Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Украины

ВР Украины
Закон от 15.12.1992 № 2857-XII
редакция действует с 20.11.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України

Закон введено в дію з дня опублікування - 16 січня 1993 року,
за винятком положення щодо доповнення Кримінально-процесуального
 кодексу України статтями 236-1, 236-2, 236-5, і 236-6,
 яке вводиться в дію з 1 березня 1993 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 15 грудня 1992 року N 2858-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Кримінально-виконавчим кодексом України
 від 11 липня 2003 року N 1129-IV
,
 Цивільним процесуальним кодексом України
 від 18 березня 2004 року N 1618-IV
,
Кримінальним процесуальним кодексом України
 від 13 квітня 2012 року N 4651-VI

У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною державою, прийняттям законів України "Про прокуратуру", "Про державне мито", Арбітражного процесуального кодексу України та з метою дальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України постановляє:

Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів України: 

І. Розділ І втратив чинність

ІІ. Розділ ІІ втратив чинність

III. Розділ III втратив чинність

IV. Частину четверту статті 259 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції:

"Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами".

V. У Кодексі Української РСР про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України 1984 р. додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 17, ст. 415, N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057; 1987 р., N 12, ст. 226, N 25, ст. ст. 453, 454; N 35, ст. 674, N 49, ст. 1009, N 50, ст. 1016; 1988 р., N 33, ст. 808, N 52, ст. 1184; 1989 р., N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. ст. 59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367, N 34, ст. 501; 1991 р., N 7, ст. 45, N 8, ст. 56, N 11, ст. 106, Відомості Верховної Ради України, 1991 р. N 39, ст. 514, N 40, ст. 527, N 45, ст. 600; 1992 р., N 5, ст. 40): 

1. У назві Кодексу слова "Української РСР" замінити словом "України".

2. Доповнити Кодекс статтею 185-8 такого змісту:

"Стаття 185-8. Ухилення від виконання законних
вимог прокурора

Невиконання службовою особою законних вимог прокурора про проведення перевірки чи ревізії діяльності підконтрольних або підпорядкованих підприємств, установ, організацій або про виділення спеціалістів для проведення такої перевірки, про подання необхідних матеріалів -

тягне за собою накладення штрафу до половини одного мінімального розміру заробітної плати.

Ухилення від прибуття за викликом в прокуратуру -

тягне за собою накладення штрафу на громадян до половини одного мінімального розміру заробітної плати, а на службових осіб - до одного мінімального розміру заробітної плати".

3. Частину другу статті 185-6 після слова "розгляду" доповнити словом "протесту".

4. У статті 221 цифри "185-7" замінити цифрами "185-8".

5. У статті 250 слова "Відповідно до Закону СРСР про прокуратуру СРСР прокурор, здійснюючи нагляд за виконанням законів" замінити словами "Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів".

6. Пункт 3-4 частини першої статті 255 після цифри "185-6" доповнити словом і цифрами "стаття 185-8".

7. У частині другій статті 288 слово "СРСР" замінити словом "України".

 

 

Президент України

Л. КРАВЧУК

м. Київ
15 грудня 1992 року
N 2857-XII

 
 

Опрос