Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 05.05.1993 № 3180-XII
редакция действует с 28.09.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР
,
 від 11 січня 2000 року N 1363-XIV
,
 від 7 грудня 2000 року N 2121-III
,
від 21 червня 2001 року N 2542-III
,
Господарським кодексом України
 від 16 січня 2003 року N 436-IV
,
 Законом України
 від 27 квітня 2007 року N 997-V
,
 Податковим кодексом України
 від 2 грудня 2010 року N 2755-VI
,
Законом України
 від 5 вересня 2017 року N 2145-VIII

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР" Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. Пункт 1 втратив чинність

 (згідно із Законом України
 від 21.06.2001 р. N 2542-III)

2. Пункт 2 втратив чинність

 (згідно із Законом України
 від 11.01.2000 р. N 1363-XIV)

3. У Постанові Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року "Про земельну реформу" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст. 100): 

преамбулу викласти в такій редакції:

"Земельна реформа є складовою частиною економічної реформи, здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до ринкових відносин. Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а також у користування підприємствам, установам і організаціям з метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі, формування багатоукладної економіки, раціонального використання та охорони земель";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Передачу земель у приватну та колективну власність, а також надання їх у користування громадянам, підприємствам, установам і організаціям у ході земельної реформи та закріплення їх прав власності або користування землею здійснювати в порядку, встановленому Земельним кодексом України";

у пункті 6:

слова "на володіння" замінити словом "власності";

після слова "або" доповнити словом "право".

4. В абзаці третьому пункту 5 Постанови Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 р. "Про порядок введення в дію Земельного кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст. 99; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 561) слово "землеволодіння" замінити словами "власності на землю". 

5. Пункт 5 втратив чинність

6. Пункт 6 втратив чинність

7. Пункт 7  втратив чинність

 (згідно із Законом України
 від 07.12.2000 р. N 2121-III)

8. У частині сьомій статті 17 Закону Української РСР "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 277, N 30, ст. 418) слова "володіння і" виключити, слова "Української РСР" замінити словом "України". 

9. Пункт 9 втратив чинність

10. Пункт 10 розділу І втратив чинність

11. У статті 4 Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546): 

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"У державній власності перебувають всі землі України, за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність";

частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

12. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543):

частину першу статті 22 доповнити пунктом 15 такого змісту:

"15) звільнення від плати за землю";

у статті 23:

пункт 1 частини першої після цифри "12" доповнити цифрою "15";

частину третю після слова "пільги" доповнити словами "крім звільнення від плати за землю";

у статті 24 після слова і цифри "статті 20" поставити кому і слова "і пункту 3 статті 23" замінити словами "пунктом 15 частини першої статті 22, пунктом 3 статті 23";

у пункті 8 статті 36 слова "сільськогосподарського податку", "і земельного податку" виключити;

статтю 61 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Громадські об'єднання осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, звільняються від плати за землю".

13. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272):

у статті 10:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.

Право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, а право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, оформляється договором";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. При банкрутстві підприємства землі загального користування (внутрігосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди тощо) передаються у відання відповідних місцевих Рад народних депутатів.

Звернення стягнення на земельну ділянку за претензіями кредиторів може бути здійснено за рішенням суду, арбітражного суду лише у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернуто стягнення";

статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Права власників земельних ділянок і землекористувачів

Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право:

самостійно господарювати на землі;

власності на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;

використовувати у встановленому порядку для потреб господарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;

зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською Радою народних депутатів. Зведення на орендованій земельній ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначення, у тому числі житла, орендарі погоджують з сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів, іншим орендодавцем;

власності на посіви і посадки сільськогосподарських культур і насаджень;

одержати від нового власника землі, землекористувача або місцевої Ради народних депутатів компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення чи добровільної відмови від земельної ділянки. 

Власники землі мають право надавати належну їм земельну ділянку чи її частину у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди, у випадках і в порядку, передбачених земельним законодавством";

статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів

Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов'язані:

забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання;

ефективно використовувати землю відповідно до проекту внутрігосподарського землеустрою, підвищувати родючість грунтів, застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї господарської діяльності;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони земель, передбачених статтею 84 Земельного кодексу України;

своєчасно вносити земельний податок або орендну плату за землю;

не порушувати права власників інших земельних ділянок і землекористувачів, у тому числі орендарів;

зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

дотримувати режиму санітарних зон і територій, що особливо охороняються;

додержувати правил добросусідства;

дозволяти власникам і користувачам земельних ділянок прохід до доріг загального користування, а також для спорудження або ремонту межових знаків та споруд;

не чинити перешкод у проведенні до суміжної земельної ділянки необхідних комунікацій;

вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на суміжну земельну ділянку".

14. У Законі України "Про іноземні інвестиції" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357):

у пункті "б" частини першої статті 3 слово "землі" виключити;

у пункті "в" частини першої статті 4 слова "земельні ділянки" виключити;

у назві і тексті статті 42 слова "землю та інші", "Земельним кодексом України та іншими" виключити.

15. Пункт 15 втратив чинність. 

(згідно із Законом України від 21.05.97 р. N 280/97-ВР)

16. В абзаці п'ятому пункту 2 статті 11 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414) слова "володіння та" виключити. 

17. Частину третю статті 19 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453) викласти в такій редакції: 

"Новостворені селянські (фермерські) господарства звільняються від оподаткування на 3 роки. В трудонедостатніх селах - на 5 років (крім земельного податку)".

18. У частині шостій статті 7 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 531) слова "Вони звільняються від сплати земельного податку" виключити. 

19. Пункт 19 розділу І втратив чинність

20. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502): 

у статті 49:

частину другу виключити;

частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму вважати відповідно частинами другою, третьою, четвертою, п'ятою, шостою і сьомою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва регулюється Земельним кодексом та іншими законодавчими актами України";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Від земельного податку звільняються заповідники, національні, дендрологічні і зоологічні парки, ботанічні сади, заказники (крім мисливських)";

у статті 53:

у частині першій слова "та відведення земельних ділянок" виключити, слова "природним заповідникам, національним природним паркам" замінити словами "природних заповідників, національних природних парків";

у частині четвертій слова "і видачі документів на право користування землею" виключити.

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
5 травня 1993 року 
N 3180-XII

 
 

 

Опрос