Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственной программе приватизации имущества государственных предприятий

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 07.07.1992 № 2545-XII
редакция действует с 07.03.2018

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Державну програму приватизації майна державних підприємств

Із змінами і доповненнями, внесеними
Декретами Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 1992 року N 9-92,
від 19 лютого 1993 року N 15-93,
Постановою Верховної Ради України
від 5 травня 1993 року N 3185-XII,
Законами України
від 26 січня 1994 року N 3875-XII
,
від 18 січня 2018 року N 2269-VIII

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Державну програму приватизації майна державних підприємств на 1992 рік, внесену Кабінетом Міністрів України (додається).

2. Верховній Раді Республіки Крим, Радам народних депутатів до 1 вересня 1992 року розробити та затвердити відповідно республіканську (Республіки Крим) і місцеві програми приватизації виходячи з вимог Державної програми приватизації майна державних підприємств на 1992 рік.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно із Законом України
 від 18.01.2018 р. N 2269-VIII)

 

 

Голова Верховної Ради
України

 
І. ПЛЮЩ 

м. Київ
7 липня 1992 року
N 2545-XII

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 7 липня 1992 року N 2545-XII

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Державна програма приватизації (надалі - Програма) - це складова частина програми створення ринкової економіки України. Програму розроблено відповідно до Концепції роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду, Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про приватизаційні папери".

Програма передбачає досягнення таких головних цілей:

зміну відносин власності на засоби виробництва з метою їх якісного відтворення та ефективного використання;

створення прошарку недержавних власників як основи багатоукладної соціально орієнтованої економіки;

структурну перебудову економіки;

стабілізацію економічного становища;

розвиток конкуренції та обмеження монополізму;

залучення іноземних інвестицій.

Програма визначає:

пріоритети та умови приватизації майна, що перебуває у загальнодержавній власності;

завдання щодо приватизації на 1992 рік і прогноз щодо зміни структури власності на 1993 - 1994 роки;

заходи, спрямовані на забезпечення у 1992 році організаційно-економічних умов для реалізації державної політики приватизації у 1993 - 1994 роках.

Положення Програми є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування.

Частина I. Пріоритети та умови проведення приватизації

Розділ 1. Об'єкти приватизації

1.1. Першочерговій приватизації підлягають об'єкти, які найбільше впливають на розвиток споживчого ринку, а також ті, що стримують процес стабілізації державного бюджету, гальмують економічний розвиток України, формування її ринкової економіки.

До таких об'єктів належать:

підприємства оптової та роздрібної торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування;

експлуатаційні підприємства житлово-комунального господарства, включаючи житлове, ліфтове, готельне, зелене, ритуальне обслуговування, благоустрій населених пунктів, ремонтно-будівельну діяльність;

підприємства будівництва і промисловості будівельних матеріалів;

підприємства харчової промисловості, а також підприємства, що спеціалізуються на переробці сільськогосподарської продукції, обслуговують сільськогосподарське виробництво, виробляють продукцію виробничо-технічного призначення для його забезпечення;

підприємства місцевої, деревообробної, легкої промисловості;

збиткові підприємства всіх галузей народного господарства, якщо їх збитковість не зумовлена застосуванням державних фіксованих та регульованих цін і тарифів;

законсервовані об'єкти, об'єкти незавершеного будівництва, що фінансувались за рахунок державних капіталовкладень та дотацій з державного, місцевих бюджетів, або нормативні строки будівництва яких вже минули;

підприємства матеріально-технічного постачання.

1.2. Об'єкти, що підлягають приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України:

об'єкти цивільної оборони;

підприємства атомного машинобудування;

спеціалізовані елеватори, холодильники, об'єкти складського господарства, що забезпечують постійне розміщення державних ресурсів, зберігання мобілізаційних запасів;

підприємства, що переробляють руди дорогоцінних металів, коштовне та напівкоштовне каміння, радіоактивні та рідкісноземельні елементи;

підприємства та об'єднання паливно-енергетичного комплексу, в тому числі вугле-, нафто- і газопереробні підприємства й організації, об'єкти нафтопродуктозабезпечення, нафтосховища, що мають міжобласне та республіканське значення;

підприємства залізничного, морського, річкового, авіаційного транспорту та підприємства автомобільного транспорту загального користування;

племенні та кінні заводи, селекційно-гібридні центри, державні насінницькі інспекції та лабораторії дослідження сортів сільськогосподарських культур, сортовипробувальні станції та дільниці;

підприємства та об'єкти електроенергетики, гідростанції, теплоелектроцентралі;

підприємства медичної промисловості;

підприємства, що здійснюють роздрібну торгівлю за валюту;

експлуатаційні підприємства водопровідно-каналізаційного, теплового і газового господарства житлово-комунальної галузі;

підприємства, які спеціалізуються на випуску протезно-ортопедичних виробів.

1.3. Підприємства та об'єкти, що не підлягають приватизації в 1992 році:

майно органів державної влади і управління, Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Прикордонних військ, правоохоронних і митних органів;

Об'єкти Національного космічного агентства України при Кабінеті Міністрів України;

золотий і валютний фонди та запаси, державні матеріальні резерви;

емісійна система, підприємства й установи, що забезпечують випуск та зберігання грошових знаків і цінних паперів;

телевізійні та радіотрансляційні центри;

підприємства геологічної, картографічної, гідрометеорологічної служби, служби контролю за станом навколишнього середовища;

об'єкти освіти, фізичної культури, спорту і науки, що фінансуються з бюджету, а також підрозділи, технологічно пов'язані з навчальним та науковим процесом. Об'єкти освіти, фізичної культури і спорту, які належать підприємствам та відомствам, можуть приватизуватися за умови збереження їх призначення;

об'єкти культури, мистецтва, архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки тощо загальнонаціонального значення;

об'єкти державних систем стандартизації, метрології та сертифікації продукції;

підприємства по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, підприємства, що виробляють вибухові, сильнодіючі речовини та проводять буропідривні роботи;

підприємства по випуску наркотичних, бактеріологічних, біологічних, психотропних, сильнодіючих хімічних та отруйних засобів;

крематорії та кладовища;

автомобільні шляхи загальнодержавного користування;

метрополітен, міський електротранспорт;

магістральні лінії електропередачі, нафто- і газопроводи, трубопровідний транспорт;

об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, обладнання, які пов'язані з виробництвом і постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод; 

меліоративні та захисні споруди і водосховища;

транспортні засоби спеціального призначення;

підприємства, що виготовляють спирт, вина і лікеро-горілчані вироби;

протирадіаційні споруди;

хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства;

портові споруди, учбовий та гідрографічний флот, судноплавні інспекції;

полігони, будови, споруди та обладнання для захоронення твердих промислових і побутових відходів, скотомогильники.

Перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, щорічно переглядається.

1.4. Підприємства, крім зазначених у підпунктах 1.2, 1.3, приватизуються у 1992 році відповідно до чинного законодавства виходячи з положень цієї Програми та пропозицій потенційних покупців.

Обмеження щодо приватизації не поширюються на структурні підрозділи неосновної діяльності підприємств, зазначених у підпунктах 1.2, 1.3.

1.5. Об'єкти приватизації класифікуються залежно від балансової вартості основних фондів за станом на 1 травня 1992 (надалі - вартість) та якісних ознак.

Група А - об'єкти, вартість яких не перевищує 20 млн. крб. (крім підприємств групи Г).

Група Б - об'єкти, вартість яких становить від 20 до 1500 млн. крб., а частка відновної вартості фондів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного сертифіката більш як у 1,5 раза (крім підприємств групи Г).

Група В - об'єкти, вартість яких становить від 20 до 1500 млн. крб., а частка відновної вартості фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного сертифіката більш як у 1,5 раза.

Група Г:

підприємства-монополісти, визнані такими згідно з Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", незалежно від їх вартості;

підприємства військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою, незалежно від їх вартості;

підприємства, приватизація яких здійснюється з залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України, незалежно від їх вартості;

підприємства, вартість яких перевищує 1500 млн. карбованців.

Група Д - законсервовані об'єкти та об'єкти незавершеного будівництва; майно ліквідованих підприємств.

Група Е - частки (паї, акції), що належать державі у майні підприємств із змішаною формою власності.

1.6. Об'єктами приватизації можуть бути структурні підрозділи (цехи, дільниці тощо) підприємств, що виділяються в самостійні підприємства і є єдиними цілісними майновими комплексами із замкнутою технологічною структурою.

Розділ 2. Способи приватизації для різних груп об'єктів

2.1. У процесі приватизації застосовуються такі способи приватизації:

викуп об'єктів малої приватизації товариствами покупців, створеними працівиками цих об'єктів;

викуп державного майна підприємства за альтернативним планом приватизації;

викуп державного майна, зданого в оренду з викупом;

викуп державного майна зданого в оренду;

продаж на аукціоні;

продаж за некомерційним конкурсом;

продаж за комерційним конкурсом;

продаж з відстрочкою платежу;

продаж акцій відкритих акціонерних товариств.

(дія абзаців четвертого і п'ятого пункту 2.1 зупинена згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.92 р. N 9-92)

(дія абзаців відновлена згідно із
Законом України від 26.01.94 р. N 3875-XII) 

2.2. Викуп об'єктів малої приватизації - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає товариство покупців, створене його працівниками. Цей спосіб приватизації не передбачає конкуренції покупців.

2.3. Викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом приватизації - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта (або його частки) стає товариство покупців, створене його працівникам згідно з розробленим товариством покупців планом, що є альтернативним до плану, запропонованого комісією з приватизації.

2.4. Викуп державного майна, зданого в оренду з викупом - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає орендар, відповідно до договору оренди.

(дія пункту 2.4 зупинена згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.92 р. N 9-92)

(дія пункту відновлена згідно із
Законом України від 26.01.94 р. N 3875-XII)

2.5. Продаж на аукціоні - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував у ході аукціону максимальну ціну.

2.6. Продаж за некомерційним конкурсом - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або при рівних умовах - найвищу ціну.

2.7. Продаж за комерційним конкурсом - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який при фіксованих початкових умовах запропонував найвищу ціну.

2.8. Продаж за конкурсом з відстрочкою платежу - спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає покупець, який на конкурсних засадах здобув право оплати за придбаний об'єкт з відстрочкою платежу на 3 роки за умови попереднього внесення 30 відсотків його вартості.

2.9. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств - спосіб приватизації, за яким власниками акцій перетворених у відкриті акціонерні товариства державних підприємств на конкурсних засадах стають покупці, які запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій після реалізації акцій на пільгових умовах.

2.10. Способи приватизації для різних груп об'єктів подані в таблиці.

Способи приватизації для різних груп об'єктів

ПП

Способи приватизації

Група А

Група Б

Група В

Група Г

Група Д

Група Е

1.

Викуп об'єктів приватизації товариством покупців

*

 

 

 

 

 

2.

Викуп підприємств за альтернативним планом приватизації

*

*

*

*

 

*

3.

Викуп державного майна, зданого в оренду з викупом

*

*

*

*

 

*

4.

Продаж на аукціоні

*

*

*

 

*

*

5.

Продаж за некомерційним конкурсом

*

*

*

*

*

*

6.

Продаж за комерційним конкурсом

*

*

*

*

*

*

7.

Продаж за конкурсом з відстрочкою платежу

*

*

*

*

*

 

8.

Продаж акцій відкритих акціонерних товариств

 

*

*

*

 

 

(дія пункту 3 зупинена згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.92 р. N 9-92)

(дія пункту відновлена згідно з
Законом України від 26.01.94 р. N 3875-XII)

(дія абзаців першого та сьомого п. 2.11 зупинена
у частині викупу державного майна, зданого в оренду з викупом згідно з
 Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.92 р. N 9-92) 

(дія абзаців відновлена згідно із
Законом України від 26.01.94 р. N 3875-XII)

2.11. Приватизація об'єктів групи А провадиться шляхом викупу товариствами покупців, викупом підприємства за альтурнативним планом приватизації, продажу з відстрочкою платежу, за конкурсом або на аукціоні, викупу державного майна, зданого в оренду з викупом (підпункти 2.2, 2.3, 2.4 - 2.8).

З метою формування відповідних переліків органи приватизації публікують список об'єктів, які пропонуються для приватизації, у відповідних інформаційних бюлетенях щомісяця.

В місячний термін покупці подають до органів приватизації заяви на приватизацію зазначених у списку об'єктів.

Якщо в зазначений термін надходить заява від товариства покупців, створеного працівниками об'єкта приватизації, включеного до списку, але не надходять заяви від інших покупців, об'єкт включається до переліку об'єктів, приватизація яких здійснюється шляхом викупу (підпункт 2.2 Програми).

У разі, коли надходять більше однієї заяви щодо одного об'єкта, він може включатися до переліку об'єктів, продаж яких здійснюється за конкурсом або на аукціоні.

За конкурсом або на аукціоні також продаються об'єкти, за які товариством покупців не внесено платежів у встановлений договором купівлі-продажу термін.

Не продані за конкурсом або на аукціоні об'єкти підлягають приватизації шляхом викупу державного майна, зданого в оренду з викупом, продажу з відстрочкою платежу або продажу, шо не передбачає конкуренції покупців.

У 1992 році не менше 10 відсотків загальної кількості об'єктів, що продаватимуться на аукціоні (за конкурсом), прогнозується продати виключно з застосуванням приватизаційних сертифікатів.

2.12. Приватизація об'єктів групи Б здійснюється способами, зазначеними у підпунктах 2.3 - 2.9 Програми.

Органи приватизації відповідно до завдань цієї Програми, республіканської (Республіки Крим), місцевих програм приватизації щомісяця публікують у відповідних інформаційних бюлетенях список об'єктів, які пропонується для приватизації.

В місячний термін покупці подають до органів приватизації заяви на приватизацію зазначених у переліку об'єктів.

Якщо в зазначений термін надходить заява від товариства покупців, створеного працівниками об'єкта, але не надходять заяви від інших покупців, приватизація цього об'єкта здійснюється шляхом викупу за альтернативним планом приватизації (підпункт 2.3 Програми).

Якщо товариство покупців, створене працівниками об'єкта, викупає на пільгових умовах не менше 50 відсотків вартості об'єкта, решта вартості за альтернативним планом приватизації може бути сплачена з відстрочкою на 3 роки.

Якщо товариство покупців не викупило об'єкт за альтернативним планом приватизації або викупило лише його частку, що становить менше 50 відсотків вартості об'єкта, решта майна приватизується способами, передбаченими для об'єктів групи Б.

Спосіб приватизації, зазанчений у підпункті 2.8 застосовується щодо непроданих способами, зазначеними в підпунктах 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, пакетів акцій.

2.13. Приватизація об'єктів групи В здійснюється шляхом продажу акцій способами, зазначеними у підпунктах 2.4 - 2.9.

Приватизація об'єктів групи В передує їх корпоратизація, тобто перетворення цих підприємств у відкриті акціонерні товариства, сто відсотків акцій в яких належить державі.

Працівники підприємства, що приватизується, реалізують своє переважне право на придбання акцій за пільговими умовами у терміни, встановлені планом приватизації.

Якщо вони при цьому викупають не менш як 50 відсотків акцій, то решта акцій за альтернативним планом приватизації може бути сплачена з відстрочкою на 3 роки.

Спосіб приватизації, зазначений у підпункті 2.8, застосовується щодо непроданих способами, зазначеними у підпунктах 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, пакетів акцій.

У 1992 році не менше 10 відсотків акцій від загальної суми номінальної вартості підприємств даної групи (крім проданих згідно з планом приватизації на пільгових умовах) прогнозується продати іншим покупцям виключно із застосуванням приватизаційних майнових сертифікатів.

2.14. Приватизація об'єктів групи Г здійснюється за погодженням із Кабінетом Міністрів України способами, передбаченими програмою для груп Б, В.

До розробки концепції та плану приватизації об'єктів групи Г за рішенням Уряду України можуть залучатися іноземні аудиторські, юридичні, консультаційні фірми, а також інвестиційні банки, інші фінансові установи.

Квота щодо обов'язкового використання приватизаційних майнових сертифікатів не встановлюється.

2.15. Приватизація об'єктів групи Д здійснюється виключно шляхом продажу на аукціоні та за конкурсом (підпункти 2.5 - 2.9 Програми).

Кабінет Міністрів України, місцеві органи державної виконавчої влади у червні 1992 року визначають перелік об'єктів незавершеного будівництва, приватизація яких у 1992 році здійснюється з виключним застосуванням вільно конвертованої валюти. 

Першочерговому продажу підлягають об'єкти незавершеного будівництва виробничого та соціально-побутового призначення, тривалість будівництва яких перевищує нормативну більш як у два рази, або рівень будівельної готовності яких менше 50 відсотків.

Спосіб приватизації, зазначений у підпункті 2.8, застосовується щодо об'єктів, не проданих способами, зазначеними у підпунктах 2.5, 2.6, 2.7.

2.16. Приватизація об'єктів групи Е.

Приватизація часток (паїв, акцій) держави у майні підприємств із змішаною формою власності провадиться з урахуванням їх статутів і чинного законодавства.

2.17. Приватизація державного майна, зданого в оренду без права викупу, здійснюється способом, що визначається після віднесення підприємства до однієї з визначених цієї Програмою груп об'єктів.

При переході права власності на об'єкт оренди держави до інших осіб, договори оренди зберігають силу для нового власника (власників).

(дія пункту 2.17 зупинена згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.92 р. N 9-92)

(дія пункту відновлена згідно із
Законом України від 26.01.94 р. N 3875-XII)

2.18. Приватизація державного підприємства, зданого в оренду з викупом, здійснюється шляхом викупу підприємства організацією орендарів на умовах. передбачених статтею 17 Закону "Про приватизацію майна державних підприємств".

(дія пункту 2.18 зупинена згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 15.12.92 р. N 9-92)

(дія пункту відновлена згідно із
Законом України від 26.01.94 р. N 3875-XII)

2.19. Протягом 1992 - 1993 років Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України організують проведення аналізу стану ринків окремих видів продуктів на території України (секторного аналізу).

Цей аналіз має на меті визначення найкращого способу приватизації підприємств щодо умов продажу, ефективності їх подальшої діяльності та створення конкуренції у відповідних галузях і сферах економіки.

Результати секторного аналізу враховуються щорічно при розробці державних програм приватизації.

Розділ 3. Порядок випуску та обігу приватизаційних майнових сертифікатів

3.1. Для оплати придбаних об'єктів приватизації поряд із грошовими коштами та коштами на спеціальних приватизаційних рахунках громадян України застосовуватимуться приватизаційні майнові сертифікати.*

____________
* Приватизаційні майнові сертифікати, кошти на приватизаційних депозитних рахунках і спеціальних приватизаційних рахунках, якщо вони згадуються разом, надалі іменуються приватизаційні кошти громадян. 

До випуску приватизаційних майнових сертифікатів зазначені платежі здійснюватимуться з приватизаційних депозитних рахунків громадян. Ці рахунки відкриваються на суму номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката.

Місцевими Радами народних депутатів, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України складаються і подаються до 1 вересня 1992 року відділенням Ощадного банку України списки громадян, які мають право на відкриття приватизаційних депозитних рахунків. Ці списки підлягають постійному уточненню вказаними органами. Порядок складання і уточнення списків встановлюється Міністерством внутрішніх справ України з урахуванням міграції громадян України.

З 1 вересня 1992 року громадянам України надається право на відкриття приватизаційних депозитних рахунків. Ця дата є моментом фактичної емісії приватизаційних майнових сертифікатів.

3.2. Відповідна вартість державного майна, що підлягає приватизації, на момент емісії приватизаційних майнових сертифікатів обчислена як сума залишкової вартості основних фондів, збільшеної в 13,2 раза та вартості обігових фондів збільшеної, у 6,6 раза, що в середньому становить 10 разів.

Відновна вартість державного майна, що підлягає приватизації, на момент емісії приватизаційних майнових сертифікатів (1 вересня 1992 року) становить 2171 млрд. карбованців.

Загальна сума емісії приватизаційних майнових сертифікатів (70 відсотків вартості майна, що підлягає приватизації) становить 1520 млрд. карбованців.

Номінальна вартість майна, яке безоплатно передається громадянину України, вказується у приватизаційному майновому сертифікаті і становить 30 тис. карбованців.

3.3. Приватизаційний депозитний рахунок відкривається за умови внесення громадянином першого платежу за придбані об'єкти приватизації.

Порядок випуску в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів з урахуванням невикористаних громадянами України коштів на приватизаційних депозитних рахунках буде встановлено Державною програмою приватизації на 1993 рік.

Кошти на приватизаційних депозитних рахунках та приватизаційні майнові сертифікати повинні бути використані громадянами України до 1 січня 1995 року, якщо інше не буде передбачено Державною програмою приватизації на 1995 рік. Не використані протягом зазначеного терміну приватизаційні майнові сертифікати вважатимуться погашеними (приватизаційні депозитні рахунки - закритими).

Порядок обігу, коефіціенти конвертації приватизаційних майнових сертифікатів (приватихаційних депозитних рахунків) у приватизаційні папери, що засвідчують право на безоплатне одержання громадянами України частки державного житлового фонду і земельного фонду, будуть встановлені після прийняття законів про приватизацію цих майнових об'єктів.

3.4. Протягом 1992 року створюються умови для функціонування мережі холдингів, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших недержавних фінансових посередників.

Фінансові посередники обслуговуватимуть обіг приватизаційних коштів громадян України, забезпечуватимуть створення первинного ринку цінних паперів та подальше його обслуговування, зниження ризику покупців при розміщенні вкладів в об'єкти приватизації.

Законодавством України встановлюється порядок створення та діяльності фінансових посередників, застосування ними приватизаційних коштів громадян і коштів будь-яких фізичних та юридичних осіб, порядок ліцензування такої діяльності.

Холдинги від свого імені та за свій рахунок придбають з урахуванням антимонопольного законодавства контрольні пакети акцій підприємств, що приватизуються.

Інвестиційні фонди від свого імені та за свій рахунок здійснюватимуть комерційну діяльність шляхом обміну приватизаційних паперів на обмежені за розміром пакети акцій підприємств (не більше 10 відсотків від загальної вартості акцій), що приватизуються.

Довірчі товариства від імені, за дорученням і за рахунок власників приватизаційних паперів здійснюватимуть представницьку діяльність з приватизаційними паперами.

Холдинги та інвестиціні фонди акумулюватимуть приватизаційні кошти громадян та вклади інших покупців в обмін на акції власного випуску.

Фінансові посередники здійснюватимуть продаж придбаних акцій на ринку цінних паперів.

Розділ 4. Умови участі іноземних інвесторів у приватизації

4.1. Покупці - іноземні інвестори* беруть участь у приватизації всіх об'єктів приватизації, за винятком тих, що відповідно до законодавства України не підлягають приватизації.

4.2. Кабінет Міністрів України на підставі проведеного секторного аналізу затверджує перелік об'єктів, приватизацію яких доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій. Перелік таких об'єктів (підприємств) є складовою частиною Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні.

4.3. Покупці нерезиденти вільно, без додаткового дозволу, беруть участь у купівлі майна підприємств, що перебуває у загальнодержавній і комунальній власності, в усіх випадках, коли приватизація здійснюється на умовах конкурсу чи аукціону. Вартість майна оплачується у вільно конвертованій валюті. Перерахунок вартості об'єктів, що приватизуються за вільно конвертовану валюту, здійснюється за обмінним курсом Національного банку України. При цьому ціна продажу об'єкта відповідно збільшується на коефіціент, що встановлюється Фондом державного майна України. Вказаний коефіцієнт є загальним для всіх підприємств (об'єктів приватизації) і не може встановлюватися індивідуально для окремих підприємств.

(абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93)

У випадках, коли продаж державного підприємства іноземним особам здійснюється без конкурсу чи аукціону, провадиться спеціальна оцінка вартості майна у вільно конвертованій валюті.

Оцінка майна при цьому може проводитись із залученням іноземних аудиторських, юридичних, консультаційних фірм, а також інвестиційних банків. 

Порядок сплати за придбані об'єкти відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" поширюється також на створені на території України іноземними інвесторами та підприємствами з іноземними інвестиціями юридичні особи, які виступають покупцями об'єктів приватизації.

(дія абзацу четвертого пункту 4.3 зупинена згідно з 
Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93)

____________
* У процесі приватизації фізичні та юридичні особи інших республік колишнього СРСР належать до іноземних інвесторів. 

Розділ 5. Створення умов, що сприяють процесу приватизації

5.1. Протягом 1992 року завершиться в основному формування державних органів приватизації.

Фондом державного майна України будуть створені регіональні відділення в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а в разі необхідності відділення та представництва Фонду засновуватимуться також і в інших містах та населених пунктах України.

5.2. Контроль за здійсненням Державної програми приватизації, а також додержанням законодавства України про приватизацію, здійснюватиметься Контрольною комісією Верховної Ради України з питань приватизацій.

5.3. Для розпорядження коштами, одержаними від приватизації, у серпні 1992 року Кабінетом Міністрів України засновується позабюджетний Державний фонд приватизації.

5.4. Протягом 1992 - 1994 років Кабінетом Міністрів та Фондом державного майна України здійснюватимуться заходи щодо створення мережі інститутів ринкової інфраструктури, які забезпечуватимуть функціонування ринку паперів і нерухомості (фінансові посередники, комерційні банки, страхові компанії, біржі, консультаційні, експертні, аудиторські фірми тощо).

5.5. Фонду державного майна України, його регіональним відділенням для сприяння приватизації забезпечити розробку та видання методичних матеріалів, посібників, у яких буде роз'яснюватися механізм і шляхи проведення приватизації, можливості участі та пільги у приватизаційних процесах громадянам України, наданих їм законодавством про приватизацію.

5.6. У жовтні 1992 року Державний комітет з питань науки і технологій спільно з Фондом державного майна України, Міністерством України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Міністерством економіки України та Міністерством праці України подає на затвердження Кабінету Міністрів України програму наукових досліджень у сфері приватизації.

5.7. У червні 1992 року Фондом державного майна України засновується спеціальний інформаційний бюлетень з приватизації створюється інформаційний центр у складі Фонду державного майна України, що здійснюватиме збирання й обробку статистичної інформації про хід та об'єкти приватизації.

5.8. Міністерство освіти України спільно з Міністерством України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Фондом державного майна України та Комісією Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством в 1992 році розробляють навчальні програми та створять спеціальні курси з питань приватизації І функціонування ринкових структур, визначать базові навчальні заклади для підготовки фахівців з цих питань.

Базові навчальні заклади здійснять протягом 1992 - 1993 років підготовку понад 1,5 тис. фахівців, які виконуватимуть функції представника органу, уповноваженого управляти державним майном, у спостережних радах акціонерних товариств.

У 1992 - 1993 роках буде здійснено підготовку та підвищення кваліфікації майже 3000 спеціалістів Фонду державного майна України, його регіональних відділень, місцевих органів приватизації, Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Міністерства України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва.

Починаючи з 1992 року Кабінет Міністрів України та Фонд державного майна України організують відбір і стажування працівників вищої ланки управління за кордоном. Надалі таке стажування пройдуть працівники середньої та нижчих ланок управління.

5.9. Кабінет Міністрів України, Державна телерадіомовна компанія України, Державний комітет України по пресі, місцеві Ради народних депутатів розгорнуть роботу щодо інформування населення про хід виконання Державної програми приватизації майна державних підприємств.

Розділ 6. Вимоги до республіканської (Республіки Крим) та місцевих програм приватизації

6.1. Протягом місяця з дня опублікування Програми органи приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць повинні розробити, а Верховна Рада Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів затвердити республіканську (Республіки Крим) та місцеві програми приватизації на 1992 рік. Зазначені програми визначають цілі, пріоритети та масштаби приватизації майна відповідно Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць.

6.2. Республіканська (Республіки Крим) та місцеві програми приватизації повинні відповідати таким вимогам:

не суперечити Державній програмі приватизації не запроваджувати додаткових обмежень на приватизацію об'єктів, не розширювати переліку об'єктів, що не підлягають приватизації;

забезпечувати виконання завдань щодо приватизації майна державних підприємств на 1992 рік відносно об'єктів власності Республіки Крим і комунальної власності, а також квот обов'язкового застосування приватизаційних майнових сертифікатів.

6.3. Зазначені програми повинні включати:

завдання щодо приватизації майна, що перебуває у власності відповідно Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць, на 1992 рік і прогноз на 1993 - 1994 роки;

рекомендовані способи приватизації для різних груп об'єктів;

заходи щодо залучення до приватизації іноземних інвесторів;

розрахунок затрат на здійснення цих програм і порядок їх відшкодування; 

прогноз надходжень коштів від приватизації та напрям їх використання;

заходи щодо створення умов, що сприяють процесу приватизації;

заходи щодо організації процесу приватизації;

встановлення зональних коефіцієнтів, що враховують прибутковість підприємства залежно від його місцеперебування.

Частина II. Завдання та прогнози щодо зміни структури власності

Розділ 1. Форми власності та прогноз динаміки їх структури

Результатом здійснення державної політики приватизації згідно із схваленою Верховною Радою України Концепцією роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду буде істотна зміна структури власності в Україні. Динаміка цього процесу наведена в таблиці

МАЙНО

Наявність основних фондів на 01.05.92

Прогноз частки у відсотках на 01.01.91

млрд. крб.

відсот.

1993

1994

1995

Всього

6257

100

Х

Х

Х

в тому числі

 

 

 

 

 

без майна колгоспів, радгоспів і житла

4118

100

100

100

100

з нього:

 

 

 

 

 

у державній власності

3960

96

85

66

54

у недержавній власності

158

4

15

34

46

Розділ 2. Завдання щодо приватизації

Виходячи з прогнозу зміни структури власності в Україні встановлюються такі завдання Фонду державного майна України щодо приватизації на 1992 рік та прогноз на 1993 і 1994 роки:

Галузь

Для об'єктів, що приватизуються у відсотках до вартості основних фондів за станом на 01.05.92
(наростаючим підсумком)

Завдання на

Прогноз

1992 р.

1993 р.

1994 р.

Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість

15

60

80

Промисловість будівельних матеріалів

15

60

85

Легка промисловість

15

70

95

Харчова промисловість

15

70

95

Будівництво

15

55

80

Торгівля та громадське харчування

30

90

100

Побутове обслуговування

30

90

100

Автотранспорт

15

60

90

Радгоспи, підприємства заготівель та обслуговування сільського господарства

15

60

90

Матеріально-технічне постачання

20

60

90

Житлово-комунальне господарство

5

10

20

Інші

10

20

30

Розділ 3. Прогноз надходження грошових коштів та нормативи їх розподілу

У 1992 році в результаті приватизації державного майна прогнозується надходження грошових коштів у розмірі 196 млрд. карбованців, в тому числі:

приватизаційні сертифікати

- 164 млрд. крб.

кошти, що спрямовуються на приватизацію відповідно до Указу Президента України

- 21 млрд. крб.

інші кошти

- 11 млрд. крб.

Приватизаційні сертифікати та 90 відсотків коштів із спеціальних приватизаційних рахунків, використаних у процесі приватизації, будуть погашені.

До позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць передбачається надходження 50 млрд. карбованців. Зазначені кошти від приватизації використовуються у 1992 році на:

 

(у відсотках до загальної суми)

млрд. крб.

відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією (підготовка підприємств до приватизації)

9,39

4,695

кредитування технічного оновлення та реконструкції приватизованих підприємств

40,8

20,4

Фінансове забезпечення приватизації (розділ 7 Програми)

0,2

0,1

утримання апарату позабюджетного Державного фонду приватизації та його матеріально-технічне забезпечення

0,01

0,005

утримання представництв Фонду державного майна України

1,6

0,8

створення нових робочих місць

10,0

5,0

створення об'єктів інфраструктури ринку

8,0

4,0

на погашення внутрішнього державного боргу

30,0

15,0

Від іноземних інвесторів передбачається надходження вільно конвертованої валюти на суму 250 млн. доларів США. До 50 відсотків надходжень у вільно конвертованій валюті буде спрямовано на поповнення валютного фонду України та кредитування технічного оновлення і реконструкції приватизованих підприємств.

Частина III. Заходи щодо організації процесу приватизації на 1992 рік

Розділ 1. Законодавче, нормативне та методичне забезпечення приватизації

Перелік проектів

Відповідальні за розробку

Строк розробки

Строк затвердження

Розробка актів законодавства, що приймаються Верховною Радою України

1. Про зміну організаційно-правових форм радгоспів

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінюст, Мінекономіки

листопад

грудень

2. Про зміну організаційно-правових форм споживчої кооперації

- " -

- " -

- " -

3. Про приватизацію майна державних підприємств соціально-культурного призначення

- " -

жовтень

листопад

4. Про довірчі товариства

- " -

вересень

жовтень

5. Про інвестиційні фонди

- " -

- " -

- " -

6. Про холдинги

- " -

- " -

- " -

7. Про Контрольну комісію з питань приватизації

Президія Верховної Ради

серпень

вересень

8. Положення про Фонд державного майна України

Фонд державного майна

червень

червень

9. Про порядок конвертування різних видів приватизаційних паперів 1 коефіцієнтів їх конвертації

Національний банк, Фонд державного майна, Мінфін, Мінекономіки, Мінстат

вересень

жовтень

Розробка нормативних актів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України

10. Методика оцінки вартості державного майна, що приватизується

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінфін, Мінекономіки, Мінінвест, Мінстат, Мінюст

липень

серпень

11. Постанова про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів

Національний банк, Фонд державного майна, Мінфін, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

липень

серпень

12. Порядок перетворення державних підприємств у господарські товариства в процесі приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

липень

серпень

13. Положення про інвентаризацію майна підприємств, що приватизується

Мінфін, Мінстат

липень

серпень

14. Положення про Міністерство України у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

липень

серпень

15. Постанова про забезпечення видання і розповсюдження державного інформаційного бюлетеня про приватизацію

Фонд державного майна

червень

липень

16. Порядок складання та уточнення списків громадян України, які мають право на одержання приватизаційних паперів (відкриття депозитних приватизаційних рахунків)

МВС, Ощадбанк, Місцеві Ради

червень

липень

17. Постанова про забезпечення бланками приватизаційних паперів та інших приватизаційних документів

Мінфін, Мінекономіки, Національний банк, Ощадбанк, Державний експортно-імпортний банк

жовтень

листопад

18. Порядок отримання та розподілу вільно конвертованої валюти, одержаної в процесі приватизації державного майна

Мінфін, Мінекоміки, Фонд державного майна

серпень

вересень

19. Умови кредитування під час приватизації державного майна Мінекономіки

Національний банк, Мінфін

серпень

вересень

20. Положення про державний фонд приватизації

Фонд державного майна, Мінекономіки, Мінфін

серпень

вересень

Розробка нормативних документів, що затверджуються Фондом державного майна України

21. Положення про регіональні відділення Фонду державного майна

Фонд державного майна, Мінфін, Мінюст

червень

липень

22. Положення про представництва Фонду державного майна

Фонд державного майна, Мінфін, Мінюст

- " -

- " -

23. Типове положення про органи приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Фонд державного майна, Мінюст

липень

серпень

24. Положення про комісії з приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінюст

- " -

- " -

25. Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств

- " -

липень

серпень

26. Положення про надання на конкурсних засадах спеціалізованим підприємствам і установам права на здійснення продажу об'єктів приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінюст, Національний банк

- " -

- " -

27. Положення про конкурсну комісію з продажу майна

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки, Мінфін, Мінюст

липень

серпень

28. Порядок створення та реєстрації товариства покупців у процесі приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінюст

липень

серпень

29. Положення про план приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки

- " -

- " -

30. Порядок подання і розгляду заяв на приватизацію

Фонд державного майна, Мінфін, Мінюст

- " -

- " -

Розробка нормативних документів, які затверджуються Фондом державного майна України разом із Національним банком України

31. Про розмір коефіцієнту перерахунку вартості об'єктів під час приватизації за участю іноземних інвесторів

Фонд державного майна, Мінекономіки, Національний банк

липень

серпень

32. Порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації

Фонд державного майна, Національний банк

липень

серпень

Розробка нормативних документів, що затверджуються Національним банком України

33. Порядок відкриття приватизаційних депозитних рахунків і здійснення з них платежів

Національний банк

липень

серпень

34. Умови зберігання, обліку, погашення приватизаційних майнових сертифікатів та порядок їх видачі

- " -

вересень

жовтень

Розробка нормативних актів, що затверджуються Верховною Радою Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів

35. Програми приватизації в Республіці Крим та місцеві програми приватизації

Верховна Рада Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів

вересень

не пізніш, як через місяць після затвердження Державної програми приватизації

36. Положення про органи приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць

Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади

липень

серпень

37. Положення про позабюджетні Фонди приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць

- " -

- " -

- " -

     2. Пункт 2 виключено.
              (згідно з Постановою Верховної Ради України від 05.05.93 р. N 3185-XII)

Розділ 2. Створення мережі державних органів приватизації

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Створення регіональних відділень і представництв Фонду державного майна України

Фонд державного майна, місцеві Ради народних депутатів

протягом 1992 року

2. Створення органів приватизації Республіки Крим та адміністративно-територіальних одиниць

Верховна Рада Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів

протягом 1992 року

3. Забезпечення приміщеннями та фінансовими ресурсами відділень Фонду державного майна і органів приватизації Республіки Крим, органів приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади

протягом 1992 року

Розділ 3. Сприяння створенню інфраструктури приватизації

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Створення холдингів, інвестиційних фондів, довірчих товариств, інших фінансових посередників

Мінфін, Мінекономіки, Фонд Державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

протягом 1992 року

2. Організація створення Асоціації консультаційних та експертних фірм України

Фонд Державного майна, Мінфін, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки

- " -

3. Організація створення навчальних центрів з питань приватизації

- " -

- " -

4. Створення центру комплексних досліджень і розробок з питань приватизації

- " -

- " -

5. Реалізація державних програм підтримки підприємництва, демонополізації виробництва, заохочення іноземних інвестицій, зайнятості населення

Мінекономіки, Держпідприємництва, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, МЗЕЗторг, Мінпраці, Фонд державного майна

протягом 1992 року

Розділ 4. Інформаційне забезпечення

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розробка переліку показників про господарську діяльність, який Мінстат України систематично представляє Фонду для аналізу процесу приватизації

Фонд державного майна, Мінстат, Мінфін, Мінекономіки

серпень

2. Створення банків даних про хід приватизації

Фонд державного майна, Мінстат, Мінекономіки

протягом 1992

3. Заснування державного інформаційного бюлетеня про приватизацію

Фонд державного майна, Держкомпреси, Мінзв'язку

червень

4. Створення інформаційного центру приватизації, підключення до міжнародної інформаційної мережі

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки

протягом 1992

5. Створення банку даних про державні органи приватизації

- " -

- " -

6. Створення банку даних про аудиторські, консультаційні та експертні установи

Фонд державного майна, Мінфін, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки

протягом 1992 року

7. Створення банку даних про установи по підготовці кадрів

Міносвіти, Фонд державного майна

- " -

8. Створення банку даних науково-дослідних центрів з питань приватизації

ДКНТ, Академія наук, Фонд державного майна, Мінекономіки, Мінфін

- " -

9. Створення банку даних про законодавство та нормативно-методичні акти

Фонд державного майна, Мінюст

- " -

10. Створення банку даних про потенційних інвесторів

Фонд державного майна, МЗЕЗторг, Мінівестбуд, Мінекономіки, Мінфін, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

- " -

11. Створення автоматизованої системи контролю за виконанням державної програми приватизації майна

Фонд державного майна, Мінстат, Мінекономіки

протягом 1992 року

12. Створення прес-служб при державних органах приватизації

Фонд державного майна, Мінфін, Ради народних депутатів

червень

13. Роз'яснення державної політики у сфері приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки, засоби масової інформації, керівники міністерств, відомств, державних підприємств, місцеві Ради народних депутатів

постійно

Розділ 5. Науково-дослідне забезпечення

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Обсяг витрат
(млн. крб.)

1. Дослідження соціальних, господарських та політичних наслідків приватизації

Фонд державного майна, ДКНТ, Мінекономіки, Мінпраці

протягом 1992 р.

3,0

2. Аналіз ходу та підготовки планів приватизації в окремих галузях і сферах народного господарства

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінстат, Мінекономіки

протягом 1992 р.

3,0

3. Організація моніторингових досліджень і прогнозування розвитку процесу приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінстат, Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці

листопад 1992 року

2,5

4. Організація і проведення конференцій, симпозіумів та постійно діючих семінарів з питань приватизації

Фонд державного майна, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва, Мінекономіки

протягом 1992 року

1,5

Розділ 6. Кадрове забезпечення

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Обсяг витрат
(млн. крб.)

1. Створення у вищих навчальних закладах спеціальних курсів з питань фондових операцій, аудиту, маркетингу тощо

Міносвіти

вересень 1992 року

 

2. Визначення базових навчальних закладів підготовки і перепідготовки кадрів для органів приватизації

Міносвіти, Фонд державного майна

червень 1992 року

 

3. Підготовка 1500 спеціалістів, які будуть виконувати представницькі функції органів приватизації в акціонерних товариствах та інших органах

Фонд державного майна, місцеві органи приватизації, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

протягом 1992 року

7,5

4. Перепідготовка 3000 працівників органів приватизації, 1000-викладацького складу

Державні органи приватизації, базові навчальні заклади

- " -

4,5

5. Стажування за кордоном спеціалістів державних органів приватизації та центральних органів управління

Фонд державного майна, Мінекономіки, Мінфін, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва

протягом 1992 року

3,0

Розділ 7. Фінансове забезпечення

Зміст заходу

Джерела фінансування

Обсяг фінансування по роках
(млн. крб.)

1992

1993

1994

1. Створення законодавчого, нормативного та методичного забезпечення приватизації

бюджет

5

3

3

2. Створення і утримання державних органів приватизації

- " -

15

20

20

3. Сприяння утворенню інфраструктури приватизації

- " -

5

15

20

4. Інформаційне забезпечення процесу приватизації

- " -

30

50

40

5. Науково-дослідне забезпечення і прогнозування процесу приватизації

- " -

10

20

5

6. Видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію

позабюджетний фонд приватизації

19

40

40

7. Кадрове забезпечення

- " -

15

10

10

Всього

 

129

163

138

____________ 

Опрос