Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета Украинской ССР и внесении изменений и дополнений в текст Конституции (Основного Закона) Украинской ССР

ВС УССР
Закон УССР от 17.06.1954

ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР і внесення змін та доповнень в текст Конституції (Основного Закону) Української РСР

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

I. Затвердити Укази Президії Верховної Ради Української РСР:

від 12 лютого 1954 року "Про утворення союзно-республіканського Міністерства чорної металургії Української РСР";

від 3 травня 1954 року "Про утворення союзно-республіканського Міністерства вугільної промисловості Української РСР";

від 7 травня 1954 року "Про утворення союзно-республіканського Міністерства рибної промисловості Української РСР";

від 27 травня 1954 року "Про утворення союзно-республіканського Міністерства промисловості м'ясних і молочних продуктів Української РСР".

від 30 травня 1954 року "Про утворення Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР";

від 30 травня 1954 року "Про перейменування Міністерства лісової і паперової промисловості Української РСР".

В зв'язку із змінами, які відбулись в органах державного управління республіки, а також у відповідності з постановами Верховної Ради Української РСР від 12 вересня 1953 року "Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення республіканських Міністерств Української РСР", "Про затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР про перетворення союзно-республіканських Міністерств Української РСР" і Законом від 15 січня 1954 року "Про затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР про утворення і перейменування Міністерств Української РСР" внести необхідні зміни і доповнення в статті 45, 48, 49, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 і 78 Конституції Української РСР, а саме:

1. Виключити із статті 45 Конституції Української РСР слова: "Автомобільного транспорту", "Бавовництва", "Військового", "Державної безпеки", "Кінематографії", "Легкої промисловості", "Лісового господарства", "Мебльової промисловості і столярських виробів". "Місцевої паливної промисловості", "Місцевої промисловості", "М'ясної і молочної промисловості, "Харчової промисловості", "Голови Комітету в справах культурно-освітніх установ", "Голови Комітету в справах мистецтв", "Начальника Управління в справах вищої школи"; додати в цю статтю слова "Перших заступників Голови Ради Міністрів Української РСР", "Автомобільного транспорту і шосейних шляхів"; "Вугільної промисловості", "Культури", "Місцевої і паливної промисловості", "Оборони", "Промисловості м'ясних і молочних продуктів", "Промисловості продовольчих товарів", "Промислових товарів широкого вжитку", "Чорної металургії", "Голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР", вставити після слів "планової комісії" слова "Ради Міністрів".

Відповідно до цього статтю 45 викласти таким чином:

"Стаття 45. Рада Міністрів Української РСР утворюється Верховною Радою Української РСР в складі:

Голови Ради Міністрів Української РСР;

Перших заступників Голови Ради Міністрів Української РСР;

Заступників Голови Ради Міністрів Української РСР;

Міністрів Української РСР:

Автомобільного транспорту і шосейних шляхів;

Внутрішніх справ;

Вугільної промисловості;

Державного контролю;

Житлово-цивільного будівництва;

Закордонних справ;

Комунального господарства;

Культури;

Лісової промисловості;

Місцевої і паливної промисловості;

Оборони;

Освіти;

Охорони здоров'я;

Промисловості будівних матеріалів;

Промисловості м'ясних і молочних продуктів;

Промисловості продовольчих товарів;

Промислових товарів широкого вжитку;

Радгоспів;

Рибної промисловості;

Сільського господарства;

Соціального забезпечення;

Торгівлі;

Фінансів;

Чорної металургії;

Юстиції;

Голови Державної планової комісії Ради Міністрів Української РСР;

Голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР".

2. Виключити із статті 48 Конституції Української РСР слова: "Бавовництва", "Військове", "Державної безпеки", "Кінематографії", "Легкої промисловості", "Лісового господарства", "М'ясної і молочної промисловості", "Харчової промисловості"; додати в цю статтю слова "Автомобільного транспорту і шосейних шляхів", "Вугільної промисловості", "Культури", "Оборони", "Промисловості м'ясних і молочних продуктів", "Промисловості продовольчих товарів", "Промислових товарів широкого вжитку", "Чорної металургії" і викласти її таким чином:

"Стаття 48. До союзно-республіканських Міністерств Української РСР належать Міністерства:

Автомобільного транспорту і шосейних шляхів;

Внутрішніх справ;

Вугільної промисловості;

Державного контролю;

Закордонних справ;

Культури;

Лісової промисловості;

Оборони;

Охорони здоров'я;

Промисловості будівних матеріалів;

Промисловості м'ясних і молочних продуктів;

Промисловості продовольчих товарів;

Промислових товарів широкого вжитку;

Радгоспів;

Рибної промисловості;

Сільського господарства;

Торгівлі;

Фінансів;

Чорної металургії;

Юстиції".

3. З статті 49 Конституції Української РСР виключити слова: "Автомобільного транспорту", "Мебльової промисловості і столярських виробів", "Місцевої паливної промисловості", "Місцевої промисловості"; додати в цю статтю слова "Місцевої і паливної промисловості" і викласти її таким чином:

"Стаття 49. До республіканських Міністерств Української РСР належать Міністерства:

Житлово-цивільного будівництва;

Комунального господарства;

Місцевої і паливної промисловості;

Освіти;

Соціального забезпечення".

4. В статті 69 Конституції Української РСР з переліку відділів облвиконкому виключити слова: "в справах культурно-освітніх установ", "в справах мистецтв", "місцевої промисловості", "шляховий"; з переліку управлінь облвиконкому виключити слова: "управління кінофікації", "управління легкої промисловості", "управління місцевої паливної промисловості", "управління харчової промисловості", замінивши їх словами: "автомобільного транспорту і шосейних шляхів", "культури", "місцевої і паливної промисловості", "промисловості будівних матеріалів"; в частині цієї статті, яка регулює утворення відділів або управлінь з затвердження союзно-республіканських міністерств, виключити слова "м'ясної і молочної промисловості", "промисловості будівних матеріалів" і додати слова "промисловості м'ясних і молочних продуктів", "промисловості продовольчих товарів", "промислових товарів широкого вжитку". Відповідно до цього статтю 69 Конституції Української РСР викласти таким чином:

"Стаття 69. Обласні Ради депутатів трудящих утворюють такі відділи та управління виконавчих комітетів:

відділи -

загальний;

комунального господарства;

народної освіти;

охорони здоров'я;

соціального забезпечення;

торгівлі;

фінансовий;

управління -

автомобільного транспорту і шосейних шляхів;

культури;

місцевої і паливної промисловості;

промисловості будівних матеріалів;

сільського господарства;

планову комісію;

сектор кадрів при голові виконавчого комітету, і, крім того, відповідно до особливостей господарства області, з затвердження союзно-республіканських Міністерств: Лісової промисловості, Промисловості м'ясних і молочних продуктів, Промисловості продовольчих товарів, Промислових товарів широкого вжитку, Рибної промисловості, обласні Ради депутатів трудящих утворюють відділи або управління:

лісової промисловості;

промисловості м'ясних і молочних продуктів;

промисловості продовольчих товарів;

промислових товарів широкого вжитку;

рибної промисловості".

5. В статті 70 Конституції Української РСР слова "союзно-республіканські Міністерства Внутрішніх справ, Державної безпеки і Юстиції" замінити словами "Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції і Комітет державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР" та викласти цю статтю таким чином:

"Стаття 70. Відповідно до умов області, на основі законів СРСР і Української РСР, загальносоюзні Міністерства, а також Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції і Комітет державної безпеки при Раді Міністрів Української РСР утворюють при обласних Радах депутатів трудящих свої управління".

6. В статті 73 Конституції Української РСР з переліку відділів, які утворюються районними Радами депутатів трудящих, виключити слова "кінофікації", "культурно-освітньої роботи", "сільського господарства", "шляховий" та додати слова "автомобільного транспорту і шосейних шляхів", "культури"; слово "комунальний" замінити словами "комунального господарства", слова "місцевої промисловості" замінити словами "місцевої і паливної промисловості". Відповідно до цього статтю 73 викласти таким чином:

"Стаття 73. Районні Ради депутатів трудящих утворюють такі відділи виконавчих комітетів:

автомобільного транспорту і шосейних шляхів;

загальний;

культури;

народної освіти;

охорони здоров'я;

соціального забезпечення;

торгівлі;

фінансовий;

планову комісію;

сектор кадрів при голові виконавчого комітету, і, крім того, відповідно до особливостей господарства району, з затвердження обласної Ради депутатів трудящих, районні Ради депутатів трудящих утворюють відділи:

комунального господарства;

місцевої і паливної промисловості".

7. В статті 74 Конституції Української РСР виключити слова "і Державної безпеки" та викласти цю статтю таким чином:

"Стаття 74. Відповідно до умов району, на основі законів СРСР і Української РСР, з затвердження відповідної обласної Ради депутатів трудящих, Міністерство внутрішніх справ утворює при районних Радах депутатів трудящих свої відділи".

8. Виключити із статті 76 Конституції Української РСР слова "в справах культурно-освітньої роботи", "місцевої промисловості" та додати слова "культури", "місцевої і паливної промисловості", виклавши цю статтю таким чином:

"Стаття 76. Міські Ради депутатів трудящих утворюють такі відділи виконавчих комітетів:

загальний;

комунального господарства;

культури;

народної освіти;

охорони здоров'я;

соціального забезпечення;

торгівлі;

фінансовий;

планову комісію;

сектор кадрів при голові виконавчого комітету, і, крім того, відповідно до особливостей промисловості міста, його міського і приміського господарства:

місцевої і паливної промисловості;

сільського господарства".

II. В статті 71 Конституції Української РСР після слів "Відділи і управління", в статтях 75 і 77 після слів "Відділи" додати слова "виконавчих комітетів", в статті 78 після слова "Відділи" додати слова "виконавчого комітету".

Відповідно до цього викласти ці статті таким чином:

"Стаття 71. Відділи і управління виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих підлягають у своїй діяльності як відповідній обласній Раді депутатів трудящих та її виконавчому комітетові, так і відповідному Міністерству Української РСР".

"Стаття 75. Відділи виконавчих комітетів районних Рад депутатів трудящих підлягають у своїй діяльності як районній Раді депутатів трудящих і її виконавчому комітетові, так і відповідному відділові обласної Ради депутатів трудящих".

"Стаття 77. Відділи виконавчих комітетів міських Рад депутатів трудящих підлягають у своїй діяльності як міській Раді депутатів трудящих і її виконавчому комітетові, так і відповідному відділові районної Ради депутатів трудящих або відповідному відділові обласної Ради депутатів трудящих".

"Стаття 78. Відділи виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих Києва підлягають у своїй діяльності як Раді депутатів трудящих Києва і її виконавчому комітетові, так і відповідному Міністерству Української РСР безпосередньо".

III. Затвердити Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 9 листопада 1953 року "Про перетворення адміністративних округів Закарпатської області на райони".

Відповідно до цього статтю 72 виключити з Конституції Української РСР, в статтях 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 79, 83, 84, 88, 96, 114 і 121 виключити слова: "округу", "округах", "окружні", "і окружні", "або окружними", "окружних", "і окружних", "і окружними" "окружної", "і окружної" та "і окрузі". Крім того, в статті 88 виключити слово "відповідно", а в статті 121 слово "Рад" замінити словом "Ради".

 

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР

Д. КОРОТЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

В. НИЖНИК

м. Київ
17 червня 1954 року

 

Опрос