Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Регламента заседаний Верховного Совета Украинской ССР

ВС УССР
Постановление Верховной Рады, Регламент от 04.07.1975 № 3-IX

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про затвердження Регламенту засідань Верховної Ради Української РСР

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Затвердити Регламент засідань Верховної Ради Української РСР.

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

І. ГРУШЕЦЬКИЙ

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

Я. КОЛОТУХА 

м. Київ
4 липня 1975 року
N 3-IX

 

 

РЕГЛАМЕНТ
ЗАСІДАНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

1. Згідно з Конституцією Української РСР сесії Верховної Ради Української РСР скликаються Президією Верховної Ради Української РСР.

Про час скликання і місце проведення сесії Верховної Ради Української РСР, а також про питання, які вносяться на її розгляд, Президія Верховної Ради Української РСР заздалегідь повідомляє депутатів.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР про скликання сесії публікується, як правило, не пізніше ніж за місяць до відкриття сесії.

2. Реєстрація депутатів, що прибувають на сесію, організується Президією Верховної Ради Української РСР. Про час і місце реєстрації повідомляється в пресі, як правило, за три дні до відкриття сесії.

У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це в Президію Верховної Ради Української РСР.

3. Члени Уряду Української РСР, керівники республіканських державних органів і громадських організацій, які не є депутатами Верховної Ради Української РСР, запрошуються на сесії Верховної Ради республіки.

На сесії можуть бути присутніми представники преси, радіо і телебачення.

4. Засідання Верховної Ради Української РСР проводяться з 10 години до 14 години та з 16 години до 18 години, якщо при визначенні порядку роботи сесії Верховна Рада не прийме іншого рішення.

Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів, що прибули на засідання.

5. Перше засідання першої сесії Верховної Ради Української РСР нового скликання за дорученням Ради Старійшин відкриває один з найстаріших за віком депутатів, а всі наступні засідання - Голова або заступник Голови Верховної Ради Української РСР.

6. Порядок денний сесії Верховної Ради Української РСР і порядок розгляду питань порядку денного затверджується на першому засіданні Верховної Ради.

Пропозиції до порядку денного сесії Верховної Ради Української РСР і порядку розгляду питань порядку денного підготовляються Президією Верховної Ради і попередньо розглядаються Радою Старійшин.

Депутати можуть вносити пропозиції щодо порядку денного сесії і порядку розгляду питань порядку денного.

7. Питання про обрання Голови Верховної Ради Української РСР і його заступників, утворення постійних комісій, обрання Президії Верховної Ради Української РСР та утворення Ради Міністрів Української РСР розглядаються на першій сесії Верховної Ради Української РСР кожного скликання.

Питання про обрання Верховного Суду Української РСР включається до порядку денного сесії, найближчої після закінчення строку його повноважень.

8. Орган, який вніс питання на розгляд Верховної Ради Української РСР, призначає доповідача і повідомляє про це в Президію Верховної Ради Української РСР.

Доповідачі з питань порядку денного сесії Верховної Ради Української РСР затверджуються Головою Верховної Ради.

Співдоповідачів з питань, що розглядаються на сесії, можуть виставляти постійні комісії Верховної Ради - з питань, які належать до їх відання, а також групи депутатів, що налічують не менше 50 чоловік.

Постійна комісія чи група депутатів, які виставили співдоповідача, повідомляють про це в Президію Верховної Ради Української РСР, а під час сесії - Голові Верховної Ради республіки.

9. Законопроекти і матеріали з питань, які вносяться на розгляд Верховної Ради Української РСР, заздалегідь вручаються депутатам.

Депутати забезпечуються відповідною інформацією з питань, які розглядаються на сесії, і їм надається необхідна правова допомога. В ході сесії депутатам надаються бюлетені з стенографічним записом кожного засідання.

10. Голова Верховної Ради встановлює за погодженням з доповідачами і співдоповідачами час для доповідей, співдоповідей і заключного слова.

Для виступу в дебатах надається у перший раз до 20 хвилин, у другий раз - 5 хвилин.

Для виступу щодо порядку ведення засідання і з мотивів голосування надається 5 хвилин.

11. Заяви про надання слова для виступу в дебатах подаються на ім'я Голови Верховної Ради Української РСР.

Слово для виступу в дебатах надається головуючим на засіданні.

Припинення дебатів проводиться за рішенням Верховної Ради Української РСР.

12. Пропозиції та зауваження з обговорюваних на сесії питань, а також поправки до законопроектів можуть вноситись як у письмовій, так і в усній формі.

Пропозиції, зауваження і поправки, висловлені депутатами на сесії чи передані в письмовій формі, розглядаються на засіданні Верховної Ради Української РСР.

13. Для врахування в проекті закону або постанови пропозицій, зауважень і поправок, висловлених депутатами, Верховна Рада Української РСР доручає редагування проекту відповідній постійній комісії або обирає для цієї мети редакційну комісію.

Проект закону або постанови в остаточній редакції подається на затвердження Верховній Раді Української РСР.

14. Запити вносяться депутатом, групою депутатів або постійною комісією у письмовій чи усній формі. Запит, внесений у письмовій формі, оголошується головуючим на засіданні.

Голова Верховної Ради Української РСР або його заступник, головуючий на засіданні, за погодженням із службовою особою чи державним органом, до якого звернутий запит, визначають, виходячи із встановленого Конституцією Української РСР триденного строку, час виступу на даній сесії з відповіддю на запит.

По відповіді на запит Верховна Рада Української РСР приймає постанову.

15. Особисті заяви, фактичні довідки та запитання вносяться у письмовому вигляді і оголошуються головуючим на засіданні негайно або наприкінці засідання в залежності від їх змісту.

16. На кожному засіданні Верховної Ради Української РСР ведеться протокол, який підписується головуючим.

17. Інформаційні повідомлення про засідання Верховної Ради Української РСР публікуються в пресі, передаються по радіо і телебаченню.

Після закінчення сесії видається стенографічний звіт про засідання Верховної Ради Української РСР українською і російською мовами.

____________

Опрос