Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Контрольной комиссии Верховного Совета Украины по вопросам приватизации

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 24.06.1993 № 3317-XII
Утратил силу

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
Постановами Верховної Ради України
від 30 червня 1994 року N 65/94-ВР,
від 15 липня 1998 року N 44-XIV

Постанова втратила чинність
(згідно із Законом України
 від 11 вересня 2019 року N 55-IX)

Верховна Рада України постановляє

1. Затвердити Положення про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації (додається).

2. Затвердити склад Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (додається).

3. Доручити Секретаріату та Управлінню справами Верховної Ради України (Горьовому Л. Є., Бондаренку Г. І.) забезпечити Контрольну комісію приміщенням, засобами транспорту і зв'язку, оргтехнікою згідно з пунктом 8 розділу V Положення про Контрольну комісію. 

 

 

Голова Верховної Ради
України

 
І. ПЛЮЩ 

м. Київ
24 червня 1993 року
N 3317-XII

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації

(назва із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Верховної Ради України від 15.07.98 р. N 44-XIV)

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації створюється відповідно до статті 10 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Організація та діяльність Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації проводиться на основі чинного законодавства та даного Положення.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Верховної Ради України від 15.07.98 р. N 44-XIV) 

Розділ I. Порядок утворення Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації

1. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації (надалі Контрольна комісія) обирається з числа народних депутатів України.

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Верховної Ради України від 15.07.98 р. N 44-XIV) 

2. До складу Контрольної комісії входить 15 членів, які затверджуються Верховною Радою України.

(пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Верховної Ради України від 30.06.94 р. N 65/94-ВР) 

3. Голова Спеціальної контрольної комісії обирається Верховною Радою України, перший заступник, заступник голови комісії та секретар обираються на засіданні комісії.

(пункт 3 розділу I в редакції
Постанови Верховної Ради України від 15.07.98 р. N 44-XIV)

4. Контрольна комісія обирається на строк повноваження Верховної Ради чергового скликання. У випадку невиконання покладених обов'язків, за систематичну неучасть в роботі Контрольної комісії за поданням голови комісії або за власним бажанням члена Контрольної комісії Верховна Рада може відкликати і обрати нового члена Контрольної комісії до закінчення цього строку.

Розділ II. Напрями діяльності Контрольної комісії

1. Контрольна комісія здійснює систематичний контроль за додержанням законодавства України про приватизацію, виконанням Державної програми приватизації, а також дотриманням законодавства в нормативних актах з питань приватизації, які приймаються Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна, Національним банком та іншими уповноваженими органами.

2. Контрольна комісія в межах своєї компетенції здійснює діяльність по таких основних напрямах:

контроль за діяльністю Фонду державного майна та інших державних органів приватизації;

контроль за створенням державними органами умов для проведення приватизації;

контроль за порядком випуску, розміщення та використання приватизаційних паперів;

контроль за додержанням встановленого порядку приватизації державних підприємств, житла, землі;

контроль за використанням коштів, що надійшли від приватизації майна до позабюджетного Державного фонду приватизації;

систематична (не менше двох разів на рік) інформація Верховної Ради України про хід приватизації.

Розділ III. Права Контрольної комісії

Контрольна комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

1. Вносити до Верховної Ради України, виходячи з практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції по внесенню змін і доповнень до чинного законодавства.

2. Заслуховувати звіт Фонду державного майна про хід приватизації перед його поданням на розгляд Верховної Ради України, а також звіти інших державних органів приватизації.

3. Брати участь в обговоренні проекту бюджету на утримання апарату Фонду державного майна.

4. Заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань приватизації.

5. Знайомитись з документами, матеріалами і одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій.

6. Залучати до своєї роботи фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ.

7. Розглядати програми і плани приватизації, виявляти питання, які вимагають першочергових і невідкладних рішень в процесі приватизації.

Розділ IV. Порядок застосування Контрольною комісією мір відповідальності

1. За результатами перевірок Контрольна комісія приймає рішення.

2. При виявленні фактів порушення законодавства з питань приватизації Контрольна комісія:

ставить перед уповноваженими органами приватизації питання про зупинення явно незаконних розпоряджень і дій цих органів;

вказує на недоліки, допущені службовими особами державних органів приватизації, зобов'язує їх усунути виявлені порушення;

виходить з пропозиціями до вищестоящих за підпорядкованістю органів про усунення службових осіб із займаних посад.

3. Рішення Контрольної комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду державні органами або службові особи повинні повідомити комісію у строки, встановлені чинним законодавством.

Розділ V. Організація роботи Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації

1. Організує роботу Контрольної комісії її голова, або за його дорученням - заступник голови.

2. Засідання Контрольної комісії скликаються у міру необхідності, але не менше 1 разу на місяць і є правомочними, якщо на засіданні присутні більше половини членів комісії.

3. У необхідних випадках Контрольна комісія може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

4. Рішення Контрольної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії, присутніх на засіданні.

5. В процесі підготовки конкретного питання для розгляду на Контрольній комісії вона може створювати робочі групи, до яких входять спеціалісти міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ.

6. Рішення та висновок Контрольної комісії підписує голова комісії та секретар.

7. Контрольна комісія будує свою роботу у взаємодії з постійними комісіями Верховної Ради України, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування.

8. Секретаріат та Управління справами Верховної Ради України створюють необхідні умови для діяльності Контрольної комісії, надають їй приміщення, засоби транспорту і зв'язку, забезпечують технічне обслуговування, ведення діловодства.

 

СКЛАД
Контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації

1. БІЛИЙ Леонід Савелійович

2. ВАСИЛЬЄВА Галина Іванівна

3. ГРИЩЕНКО Іван Михайлович

4. МЕЛЬНИЧУК Віталій Григорович

5. СОБОЛЄВ Сергій Владиславович

6. ШКАРБАН Микола Іванович

7. ЩЕРБИНА Володимир Олександрович

8. ЯГОФЕРОВ Анатолій Миколайович

9. ЯХЕЄВА Тетяна Михайлівна.

____________

Опрос