну виборчу комісію і у відповідну окружну виборчу комісію.

Розділ IX
ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ І ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ВИБОРІВ

Стаття 48. Час і місце голосування

Голосування проводиться в день виборів з 6 години ранку до 10 години вечора за місцевим часом. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає всіх виборців не пізніш як за 10 днів до виборів.

На виборчих дільницях, утворених на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, у військових частинах, а також, з дозволу відповідних окружних виборчих комісій, на виборчих дільницях, розташованих у важкодоступних районах, куди за умовами сполучення в день виборів не можуть прибути виборці з посвідками на право голосування, голосування може бути закінчене і раніше 10 години вечора, якщо проголосували всі виборці, внесені в списки.

Стаття 49. Проведення голосування

На кожній виборчій дільниці голосування проводиться в спеціально відведеному приміщенні, в якому повинні бути обладнані кабіни або кімнати для таємного голосування, визначене місце видачі виборчих бюлетенів і встановлені виборчі скриньки. Відповідальність за організацію голосування і забезпечення порядку в приміщенні несе дільнична виборча комісія.

Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряються і пломбуються або опечатуються головою дільничної виборчої комісії в присутності всіх членів комісії. При цьому можуть бути присутніми представники від громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення, радіо.

Кожний виборець голосує особисто. Виборчі бюлетені видаються виборцям дільничною виборчою комісією на підставі списку виборців по пред'явленні паспорта або іншого посвідчення особи. Про видачу виборчих бюлетенів у списку виборців робиться відмітка.

Як виняток окремим виборцям, які за станом здоров'я або за умовами сполучення не можуть особисто прибути в приміщення для голосування, на їх прохання дільнична виборча комісія може доручити одному або кільком членам комісії організувати голосування в місці перебування цих виборців. Виборчі комісії виборчих дільниць, утворених на великих залізничних станціях, забезпечують голосування виборців, що перебувають як на станціях, так і в пасажирських поїздах далекого слідування.

Стаття 50. Порядок заповнення виборчого бюлетеня

Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право запросити в кабіну або кімнату іншу особу на свій розсуд, крім члена виборчої комісії.

Виборець при заповненні бюлетеня залишає в ньому прізвище того кандидата, за якого він голосує, викреслюючи прізвища інших. Голосування здійснюється виборцем шляхом опускання бюлетеня у виборчу скриньку.

Стаття 51. Підрахунок голосів на виборчій дільниці

Підрахунок голосів на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією.

Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією після оголошення головою комісії про закінчення голосування. Відкриття виборчих скриньок до закінчення голосування забороняється. Перед відкриттям виборчих скриньок усі не видані виборцям бюлетені повинні бути погашені дільничною виборчою комісією.

Дільнична виборча комісія за основним і додатковим списками виборців встановлює загальну кількість виборців на дільниці, а також кількість виборців, які одержали бюлетені. На підставі бюлетенів, що були у виборчих скриньках, дільнична виборча комісія встановлює по виборчому округу (в межах даної виборчої дільниці) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" кожного кандидата в депутати, а також кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

Визнаються недійсними бюлетені невстановленого зразка, а також бюлетені, в яких при голосуванні залишено більше одного кандидата. При виникненні сумнівів у дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування.

Під час підрахунку голосів мають право бути присутніми представники від громадських організацій, трудових колективів, а також представники преси, телебачення, радіо.

Стаття 52. Протокол дільничної виборчої комісії

Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні дільничної виборчої комісії і заносяться до протоколу, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії і не пізніш як через 24 години пересилається у відповідну окружну виборчу комісію. До протоколу додаються наявні окремі думки членів комісії; заяви і скарги, що надійшли в комісію, про порушення, допущені в ході голосування або при підрахунку голосів; акт, складений в разі пошкодження пломби або печатки на виборчій скриньці.

Стаття 53. Встановлення результатів виборів по округу

Результати виборів по виборчому округу встановлюються окружною виборчою комісією.

На підставі протоколів дільничних виборчих комісій окружна виборча комісія визначає: загальну кількість виборців по округу; кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" кожного кандидата в депутати; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах більше половини голосів усіх виборців округу.

Окружна виборча комісія може визнати вибори недійсними через допущені в ході виборів або при підрахунку голосів порушення цього Закону.

Вибори визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини виборців, внесених у списки виборців, а також у зв'язку з смертю кандидата в депутати, якщо по округу зареєстрований один кандидат.

Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів мають право бути присутніми представники від громадських організацій, трудових колективів, а також представники преси, телебачення, радіо.

Стаття 54. Протокол окружної виборчої комісії

Результати виборів по виборчому округу встановлюються на засіданні окружної виборчої комісії і заносяться до протоколу, який підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії і не пізніш як через 24 години пересилається в Центральну виборчу комісію. До протоколу додаються наявні окремі думки членів комісії, заяви і скарги, що надійшли в комісію, про порушення, допущені в ході голосування, при підрахунку голосів або встановленні результатів виборів.

Стаття 55. Реєстрація депутатів. Опублікування підсумків виборів

Центральна виборча комісія на підставі протоколів окружних виборчих комісій підбиває підсумки виборів до Верховної Ради Української РСР у цілому по республіці, проводить реєстрацію депутатів, обраних по кожному виборчому округу.

Центральна виборча комісія може відмовити в реєстрації депутата і визнати вибори недійсними, якщо в ході виборів або при підрахунку голосів чи визначенні результатів виборів по округу мали місце порушення цього Закону.

Повідомлення про підсумки виборів у цілому по республіці і список обраних до Верховної Ради Української РСР депутатів Центральна виборча комісія публікує в пресі не пізніш як на п'ятий день після виборів.

Розділ X
ПОВТОРНІ ВИБОРИ І ВИБОРИ ЗАМІСТЬ ВИБУЛИХ ДЕПУТАТІВ

Стаття 56. Повторні вибори

Якщо жоден з кандидатів у депутати, які балотувались по виборчому округу, не був обраний або вибори по виборчому округу були визнані такими, що не відбулися, або недійсними, Центральна виборча комісія доручає окружній виборчій комісії провести у виборчому окрузі повторні вибори. Центральна виборча комісія в необхідних випадках може сама вирішити питання про проведення повторних виборів. При цьому вона звертається до відповідних державних органів з пропозицією затвердити окружну і дільничні виборчі комісії даного виборчого округу в новому складі.

Повторні вибори проводяться в місячний строк з додержанням вимог цього Закону. Голосування проводиться на тих же виборчих дільницях і за списками виборців, складеними для проведення виборів до Верховної Ради Української РСР.

Затвердження складу виборчих комісій, реєстрація кандидатів у депутати та інші заходи проводяться в строки, встановлені статтею 57 цього Закону.

Стаття 57. Проведення виборів замість вибулих депутатів

У разі визнання Верховною Радою Української РСР повноважень окремих депутатів недійсними, а також у разі вибуття депутата протягом строку повноважень Верховної Ради Української РСР у відповідних виборчих округах у тримісячний строк проводяться нові вибори. Вибори призначаються Президією Верховної Ради Української РСР не пізніш як за місяць до їх проведення і організуються відповідно до цього Закону. При цьому окружна виборча комісія утворюється на третій день, а дільничні виборчі комісії - на п'ятий день після призначення виборів. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за 15 днів до виборів.

Голова, або заступник голови, або секретар дільничної виборчої комісії звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків у період підготовки і проведення виборів на 20 календарних днів із збереженням середнього заробітку за місцем постійної роботи.

У разі вибуття депутата менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень Верховної Ради Української РСР вибори замість вибулого депутата не проводяться.

Розділ XI
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ОБРАННЯ ДЕПУТАТОМ. ФОРМИ ВИБОРЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ПОРЯДОК ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

Стаття 58. Посвідчення про обрання депутатом

Окружна виборча комісія після опублікування в пресі списку депутатів Верховної Ради Української РСР, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, а при повторних виборах і виборах замість вибулого депутата - після опублікування повідомлення про підсумки виборів по виборчому округу видає обраному по округу депутатові посвідчення про його обрання.

Після затвердження Верховною Радою Української РСР повноважень депутата видане йому посвідчення про обрання депутатом замінюється депутатським посвідченням.

Стаття 59. Форми виборчих документів

Форми списку виборців, посвідки на право голосування, протоколів виборчих комісій, а також форми посвідчень, які видаються окружними виборчими комісіями кандидатам у депутати і депутатам, встановлюються Президією Верховної Ради Української РСР.

Форма і колір виборчого бюлетеня встановлюються Центральною виборчою комісією по виборах до Верховної Ради Української РСР.

Стаття 60. Порядок зберігання виборчих документів

Діловодство виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Української РСР передається виборчими комісіями після закінчення їх роботи органам, які затвердили склад відповідних комісій.

Порядок зберігання виборчих документів встановлюється Президією Верховної Ради Української РСР.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

О. ВАТЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА

м. Київ
19 грудня 1978 року
N 4159-IX

 

Опрос